Címerhatározó/Újváry címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Újváry, Ujváry családok címerével foglalkozik.


Újváry 1622[szerkesztés]

Újváry Mihály 1622. június 16., Sopron II. Ferdinánd nemesség és címer általa: felesége Erdélyi Margit, fia Mihály

C 90 Nr. 321

  • Irodalom:


  • Külső hivatkozások:

[1]


Ujváry, Hét[szerkesztés]

Faggyas:

Hét községet még a két világháború között is, többségében volt kurialista és armalista nemesek lakták. A falualapító Héthyek családjai mellett régi gömöri családként ott találjuk a bikkszögi Lőkösöket is. Több családalapító nemes is érkezett a faluba. így az u. n. egyházi nemesek közül az Ujváryak Verebélyről települtek Putnokra, majd innen Hétbe, a Dienesek Sajóvelezdről, a Varnayak Sajószárnyáról, a Dernék Naprágyból, a Csiszárok Runyáról, a Vattayak Szuhafőről jöttek vőnek a faluba. (46-47.)

Az I. világháború után megalakult a Héti Tejtermelő és Értékesítő Szövetkezet... A szövetkezet naponta 1000 liter tejet szállított az ózdi Vasgyár Élelmezésének, az u. n. Provizerátnak. A fuvart a vasgyári Élelmezés fizette. A pengő megjelenéséig a Korona fokozatos romlása miatt havonta 10 q kukorica volt a fuvardíj, majd 1926-tól havi 100 Pengőt fizetett fuvardíjként a gyár. A fuvarozást Ujváry Ferenc, Héthy Lajos és Halász János szövetkezeti tagok vállalták. (47-48.)

  • Irodalom:

Faggyas István: A Sajó és a Szuha vidékének kisnemessége. GÖMÖR NÉPRAJZA XVI. Debrecen, 1988. 96. [2]

  • Külső hivatkozások:


Rövidítések


Lásd még:


A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs