Címerhatározó/Boleman címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Boleman család címerével foglalkozik.


dezséri Boleman[szerkesztés]

"Boleman (Dezseri). Trencsén vármegyéből származik. 1650-ben már Bars vármegyében találjuk. Egyik ága Nógrádba szakadt. Tagjai közül István (született 1795-ben, † 1882-ben) 1820-ban a selmeczbányai gimnázium, 1840-től a pozsonyi lyceum tanára. Adolf 1848-ban honvédszázados. István (született 1843-ban) Bars vármegye tiszteletbeli főorvosa, kir. tanácsos. Lajos a beszterczebányai kir. törvényszék elnöke. Jenő lévai birtokos.

Czímer: kékben, úszó delfin hátán ülő koronás, hárfázó szirén. Sisakdísz: hárfázó szirén. Takarók: kékarany-veresezüst. (Siebmacher I. k. 58. tábla.) " (BARS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede. [Borovszky] [1])

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs