Ugrás a tartalomhoz

Versek/Ómagyar Mária-siralom

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Volek Syrolm thudothlon
Syrolmol Sepedyk.
buol ozuk epedek
Volék sirolm tudotlon.
Sirolmol sepedik,
Búol oszuk, epedek.
Planctus ante nescia, 1a
planctu lassor anxia,
crucior dolore;
WalaSth vylagumtul
Sydou fyodumtul
ezes urumetuul.
Választ világumtuul -
Zsidou fiodumtuul,
Ézes ürümemtüül.
orbat orbem radio, 1b
me Iudea filio,
gaudio, dulcore.
O en e es urodu
eggen yg fyodum
Syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.
Ó én ézes urodum,
Eggyen igy fiodum!
Sirou anyá teküncsed,
Búábeleül kinyuhhad!
Fili, dulcor unice, 2a
singolare gaudium,
matrem flentem respice
conferens solatium.
Scemem kunuel arad
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya
Szemem künyüel árad,
Én junhum buol fárad.
Te vérüd hullottya
Én junhom olélottya.
Pectus, mentem, lumina 2b
tua torquent vulnera.
que mater, que femina
tam felix, tam misera!
Vylag uilaga
viragnak uiraga
keSeruen kynzathul
uoS cegegkel werethul
Világ világa,
Virágnak virága!
Keserüen kinzatul,
Vos szegekkel veretül.
Flos florum, dux morum, 3a
venie vena,
quam gravis in clavis
est tibi pena.
Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul ScepSegud
wirud hioll wyzeul
Uh nekem, én fiom,
Ézes mézüül!
Szegényül szépségüd,
Vírüd hioll viezül.
Proh dolor, hinc color 3b
effugit oris,
hinc ruit, hinc fluit
unda cruoris.
Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui Sumha nym kyul hyul
Sirolmom, fuhászatum 6b
Tertetik kiül
Én junhumnok bel bua,
Ki sumha nim hiül
O verum eloquium 6a
iusti Simeonis!
quem promisit, gladium
sentio doloris.
Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum
kyth wylag felleyn
Végy halál engümet, 7a
Eggyedüm íllyen,
Maraggyun urodum,
Kit világ féllyen!
Gemitus, suspiria 6b
lacrimeque foris
vulneris indicia
sunt interioris.
O ygoz Symeonnok
bezzeg Scouuo ere
en erzem e buthuruth
kyt niha egyre.
Ó igoz Simeonnok 6a
Bezzeg szovo ére;
Én érzem ez bútürűt,
Kit níha egíre.
Parcito proli, 7a
mors, michi noli,
tunc michi soli
sola mederis.
Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzaSSal
fyom halallal.
Tüüled válnum,
De nüm valállal,
Hul így kinzassál,
Fiom, halállal.
Morte, beate, 7b
separer a te,
dummodo, nate,
non crucieris.
Sydou myth thef
turuentelen
fyom merth hol
byuntelen
Zsidou, mit tész,
Türvéntelen,
Fiom mert hol
Biüntelen.
Quod crimen, que scelera 8a
gens commisit effera,
vincla, virgas, vulnera,
sputa, spinas, cetera
sine culpa patitur.
fugwa huztuzwa
wklel ue ketwe
ulud
Fugva, husztuzva,
Üklelve, ketve
Ülüd.
Kegug gethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.
Kegyüggyetük fiomnok,
Ne légy kegyülm mogomnok,
Ovogy halál kináal,
Anyát ézes fiáal
Egyembelű üllyétük!
Nato, queso, parcite, 8b
matrem crucifigite
aut in crucis stipite
nos simul affigite!
male solus moritur,