Címerhatározó/Básthi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként a Básthi, Básthy családok címerével foglalkozik.


ó- és egyházasbásti Básthy[szerkesztés]

Régi család, melynek Abauj-, Borsod-, Nógrád- és Szabolcsmegyében vannak birtokai.

Czimere: kék mezőben zöld alapból emelkedő három aranykalász. Sisakdísz: fehér galamb, csőrében zöld galyat tartva. Takaró: kék-arany, vörös-ezüst.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:


Básthy[szerkesztés]

A váci püspök, (1658. aug. 28.) Makripodáry Jácint sem nézte tétlenül itteni javainak veszendőségbe menését, s azok megtar­tása s illetőleg visszakapása érdekében ugyanolyan oltalomlevelet eszközölt ki a királytól, minőt ez néhány évvel előbb a csanádi javára' (1660. jún. 21.) kibocsátott: mikor is, hogy a zavar teljes legyen, a felség Peres kutast és Mágocsot, melyeket korábban a Csanádinak javai közé sorozott, a váczinak ítéli oda, s rendeli megoltalmaztatni. Azonban valószínű, hogy Sámson, Rárós, Tót ku­tas és Körtvélyes határait is' a vásárhelyiek használták egy idő óta. mert Wesselényi nádor ezek bitorlói ellen rendeletet,(1663. júl. 20.) bocsátott ki,320 s egészen bizonyos, hogy Férge­det és Tompost Makóval közösen bírta, mert ez évben ugyanaz a nádor utasítja a két (jún. 15.) várost, hogy azok után a Keres szegi Kis-eknek adózzanak.321 Ugyanez időtájban Fecskés, Csomorkány, Orosháza a Básthyakra és Csanádyakra volt törvényesen írva,322 de ezeket a helyeiket, valamint Sz. erzsébetet, Iglót, Sz.-albertet, Ráróst és Kéktót most is a vásár­helyiek élték.323 [# Básthyné és Pap János tiltakozásaik a vásárhelyiek ellen. Borsod megye ltrában, megy. jk. prolii. 8. fol. 22. és 53. (Hiteles másolatban mindkettő a gr. Károlyi nemz. bpesti ltrában.) Siebmacher Wappenbuch-ja után.] [2]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[3]


Básthi 1522[szerkesztés]

Básthi Zsigmond és László 1522. február 3., Buda II. Lajos címer

DL 105.719

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

  • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[4]

Rövidítések


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs