Szerkesztő:SureHand/(hit)vallás

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

HIT[szerkesztés]

Főnév,Köznév,Elvont fogalom.


A Hit általában[szerkesztés]

A világtörténelem során számos esetben előfordul, hogy magasabb rendű eszmékre, hitelvekre hivatkozva egyes csoportok illegitim, vagy legalábbis etikátlan cselekedetekre ragadtatták magukat. Ezért írok a Hitről "általában". Ugyanis - hitem szerint -

"A Hit lényege nem a tárgyában, hanem a folyamat/tevékenység(?) létezésében rejlik."

Más szavakkal: Nem az számít, hogy miben hiszel, hanem, hogy hiszel-e egyáltalán valamiben! Mert a hit az egyedüli, ami a reményvesztett kétségbeesés pillanataiban is képes lelkierőt nyújtani az Embernek.

Egy nap - AZ ÉLET.[szerkesztés]

Minden ember életében kiemelkedő fontosságú, hogy a környezetével milyen kapcsolatba kerül. Egyetlen dolgot biztosra vehetünk. Mindenki életében elérkezik egyszer a pillanat, mikor bizonyos együttállások következtében a környezeti elemek egyike a vesztét okozza. El ugyan nem kerülhető a vég, de vajon felkészülhetünk e rá, hogy méltósággal viseljük a sorsunkat?

A felkészülés tudatos értelemben azt jelenti, hogy számot vetünk a kínálkozó lehetőségekkel, és a döntéshelyzetekben előrelátó gondolkodásról teszünk tanubizonyságot.

Adott helyzetben mindenki aszerint dönt, ami - hite szerint - számára, és az őhozzá tartozó közösség számára a legkedvezőbb, figyelembe véve a körülményeket, és feltlételezve, hogy nemes szándék a vezérlő elv...

Egyes problémákról hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy azonos mértékben jelent kihívást különböző embereknek, pedig ha belegondolunk, az emberi életutak különbözősésébe, felismerhetjük, hogy a különböző társadalmi, kultúrális háttér eleve eltérővé teszi a tényleges problémák jelentéstartalmát.

Életünk különböző szakaszaiban más és más képességekkel rendelkezünk. Az idő múlásával korábban igaznak hitt állításaink válhatnak megkérdőjelezhetővé, vagy éppenséggel valótlannak vélt helyzetek bizonyosságáról győződhetünk meg, alapos szemrevételezést követően.

A természetben megfigyelt jelenségek hatásaitól csak az képes részben ,vagy egészen függetleníteni saját életvitelét, aki teljes egészében mélyére ás érzéki tapasztalatainak, , felfedezve azon lelki tényezőket, melyek befolyásolják akaratát a tettei kivitelezésében, vagy épp ellenkezőleg; cselekedetek véghezvitelére sarkalják.

Tudatos énünk megélése során szüntelenül kétfajta képpel kényszerülünk szembesülni:

Az egyik kép az, amelyiket a környezetünkben élők, mint egy tükörképet tartanak felénk, szemükben felnagyítódnak hibáink, és erényeink. Tekintetükből az érző/értő lélek kiolvashatja rosszallásukat,, helyeslésüket. Véleményüket rólunk.

A másik, önmagunk által vizualizált kép, lényünk legbelső természete, melyet sokszor annyira rejtett mozgatórugók irányítanak,, hogy lehetetlennek tünhet elsőre a helyénvaló önmegismerés.

Aztán, ahogy múlik az egyének számára rendelt személyes életidő, és a legkülönfélébb élet- és munkatapasztalatok rakódnak egymásra, mint a festő vásznán a színes festékrétegek, mindinkább nyilvánvalóvá válik a tézis, melyet kezdettől fogva gyaníthattunk; minél több dolog van az ég alatt, amit megismertünk, annál szélesebbre tárulnak az ismeretlenre nyíló kapuk...[[1]]

Ilyen helyzetben mégsem a kétségbeesés nyújthat vigaszt, hanem még nagyobb kitartással és elszántsággal vagyunk kénytelenek szembe nézni a ránk váró csodálatos élményekkel, mert csakis a tapasztalat az, ami végül meghozhatja számunkra majdan, egy küzdelmes élet hosszú, fáradtságos tanulással és munkával teljes pillanatainak gyümölcsét. Azt a boldogságot, amit mindazok együttérző szeretete jelent, kiket kegyesen mellénk rendelt valamely felsőbb hatalom, hogy társaságukban élvezhessük az emberként való létezés örök misztériumát.

A Termeszvár Lakóinak hitvilága[szerkesztés]

TERMESZVÁR[[2]]<=

VALLÁS[szerkesztés]

Főnév,Köznév,Elvont fogalom.


Az öt világvallás[szerkesztés]

  • (Az indiai hinduizmus mintájára)
  • (A kínai univerzizmus mintájára)
  • (Az izraeli zsidó vallás mintájára)
  • (Az európai görög/római katolicizmus mintájára)
  • (Az arab iszlám vallás mintájára)


Egyéb vallások[szerkesztés]

  • (Az amerikai/ázsiai/ausztráliai... törzsi vallások mintájára)
  • (Az ókori egyiptomi/görög/római... többistenhit mintájára)
  • (A francia/angol gall,kelta... vallás mintájára)
  • (Az ősgermán/normann/skandináv... vallás mintájára)
  • (A nomád/mongol/finn/ugor... vallás mintájára)

{A sorrendnek nincsen jelentősége!}