Címerhatározó/Baumhib címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Baumhib család címerével foglalkozik.Baumhib Bálint (Valentinus) [kassai csiszár], a ki a szepesvármegyei Filefalváról származott, 1570-ben s pecsétjébe három egyenes kardot vésetett; 1 [1 Kassa váro s levéltára . 2992. , 2329. , 3727. és 4278. sz. a.]

  • Irodalom:

Kemény Lajos: KASSAI CSISZÁROK. Archaeologiai Értesítő 1911. 383.[1]

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs