Címerhatározó/Földy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Földy, Feöldy család címerével foglalkozik.


feöldi Doby[szerkesztés]

A [ Doby ] család eredeti neve Feöldy volt. F. Zsigmond és testvérei, régi nemességök alapján, II. Ferdinándtól 1638-ban új nemeslevelet nyernek. A családot Zsigmond és testvére György terjesztik tovább. Zsigmond unokája II. István, Sáros vármegyétől 1732-ben nemesi bizonyítványt nyer, melyet Zemplénben kihirdettetett. István Nagymihályban telepedett le. Tagjai közül Antal (szül. 1826) 1848/49. honvédőrmester a Lehel-huszároknál, később kir. sótárnok, mint családtörténeti író tette nevét ismertté. Nejétől Késmárky Annától († 1898) született gyermekei: 1. Antal (szül. 1866) állami iskolai igazgató Kuruczfalván. 2. István (szül. 1871) kir. adóhivatali ellenőr Rózsahegyen. 3. Samu (szül. 1873) gimn. tanár Czegléden. 4. Ilona (szül 1882). A György utódai közül: Lipót († 1866) kassai polgár, nejétől Henszelman Karolintól, néhai Henszelman Imre, a nevezetes tudós nővérétől szül. fia Jenő (szül. 1837) jeles művész (rézmetsző) és a kir. iparművészeti iskola tanára. Hitvese Megay Erzsébet (szül. 1837); gyermekei: 1. Jenő (szül. 1867) gyógyszerész Kalocsán. 2. Irma (szül 1868) Maderspach Károlyné. 3. Alice (szül. 1870) Székely Gézáné. 4. Géza (szül. 1877) orvostudor, egyetemi tanársegéd. Czímer: kékben, zöld mezőn, aranymarkolatú görbe kardot tartó, természetes színű kétfarkú oroszlán, a jobb felső sarokban hatágú arany-csillag, a bal felső sarokban növő hold által kísérve. Sisakdísz: paizsbeli koronás oroszlán növekvően. Takarók: kékarany-vörösezüst.[1]

Címereslevele kelt 1638. febr. 21. – Vö. DGy. V/242–3.; 277.; VIII/352. (Kempelen, pótkötet)

Doby (Magyar Nmezetségi Zsebkönyv)
A család eredeti neve FEÖLDY volt. FEÖLDY ZSIGMOND és testvérei ISTVÁN, GYÖRGY és ANDRÁS régi nemességök alapján III. FERDINÁDtól Pozsonyban 1638. febr. 21-én új nemeslevelet nyernek, melyet 1638. május 5-én Sárosvármegyében hirdetnek ki. FEÖLDY I. ZSIGMOND 1596-ban felesége fricsi FEKETE jussán osztozkodik Fricsen. Ennek fia II. ZSIGMOND szerzi testvéreivel az új nemeslevelet. Csak ő és testvére GYÖRGY vezeti tovább a családot. II. ZSIGMONDnak fia volt III. ZSIGMOND, ennek fia II. ISTVÁN 1732-ben május 5-én Sárosmegye közönségétől nemesi bizonyítványt nyer, melyet Zemplénmegyében hirdettetett ki, Nagy-Mihályban telepedvén meg. A DOBY nevet már ekkor felvette a család s e kettős néven kap 1743. decz. 17-én új bizonyságlevelet, melyet Szabolcsmegye 1755. ápr. 11-ki közgyűlésén hirdettetett ki.

Czímere: kék paizsban zöld mezőn arany markolatú kardot tartó kétfarkú természetes színű oroszlán, a jobb felső sarokban hatágú arany csillag, a balban a növő hold. A koronás zárt sisak dísze: ugyanazon oroszlán koronás fővel növekvően. Foszlányok: arany-kék, ezüst-vörös.

A családnak a FEÖLDY családból való leszármazását a belügyminiszterium 1902. ju. 17-én ismerte el.

Vallása róm. kath.

A család őse ZSIGMOND, kinek fiai ZSIGMOND, ISTVÁN, GYÖRGY 1638. febr. 21-én III. Ferdinánd király által régi nemességükben megerősíttetnek. ZSIGMOND fiai: ZSIGMOND és GYÖRGY a család két főágát alapították. ZSIGMOND utóda ISTVÁN (1746-1774.) Jákón birtokos, kinek fiai: FERENCZ, SÁNDOR, ISTVÁN, IMRE és JÓZSEF a főágat öt mellékvonalon terjesztették tovább.

I. FERENCZ vonala: FERENCZ ága jelenleg két fiának ANTALnak és ZSIGMONDnak utódaiban virágzik.

A) ANTAL utódai:

ANTAL (szül. 1786. márcz. 12., † 1846. decz. 1.), birtokos Fákón. Neje: BUKOVINSZKY Zsuzsánna.

Gyermekeik:

I. MÁRIA (szül. 1818. nov. 18., † …). Férje: FAZEKAS Gábor. Esküvő: 1836. febr. 14.

II. JÓZSEF (szül. 1823., † 1823. nov. 24.).

III. IGNÁCZ (szül. 1825. jan. 2., † 1882. nov. 16.). Neje: hiripi és ivácskói BÖSZÖRMÉNYI Jusztin. Esküvő: 1850. febr. 5.

Gyermekeik:

1. JÓZSEF (szül. 1851., † 1853. máj. 9.).

2. VINCZE (szül. 1853. jan. 17.), bölcsészettudor, r. k. plébános. Lakás: Háromfa (Somogy várm.).

3. KAROLIN (szül. 1855. jan. 12.). Férje: GOMBA Károly. Lakás: Rakamaz.

4. ÉVA (SZÜL. 1857., † 1857.).

5. JANKA (szül. 1856. jul. 17.). férje: SYRADA István, m. k. póstamester. Lakás: Nyirmada.

6. JÓZSEF (szül. 1861. nov. 12.), m. kir. államrendőrségi tisztviselő. Lakás: Budapest.

7. ETELKA (szül. 1863., † 1893.). Férje: FÁBRY János, kir. erdész. Lakás: Radna.

8. SÁNDOR (szül. 1866., † 1885.).

9. ANTAL (1871. máj. 10). Férje: BODY József, m. ki. pénzügyi szemlész. Esküvő: 1889. okt. 15. Dálló. Lakás: Tisza-Czege.

B) ZSIGMOND vonala:

ZSIGMOND († 1856.). Neje: usokai USOKAY Zsuzsánna (szül. 1800., † 1856. nov. 12.).

Gyermekeik:

I. JÓZSEF (szül. 1826. márcz. 21., † 1874. jan. 8.). 1. neje: BUKOVINSZKY Terézia (szül. 1829., † 1866. decz. 14.). Esküvő: 1850. jun. 17. 2. neje: BUKOVINSZKY Mária. Esküvő: 1860.

Gyermekei 1. nejétől:

1. JÁNOS (szül. 1852. máj. 17.). Neje: BUKOVINSZKY Anna. Lakás: Jákón.

Gyermekeik:

a) ANTAL (szül. 1879. febr. 1.).

b) FERENCZ (szül. 1883. szept. 7.).

c) JÁNOS (szül. 1886. szept. 26.).

d) ANNA (szül. 1892. jan. 22.).

2. MÁRIA (szül. 1855. aug. 4.). Férje: EMBER József. Lakás: Máramarossziget.

3. JÓZSEF (szül. 1858. máj. 18.). Neje: MAKSINOVICS Teréz. Lakás: Ibrony.

Gyermekeik:

a) LÁSZLÓ.

b) MÁRIA.

c) JULIA.

d) FERENCZ.

e) JÓZSEF.

4. ANTAL (szül. 1831. jul. 21.). Neje: TAJNER Ilona. Lakás: Mátészalka.

5. IMRE (szül. 1864. jul.7.), uradalmi gépész. Neje: WELECHNA Irma. Lakás: Napkor.

Gyermekeik:

a) IMRE.

b) MÁRIA.

c) JÓZSEF.

II. ANTAL iker, szül. 1829., † 1829.

III. MENYHÉRT iker, szül. 1829., † 1829.

IV. VERON (szül. 1830. febr. 6.). Férje: KOZMA János, kántortanító. Lakás: Jákó.

V. ANTAL (szül. 1833. szept. 5., † 1891. máj. 8.). 1. neje: BUKOVINSZKY Kata (szül. 1838., † 1865.). Esküvő: 1857. jan. 14. 2. neje: PÁKH Julia (szül. 1842., † 1877.). Esküvő: 1866. jan. 30. 3. neje: JÓSA Borbála (J. Lajos vitkai birtokos és Czomba Borbála leánya).

Gyermekei 1. nejétől:

1. BORBÁLA (szül. 1857. okt. 27., † 1861. márcz. 8.).

2. SÁNDOR (szül. 1860. ápr. 10., † 1861. márcz. 18.).

2. nejétől:

3. MÁRIA (szül. 1868. aug. 27.). Férje: TÖMÖSVÁRY János, tornyospálczai birtokos. Esküvő: 1888. máj. 12. Jákó.

4. IGNÁCZ (szül. 1871., † 1871.).

5. JÁNOS (szül. 1872., † 1874.).

6. ANNA (szül. 1874., † 1879.).

7. ANTAL (szül. 1877., † 1877.).

3. nejétől:

8. VINCZE (szül. 1880., † 1882.).

9. BÉLA (szül. 1886. márcz. 7.).

10. ANTAL (szül. 1888.).

11. ISTVÁN (szül. 1891. febr. 5.).

VI. FERENCZ (szül. 1836., † 1879. szept. 12. Jákó). 1. neje: IKLÓDY Zsófia (I. Gusztáv eöri birtokos leánya). Esküvő: 1860. ápr. 17. 2. neje: ROZSNYAY Veron (R. Ferencz, vitkai birtokos és Demeter Veron leánya).

Gyermekei 1. nejétől:

1. ISTVÁN (szül. 1861. márcz. 30., † …).

2. nejétől:

2. VERON (szül. 1864., † 1869. jul. 3.).

3. ZSIGMOND (szül. 1865. nov. 27.). Neje: TÓTH Erzsébet, özv. Nagy Józsefné (T. András és Orbán Zsuzsánna leánya).

4. ISTVÁN (1867. okt. 29. Jákó).

5. AMÁLIA (szül. 1869. aug. 4. Jákó).

6. MÁRIA (szül. 1871. aug. 17.). Férje: SZANYI István, építőmester.

7. MENYHÉRT (szül. 1874. okt. 4. Jákó).

8. IGNÁCZ (szül. 1877. okt. 11. Jákó).

VII. BORBÁLA (szül. 1839. ápr. 29.). Férje: DEMETER Antal (szül. 1814., † 1881. Jákó).

VIII. JULIA (szül. 1842. márcz. 31., † 1843. ápr. 14.).

II. SÁNDOR vonala:

SÁNDOR (szül. 1752., † 1786. jul. 4.) vonala leányaival magvaszakad.

III. ISTVÁN vonala:

ISTVÁN (szül. 1764. Jákó, † 1845. jul. 8. Vitka), a vitkai nemes urak főhadnagya. Neje: LABORSZKY Anna (szül. 1774. aug. 12. Gyulaj, Szabolcs várm., † 1845. nov. 20. Vitka, L. János, gör. kath. esperes, és Kuk Mária leánya).

Fiuk:

JÓZSEF (szül. 1797. Vitka, † 1844. úrnapján Darah). 1. neje: tusnádi PÁLFFY Julia (szül. 1801., † 1830. okt. 11.). 2. neje: SZINAY Veronika (szül. Ilósva, † Szatmár).

Gyermekei 1. nejétől:

I. JULIA (szül. 1819. szept. 15.Vitka, † 1864. máj. 23. Tisza-Ujlak). Férje: thonnenbergi THONNAUER Jakab, cs. kir. huszárkapitány († 1853. Petneháza). Esküvő: 1844. nov. 7.

II. ZSUZSÁNNA (szül. 1823. jan. 19., † 1902. okt. 6. Petneháza), 1848/49-ben nőhonvéd Bem tábornok hadseregében. 1. férje: SZABÓ Antal († 1853.), 1848/49-ben honvéd. 2. férje: VITÉZ Antal.

III. ANTAL (szül. 1821., † 1823.).

IV. ANNA (szül. 1824. aug. 26. Vitka, † 1890. febr. 27. Nagy-Kálló). Férje: KEMÉNY János.

V. ANTAL (szül 1826. okt. 2.), 1848/49-ben honvéd huszárőrmester a Lehel huszárezredben, kir. sótárnok, családtörténeti író. Neje: KÉSMÁRKY Anna (szül. 1841. Kabolya-Polyána, † 1898. jun. 9. Homonna; K. Sánuel, Ugocsa várm. tb. főorvosa, és Keszler Terézia leánya). Esküvő: 1856. szept. 20.

Gyermekeik:

1. BER TA (szül. 1857. aug. 2., † 1867. szept. 29. Vitka).

2. BÉLA (szül. 1859. jun. 10. Tisza-Ujlak, † 1885. október 23. Ungvár).

3. IRMA (szül. 1861. febr. 21. Tisza-Ujlak, † 1873. szept. 5. Homonna).

4. SAMU (szül. 1863. szept. 27., † 1868. jul. 6. Tisza-Ujlak).

5. ANTAL (szül. 1866. ápr. 14.), állami tanító.

6. ISTVÁN (szül. 1871. jan. 17. Tisza-Ujlak), m. kir. sóhivatali ellenőr. Neje: KOVALICZKY Luiza (K. István, kir. törvényszéki biró, és Várjon Mária leánya). Esküvő: 1897. máj. 1. Kassa. Lakás: Liptó-Rózsahegy.

Gyermekeik:

a) ISTVÁN (szül. 1898. decz. 6. Kassa).

b) MÁRTA (szül. 1901. szept. 9. Likava).

7. SAMU (szül. 1873. decz. 25. Homonna), gymnasiumi tanár. Neje: SZMICSKÓ Irma (S. József ügyvéd és Merkader Viktoria leánya). Esküvő: 1900. Lakás: Czegléd.

Gyermekük:

a) SÁNDOR (szül. 1903. jan. 17.) Privigye.

b) DÉNES (szül. 1904. aug. 2.).

8. JÓZSEF (szül. 1879., † 1880.).

9. ILONA (szül. 1881. okt. 3.). Férje: ESZTEL József. Esküvő: 1904. aug. 2.

2. nejétől:

VI. SÁNDOR (szül. 1840. Darah, † 1901. febr. 5. Nagyvárad).

VII. KÁROLY †.

IV. IMRE vonala:

IMRE (szül. 1772., † 1848. márcz. 16.), jákói birtokos. Neje: DEÁKY Francziska (szül. 1785., † 1842. jul. 26.).

Fiuk:

IMRE (szül. 1819. aug. 4., † 18..). 1. neje: BÖSZÖRMÉNYI Anna. Esküvő: 1844. jan. 16. 2. neje: BUKOVINSZKY Terézia (szül. 1829., † 1866. decz. 14.). Esküvő: 1850. febr. 5. 3. neje NAMÉNYI Julia (N. János, ramocsaházi birtokos, és Ferenczy Ilona leánya). Esküvő: 186..

Gyermekei 1. nejétől:

1. MÁRIA (szül. 1845. jul. 20., † 1879. márcz. 15.). Férje: LÁSZAY Sándor, karászi birtokos.

2. ANNA (szül. 1848., † 1850.).

2. nejétől:

3. MENYHÉRT (szül. 1850. decz. 22.).

4. BORBÁLA (szül. 1852. aug. 12., † 1854.).

5. BORBÁLA (szül. 1857., † 1857.).

6. JULIA (szül. 1859., † 1896.). Férje: HARKÁLY István.

7. FRANCZISKA (szül. 1862. jan. 2., † 1885. márcz. 20.). Férje: GÁLFI Bertalan.

3. nejétől:

8. MÁRIA (szül. 1868. aug. 5.).

9. IMRE (szül. 1873., † 1874.).

V. JÓZSEF vonala:

JÓZSEF (szül. 1774., † 1835. márcz. 18.). 1. neje: PUSKÁS Erzsébet.

Fiuk:

ISTVÁN (szül. 1801. ápr. 22., † 1837. nov. 26.). 1. neje: FEJÉR Eszter. Esküvő: 1820. máj. 1. 2. neje: NAGY Krisztina. Esküvő: 1830. jun. 7.

Gyermekei 1. nejétől:

I. PÉTER (szül. 1822. ápr. 12., † …). Neje: KOMOLAY Julia. Esküvő: 1843. jan. 25.

Gyermekeik:

1. ISTVÁN (szül. 1843. decz. 1., † 1871. nov. 4.). Neje: FEHÉR Johanna. Esküvő: 1866. jun. 4.

Gyermekeik:

a) PÉTER (szül. 1868. jan. 17.). Neje: TÓTH Julia. Birtoka: Jákó.

Gyermekeik:

a) ISTVÁN (szül. 1898. márcz. 3. Jákó).

b) JÓZSEF (szül. 1906. febr. 1.).

b) ISTVÁN (szül. 1870., † 1877. decz. 9.).

2. JÓZSEF (szül. 1849. jul. 13., † 1859. szept. 8.).

II. JÓZSEF (szül. 1824. jul. 23.).

III. MÁRIA (szül. 1826., † 1834.).

IV. ÁGNES (szül. 1829., † 1834.).

B) GYÖRGY FŐÁGA.

LIPÓT (szül. 1791., † 1866. máj. 6. Kassa). Neje: HENSZELMAN Karolin (szül. 1798., † 1882. ápr. 13.).

Fiuk:

JENŐ (szül. 1834. szept. 4.), a kir. iparművészeti iskola tanára. Neje: MEGAY Erzsébet (szül. 1837. nov. 19.).

Gyermekeik:

1. JENŐ (szül. 1867. nov. 17.), gyógyszerész. Neje: BALY Katalin. Lakás: Kalocsa.

Gyermekeik:

a) KATALIN (szül. 1895. szept. 15.).

b) SÁNDOR (szül. 1897. jan. 30.).

2. IRMA (szül. 1868. decz. 17.). festőművésznő. Férje: MADERSPACH Ferencz gyógyszerész.

3. ALICE (szül. 1870. jan. 12.). Férje: SZÉKELY Géza, gyógyszerész. Lakás: Kassa.

4. GÉZA (szül. 1872., † 1876.).

5. KAROLIN (szül. 1875., † 1876.).

6. GÉZA (szül. 1877. decz. 3.), orvostudor, egyetemi tanársegéd.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs