Címerhatározó/Eltz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Eltz család címerével foglalkozik.


Eltz grófok

Az ősi német nemesekhez tartozó Eltz család, a németországi Mosellandi Eltz városából származik. A családról a legrégebbi írásos adat, a XII. század közepéről ered. Az Eltz család családfáját, bizonyítékokkal alátámasztva, Pétertől (1210-1259) lehet végig kísérni, akinek a két fiából vezethető le a család összes további tagja. Péter fia, Vilmos alapította a „de Rübenach" bárói ágat, a másik fiútól, Éliástól pedig a vukovári uradalmat bíró, „de Kempenich" grófi ága ered. A család mindkét ági leszármazottjai, ma Németországban élnek. A család 1646-ban megerősítést kapott ősi nemességükről és Edler Herr címükről, a Szent Római Császárság grófi tisztségébe, egy 1733. november 9-ei okirattal emelkedtek, melyet, VI. Károly adományozott az Eltz testvéreknek, Fülöp Károlynak, Antalnak, Damjánnak és Fülöp Adolfnak. Magyar-horvát nemességet (indigenátust), 1741-ben adományoztak Fülöp Károlynak (775. kép)849 és Anzelm Kázmérnak (776. kép)850.

Az Eltz család grófi ága, két ágon fejlődött tovább. Az idősebb ága, mely vukovári ágként is ismert volt, I. Jakabbal (1779-1844)851 kezdődött. Ennek az ágnak az ősapja, a már említett Anzelm Kázmér volt. A fiatalabbik ága, Auguszt Fülöptől (1783-1858) ered. Miután az Eltzek megvették a vukovári uradalmat, csak időnként tartózkodtak Vukováron, a gazdaság javait egy bizalmasuk irányította852. Az Eltz család első tagja, aki 1781-től, valójában is Vukováron tartózkodott, Hugó Fülöp853, a vukovári kastélyt felépíttető, Anzelm Kázmér850 fia volt. Miután Hugót (778. kép)851, életének harmincegyedik évében megölték, a vukovári birtokot huszonöt éves öccse, I. Károly (1823-1900, 779. kép)854 örökölte. Az uradalmat aztán az ő fia, II. Jakab (1860-1906)855 örökölte meg. Miután meghalt, a jószágot özvegye, Mária és az ő bátyja, Erwein vezette, fiának, II. Károlynak (1896-1922) 856 nagykorúságáig. Annak ellenére, hogy II. Károly életének huszonhetedik évében meghalt, hátrahagyott egy héthónapos fiúgyermeket, III. Jakabot (szül.: 1921.), az uradalmat pedig özvegye, Zsófia és sógora, Lobkowitz Erwein herceg, Károly leánytestvérének, Antoinettnek a férje irányította. Eltz III. Jakab857 gróf volt a család utolsó tagja, aki még a II. világháborúig Vukováron élt. Miután a birtokaikat, 1945-ben elvették, átköltöztek Németországba, a Rajna melletti Eltvillei kastélyukba. III. Jakab, 1990-ben visszatért Horvátországba, ahol a szábor megválasztott képviselőjeként, 1992-ig, Zágrábban tartózkodott.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs