Ugrás a tartalomhoz

Akarta a fene/Még egy precessziós értelmezés

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Arany balladái asztrálmitikus kutatások fényében – és árnyékában

Még egy precessziós értelmezés


Előző oldal: Az V.László elemzése « » Következő oldal: Akarta a fene/Arany János:Rozgonyiné...avagy hová is száll az érckakas
és miért csodálkozott Madame Curie az urán

A Híd-avatás precessziós értelmezésekor Krisztus kereszthalálának voltunk szinte közvetlen szemtanúi a hídon, azt kicsit más beállításba helyezve. Mostani nagyobb ívű és léptékű menetünk során három állomást érintünk, egy csehet, egy Habsburgot és egy japánt.
Kezdjük ezt az elemzést is a vers első versszakán, ahol az érckakas csikorog. Majd ezután kövessük V. Lászlót álomképein vagy a balladai valóságban is elért cseh földre, de úgy, hogy "egy kicsit" Budán is maradjunk. Ezután a ballada utolsó két versszakára repülünk, téren-időn keresztül, de most jobbra fordulva. (A Híd-avatás precessziós olvasata esetén az első versszakról az utolsóra balra térve kerültünk.) Az itteni újabb ív ama másikkal adja ki a Halak immár óriási, annak ismert jelét. Ez az érckakas az ércdombon - ismét léptéket váltva -, a cseh Érchegységben kapirgál, miután leszáll Buda tornyáról, nem is olyan messze az egykori Mátyás-birtok Budától (azaz a hozzá közeli hangzású Budusin[1]/ma Bautzen/-től) - amely ma német, előtte cseh, azonban 21 éven át, Mátyás uralkodása alatt magyar terület volt. (1469-1490)

Csehország
[szerkesztés]

Jáchymovra száll, ahol érdemes elsőként - a halak csillogását idéző ezüst - tallérok után kapirgálnia… Jáchymov neve németül Joachimsthal. (A 'Tal' - régebbi írásmód szerint 'Thal'(=völgy) - szóból keletkezett a tálér, tallér, de a dollár szó is.) A 16. században ezüstöt bányásztak azon a vidéken. Majd a bányajog egy Schlick nevű cseh nemesurat illetett, de csak addig, míg el nem tűnt a mohácsi csatában, utána a Habsburgok szerezték azt meg.
"Jó Budavár magas/Tornyán az érckakas..."
Mátyás szobra a cseh-német "Budán" - Bautzenben
A 19. századra az ezüst megfogyatkozásakor találtak bizmutot és nikkelt is, majd - mit ad Isten (közeli településnév! /Gottesgab/) - uránt. Uránszurokércet a világon elsőként itt hoztak felszínre.
Buda 1490-ben
Bautzen térképen
Jáchymov nevében jól felismerhetően ismét visszafelé benne van Mihály (arkangyal) neve, aki köztudottan a mennyei seregek fővezére. Ha tehát sokat „piszkálgat”, kapirgál a kakas a cseh ércdombon, őt is „felpiszkálja”. Az itt található uránszurokércből mutatta ki ugyanis a 20. század elején Marie Curie a rádioaktivitást. [2] Nem tudni, hogy az a szurok, amellyel leöntötték Husz János máglyáját, hogy könnyebben lángra kapjon, is radioaktív volt-e, de a tény tény marad, hogy Zsigmond és a parancsára cselekvő hóhér fekete szurokkal preparálta a cseh teológus és vallásreformer máglyáját. [3]

Habsburg Birodalom
[szerkesztés]

Mielőtt álomba szenderedik V. László, felölti hálóruháját és felteszi fejére a birodalom fenséges hálósipkáját [4] Czillei Ulrik halála után [5] V. László gyámja távoli rokona, III. Frigyes lesz, akinek birodalmon belüli gúnyneve „a birodalom fenséges hálósipkája” volt. [6] :Tehetségtelenségük, korlátoltságuk, fantáziátlanságuk is közös bennük. Házasodás útján kívánták egyengetni Ausztria útját - csalással és fondorlattal. Így eshetett, hogy a magyar Szent Koronát is megkaparintotta a „dicső” előd Frigyes - amit Mátyás váltott ki. („Kivált Mátyás” - a 8. versszakban…)
A határ-halál összerímeltetése folytán ("Messze még a határ?/Minden perc egy halál" - 12. vsz) és az előzőekben a radioaktivitás kapcsán körvonalazottak alapján az emberiség előtt olyan gátak nyílnak meg, amelyek áthágásával óriási erőforráshoz jut - az anyagban lekötött (gyilkos) energiához, amely nekivadult folyóként szétömölhet kiadós esők után, ha előtte gátak közé szorították.

Japán
[szerkesztés]

Az emberiség történelmében utoljára a 16. században végeztek ki kereszten hitbéli meggyőződés miatt. Az áldozatok Európán kívül, a - Jézus közel-keleti ellenpólusaként - Távol-Keleten térítő ferences misszionáriusok voltak. [7] Ne feledjük, hogy a Halakat váltó Kos állatövi jegyben feltűnik a Nap korongja - ami emblematikus erővel fordul elő egy távol-keleti zászlón is, Japánén. Ennek Nagasaki nevű városában történt 1597-ben, hogy eme 26 keresztény térítőt keresztre feszíttette Hideyosi sógun. Amiért pár évszázaddal később fizetett meg a "Nagy pénztárnok"… Ady versében [1] kifejezetten halállal „fizeti vissza” a kölcsönt a nagy pénztárnok. Megjegyeznénk, hogy a pénztáros 'teller' angolul. (A szemközti jegyben épp ilyen nyelvterületen jártunk.) Imént volt szó telérekről, amelyeknek - úgy látszik - van egy ilyen lehetséges "antropomorfizációja" is. (Teller Ede Magyarországtól pedig Corvin-láncot kapott [8] atomfizikai munkássága elismeréseként (visszacsatolás).)
Ezt a "visszafizetést" értsük úgy, hogy ezért a keresztényeket ért sérelem miatt Japánban esett meg az is, hogy két Nap ragyogott - igen rövid ideig - az égen… A Kos a tavaszi napéjegyenlőség jelölője, amely labilis egyensúlyi állapot is viszonylag rövid időtartamot jelez. Emlékezzünk, hogy KÉT Nap-szereplő esett a Kos havába: Rozgonyi ÉS Kanizsa. („nevesincs-táblázat”) Mint már tapasztalhattuk, két dudás nem fér meg egy csárdában, itt mégis ez a helyzet. Ha két Nap ragyog egyszerre az égen, az nem természetes állapot. A két Nap-mag - azaz Rozgonyi és Kanizsai - egy térrészbe tömörítése a magfúziót, a „Miért zúg a tömeg?” verssor a kritikus tömeget, a jéghideg börtönében magára maradó, anyjára gondoló Mátyásról asszociálható Enola Gay egy gépmadarat,[9](maga=alone /ang/ ↔ Enola, jég ↔ "géj" visszafelé), a „Hallgat minden elem” (kémiai) elemeket, a Husz (itt számnév!) illetve a címbéli öt is a számok, matematika világát idézik. Ezek egyenes folytatása a 2. világháború befejezése, egy atomvillanással ("S villámlik messziről"). Ne feledjük azt sem, hogy a Kos jegyében van Mars otthona - az ő „lakása” a hadszíntér -, ahol egy (gép)madárban[10] "utazó" kisfiúnak („...velünk/ a gyermek, a fogoly”), egy kövér embernek (Fat Man[11] v.ö. a túloldali, az elementáris dühtől majd szétrobbanó Edwárd) is jutott szerep.
Az urán hangkatergóriás olvasással kiolvasható az Uram megszólításból, ami a vers leggyakoribb szava. (Hatszor fordul elő) Az urán 235-ös izotópja fontos katonai célra. A 2 versszakban fordul elő először az Uram szó, utána - ezen másodikat véve most már elsőnek (két Halak-versszakot kaptunk az első kettőben!) 3-mal utána következik ismét és az 5-ben is találunk „Uram”-ot. A többi versszakban történő előfordulásuk a dúsítás eredménye.
Ugyanígy a fizika tudományának egyik ágát, a mechanikát hívja elő a tudatból a tengelyen esetleg fogaskerekes áttételeket is mozgató, a vers elején megcsikorduló szélkakas - ami haláltengely gyanánt is szolgál. Irodalom és reáltudományok között e vers biztosít átjárást.

Összegzés
[szerkesztés]

Jelenkorban az emberiség férfitagjai elnőiesednek, a nők elférfiasodnak. Jólinformáltak, türelmetlenek lesznek, életük a vízió és testi örömökbe való elmerülés tölti ki - a Halak részben csak V. László álomképeit-vízióit láttuk, napirendjéről pedig az idézett rész szolgálhat felvilágosítással -, ami a közeli jövő eseményeit vetítette. (távolbalátás - televízió!) Egy (szex)bombázó (friss HUS!) lesz „társa” - bár férfi-női szerepek erősen felcserélhetők (női egyenjogúság!) Ha visszagondolunk még arra is, hogy Petőfi - V. László ellenpontja - épp a játékbarlangból érkezett, elég pontos képet kapunk az erre a világkorszakra - avagy a Halak végére és a Vízöntő elejére - esedékes emberi viselkedésformákról. Játékos, álomvilágban élő, környezetszennyező, természetes környezetét, folyóit tönkretevő, húsevő - vagy húst nem is evő, vegetáriánus -, meddő szexművelő - a testi együttlétet az élvezet kedvéért és nem gyermeknemzés céljából tevő - leépülőfélben lévő ember-féle áll elénk.
V. László személyében már a Híd-avatásban tetten ért és kimutatott elrákosodási tendenciának az első képviselőjét látjuk, aki Magyarország - és így a világ - trónján is ült pár éven át. V. László a legújabb exhumálás és csontvizsgálat szerint nem Podjebrád György mérgezésének áldozata lett, hanem vérrák (leukémia?) végzett vele rendkívül rövid idő alatt… 1457 novemberében hunyt el Prágában.
A 13-12 versszakban nem természetes erejű zúgás és motorbúgás hallatszik a távolból - utána egy villanás. („ Szellő sincsen, de zúg,/Felhő sincsen, de búg/S villámlik messziről.”) A 12-ben a tamáskodók kíváncsisága is kielégül: a T-L ligatura - betűösszevonás - a Tamás-lemezén látható a Szent Koronának. A tamáskodás az a mai tudósi kíváncsiság, ami már az atomot is apró darabokra szedi. Ehelyütt már sokadszorra említi a cseh az „urát”… Lehet, valóban László az ura? (és így ez az álomkép előképe lehetne Valois Magdolnának, valódi menyasszonyának?) A kiséves menetben a Szűzben Merkúr van erőben (felül) és Vénusz vesztésben (alul) De mihelyst áthaladnak a Mérlegen és összeházasodnak, a Halakban a Vénusz lesz erőben és felül az urán…
A 11-ben megjelenik a szimbolikus halál alvás-állapotként („Az alvó aluszik,/A bujdosó buvik;”) A porosz lovon jön, míg a szemközti Habsburg fakósárga lovon közlekedett, akik így az apokalipszis lovasai is lehetnek .
A Szent Péter bazilika kupolája képében találtuk meg a „fedőelemét” A hamis tanú főszereplője által feltestesített szimbólumnak (magának Péternek a nyughelyét. Ami lehetne akár az ösküi kerektemplomnak is rokona.) Itt egy másféle és pont a másik oldalon tornyosuló gombafelhő teszi „kerekké” az elemzést…
Összegzésként annyit, hogy ha illetéktelen kezekbe - pontosabban nem magyar nyelven gondolkodó fejekre - kerül a Magyar Szent Korona annak fényfelszabadítási programjával együtt, akkor abból nem fényfelszabadítás lesz, hanem...a precessziós menetben kibomló és érzékeltetett hőfelszabadításos események.

Előző oldal: Az V.László elemzése « » Következő oldal: Akarta a fene/Arany János:Rozgonyiné


Jegyzetek

 1. mely helynév abból a szempontból érdekes, hogy a szóbeszéd (helyi monda) szerint az azt egy úton lévő várandós hercegnő a településen vagy annak közelében történt gyermekszülése nyomán kapta. Budet Syn? /=fiú lesz?/ - kérdezte a hírre a helyszínre érkező férj (http://de.wikipedia.org/wiki/Bautzen#Name_der_Stadt)
 2. v.ö. mercury - ejtsd: merkjurí, ill.. ku-kuríí, a kukorékoló kakas kukorékolásával, de a királyt - Vénuszt - kísérő csehre osztott merkúri bolygószerepet se feledjük itt.
 3. Jáchymovtól kb. 20 km-re található Karlovy Vary (Karlsbad) is, amely híres 12 forrásáról - ide járt Arany hosszabb időre, ivókúrára a ’60-as években, amiről úgy nyilatkozott, enyhülést gyomorbetegségére nem hozott. :(Nemhiába, az élet vize nem erre folyik.)
 4. http://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_III._%28HRR%29
 5. A Hunyadi Lászlóval történt tőrpárbaj után vagy közben vesztette életét Nándorfehérvárott
 6. "Erzschlafmütze des Römischen Reiches" - ahol az ’Erz’ szó elveszti ’érc’ alapjelentését.
 7. Első olvasatban mintha magyarok is lettek volna közöttük... Pl. Kiszai Jakab vagy Kicsi Mihály.http://lexikon.katolikus.hu/J/jap%C3%A1n%20v%C3%A9rtan%C3%BAk.html
 8. http://rendjel.myhunet.com/templates/page_plus/Corvin-lanc-koszoru-nevsor.html
 9. mely repülőgép a pilóta anyjáról nyerte nevét
 10. A következők akár egy repülős tiszt beszélgetése a navigátorral is lehetne… fedélzeten a „kisfiúval”…. „Messze még a határ?/Minden perc egy halál!”/"Legitten átkelünk,/Ne félj uram: velünk/A gyermek, a fogoly.”
 11. Kisfiú (=Little Boy) volt a neve az első, kövér ember (=Fat Man) a második atombombának