Címerhatározó/Haid címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Haid család címerével foglalkozik.


A XVII. század első felében a bártfai birák és más előkelőbb családok síremlékei még márványból készültek. Ezekből a [Szt. Egyed] templomban öt maradt ránk. A déli hajó keleti zárófalába a fönt bemutatott ismeretlen lovag emléke alatt négy, vörös márványból faragott sirkövet foglaltak. Berger, Blimberg, Hueber és Haid birákét. A legrégibb ezek sorában az 1622-ben elhunyt Haid Lénárdé. Ezt felső harmadában Krisztus feltámadását ábrázoló dombormű díszíti, közepét két angyaltol tartott czímerpajzson a biró vésett családjeles monogrammja ; alsó harmadán teljesen lekopott felirat volt.


  • Irodalom:

Divald Kornél: A BÁRTFAI SZENT EGYED TEMPLOM. Archaeologiai Értesítő. 1918-1919. 65-92.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs