Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csapody címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csapody család címerével foglalkozik.


Csapody (Zalalövői). A visszaállított vármegyének jelentékeny családja, mely itt terjedelmes birtokjogokat vett át a Perneszyektől, de ellentétben osztályos rokonaikkal, a Talliánokkal, ilyeneket alig származtatott tovább. Alapítója István, ki 1626-ban atyjával és testvéreivel czímereslevelet nyer. István fia István († 1702 körül), Perneszy Zsófiával (ház. kb. 1670) somogyi birtokos lesz; leányuk, Kata, Szala-patakai Nagy, másként Gábor Györgynek, Mária Rosty Lászlónak 612hitvese, fiuk Ferencz († 1762) 1759 óta a család legidősb tagja s iratainak őrzője, birtokjogainak tisztázója. Ő szerzi meg a kihaló Vukovics-ág birtokait a Csapodyak részére. Ennek Szentviszlói Dezső Máriától, Ferencz és Gaiger Magdolna leányától, fia József († 1764), 1753-1764. az újonnan felállított igali járás főszolgabírája, négy fitestvér közül a család egyetlen továbbterjesztője. Nejével, Döry Anna Máriával, Ignácz és Bezerédi Julia leányával, fiai: Gábor és Ferencz, leánya Borbála († 1816) Gyömörey Györgyné. Ferencz († 1800) katona lett, magtalan; Gábor († 1824) résztvesz a vármegye ügyeinek intézésében, 1790-1800 közt az igali járás főszolgabírája, 1806-ban másod- 1807-ben Inkey Károly lemondása után 1813-ig első alispán. Feleségével, Terstyanszky Erzsével, Józsefnek Bodorfalvi Baranyay Annától való leányával, egyetlen fia Pál (1808-1859), ki családját sírba vitte és vagyonát elpazarolta. A Csapodyak birtokaiból birtokoltak a vármegyénkben Ferencz leánya Borbála, Forintos Jánosné leányának, Jozefának kezével Nemeskéri Kiss János és Erzse, Skublics Jánosné után időlegesen a Skublics család. Czímere: vörös pajzsban zöld dombon álló természetes színű, felemelt, kiterjesztett farkú, csőrével gyémántköves aranygyűrűt tartó jobbra fordult páva. Sisakdísz: a koronából kinövő, a pajzsbeli gyűrűvel megrakott kiterjesztett pávafark. Takaró: vörös-ezüst, zöld-ezüst. (Borovszky)

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs