Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Csíkhelyi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Csíkhelyi , másként Pejtsik, Peichich család címerével foglalkozik.


1793. június 13. Bécs I. Ferenc Peichich Márton pozsegavármegyei szolgabírónak és feleségétől Ivanessich Annától született gyermekeinek, Ignácnak, Imrének, Mária Jozefának és Katalinnak nemességet és címert adományoz.

A köztisztviselőket, közalkalmazottakat az 1930-as évek névmagyarosítási hullámában bírták rá németes, szlávos stb. hangzású neveik megváltoztatására. Így lett 1934. január 8-án a M. Kir. Belügyminiszter 263.872/1933. III. számú határozata alapján az addig Pejtsik Béla MÁV tisztből Csíkhelyi Béla. Nem sokkal később postamester öccse, Endre is erre a névre magyarosított.

  • Forrás:

A m. kir. udv. kancellária levéltárának 1793. október 8-án kelt hiteles másolatában: Kézirattár, 3678. fol. lat. XI. köt. a 640-642. lapon.

  • Irodalom:

Siebmacher, 371 l. 279.t.

Dr. Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke, II. Címereslevelek 6. köt., Budapest, Dr. Áldásy József, 1940.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Csíkhelyi honlap

Rövidítések

Lásd még: