Szerkesztő:Sárossy Zoltán

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Sárossy Zoltán a Magyar Állam társtulajdonosa aki a Csíktapolczai Fellegváry Nagysárossy őscsalád leszármazottja.


Magamról:

1973-ban születtem Magyarországon, Magyar nemesi vérvonalból a Fellegváry Nagysárossy őscsalád leszármazottjaként. A Szent Korona testeként, egyben oltalma alatt a Magyar Állam társtulajdonosaként a Szent Korona Országában élek. Nem tartozom semmilyen Állam hegemóniája alá. Szuverén Ember vagyok, aki felet csak az egy igaz Teremtő áll. Tagja vagyok a Mi Hazánk Mozgalomnak, ugyanakkor a Magyarok Világszövetségének is egyaránt. Mint ahogy felmenőimnek ,úgy nekem is szívügyem a népem fennmaradása és annak védelme, felszabadítása a háttérhatalmi Mély Állam elnyomása alól, hogy a Magyarság méltó és megérdemelt helyre kerüljön végérvényesen a Földön a Szent Korona alatt a szent szellem áldásával.


Gondolatok:

Példát kell mutatnunk a nagy Világunk népeinek ,hogyan kell élni egymásmellé rendelve harmóniában, mint ahogy az Emberi testben lévő szervek.Nem létezhet egyik szerv a másik nélkül. Mindegyiknek megvan a fontósága és a helye. Semelyik szerv nem fontosabb egyik a másikától. Egyenrangúak! Egymást segítik és támogatják ha szükséges, a szervezet fennmaradása érdekében.Szervezetten működő szervek! Egy működő társadalmat ily módon kell felépíteni. A Magyar Nép az egy igaz teremtő nyelvén beszél.A Magyar nyelvezet a MAG nyelve, a kezdet nyelve. A Magyar nyelv mágikus teremtőerővel bíró nyelv. A Magyar nyelvben el van rejtve a szószórós értelem arra nézve amire azt kijelentjük. Ha ezeket a szavakat mondatokká összekovácsoljuk, akkor a nyelvünk teremtő erejével létrejön, megszületik az amit kimondtunk. Ezek a varázslatos teremtő IGÉK melyek lélekből fakadnak, Magyar értelmi gondolkodással és érzettel! A Magyar érzetű és gondolkodású Ember megérti azon Teremtői kinyilatkoztatást, hogy KEZDETBEN VOLT AZ IGE! A VARÁZSIGE!!!! Nem elég a Magyar nyelvet beszélni tudni, a Magyar nyelvet érteni is tudni kell. A Magyarság Isteni küldetése nem más, minthogy együttes erővel kivezessük a Világ összes lakosát a fényre és becsukjuk a pokol kapuját mögöttünk.


Külső hivatkozás:

https://magyar-allam-tulajdonosai.com/

https://mihazank.hu/

http://www.magyarokhaza.hu/

1973-Sárossy Zoltán
Sárossy Nemesi Czímer.1619.
Sárossy család Czímeres pecsét lenyomata.
Sárossy Nemesi oklevél.


1619. május 7. Gyulafehérvár.

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, felmenőmnek Csíktapolczai Sárossy János Deáknak nemeslevelet (Ármálist) és Czimert adományoz.Hűség-hűséges szolgálataiért.Haza szeretete, védelme és bátor cselekedeteiért, mellyel a hont szolgálta és védte a betörő ellenségekkel szemben..Megbecsülést, tiszteltetett vívott, érdemelt ki magának és leszármazottjainak.

Záradék: A haza és a család elleni árulás főbenjáró bűn. Aki mindezt elköveti leszármazottjai közül, az elveszti nemesi tisztégét, és a Sárossy nagycsaládból kitagadtatik, nemesi titulusától megfosztatik.A Czímerszerző érdemeiről az oklevél így szól:

fidelitate et fidelibus servitiis Nobilis Joannis Litterati Sárossy,[1] Scribae ac Jurati Notarii Sedis nostrae Jurdiciariae, quae ipse a primis adolescentiae suae annis, spretis vitiorum illecebris, quibus pluremque iuventus corrumpi consvevit, honestissimarum artium liberalium disciplinae se addicendo, earumque tirocinio completo, in minorem Cancellariam nostram se conferendo, ibique iuxta possibilitatis suae exigentiam, omne studium, operam et diligentiam nobis, ac huic regnonostro Transsilvaniae, in conscribendis variorum generum epistolis fideliter, summaque cum animi sui dexteritate exhibuit et impendit etc.


Fordítása:

Nemes Sárossy János írástudó, Bírói Főszékünk titkárának és esküdt jegyzőjének hűségéért és hűséges szolgálatáért, melyet ő maga is fiatalkora első évétől fogva viselt, figyelmen kívül hagyva a bűnök vonzerejét, melytől magát megtartóztatta. Fiatalabb kancellárunkkal tárgyalva, lehetőségeihez mérten minden igyekezetét, figyelmét és szorgalmát nekünk és Erdélyi királyságunknak szentelte és szenteli. Különféle leveleket írt, és a legnagyobb kézügyességgel odaadóan kiállította.Czímer ismertető:

A Czímer közepén az ezüst színű pajzs, amelynek területén,egy bizonyos fehér gerle, mely kitárt szárnyakkal, látható. A csőrében, olajággal. A katonai sötét szürke sisak egy zárt pajzs ami a tetejére került,amelyet ékszerekkel és gyöngyökkel díszített királyi diadém fed.A konóból egy színű vörösréz veretből áradó darabjai mind körülveszik az egység széleit, melyek összességéből ily módon összeáll a Czímer.


Ármálisról a tanusitvány:

https://docplayer.hu/amp/18812245-Galea-e-teniae-sive-lemnisei-ltriol-uill-eolorlllll-hinc-inde-dotlucntes-utrasque-onts-sivo-mm-gill-os-ipsius-beuti-pulohcrrimc-ambiunt.html


Kihirdette Kisegrestői Angyalos János erd. ítélőmester a Gyulafehérvári országgyűlésen, 1619. május 18. Az erd. kir. Tábla ítélőmesterének 1764. évi hiteles kiadványából. H. m. n. o.[1] I. Rákóczy György alatt kiváló szerepet vitt, fiscalis director; A Csíktapolczai Fellegváry Nagysárossyak a Sárossyak ősfelmenői. V. ö. K. M. XXXIV. 338.


Fellegváry Nagysárossy Sárossy

.
Czímerpecsét és leszármazási adatok a gr. Teleki-levéltárban Marosvásárhelyt. – Vö. NI. X-74.; Pálmay: M.-Torda 113.; Gf. VI-144–7.  • Irodalom:

Kempelen Béla: Magyar nemes családok. 9. kötet[1]

Magyarországi Unitárius Egyház, 1-2. l. http://www.unitar.hu/Tudastar/1899/Unitarius-egyhaztorteneti-adatok-1619-1866/1-18.pdf


Nemes Sárossy .
Czímeres levelet Bethlen Gábortól 1619. máj. 7. Sárossy János nyert, ki a Fellegváry Nagysárossy családból származik. (Ered. a ref. coll. könyvt. Kolozsvár.) – Vö. Sándor I-73.


Siebmacher:

Wappenbuch. Der Adel von Siebenbürgen. Wappen: Aus dem obern Schildesrande nach abwärts ragend ein Arm, dessen Faust einen Krummsäbel mit Parirstange, durch den Hals eines Löwen zu stossen scheint. Aus Sárossy im Küküllöer Ctte, Siebenbürgen, stammendes Adelsgeschlecht. Ein Vorfahre dürfte jener Ladislaus Sárossy gewesen seink, welcher 1447 als Ablegat des Zaránder Ctts in Buda urk. auftritt. Johann Sárossy (1691–1696), war Deputierter des Küküllöer Ctts. Dieses Geschlecht soll zu Ende des vorigen Jahrhundertes erloschen sein. Ist warscheinlich mit dem obigen Geschlechte einer Abstammung. (Siegel d. d. 1700 mit Init. des Johann Sárossy von alte familie Fellegváry Nagysárossy. – Kovachich, Vestigia Comitiorum. 268. – Fábián, Arad vár megys. 31, 33, 34, 36, 38. – N. J. X. 73–74).Nemes Sárossy János egyenes ági első szülötti fiú leszármazottai:

Sárossy Ferencz -1625. Sárossy Gábor- 1650. Sárossy Mátyás-1679. Sárossy János Tibor-1705. Sárossy István Ferencz-1732. Sárossy Lajos-1751. Sárossy György-1792. Sárossy Károly-1816. Sárossy Mátyás-1851.Sárossy János Sándor-1887. Sárossy Zoltán Lajos-1920. Sárossy Lajos-1951. Sárossy Zoltán-1973.