Címerhatározó/Ethele címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Ethele család címerével foglalkozik.


Pest, 1513. január 25.
ETHELE FERENC OSZTÁLYLEVELE

Megosztozik bátyjával, anyjával és húgaival vagyonukon.

  • OL D l. 62000. (A K isfaludy család ifjabb ágának répcelaki levéltára).
  • ll,5 x 21,5 cm-es, vízfoltos papíron, a szöveg alatt zöld viaszba nyomott, papírfelzetes gemmapecséttel, benne balra fordult, álló emberalak. Egy fólió.
  • H azO km . l: 404; JAKUBOVICH: M N y. l6 [1920]: 17.

1 Tápiósülyi és kartali család (CsÁNKI 1: 40), Ethele Miklós, a levélben szereplő Ferenc és Mihály apja, 1505-ben a rákosi országgyűlésen Pest megye követe volt (NAGY 4: 102). Ferencet 1515 és 1520 között említik oklevelekben (BÁRTFAı SZABÓ, Pest 345, 348, 353, 355, 357).

Ethele Mihály, Ferenc bátyja, 1518-ban már halott (BÁRTFAI SZABÓ, Pest 353).


  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 49.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs