Címerhatározó/Házy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Házy család címerével foglalkozik.


nemes-szákuli Házy[szerkesztés]

Házy János cs. k. alezredes Krassó megyei Szákul, Tinkova és Kavaran helységre 1812. sept. 27-én nyert királyi adomány-levelet, mely Krassó megyében azon évi nov. 5-én hirdettetett ki. - A család jelenleg is bírja a nevezett jószágokat. A tinkovai határban az Istvánhegyi vasgyárat alapíták, mely jelenleg a herceg Fürstenbergeké. Házy Frigyes birt Simándon is. Gyermekei: Eleonora és János; ez utóbbi Pesten 1836-ki április 10-én, kora 15-ik évében mint tanuló halt el. Most csak Házy Mihálynak, - kinek első neje aradi Török leány, - vannak gyermekei, kikhez a család fenntartásának reménye van kötve.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs