Szerkesztő:Sárossy Zoltán

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Sárossy Zoltán vagyok aki a szkíta népcsoport kötelékébe tartozó Csíktapolczai Fellegváry Nagysárossy őscsalád leszármazottja.

1973-Sárossy Zoltán
Ősi Nagycsaládi Nemesi Sárossy Czímer.1619.Magamról:

1973-ban születtem Magyarországon, Magyar Nemesi vérvonalból a Fellegváry Nagysárossy őscsalád leszármazottjaként. A Szent Korona testeként, egyben oltalma alatt a Szent Korona Országában élek, a Magyarok Világszövetségének és a Mi Hazánk Mozgalom rendes tagjaként. A Nemzetközi jog szerinti (nationality) Magyar állampolgársággal rendelkező szabad szuverén magyar Ember vagyok, aki felet csak az egy igaz Teremtő áll. Mint ahogy felmenőimnek ,úgy nekem is szívügyem a népem fennmaradása és annak védelme, felszabadítása a háttérhatalmi Mély Állam elnyomása alól, hogy a Magyarság méltó és megérdemelt helyre kerüljön végérvényesen a Földön a Szent Korona alatt a szent szellem áldásával és erejével, mely erő a Magyar Népben leledzik.


Gondolatok:

Példát kell mutatnunk a nagy Világunk népeinek ,hogyan kell élni egymásmellé rendelve harmóniában, mint ahogy az Emberi testben lévő szervek.


Nem létezhet egyik szerv a másik nélkül.

Mindegyiknek megvan a fontossága és a helye.

Egyik szerv sem fontosabb a másikától.

Egyenrangúak!

Egymást segítik és támogatják ha szükséges, a szervezet fennmaradása érdekében.

Szervezetten működő szervek!

Egy működő társadalmat ily módon kell felépíteni.


A Magyar Nép az egy igaz teremtő nyelvén beszél.A Magyar nyelvezet a MAG nyelve, a kezdet nyelve.A Magyar nyelvben el van rejtve a szószórós értelem arra nézve amire azt kijelentjük.

Mindezeket a szavakat amikor mondatokká összekovácsoljuk, akkor a nyelvünk teremtő erejével létrejön, megszületik az amit kimondtunk. Ezek a varázslatos teremtő IGÉK melyek lélekből fakadnak, Magyar értelmi gondolkodással és érzettel! A Magyar nyelv ezért mágikus teremtőerővel bíró nyelv,amely nyelv az Isten nyelve, ahonnan mindannyian valóak vagyunk.

A Magyar érzetű és gondolkodású Ember megérti azon Teremtői kinyilatkoztatást, hogy KEZDETBEN VOLT AZ IGE! A VARÁZSIGE!!!! Nem elég a Magyar nyelvet beszélni tudni, a Magyar nyelvet érteni is tudni kell.

A Magyarság Isteni küldetése nem más, minthogy együttes erővel kivezessük a Világ összes lakosát a fényre és becsukjuk a pokol kapuját mögöttünk. Szeresük és tiszteljük embertársainkat úgy, mint saját magunkat. Ugyanakkor csak úgy viselkedjünk és cselekedjünk embertársaink felé, ahogy szeretnénk, hogy embertársaink viselkedjenek és cselekedjenek felénk.

E két, teremtő által kinyilatkoztatott törvény, minden más embertől eredő kettős mércén alapuló törvényt felül ír. Más törvényekre nincs szükség.

Ha ezen két természeti törvényt az emberek betartják akkor kölcsönös tiszteletben, teljes szeretettben, békességben, boldogságban és egészségben élnek az emberek a földön, mint testben, mint lélekben, mint pedig szellemben egyaránt, nyitott ajtóknál.


Külső hivatkozások:

https://mihazank.hu/

http://www.mvsz.hu/


Bethlen Gábor pecsétje


1619. május 7. Gyulafehérvár.

Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem, felmenőmnek Csíktapolczai Sárossy János Deáknak nemeslevelet (Ármálist) és Czimert adományoz.Hűség-hűséges szolgálataiért.Haza szeretete, védelme és bátor cselekedeteiért, mellyel a hont szolgálta és védte a betörő ellenségekkel szemben..Megbecsülést, tiszteltetett vívott, érdemelt ki magának és leszármazottjainak.

Záradék: A haza és a család elleni árulás főbenjáró bűn. Aki mindezt elköveti leszármazottjai közül, az elveszti nemesi tisztségét, és a Sárossy nagycsaládból kitagadtatik, nemesi titulusától megfosztatik, s neve a családfából kitöröltetik.

Sárossy Nemesi oklevél.

Ármálisról a tanusitvány:

https://docplayer.hu/amp/18812245-Galea-e-teniae-sive-lemnisei-ltriol-uill-eolorlllll-hinc-inde-dotlucntes-utrasque-onts-sivo-mm-gill-os-ipsius-beuti-pulohcrrimc-ambiunt.html

A Czímerszerző érdemeiről az oklevél így szól:

fidelitate et fidelibus servitiis Nobilis Joannis Litterati Sárossy,[1] Scribae ac Jurati Notarii Sedis nostrae Jurdiciariae, quae ipse a primis adolescentiae suae annis, spretis vitiorum illecebris, quibus pluremque iuventus corrumpi consvevit, honestissimarum artium liberalium disciplinae se addicendo, earumque tirocinio completo, in minorem Cancellariam nostram se conferendo, ibique iuxta possibilitatis suae exigentiam, omne studium, operam et diligentiam nobis, ac huic regnonostro Transsilvaniae, in conscribendis variorum generum epistolis fideliter, summaque cum animi sui dexteritate exhibuit et impendit etc.


Fordítása:

Nemes Sárossy János írástudó, Bírói Főszékünk titkárának és esküdt jegyzőjének hűségéért és hűséges szolgálatáért, melyet ő maga is fiatalkora első évétől fogva viselt, figyelmen kívül hagyva a bűnök vonzerejét, melytől magát megtartóztatta. Fiatalabb kancellárunkkal tárgyalva, lehetőségeihez mérten minden igyekezetét, figyelmét és szorgalmát nekünk és Erdélyi Királyságunknak szentelte és szenteli. Különféle leveleket írt, és a legnagyobb kézügyességgel odaadóan kiállította.


Sárossy család Czímeres pecsét lenyomata.

Fellegváry Nagysárossy Sárossy

.
Czímerpecsét és leszármazási adatok a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt. – Vö. NI. X-74.; Pálmay: M.-Torda 113.; Gf. VI-144–7.


Czímer ismertető:

A Czímer közepén az ezüst színű pajzs, amelynek területén,egy bizonyos fehér gerle, mely kitárt szárnyakkal, látható. A csőrében, olajággal. A katonai sötét szürke sisak egy zárt pajzs ami a tetejére került, melyet ékszerekkel és gyöngyökkel díszített királyi diadém fed.A konóból egy színű vörösréz veretből áradó darabjai mind körülveszik az egység széleit, melyek összességéből ily módon összeáll a Czímer.


Kihirdette Kisegrestői Angyalos János erd. ítélőmester a Gyulafehérvári országgyűlésen, 1619. május 18. Az erd. kir. Tábla ítélőmesterének 1764. évi hiteles kiadványából. H. m. n. o.[1] I. Rákóczy György alatt kiváló szerepet vitt, fiscalis director; A Csíktapolczai Fellegváry Nagysárossyak a Sárossyak ősfelmenői. V. ö. K. M. XXXIV. 338.  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet[1]

Magyarországi Unitárius Egyház, 1-2. l. http://www.unitar.hu/Tudastar/1899/Unitarius-egyhaztorteneti-adatok-1619-1866/1-18.pdf


Nemes Sárossy .
Czímeres levelet Bethlen Gábortól 1619. máj. 7. Sárossy János nyert, ki a Fellegváry Nagysárossy családból származik. (Ered. a ref. coll. könyvt. Kolozsvár.) – Vö. Sándor I-73.


Siebmacher:

Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürge Fellegváry Nagysárossy Sárossy familie. Siebenbürgen, stammendes Adelsgeschlecht Vorfahre. dürfte jener Ladislaus Sárossy gewesen seink, welcher 1447 als Ablegat des Zaránder Ctts in Buda urk. auftritt. Johann Sárossy (1691) Ist mit dem obigen Geschlechte einer Abstammung. (Siegel d. d. 1619 mit Init. des Johann Sárossy von alte familie Fellegváry Nagysárossy. – Kovachich, Vestigia Comitiorum. 268. – Fábián, Arad vár megys. 31, 33, 34, 36, 38. – N. J. X. 73–74).

Forditás:

Fegyvertári könyv. Erdély nemessége Fellegváry Nagysárossy Sárossy család. Erdély, származású nemesi család őse az a Sárossy László, aki 1447-ben a Budai Zaránder Ctts iratanyagaként urkált. Bekövetkezik. Sárossy János (1691) A fenti családból származik. (Pecsét d. d.1619. Sárossy János beavatásával készült a régi Fellegváry Nagysárossy családból. – Kovachich, Vestigia Comitiorum. 268. – Fábián, Arad vár megys. 31, 33, 34, 36, 38. – N.3–7.X.).Nemes Sárossy János egyenes ági első szülötti fiú leszármazottai:

Sárossy Ferencz -1625. Sárossy Gábor- 1650. Sárossy Mátyás-1679. Sárossy János Tibor-1705. Sárossy István Ferencz-1732. Sárossy Lajos-1751. Sárossy György-1792. Sárossy Károly-1816. Sárossy Mátyás-1851.Sárossy János Sándor-1887. Sárossy Zoltán Lajos-1920. Sárossy Lajos-1951. Sárossy Zoltán-1973.