Címerhatározó/Gellyei címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Gellyei család címerével foglalkozik.


Eredeti
Javított

Gellyei Antal 1522. október 12. Prága II. Lajos címerbővítés általa: testvérei Sebestyén, Gothárd és Pál

megj.: két helyen az eredeti név Rodycz-ra átírva, három helyen maradt az eredeti

DL 50.252

Az armálisban II. Lajos a Gellyei-család régi czímerét bővíti ki. Ez a czímer a nyilazó férfi fél testét ábrázolta, melyet a király kentaurrá változtatott át, hozzáadva a hétágú arany csillagot. A czímer kivitele eltér a szokottól, nem olasz ízlés befolyása alatt készült. A sisakra alkalmazott három struccztoll voltaképen nem tekinthető sisakdísznek, inkább a sisaktakarók összeérését takaró díszítésnek. Mint czímerkép a Gellyei-czímer alakja a legnagyobb ritkaság, hazai czímereinkben aligha találnánk reá még egy példát. Mint pajzstartó Drugeth János nádornak egy 1332-ből származó pecsétjén fordul elő.

Az adományban Gellyei Antal királyi étekfogó-mester és testvérei, illetve atyafiai: Sebestyén Gotthard és Pál részesülnek. Érdemeikről az oklevél nem emlékezik meg részletesebben. A Thurzó-féle számadáskönyvekben Gellyei Sebestyén neve többízben előfordul, mint a Péterváradon állomásozó rácz naszádosok egyik kapitánya említtetik. A szövegben egykori kéz a Gellyei nevet két helyen Rodycz névre hamisította, de a harmadik helyen az eredeti nevet érintetlenül hagyta.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [2]

Rövidítések


Lásd még: