Szerkesztő:Sárossy Zoltán

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Sárossy Zoltán vagyok aki a szkíta népcsoport kötelékébe tartozó Csíktapolczai Fellegváry Nagysárossy őscsalád leszármazottja, mely kötelék az igazság a tisztesség és a méltányosság erkölcsi fundamentumán nyugszik.

1973-Sárossy Zoltán
Ősi Nagycsaládi Nemesi Sárossy Czímer.1619.Magamról:

1973-ban születtem Magyarországon, Magyar Nemesi vérvonalból a Fellegváry Nagysárossy őscsalád leszármazottjaként. A Szent Korona testeként, egyben oltalma alatt a Szent Korona Országában élek, a Magyarok Világszövetségének és a Mi Hazánk Mozgalom rendes tagjaként. A Nemzetközi jog szerinti (nationality) magyar állampolgársággal rendelkező szabad szuverén magyar Ember vagyok, aki felet csak az egy igaz Teremtő áll. Mint ahogy felmenőimnek ,úgy nekem is szívügyem a népem fennmaradása és annak védelme, felszabadítása a háttérhatalmi Mély Állam elnyomása alól, hogy a Magyarság méltó és megérdemelt helyre kerüljön végérvényesen a Földön a Szent Korona alatt a szent szellem áldásával és erejével, mely erő a Magyar Népben leledzik.


Gondolatok:

Példát mutatunk a nagy Világunk népeinek ,hogyan kell élni egymásmellé rendelve harmóniában, mint ahogy az Emberi testben lévő szervek.


Nem létezhet egyik szerv a másik nélkül a szervezett működése érdekében. -- Nem létezhet egyik nép a másik nélkül a Világunk működése érdekében.

Mindegyiknek megvan a fontossága és a helye a szervezetben. -- Minden népnek megvan a fontossága és a helye a Világon.

Egyik szerv sem fontosabb a másikától. -- Egyik nép sem fontosabb a másiktól.

Egyenrangúak!

Nem ellenségeskednek!

Egymást segítik és támogatják a szervezet fennmaradása érdekében. -- Egymást segítik és támogatják a Világunk fennmaradása érdekében.

Szervezetten működő szervek. -- Szervezetten működő népek.

Egy működő társadalmat ily módon kell felépíteni Világ szinten.


A Magyar Nép az egy igaz teremtő nyelvén beszél.A Magyar nyelvezet a MAG nyelve, a kezdet nyelve.A Magyar nyelvben el van rejtve a szószórós értelem arra nézve amire azt kijelentjük.

Mindezeket a szavakat amikor mondatokká összekovácsoljuk, akkor a nyelvünk teremtő erejével létrejön, megszületik az amit kimondtunk. Ezek a varázslatos teremtő IGÉK melyek lélekből fakadnak, Magyar értelmi gondolkodással és érzettel! A Magyar nyelv ezért mágikus teremtőerővel bíró nyelv,amely nyelv az Isten nyelve, ahonnan mindannyian valóak vagyunk.

A Magyar érzetű és gondolkodású Ember megérti azon Teremtői kinyilatkoztatást, hogy KEZDETBEN VOLT AZ IGE! A VARÁZSIGE!!!! Nem elég a Magyar nyelvet beszélni tudni, a Magyar nyelvet érteni is tudni kell.

A Magyarság Isteni küldetése nem más, minthogy együttes erővel kivezessük a Világ összes lakosát a fényre és becsukjuk a pokol kapuját mögöttünk. Szeresük és tiszteljük embertársainkat úgy, mint saját magunkat. Ugyanakkor csak úgy viselkedjünk és cselekedjünk embertársaink felé, ahogy szeretnénk, hogy embertársaink viselkedjenek és cselekedjenek felénk.

E két, teremtő által kinyilatkoztatott törvény, minden más embertől eredő kettős mércén alapuló törvényt felül ír. Más törvényekre nincs szükség.

Ha ezen két természeti törvényt az emberek betartják akkor kölcsönös tiszteletben, teljes szeretettben, békességben, boldogságban és egészségben élnek az emberek a földön, mint testben, mint lélekben, mint pedig szellemben egyaránt, nyitott ajtóknál.


Külső hivatkozások:

https://mihazank.hu/

http://www.mvsz.hu/


Bethlen Gábor pecsétje


1619. május 7. Gyulafehérvár.

Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem, felmenőmnek Csíktapolczai Sárossy János Deáknak nemeslevelet (Ármálist) és Czimert adományoz.Hűség-hűséges szolgálataiért.Haza szeretete, védelme és bátor cselekedeteiért, mellyel a hont szolgálta és védte a betörő ellenségekkel szemben..Megbecsülést, tiszteltetett vívott, érdemelt ki magának és leszármazottjainak.

Záradék: A haza és a család elleni árulás főbenjáró bűn. Aki mindezt elköveti leszármazottjai közül, az elveszti nemesi tisztségét, és a Sárossy nagycsaládból kitagadtatik, nemesi titulusától megfosztatik, s neve a családfából kitöröltetik. Ha fizikai vagy lelki-érzelmi ráhatás alatt történik a záradékban megfogalmazottak, az megvizsgálás után mentességet élvezhet.

Sárossy Nemesi oklevél.

Ármálisról a tanusitvány:

https://docplayer.hu/amp/18812245-Galea-e-teniae-sive-lemnisei-ltriol-uill-eolorlllll-hinc-inde-dotlucntes-utrasque-onts-sivo-mm-gill-os-ipsius-beuti-pulohcrrimc-ambiunt.html

A Czímerszerző érdemeiről az oklevél így szól:

Nobilis Joannis Litterati Sárossy ist Schreiber und vereidigter Gerichtsschreiber am Sitz unserer Justiz. Trotz seines jungen Alters widmete er sich den freien Künsten und schloss sein Studium ab. Er hat unsere kleine Kanzlei sich selbst anvertraut und seinen ganzen Fleiß nach besten Kräften gezeigt. Dann verteidigte er tapfer und loyal das Heimatland gegen eindringende Feinde. Für all dies schenkte Gábor Bethlen, der siebenbürgische Fürst, János Nemes Sárossy einen Adelsbrief, Czímer und Land.


Fordítása:

Nemes Sárossy János Igazságszolgáltatásunk székhelyének írástudója, felesküdött jegyzője. Ő maga fiatal kora ellenére bölcsészettudományi ágban alkalmazta magát, és tanulmányait elvégezte. Kisancelláriánkat magára ruházva, és ott lehetőségeihez mérten minden szorgalmát megmutatta. Majd védte bátran hűségesen a hont a betörő ellenségekkel szemben. Mindezekért Nemesi levelet , Czímert és földet adományozót Bethlen Gábor Erdélyi fejedelem Nemes Sárossy Jánosnak.

Sárossy család Czímeres pecsét lenyomata.

Fellegváry Nagysárossy Sárossy

.
Czímerpecsét és leszármazási adatok a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt. – Vö. NI. X-74.; Pálmay: M.-Torda 113.; Gf. VI-144–7.


Czímer ismertető:

A Czímer közepén az ezüst színű pajzs, amelynek területén,egy bizonyos fehér gerle, mely kitárt szárnyakkal, látható. A csőrében, olajággal. A katonai sötét szürke sisak egy zárt pajzs ami a tetejére került, melyet ékszerekkel és gyöngyökkel díszített királyi diadém fed.A konóból egy színű vörösréz veretből áradó darabjai mind körülveszik az egység széleit, melyek összességéből ily módon összeáll a Czímer.


Kihirdette Kisegrestői Angyalos János erd. ítélőmester a Gyulafehérvári országgyűlésen, 1619. május 18. Az erd. kir. Tábla ítélőmesterének 1764. évi hiteles kiadványából. H. m. n. o.[1] I. Rákóczy György alatt kiváló szerepet vitt, fiscalis director; A Csíktapolczai Fellegváry Nagysárossyak a Sárossyak ősfelmenői. V. ö. K. M. XXXIV. 338.  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet[1]

Magyarországi Unitárius Egyház, 1-2. l. http://www.unitar.hu/Tudastar/1899/Unitarius-egyhaztorteneti-adatok-1619-1866/1-18.pdf


Nemes Sárossy .
Czímeres levelet Bethlen Gábortól 1619. máj. 7. Sárossy János nyert, ki a Fellegváry Nagysárossy családból származik. (Ered. a ref. coll. könyvt. Kolozsvár.) – Vö. Sándor I-73.


Siebmacher:

Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürge Fellegváry Nagysárossy Sárossy familie. Siebenbürgen, stammendes Adelsgeschlecht Vorfahre. dürfte jener Ladislaus Sárossy gewesen seink, welcher 1447 als Ablegat des Zaránder Ctts in Buda urk. auftritt. Johann Sárossy (1691) Ist mit dem obigen Geschlechte einer Abstammung. (Siegel d. d. 1619 mit Init. des Johann Sárossy von alte familie Fellegváry Nagysárossy. – Kovachich, Vestigia Comitiorum. 268. – Fábián, Arad vár megys. 31, 33, 34, 36, 38. – N. J. X. 73–74).

Forditás:

Fegyvertári könyv. Erdély nemessége Fellegváry Nagysárossy Sárossy család. Erdély, származású nemesi család őse az a Sárossy László, aki 1447-ben a Budai Zaránder Ctts iratanyagaként urkált. Bekövetkezik. Sárossy János (1691) A fenti családból származik. (Pecsét d. d.1619. Sárossy János beavatásával készült a régi Fellegváry Nagysárossy családból. – Kovachich, Vestigia Comitiorum. 268. – Fábián, Arad vár megys. 31, 33, 34, 36, 38. – N.3–7.X.).Nemes Sárossy János egyenes ági első szülött fiú leszármazottai:

Sárossy Ferencz -1625. Sárossy Gábor- 1650. Sárossy Mátyás-1679. Sárossy János Tibor-1705. Sárossy István Ferencz-1732. Sárossy Lajos-1751. Sárossy György-1792. Sárossy Károly-1816. Sárossy Mátyás-1851.Sárossy János Sándor-1887. Sárossy Zoltán Lajos-1920. Sárossy Lajos-1951. Sárossy Zoltán-1973. Sárossy Zoltán Róbert-1997.