Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Burseli Campanellis címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Burseli Campanellis család címerével foglalkozik.


Burseli Campanellis János 1526. január 22. Buda II. Lajos nemesség és címer

DL 39.350

Az adományban Burseli Campanellis János részesül. Érdemeiről az oklevél részletesebben nem emlékezik meg. Neve után ítélve idegen származású volt, talán olasz vagy spanyol, az utóbbi mellett szól az a körülmény, hogy a czímert Velasquez Ágoston, a király spanyol származású kamarásának közbenjártára nyerte, kinek nevét a királyi számadáskönyvek többízben említik.

A Campanellis armális fő becse abban áll, hogy megnevezi a czímerfestőt is, kinek kezéből a czímer származik: „nobilis Desiderii pictoris Itali docta manu depicta”, mondja a szöveg a czímerről. Desiderius nevét a királyi számadáskönyvekben nem találjuk említve. Rajta kívül még két udvari festőről van tudomásunk, kiket a számadáskönyvek említenek, Jánosról és Jakabról az 1525 január és július közti időből.

A Campanellis armális egyike azon keveseknek, melyek Lajos király aláírását mutatják. A czímerkép kivitel tekintetében sok azonos vonást mutat fel a Salzer-családnak 1525 márczius 26-i czímerével. A hasonlóság főleg a czímeralakban, a sisak formájában és a sisakdíszben nyilatkozik meg, úgyszintén a takarók kivitelében, úgy hogy valószínű, hogy a Salzer-czímer is ép úgy, mint a Campanellis-czímer, Desiderius mester műve.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

A címerfestő Dezső mester volt (Dezső - - - nobilis Desiderius pictor Ilalianus [Italianus?]). [1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2] [3]

Rövidítések


Lásd még: