Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Bereti címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Bereti család címerével foglalkozik.


Nagyida, 1540. november 14.
BERETI LÁZÁR LEVELE SZABÓ AMBRUSHOZ

Szabadkozik, hogy eddig nem irt. Budát elfoglalták.

  • ŠOKA v Prešove, Magistrát mesta Prešov. no. 3272. Mikrofilmen: OL Mikrofilmtár, C 308. tekercs.
  • 21,5 x 29,5 cm-es papíron, kívül vörös viaszba nyomott, felzetes gyűrüspecséttel, melynek pajzsában oszlopra tekeredo kígyó (?), felette L B monogram látható. Egy fólió.

Jegyzetek:


2 Budát október 20-tól november 21-ig ostromolta Leonhard Vels, de bevenni nem tudta.

3 Mindszenti Imre Abaúj megyei birtokos család (CsÁNKi 1: 229) tagja, szerepel 1553-ban (T. 13 [1895]: 73), 1563 és 1576 között többször alispánja a megyének (CsoMA, Abauj-Toma 397).

4 Perényi Péter. Nagyida várát a Perényiek építtették, és lerombolásáig, 1556-ig birtokolták is (SZIKLAY-BoRovszKY, Abauj-Torna 348, 488-9).

5 Bereti Lázár Abaúj megyei birtokos család (CsÁNKI, T: 222; CsoMA, Abauj-Torna 99-100) tagja lehet.

  • Irodalom:

Hegedűs Attila - Papp Lajos szerk.: Középkori leveleink 1541-ig. Budapest, 1991. 562.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs