Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Erdélyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Erdélyi családok címerével foglalkozik.


Somkereki [alias] Erdélyi[szerkesztés]

Somkereki Antal 1415. január 26-án Konstanzban Zsigmond császártól kapott birodalmi nemességet és címert.

megj.: a címer a szövegben nincs leírva DL 104.871

Irodalom:

Külső hivatkozások:


deési Erdélyi[szerkesztés]

Siebm. W. b. IV. B. 12. Abth. T. 90.

  • Irodalom: SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Erdélyi 1659[szerkesztés]

Erdélyi Balázs 1659. szeptember 19., Pozsony I. Lipót nemesség és címer általa: testvérei Pál, Mihály, gyermekeik István, András, valamint Ferenc, János, István

R 64

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Erdélyi 1690[szerkesztés]

I. Lipót 1690. szeptember 1-én Bécsben Erdélyi Gergely, István részére,543 [543 Eredetileg még egy név volt beírva, amit kivakartak. Schönherr szerint a Márton név szerepelt ott. Schönherr Gyula: Bihar vármegye levéltárában őrzött czímeres nemeslevelek. Turul, 1888. 4. 179.] címeres nemeslevelet adományozott, amit még ugyanezen évben Szabolcs vármegye közgyűlése kihirdetett.544 [544 Ma már nem látszik a pontos dátum. Schönherr listájában szeptember 1-e szerepel. MUO 196. Régi jelzet: Bihar megyei törzsanyag. Nob. 3.]

Mivel az oklevél545 [545 565x700/112/132x107 mm.] jobb sarka hiányzik, így azon csak I. Lipót hitelesítő kézjegye tűnik fel, ma már nincs meg egykori függőpecsétje sem.

Lekopott arany szegéllyel övezett bordó keretben sárgászöld kárpit sarkaiban felül jobbra Magyarország, balra Csehország, fent középen a kétfejű császári sas, lent jobbra Dalmácia, balra Horvátország címere látszik. A sárgászöld alapon lévő fehér szőnyeget ovális zöld babérkoszorú öleli körül. A leírásban szereplő címer: „Álló katonai pajzs, égszínkék színű, melynek alját zöldellő mező foglalja el, tetején arany korona, ugyanebből vörös ruhába bújtatott emberi kar markában vérrel öntözött kivont kardot és török levágott fejét hajánál szorítva és a pajzs jobb oldala felé fordulva látható. Végül a pajzsra rostélyos vagy nyílt katonai sisak támaszkodik királyi koronával, ugyanúgy emberi kar, az előbbihez mindenben hasonló szépen díszíti. A sisak tetejéről vagy csúcsáról innen sárga és tengerkék, onnan fehér és vörös sisaktakarók vagy szalagok omlanak alá, amelyek a pajzs széleit szelíden körülfolyják és a pajzsot könnyedén, szépen és megfelelően díszítik.”546 [546 „Scutum videlicet militare erectum caelestini coloris fundum illius viridi campo interoccupante, super quo aurea corona, ex eademque eminens brachium humanum rubra indutum manica evaginatam in vola acinacem sangvine rigatum caputque Turcicum amputatum, per comam stringens ac ad dextram scuti partem conversum esse visitur. Scuto demum imcumbentem galeam militarem craticulatam sive apertam regio diademate brachium similiter humanum inferiori per omnia similem proferente ornatam. A summitate vero sive cono galeae laciniis seu lemniscis hinc flavis et caeruleis illinc vero candidis et rubris in scuti extremitates se se placide diffundentibus illudque ipsum decenter ac venuste exornantibus…”]

A nemességigazolások során az 1724-ben a címerszerző Gergely, valamint Erdélyi Dániel és János Köbölkúton bemutatta az armálist, utóbbiak további igazolásokban is szerepelnek.547 [547 HBML IV. A. 1/j. 1. k. 397., 1254., 1423., 1764., 1899., 2. k. 273., 314., 363.] Az oklevelet 1888-ban mindenesetre már a Nagyváradi levéltárban őrizték.548 [548 Schönherr: i. m. 179.][2]

  • Irodalom:

Szálkai Tamás: Armálisok és armalisták a kora újkori Biharban. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár egyéni címeres nemeslevelei (1535-1811) és nemesi iratai alapján. Debrecen, 2010. 105-106. (PhD értekezés) [3]


  • Külső hivatkozások:


Rövidítések

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs

Lásd még: