Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csiszár címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csiszár család címerével foglalkozik.


Csiszár György pecsétjében V. C.(siszár) G.(yörgy) betűk alatt paizsban keresztbefektetve egy szablya és egy egyenes kard.5 [5 Kassa v. t. lvt. Csiszár. Nr. 7] Özvegye, Borbála 1634-ben végrendeletében: «az leányomnak Juditnak hagyok egy aranyszín tafota szoknyát, zöld bársony az válla, aranyprém rajta és gyöngyös kapocs. Item hagyok egy szederjes kamuka kis subát, selyemprém rajta, melynek az eleje bélelt». Testamentumhallgatója Paizsgyártó György volt.6 [6 Kassa v. titk. lvt. Csiszár. Nr. 11.]

Csiszár Pálné 1622-ben tett végrendeletében: «az csiszármesterséghez valamennyi szerszám vagyon, azt hagyom mind Kassán lakozó Csiszár Ferencznek ; volt adós hét vassal, egy forinttal, azt is megengedtem neki.7 [7 U. o. Csiszár. Nr. 10.]


  • Irodalom:

Kemény Lajos: MŰTÖRTÉNETI ADATOK KASSA MÚLTJÁHOZ. Archaeologiai Értesítő. 1912. 268-272.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs