Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csongrád megye címere

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként Csongrád megye címerével foglalkozik.


Csongrád vármegye

[szerkesztés]

Csongrád megye

[szerkesztés]

Az 1991-ben elfogadott címer.

Csongrád Megye Közgyûlése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990: LXV. tv. 1. § (6) bek. a/ pontja és a 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében - Csongrád megye címerérõl, zászlajáról és azok használatának rendjérõl a következõ rendeletet alkotja:

1. §. A címer egy hasítással és egy vágással négyelt csücskös talpú pajzs, amely négy pajzsmezõben és a középen lévõ boglárcímerben a megye területének történelmi címereit tartalmazza. A jobb felsõ pajzsmezõben Csanád vármegye címere, a bal felsõ pajzsmezõben a Bor-Kalán nemzetség címere, a jobb alsó pajzsmezõben a Csanád nemzetség címere, a bal alsó pajzsmezõben Torontál vármegye címere, míg a középsõ boglárpajzsban Csongrád vármegye címere van.

A pajzson felül arany (sárga) színû ötágú sisakkorona nyugszik, jobb oldalról heroldalakként fegyverzett fekete sas képe, baloldalt fegyverzett arany oroszlán képe látszik. A jobb felsõ pajzsmezõben égszínkék mezõ elõtt smaragdzöld talajon áll Szent Gellért alakja. Tõle balra természetesen ábrázolt mészkõ (ezüst) színû, a címer széléig terjedõ sziklafal (a Kelen, késõbb Gellért-hegy). A püspök lába elõtt smaragdzöld mezõben hullámos ezüst /fehér/ pólya, a Dunát jelképzei. A püspök természetes ábrázolású alakján fehér karing van, amelyet kívülrõl arany palást fed, alul arany színû stóla két vége látszik. Baljában arany kampójú pásztorbotot tart, jobbjában ezüst hegyû lándzsát fog, amelybõl ezüst pálmaág hajt ki. A jobb alsó pajzsmezõben egy arany mezõben jobbra forduló álló, sólyomféle fekete madár /turul/ képe. A bal felsõ mezõben vörös alapon jobbra forduló, növekvõben lévõ fegyverzett arany oroszlán. A bal alsó mezõben Torontál vármegye címere, mely egy vágással szabdalt pajzs, benne a pajzsfõ jobb oldalán vörös mezõben zöld alapon ezüst vár, hármas osztatú várfokán középen bal felõl lobogó ezüst zászló, benne középen fekete kereszt. A pajzsfõ bal oldalán égszínkék alapon emberi arcú arany napkorong. A pajzsfõ középen, alatt haránt futó egyenes ezüst pólya. A pajzstalpat egy középen elhelyezkedõ szarufa osztja három részre, amelyben jobbról égszínkék mezõben ötszínû stilizált ezüst virág, a bal mezõben vörös mezõben ugyanez az ötszirmú stilizált virág, a szarufa által közrefogott ezüst mezõben lefelé nyíló arany színû bõségszaru, amelybõl természetes színû gyümölcsök hullanak. Középen a boglárpajzsban Csongrád vármegye címere, a pajzsderék és a pajzstalp égszínkék mezejében három hullámos ezüst pólya (a hagyomány szerint a Tisza, a Maros és a Körös jelképe). A pajzsfõ arany mezejében a jobb felé fordulva felszálló fegyverzett fekete sas képe.

Csongrád megye zászlója

8. §.

A zászló leírása

A megye zászlója téglalap alakú, smaragdzöld színû selyem. Középen mindkét oldalon a megye címere látható, természetes színezésû hímzéssel kivitelezve. Alatta a megye felirata szerepel arany hímzéssel. A zászló szélén arany zsinórszegély, alul rojtozás van. A zászló méretaránya 2:1, alapmérete: 3 x 1,5 m A címer átmérõje: 80 cm. A rojt mérete 15 cm. (Csongrád Megye Közgyûlésének 7/1991. /VI.15./ Kgy. sz. rendelete Csongrád megye címerérõl, zászlójáról és azok használatáról)

  • Irodalom:

A megye címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Rövidítések

Lásd még: