Címerhatározó/Bonis címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bonis , Bónis családok címerével foglalkozik.


tolcsvai Bónis[szerkesztés]

Tiszanagyfalu, Bónis címer a református templomon

Bónis György II. Mátyástól kapta nemesi és czimerlevelét 1606-ban. A czímerszerző Bónis György unokája Ferencz nagy vagyonával, előkelő caládi összeköttetéseivel kiváló állást vívott ki magának. Részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben és annak vértanujává lett. 1671. április 30-án Pozsonyban lefejeztetett.

Czimere: Kék mezőben zöld alapról felugró két aranyoroszlán, fölemelt baljában v. jobbjában közösen egy arany levélkoszorut tartva. Sisakdísz: növekvő aranyoroszlán, fölemelt jobbjában arany keresztmarkolatu görbe kardot tartva. Takaró kék-arany, vörös-ezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


egri Bonis[szerkesztés]

Szatmár-vármegyei család. Első ismert őse Mátyás, ki 1618-ban nyert czímeres nemeslevelet II. Mátyástól, melyet 1619-ben Szatmár vármegyében hirdettek ki. 1786-ban a család nemesi bizonyítványt nyer a vármegyétől, melyet Szabolcsban bemutat. Szatmár vármegyében Sárközújlakon, Aranyosmeggyesen és Fehérgyarmaton volt birtokos. Tagjai közül György, 1848-49-ben honvédfőhadnagy, - József, sárközujlaki birtokos - Károly, jelenleg kölcsei birtokos.

Czímer: vörösben, zöld alapon könyöklő pánczélos kar, buzogányt tart. Sisakdísz: ugyanaz. Takarók: vörösezüst, kékarany.[2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Bonis 1655[szerkesztés]

Bonis István 1655. február 1., Bécs III. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Kiss Anna, gyermekei György, András, Mihály, István, Anna, Judit

P 505 Mokcsay cs. lt. évr. 1655

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


nádudvari Bónis[szerkesztés]

Siebm. Wapb. IV. B. 12. Abth. 69. T.

Irodalom: SZOLNOK-DOBOKAVÁRMEGYE MONOGRAPHIÁJA

Rövidítések

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs