Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Cseszneky címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Cseszneky családok címerével foglalkozik.


A cseszneki és milványi Cseszneky család címere

Cseszneky György 1534. november 14., Bécs I. Ferdinánd Királyi adomány a Győr vármegyei Kisbabot helységre

Cseszneky Mátyás 1597. augusztus 12., Prága I. Rudolf bárói rang és címer

Cseszneky Benedek és neje, Bodófalvi Kánya Sára, sógóraik, Patonyi Jakab és neje, Kánya Anna, valamint Kánya Boldizsár és nővére, Erzsébet 1626. március 8., Bécs II. Ferdinánd nemesség és címer

1943-ban Cseszneky Gyula (Julis) a Pindoszi Fejedelemség és Macedón Vajdaság névleges uralkodója lett.

Cseszneky Mátyás 1597-es címere a következő volt:

A pajzs kék mezejében zöld hármashalmon álló leveles koronából kiemelkedő ezüst galamb. A pajzson nyitott rostélyos sisak. Sisakdísz: leveles koronából két oldalt fekete sasszárny emelkedik ki. A szárnyak között ezüst kettős kereszt, mely fölött hatágú arany csillag ragyog. Oldalt takarók.

Ismert még a Cseszneky családnak tulajdonított alábbi címer, de adományozásáról és használatáról a család mit sem tud.

A pajzs kék mezejében zöld téren bivalyfej. A pajzsot fedő zárt sisak, leveles koronájából két tengeriszárat tartó vörös dolmányos kar emelkedik ki. Takaró: ezüst-zöld.

II. Ferdinánd király 1626. március 8-án Bécsben kelt adománylevelében Cseszneky Benedeknek és feleségének, budafalvi Kánya Sárának, Patonyi Jakabnak és feleségének, Kánya Annának, valamint Kánya Boldizsárnak és nővérének, Erzsébetnek a következő címert adományozta:

Egyenesen felállított katonai pajzs, melynek közepén egy vonal húzódik végig, miáltal a terület két részre oszlik; a felső kék színű, az alsó vörös mezőre tagolva, amelynek az alapján lévő zöld hegyre királyi korona van helyezve, amelyből egy fiait vérével tápláló pelikán emelkedik ki. A pajzs fölé van helyezve a nyitott katonai sisak, királyi koronával díszítve, melyből az említetthez hasonló pelikán emelkedik ki. Takarók: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.

Ezt a címereslevelet Pozsony vármegyében hirdették ki 1627-ben, Győr és Komárom vármegyében pedig 1643-ban. Ennek ellenére a családtagok többsége továbbra is az ősi galambos címer valamely változatát használta.

Cseszneky Gyula 1941-es címere is az ősi nemesi címer bővített változata:

Négyelt pajzs. Az első és negyedik mezőben zöld halmon álló leveles koronából kiemelkedő ezüst galamb. A második és harmadik kék mezőben leveles koronából két oldalt fekete sasszárny emelkedik ki. A szárnyak között ezüst kettős kereszt, mely fölött hatágú arany csillag ragyog. A pajzsot gyöngyös rangjelző korona fedi. Pajzstartók: jobbról páncélos vitéz lobogót tart, a lobogó négy részre oszlik Árpád-sávokkal és Anjou-liliomokkal; balról páncélos vitéz vörössel és ezüsttel sakkozott lobogót tart. Jelmondat: VIRTUTEM EXTENDERE FACTIS.

  • Irodalom:

Illésy-Pettkó: Királyi Könyvek

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1] [ http://cseszneky.csalad.googlepages.com/c%C3%ADmer]

Rövidítések


Lásd még: