A kábítószer-fogyasztás bizonyítása/Kábítószerek szervezetben való átalakulása

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Az emberi szervezetbe került kábítószer-vegyületek többsége rövidebb-hosszabb idő alatt - kisebb részt a testnedvekben, nagyobbrészt a májban - olyan jellegű változáson megy keresztül, amelynek során közvetlenül, vagy bomlást, esetleg egyéb vegyülettel való kapcsolódást követően az eredetinél vízben jobban oldódó egy vagy több vegyületté alakul. Ezek nagyobb része a vizelettel, kisebb része a verejtékkel távozik a szervezetből. Vannak olyan vegyületek is - főleg a szipózásra használatos szerek komponensei között, de az alkohol is ilyen -, amelyek a kilélegzett levegőben változatlan formában is megjelennek. Amfetamin: 2,5-15 mg amfetamin szájon át történő bevétele után 20 percen belül megjelenik a vizeletben. A plazmában (sejtszövetfolyadékban) kb. 2 óra múlva lesz maximális az amfetamin koncentráció (30-170 pg/l). A plazmában a felezési ideje 8-12 óra. A felezési idő az az időtartam, amely alatt az adott vegyület aktuális koncentrációja felére csökken. Az amfetamin 2O-30%-a változatlanul, 25%-a deaminálódva (hippursavként és benzoesavként), hidroxilálódva és részben konjugátként ürül a vizeletbe. A vizeletbeni koncentráció függ a vizelet kémhatásától: lúgos vizeletbe a bevett adag 45%-a ürül 24 óra alatt, és 2% lesz változatlan. Savas vizelet esetén a bevett adag 78%-a ürül a vizeletbe egy nap alatt, és 68% nem metabolizálódik. Az amfetamin részben fenil-acetonná alakulhat, amelyből benzoesav, majd hippursav lesz, illetve hidroxilkapcsolódással alakulhat norefedrinné, N-hidroxi- vagy para-hidroxi-amfetaminná, amelyek glukoroniddal kapcsolódva ürülnek a vizeletbe.

Egy kísérlet során hét önkéntes egészséges férfinak szájon át 5 mg, 10 mg vagy 20 mg d-amfetamint adtak be, majd 2, 4, 8, 12, 18 és 24 óra múlva vizeletet gyűjtöttek tőlük. A vizeleteket EMIT- (immunreakción alapuló vizsgálat egyik fajtája) módszerrel vizsgálták. Az 5 mg-os adaggal kezelteknek csak a 19%-ánál, a 10 mg-ot fogyasztók a 7%-ánál, míg a 20 mg-ot szedők 88%-ánál tudtak amfetamint kimutatni. Az amfetamin mennyisége a vizeletben mintegy 2-18 óra múlva érte el a legnagyobb értéket.

Metamfetamin[szerkesztés]

a metamfetamin 44%-a változatlanul, 20%-a amfetaminra demetilálódva, 10%-a parahidroxi-metamfetaminná alakulva ürül a vizeletbe. Az amfetaminhoz hasonlóan, a savas vizelet elősegíti a metamfetamin vizeletbe való ürülését, és stabilitását is jobban megőrzi, mint lúgos vizelet esetében. Krónikus szedőknél az amfetamin-koncentráció vizeletben 1-90 pg/ml a metamfetamin-koncentráció 25-300 pg/ml.

A vizeletben, vérben és egyéb humán biológiai mintákban kimutatott amfetamin vagy metamfetamin négyféle készítményből kerülhetett a szervezetbe:

  • illegálisan előállított készítményből;
  • legálisan forgalmazott - Magyarországon nincs ilyen - amfetamin - vagy metamfetamintartalmú gyógyszerből;
  • valamely olyan gyógyszerből, amelynek a szervezetben keletkező lebomlási termékei az említett vegyületek;
  • „Vick” inhaláló szerből, amely egyes országokban recept nélkül beszerezhető.

A felsorolt négy csoportba tartozó készítményekben az amfetamin, illetve metamfetamin két különböző formája (úgynevezett optikai izomerjei, illetve azok különböző arányú keveréke lehet jelen. A „d”-módosulat vagy jobbraforgató módosulat (a síkban polarizált fény síkját jobbra forgatja el) jelentősebb stimuláló hatású, mint az „l” vagy balra forgató. A „Vick” inhaláló szer például l-metamfetamint tartalmaz, amely hazánkban igen, de például az USA-ban nem szerepel az ellenőrzött anyagok listáján. A metamfetamin metabolitja az amfetamin, amelynek keletkezése során az optikai forgatóképesség irányának megváltozása nem következik be. Például a Deprenyl, az Amphetaminil, a Benzphetamine, a Clobenzorex, a Dimethylamphetamine, az Ethylamphetamine, a Famprofazone, a Fencamine, a Fenethylline, a Fenpropex, a Furfenorex, a Mefenorex, a Mesocarb, a Prenylamine és a Selegiline l-metamfetaminná és l-amfetaminná metabolizálódik.

A Deprenylt Parkinson-kórban szenvedők kezelésére használják. A gyógyszer hatóanyaga, a szeleginin a tápcsatornábál gyorsan felszívódik és a szervezetben gyorsan, 9 perc körüli felezési idővel lebomlik. Metabolitjai: dezmetil-szeleginin, metamfetamin és amfetamin, amelyek felezési ideje sokkal nagyobb a szelegininénél, aminek következtében s mg szeleginint tartalmazó gyógyszer fogyasztását követően 30-40 óra múlva több - a gyógyszer lebomlása során keletkezett - amfetamin lesz jelen a szervezetben, mint az eredeti gyógyszerhatóanyag.

Így a fentiek alapján hivatkozhatnak arra az amfetaminfogyasztók, hogy a szervezetükben kimutatott amfetamin nem feketepiaci amfetamin (például Speed) fogyasztásából, hanem gyógyszer szedéséből ered. A fogyasztók ilyen jellegű magyarázata esetenként szakértői vizsgálat alapján alátámasztható vagy megcáfolható. Abban az esetben ugyanis, ha a vizsgált személy a vizeletében kimutatott amfetamin eredetére vonatkozóan olyan gyógyszerkészítmény fogyasztására hivatkozik, amely az amfetamint, illetve amfetaminra lebomló hatóanyagot tiszta optikai izomer formájában tartalmazza és a vizeletben nem csak az egyik izomer van jelen, akkor az illető szervezetébe nagy valószínűséggel feketepiaci amfetamin került. A feketepiaci amfetamin ugyanis a leggyakrabban nem aszimmetrikus szintéz (optikailag aktív terméket eredményező előállítási terméke. (A szakértői gyakorlatunkban előforduló amfetamin - készítmények túlnyomó része olyan amfetamint tartalmaz, amelyet az úgynevezett leuckart-szintézissel gyártottak, ennek során az amfetamin két optikai izomerjének 1-1 arányú keveréke keletkezik.) Jelenleg a hazai gyógyszerforgalomban vannak olyan készítmények, amelyek lebomlása során tiszta optikai izomerek keletkeznek, azaz a feketepiaci termékekétől eltérő összetétel lebomlási terméket eredményeznek.

Extasy tabletták hatóanyagai[szerkesztés]

Az MDA, az MDMA és MDE a szervezetből dezalkileződik és az így keletkezett vegyületek egyszeri adag (1 tabletta) elfogyasztását követően kb. 24 órán keresztül detektálhatók a vérben és 2-4 napig a vizeletben.

Heroin[szerkesztés]

A heroin felezési ideje a szervezetben 9 perc, ezért egy szokásos adag mintegy 30 perc alatt elbomlik, ami miatt kimutatásának kicsi az esélye. A heroin fogyasztás bizonyításának azonban megbízható módja a bomlástermék, azaz a 6-monoacetil-morfin kimutatása. Nem tisztázott, hogy a bomlástermék egyszerű hidrolízis vagy enzimatikus reakció terméke.

Az immunreakciók elvén működő gyorstesztek nem specifikusak a 6-monoacetil-morfinra, így pozitív vizsgálati eredményt szolgáltatnak olyan esetekben is, amikor a vizsgált személy kodeintartalmú köhögés-csillapítót vagy csak egyszerűen mákos süteményt fogyasztott. Azt tapasztalták, hogy kb. 5 gramm mák tölteléket tartalmazó sütemény elfogyasztása után 820-11 571 ng morfin/ml koncentráció volt mérhető a vizeletben. Máktartalmú ételek fogyasztása esetén kb. 2-8 óra múlva alakul ki a legnagyobb morfinkoncentráció a vizeletben. Immunreakciók elvén működő gyorstesztekkel kimutatható legkisebb koncentráció 300-1000 ng/ml vizelet körüli.

Kokain[szerkesztés]

A kokain 1-9%-a változatlanul, 35-54%-a benzoilekgonin formában, 32-49%-a ekgonin-metilészterként jelenik meg a vizeletben. A benzoilekgonin biológiailag hatástalan, azonban meghatározásának azért van jelentősége, mert felezési ideje jóval nagyobb a kokainénál, ezért a kokainfogyasztás kimutatására alkalmas. Krónikus kokainistánál 10-22 nap múlva is kimutatható a benzoilekgonin. A kokaetilén szintén fontos metabolit, amely akkor keletkezik a szervezetben, ha egyszerre kokain és alkohol van jelen. (A hajban a nem metabolizálódott kokain is megjelenik.)

LSD[szerkesztés]

Az LSD, valamint metabolitja, a 2-oxo-3-hydroxy-LSD megjelenik a vizeletben. Átlagosan 319 LSD-koncentrációt és 4083 pg/ml 2-oxo-3-hydroxylSD-koncentráciát mértek. A kábítószerek fogyasztására utaló maradványok biológiai anyagokban való kimutathatóságával kapcsolatos néhány tájékoztató adat az 1. számú táblázatban látható. A táblázat adataiból kitűnik, hogy a gyakoribb kábítószerek esetében az utolsó fogyasztást követő néhány napon belül a vizelet megfelelő mintahordozó a fogyasztás bizonyításához.

Néhány gyakori kábítószer, illetve pszichotrop anyag metabolitja, hatásának időtartama, valamint fogyasztására való maradványának biológiai mintákban való kimutathatósága a fogyasztást követően
Kábítószer Metabolit Kimutathatósági időtartam Hatás időtartama
amfetamin amfetamin 2-4 nap vizeletben 2-10 óra
metamfetamin amfetamin 1-3 nap vérben
3-5 nap vizeletben
2-6 esetleg 24 óra
MDMA 24 óra vérben
2-4 nap vizeletben
kokain benzoilekgonin 5-6 óra vérben
12 óra vizeletben
max. 1 óra
kodein morfin 2-3 nap vizeletben 4-6 óra
morfin morfin klukoronid 3-4 nap vizeletben 4-6 óra
heroin morfin 6 MAM 3-4 nap morfinként 4-6 óra
PCP 1-3 nap vérben 3-7 nap vagy több vizeletben
LSD 2-ozo-3-hidroxi-LSD 2-4 nap vizeletben 6-12 óra
THC 11-nor-9-karboxi- delta-9-tetrahidrokannabinol 3-4 vagy 4-8 óra a vérben a gyakoriságtól függően
néhány nap - 1 hónap 3 hónap vizeletben
3 óra

A hazánkban kialakítandó gyakorlat számára a kábítószer-fogyasztás bizonyításához az Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet 1. számú módszertani levelében a mintavétellel és vizsgálatokkal kapcsolatosan - egyebek mellett - az alábbiakat hangsúlyozták:

1. A kábítószerrel és pszichotróp anyaggal való visszaélés bizonyítása vizeletminta elemzésével történik. A vizsgálathoz javasolt mintamennyiség 50 milliliter, amelyet csavaros zárótetővel ellátott műanyag edénybe kell biztosítani. A zárótetőt észrevétlen felbontás elleni szalaggal célszerű rögzíteni.

2. A mintaszolgáltatónak ne legyen lehetősége a vizeletének megváltoztatására. Az erre alkalmas anyagokat, eszközöket el kell tőle venni, a kezén lévő esetleges szennyeződéseket előzetesen mosással el kell távolítani. A mintaadás lehetőleg olyan vécében történjen, ahol nincs a fülkében vízcsap, felületaktív anyag (például szappan). Előnyös, ha az öblítőtartály színezett vizet tartalmaz, amelynek hígításhoz való felhasználása a mintán látható. A mintavételezést lebonyolító hatóság ellenőrizze a vizelet hőmérsékletét, kémhatását (tizedes pontosságú pH-papírral), színét. Javasolt a mintát tartalmazó lezárt tartályt a mérőhelyig való szállításig hűtőszekrényben +4 °C -an tárolni. Tilos a mintát lefagyasztani. A minta késedelem nélküli mérőhelyre való juttatásáról a kirendelő hatáság illetékes gondoskodni. A mintához célszerű mellékelni az elsődleges orvosi vizsgálat jegyzőkönyvét, valamint az esetleges előszűrő vizsgálat eredményét is. A jegyzőkönyvben - egyebek mellett - rögzíteni kell, hagy a mintaadó mikor, milyen és mennyi szeszes italt fogyasztott utoljára. Rögzíteni kell a rendszeres és alkalmi gyógyszer, valamint kábítószer fogyasztását mennyiség, minőség és időpont tekintetében.

3. A cselekvőképességet hátrányosan befolyásoló anyagok (kábítószerek, pszichotróp anyagok, gyógyszerek, egyéb vegyületek) azonosítása céljából a mérőhely számára - a vizeletmintán kívül - vérminta vétele is javasolt. A vérminta biztosításához 3 db, gumidugóval zárható 1 A milliliteres kémcső szükséges, amelyek nem tartalmazhatnak véralvadást gátló anyagot. Ajánlott a véralvadást elősegítő adalék alkalmazása. A minta biztosításánál az alkoholszint-meghatározáshoz vett vér mintavételezésének rendszere követendő. Javasolt a mintát tartalmazó lezárt tartályt a mérőhelyig való szállításig hűtőszekrényben +4 °C-on tárolni. Tilos a mintát lefagyasztani.