Címerhatározó/Csoma címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csoma család címerével foglalkozik.


ragyolczi Csoma[szerkesztés]

1544-ben Erdélyből származik. A XVI. században költözött át Zemplén vármegyébe. A legrégibb okirat Csoma Imrét és Mihályt "de Tholcsva" előnévvel emliti. Oklevelei Tokai Ferencz 1699. évi támadása alkalmával Tokajban megsemmisültek. 1757-ben Csoma Zsigmond nádori adományt kap a nógrádvármegyei Ragyolczra; ezóta a család a ragyolczi előnevet használja. A XVII. század végén két ágra oszlott a család; az ifjabb már kihalt; a régibbnek ivadékai Abauj-Tornában és Szabolcsban ma is birtokosok.

Czimere: Veres mezőben arany griff, jobbjában lefelé tartott, aranymarkolatu tört pallost (vagy tőrt) tartva. Sisakdísz: a griff növekvőleg, itt egy fölfeléálló egész pallost (vagy tőrt) tartva. Takaró vörös-arany.[1]

ragyolczi Csoma címer
  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


gelencei Csoma[szerkesztés]

1576. szeptember 10-én Báthory István lengyel király és erdélyi fejedelem gelencei Choma Miklóst, ki II. János választott királyt hadi útjaiban elkísérte és hűségesen helyt állt mellette, a szabad-székely állapotból a primori rangba emeli és címert adományoz neki.

Czímer: Háromszögű pajzs kék mezejében koronás kígyó, kitátott szájában gyermekfejet tart. A kígyó négyszer görbül és balra néz. A pajzson zárt lovagsisak. A sisaktakaró vörös, kék, ezüst.

Csoma Miklósnak és családjának fenntartott hely a gelencei Szent Imre templom karzatán.
A gelencei Csoma család kijelölt helye a Szent Imre templomban.

1577-ben Choma Miklós hadiérdemeiért újabb címeres-nemesi levelet kapott, továbbá számos birtokot.

Czímer: Háromszögű pajzs kék mezejében koronás, szárnyas kígyó, kitátott szájában gyermekfejet tart. A kígyó kétszer görbül és balra néz. A pajzson zárt lovagsisak. A sisaktakaró vörös, kék, arany.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs