Angol nyelvtan/Igék/Jelen idő

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Egyszerű jelen (Present Simple)[szerkesztés]

Az egyszerű jelent akkor használjuk, amikor

 • valamilyen tényt állapítunk meg:
She comes from France. - Franciaországból származik.
I don't speak Chinese. - Nem beszélek kínaiul.
 • olyasmiről beszélünk, ami rendszeresen történik:
He gets up at eight o'clock every day. - Minden nap nyolc órakor kel fel.
She plays golf every day. - Minden nap golfozik.
 • a mondatban gyakoriságot kifejező határozószó szerepel (pl. twice a week, often):
We watch TV every evening. - Minden este tévézünk.
Tom practises the piano three times a week. - Tom heti háromszor gyakorol zongorázni.
 • az érzéseinket, véleményünket fogalmazzuk meg:
I like pop music. I don't like classical music. - Szeretem a popzenét. Nem szeretem a klsszikus zenét.
She loves football. - Szereti a focit.
Philip wants a new car. - Philip egy új autót akar.
He feels sick. - Rosszul érzi magát.
 • ha azt mondjuk meg, mit gondolunk:
I think he's angry. - Azt hiszem, ő mérges.
I don't think she likes her new job. - Nem hiszem, hogy szereti az új munkáját.
 • ha hosszú ideig tartó cselekvést, vagy állapotot végzünk (pl. munkahely, iskola, lakóhely stb.)
Mike works for an advertising company. - Mike egy reklám cégnél dolgozik.
He lives in Paris. - Párizsban él.

Igealakok[szerkesztés]

Személy Egyes szám Többes szám
1.
I know
We know
2.
You know
You know
3.
He/she/it knows
They know


I know the answer. - Tudom a választ.
She starts work at 8.00 a.m. - Reggel 8:00-kor kezd el dolgozni.Egyes szám harmadik személyben, a he/she/is után az ige -s személyragot kap:

I start -> he starts; I live -> she lives

Ha az ige utolsó betűje -ch, -o, -sh, -x, vagy -ss, a személyrag -es:
 1. I watch -> he watches;
 2. they go -> it goes;
 3. we finish -> she finishes;
 4. you do -> he does;
 5. you fix -> he fixes;
 6. I miss -> he misses
Ha az ige mássalhangzóra + y-ra végződik (pl.: study), egyes szám harmadik személyben az -ies alakot használjuk:
 1. I study -> he studies;
 2. I fly -> flies

Tagadás[szerkesztés]

Teljes alak Összevont alak
I do not know
I don't know
You do not know
You don't know
He/she/it does not know
He/she/it doesn't know
We do not know
We don't know
You do not know
You don't know
They do not know
They don't know
I don't like that music. - Nem szeretem ezt a zenét.
He doesn't listen to his teacher. - Nem hallgat a tanárára.
FIGYELEM: Egyes szám harmadik személyben a does alakot használjuk. Az ige ilyenkor nem kap -s ragot.
He does not know. (NEM: He does not knows.)

Kérdés[szerkesztés]

Személy Egyes szám Többes szám
1.
Do I know?
Do we know?
2.
Do you know?
Do you know?
3.
Does he/she/it know?
Do they know?Az I/you/we/they elé tesszük a do segédigét:

Do you speak Spanish? Yes, I do. - Beszélsz spanyolul? Igen.
Do they know the answer? - Tudják a választ?


A He/she/it előtt a does alakot használjuk:

Does Steve enjoy his job? - Steve élvezi a munkáját?
Does she play the piano? - Játszik zongorán?

FIGYELEM: Does he walk? (NEM: Does he walks?)

A kérdőszó (when/where/why stb.) megelőzi a do/does segédigét.

Where do you work? - Hol dolgozol?

A How often kérdőszót használjuk, ha azt szeretnénk megtudni, milyen gyakran történik valami.

How often do you play tennis? - Milyen gyakran teniszezel?

Folyamatos jelen (Present Continuous)[szerkesztés]

A folyamatos jelen időt akkor használjuk, amikor

 • olyan cselekvésről beszélünk, amely éppen folyamatban van a beszélgetés idején:
The bus is coming. - Jön a busz.
 • olyan cselekvésről beszélünk, amely mostanában történik, de nem feltétlenül a beszéd pillanatában:
What are you doing these days? I'm learning Spanish. - Mit csinálsz mostanában? Spanyolt tanulok.
 • elmeséljük, mi történik egy képen vagy fényképen:
Look! In this photo John's playing volleyball. - Nézd! Ezen a képen John röplabdázik.
 • valamilyen változásról vagy folyamatról beszélünk. Ilyenkor általában a nowadays, these days időhatározókat tesszük a mondatba. Mind a kettő manapság-ot jelent.
These days, more and more people are going abroad for their holidays. - Manapság egyre több ember megy külföldre nyaralni.
The earth's climate is getting warmer. - A Föld éghajlata melegszik.
 • azt akarjuk kifejezni, hogy valami túl gyakran történő esemény zavar bennünket. Ilyenkor az always határozószót használjuk.
Tom is always asking stupid questions. - Tom állandóan butaságokat kérdez.
 • valamilyen átmeneti, csak egy meghatározott ideig tartó cselekvésről beszélünk (pl. nyaralás, látogatás, időszakos munka, tanfolyam stb.)
John is working in the USA for six weeks. - John hat hetet dolgozik az USA-ban.
Jane's travelling around Europe for a month. - Jane egy hónapig utazgat Európában.

Állítás[szerkesztés]

Teljes alak Összevont alak
I am eating
I'm eating
You are eating
You're eating
He/she/it is eating
He/she/it's eating
We are eating
We're eating
You are eating
You're eating
They are eating
They're eating

Tagadás[szerkesztés]

Teljes alak Összevont alak
I am not eating
I'm not eating
You are not eating
You're not eating
He/she/it is not eating
He/she/it's not eating
We are not eating
We're not eating
You are not eating
You're not eating
They are not eating
They're not eating

Az ige -ing-es alakja[szerkesztés]

Főnévi igenév Ige + -ing
+ -ing
A legtöbb igéhez járulhat -ing végződés:
ask
go
asking
going
-e + -ing
A mássalhangzó + -e végű igéknél
az -e kiesik:
hope
live
take
hoping
living
taking
-ie -> -ying
Az -ie-re végződő igéknél az -ie-ből -y lesz:
die
lie
dying
lying
A rövid magánhangzót követő rövid
mássalhangzóra végződő igéknél ez a
mássalhangzó írásban megkettőződik:
get
jog
run
swim
getting
jogging
running
swimming
Nincs mássalhangzókettőzés:
-> -y vagy -w után
-> amikor az utolsó szótag nem hangsúlyos
borrow
buy
draw
stay
listen
visit
wonder
borrowing
buying
drawing
staying
listening
visiting
wondering
Az ige végén lévő -l
hangsúlytalan szóban is megkettőződik:
cancel
travel
cancelling
travelling


Kérdés[szerkesztés]

Személy Egyes szám Többes szám
1.
Am I winning?
Are we winning?
2.
Are you winning?
Are you winning?
3.
Is he/she/it winning?
Are they winning?Is he watching TV at the moment? - Éppen tévézik?
Are they working hard? - Keményen dolgoznak?
Are you listening to me? Yes, I am. - Figyelsz rám? (Hallasz engem?) Igen.

Az alábbi, folyamatos jelen idejű kérdések mind ugyanazt jelentik: Hogy vagy?

 • How's it going?
 • How are you getting on?
 • How are you doing?