Címerhatározó/Garai címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Garai, Garay családok címerével foglalkozik.


Garai[szerkesztés]

Garai Miklós (1366-1433) nádor (1402-1433) címerújító levele, Párizs, 1416 március 26. A Zsigmond királytól kapott példány. Szinte ugyanilyen címerújító levelet kapott ugyanazon a napon és ugyanott VI. Károly francia királytól is. Vö. címerújítás.
Garai Miklós (1366-1433) nádor (1402-1433) címerújító levele, Párizs, 1416 március 26. A VI. Károly, francia királytól kapott példány. Szinte ugyanilyen címerújító levelet kapott ugyanazon a napon és ugyanott Zsigmond magyar királytól is. Vö. bandérium
Garai Miklós párizsi címeres levele Zsigmond királytól, 1416
Magyar címerek (Cillei, Garai, Korbáviai, Hédervári) a Livro de Aurotos (1416 k.-1417) című portugál címerkönyvből. (Fektetve.) Egy ismeretlen portugál herold műve, aki részt vett a konstanzi zsinaton.
Livro de Aurotos 1416-17, magyar címerek 0108.jpg

Garai címer.svg

GARAI MIKLÓS nádor PECSÉTJE.jpg

Garai Miklós nádor pesétje

A Drusina nemzetségből származó kihalt főúri család.

Garai címerváltozatok, Csergheő ArchÉrt. 1889-1. 23.png

"Heraldikai kérdéseket nem lehet gordiusi csomó módjára ketté vágni. Ezt tartottuk szem előtt, midőn a zágrábi Garay sírkőre nézve véleményünk kimondására felszólíttatva, erről írott czikkünkben következőleg nyilatkoztunk :

Ez idő szerint nem vagyunk azon helyzetben, hogy határozottan kinyilatkoztassuk : a kérdéses sírkövön levő czímer a hírneves Garay-családot illeti-e vagy sem ? Ily nézetben vagyok ma is, csakhogy összehasonlító tanúlmányokra időt nyerve, talán egy lépést tehetek előre ezen czímerkérdés tisztázására vonatkozólag. ... [* A zágrábi Garaczímer alkalmából Vsd. ö. Arch. Ért. 1888. 403. 1]

Hogy nálunk azon kevés számú heroldképnek is hitele veszett, nagyban elősegíté azon körülmény, hogy annak színei idővel feledésbe mentek és tulajdonosaik sem láttak bennök egyebet, mint többé-kevésbbé szövevényes s előttük értelmetlen Vonalakat. ...

Így változtak a Báthory-czímer tiszta oldalékei természetes farkasfogakká s analógia folytán ugyanígy változhatott a Gara-czimer lépcsőzetes osztása pár századon át successive kígyós czímerré." (Csergheő Géza: A régi magyar heraldikáról. Archeologiai Értesítő 1889/1. 20-23.[1])

  • Irodalom:

Csergheő Géza: A régi magyar heraldikáról. Archeologiai Értesítő 1889/1. 20-24.[2]

  • Külső hivatkozások:

Garay másképpen Molnár[szerkesztés]

Garay másképpen Molnár.JPG

Garay másképpen Molnár István 1667. április 24., Bécs I. Lipót nemesség és címer általa: felesége Srnka Judit, gyermekei János, István

R 64

  • Irodalom:


A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:

[3]


Rövidítések


Lásd még:

Stop hand.svg Ezen kép(ek) és/vagy dokumentum(ok) nem GFDL licencű(ek), kereskedelmi célokra nem használható(k) fel.

A jelen sablonnal ellátott képek, dokumentumok magántulajdonban vannak. Kereskedelmi felhasználásukat jogszabályok tiltják. Bármely módú felhasználásukra a jogtulajdonos írásbeli engedélye szükséges!

The image(s) and/or document(s) on this page are not licensed under the GFDL. These are under a non-commercial-use only license.

Images under this license are in private property. The commercial use of these documents is prohibited by law. Every use needs a prior written permission of the copyright owners!