Címerhatározó/Újházi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként az Újházi családok címerével foglalkozik.


rozsnyóbányai Újházi[szerkesztés]

Rozsnyóbányai Újházi Ábrahám 1609. december 13., Pozsony II. Mátyás nemesség és címer általa: gyermekei István, Mátyás, András, Zsuzsanna, mostohafia Nagy Ferenc, unokatestvére János, annak felesége Blaskó Katalin

P 691 Újházy cs. lt. 1. sz.

Nagy Ivánnál szerepel a címer leírása, aki a Burgstaller-féle címerkönyvből vette azt át. Nála a címer színei megegyeznek az összes többi forrásban szereplővel, de a harántpólya kék, három vörös liliommal:

„A család czímere jobbról balra vont vörös pólya által, melyben három ezüst liliom van, kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék udvarban zöld hegyről magas zöld ág (vagy fa) emelkedik föl, a baloldali kék udvarban arany grif ágaskodik, első lábaival földtekét tartva. A paizs fölötti sisak koronáján kiterjesztett szárnyakkal fehér pellikán ül, három fiát melle vérével táplálva. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.”

A Siebmacher címerkönyvben egy másik címervariáns szerepel. A címerleírás szerint a harántpólya ezüst, vörös liliomokkal. A többi szín ugyanz, mint Nagy Inánnál, de a sisakkoronán zöld fészek is van.

Ujházy v. Budamér.

Wappen: Durch einen mit drei r. Lilien belegten w. Schrägbalken, geteilt von B.; oben ein aufwärtsschreitender g. Greif mit d. Vorderkrallen eine g. Kugel haltend, unten auf gr. Dreiberge ein mit zwei gr. Blätterzweigen versehener abgestorbener Baumstamm. - Kleinod: Pelikan im Neste mit d. Schnabel seine Brust zitzend u. mit d. heraustropfenden Blute drei Junge atzend. - Decken: bg. - rs. NB. Der Balken mit den Lilien, kömmt auch in entgegengesetzten Tinkturen; die Kugel, auch als „Weltkugel” blasonirt vor. Dem Sároser Ctte angehörendes grandbesitzendes Adelsgeschlecht, welches v. König Leopold I., am 25. März 1669 (kundgemacht: Zipser Ctt, 1670) mit Georg u. seiner Ehefrau Ursula Pugelin einen Adels- u. Wappenbrief erhält. Dieses, annoch blühende Geschlecht, war noch vor kurzer Zeit, oder ist noch gegenwärtig begütert in: Budamér, Bogdány, Böki, Köszeg, Lemes, Terebö u. Vargony im Sároser Ctte. (Gemaltes Todtenwappen. - Vergl. auch: Burgstaller, Coll. Insign. - N. J. XI. 384-385. - NB. Der Orig.-Adelsbrief, erliegt im Szathmárer Ctts Archive. - Siehe auch: Collection de Bagnes de Madame de Tarnóczy Pg. 149).

Ugyanilyen színezésű címer leírása van a Borovszky-féle Magyarország vármegyéi és városai című kötetben: Nógrád vármegye nemes családai (Reiszig Ede):

Ujházy.

Ujházy. (Rosnó-Bányai). A család 1609. évi decz. 13-án nyerte czímeres nemeslevelét, melyet ugyanaz évben Torna-, 1611-ben Gömör vármegyében hirdettek ki. Tagjai közűl: László jelenleg a budapesti állami rnintagimnázium tanára, Barna kir. pénzügyi tanácsos, számvevőségi főnök, Balassagyarmaton.

Czímer: három vörös liliommal rakott, jobbharánt ezüst pólyával vágott kék paizsban a jobboldali alsó mezőben hármas természetes sziklából kiemelkedő, zöldelő babérfa; a baloldali felső mezőben pedig szétterjesztett szárnyú, előlábaival egy földgömb felé ragadozó, jobbra fordult arany-griff a pólyán fölfelé haladva. Sisakdísz: három fiát vérével tápláló, kiterjesztett szárnyú ezüst pelikán. Takarók: kékarany-veresezüst.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]


Ujházi 1669[szerkesztés]

I. Lipót magyar király címeres nemesi levele Ujházy Györgynek Bécs, 1669. március 25.

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még: