Szerkesztő:KeFe/Tesztlapok/teszt9

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

1. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT NÖVÉNYEK A B C D E Rendszertani kategória Fokozottan védett faj tudományos neve Védett faj tudományos neve Magyar elnevezés Természet-védelmi érték (Ft)

 1. BRYOPHYTA MOHÁK
 2. Amblystegiaceae tollmohafélék
 3. Amblystegium saxatile sziklai karcsútokúmoha 5 000
 4. Calliergon giganteum óriásmoha 5 000
 5. Calliergon stramineum gyökerecskés-levélcsúcsú moha 5 000
 6. Campylium elodes mocsári aranymoha 5 000
 7. Drepanocladus cossonii körkörös sarlósmoha 5 000
 8. Drepanocladus exannulatus gyűrűtlen sarlósmoha 5 000
 9. Drepanocladus lycopodioides korpafűszerű sarlósmoha 10 000
 10. Drepanocladus sendtneri Sendtner-sarlósmoha 5 000
 11. Hamatocaulis vernicosus (syn.: Campylium vernicosus) karcsú pásztorbotmoha (karcsú aranymoha) 5 000
 12. Scorpidium scorpioides skorpiómoha 10 000
 13. Aytoniaceae nagytelepes-májmohafélék
 14. Asterella saccata zsákos zacskósmoha 5 000
 15. Mannia triandra sziklai illatosmoha 5 000
 16. Brachytheciaceae pintycsőrű-mohafélék
 17. Brachytecium geheebii Geheeb-pintycsőrűmoha 5 000
 18. Brachytecium oxycladum hegyeságú pintycsőrűmoha 5 000
 19. Rhynchostegiella jacquinii mattzöld kiscsőrűmoha 5 000
 20. Rhynchostegium rotundifolium kereklevelűhosszúcsőrűmoha 5 000
 21. Bryaceae körtemohafélék
 22. Bryum neodamense kanalaslevelű körtemoha 5 000
 23. Bryum stirtonii keskenyfogú körtemoha 5 000
 24. Bryum versicolor tarka körtemoha 5 000
 25. Bryum warneum ostoros körtemoha 5 000
 26. Buxbaumiaceae koboldmohafélék
 27. Buxbaumia viridis zöld koboldmoha 5 000
 28. Cephaloziaceae lapos-májmohácskafélék
 29. Cephalozia lacinulata lapos májmohácska 5 000
 30. Dicranaceae seprőmohafélék
 31. Dicranella humilis kis seprőcskemoha 5 000
 32. Dicranum viride zöld seprőmoha 5 000
 33. Leucobryum glaucum fehérlő vánkosmoha 5 000
 34. Ephemeraceae paránymohafélék
 35. Ephemerum cohaerens csoportos paránymoha 5 000
 36. Ephemerum recurvifolium sarlóslevelű paránymoha 5 000
 37. Fabroniaceae apró-fogaslevelűmohafélék
 38. Anacamptodon splachnoides ernyőmohaszerű görbefogúmoha 5 000
 39. Fissidentaceae hasadtfogúmoha-félék
 40. Fissidens algarvicus Algarvei hasadtfogúmoha 5 000
 41. Fissidens arnoldii Arnoldi-hasadtfogúmoha 5 000
 42. Fissidens exiguus kis hasadtfogúmoha 5 000
 43. Frullaniaceae kerekesféreglakta-májmohafélék
 44. Frullania inflata hólyagos kerekesféreglakta-májmoha 5 000
 45. Funariaceae higrométermoha-félék
 46. Enthostodon hungaricus sóspusztai magyarmoha 10 000
 47. Physcomitrium sphaericum gömbös körtikemoha 5 000
 48. Pyramidula tetragona négysarkú piramismoha 5 000
 49. Grimmiaceae őszmohafélék
 50. Grimmia plagiopodia hasastokú őszmoha (hasastokú párnácskamoha) 5 000
 51. Grimmia teretinervis vastagerű őszmoha (vastagerű párnácskamoha) 5 000
 52. Hypnaceae ciprusmohafélék
 53. Taxiphyllum densifolium sűrűleveles kaukázusimoha 5 000
 54. Jungermanniaceae jungermannia-levelesmájmohafélék
 55. Jungermannia subulata Jungermann-moha 5 000
 56. Lophozia ascendens felálló hegyesmájmoha 5 000
 57. Meesiaceae háromélűmoha-félék
 58. Meesia triquetra háromélű moha 5 000
 59. Neckeraceae függönymohafélék
 60. Neckera pennata tollas függönymoha 5 000
 61. Orthotrichaceae szőrössüvegű-mohafélék
 62. Orthotrichum rogeri alhavasi szőrössüvegűmoha 5 000
 63. Orthotrichum scanicum halványzöld szőrössüvegűmoha 5 000
 64. Orthotrichum stellatum csillagos szőrössüvegűmoha 5 000
 65. Pottiaceae potmohafélék
 66. Desmatodon cernuus bókoló trágyamoha 5 000
 67. Didymodon glaucus szürke ikresmoha 5 000
 68. Hilpertia velenovskyi Velenovsky-löszmoha 5 000
 69. Phascum floekeanum vörösbarna rügymoha 10 000
 70. Pterygoneurum lamellatum lemezes szárnyaserűmoha 5 000
 71. Tortula brevissima törpelöszmoha 5 000
 72. Weisia rostellata kiscsőrű gyöngymoha 5 000
 73. Ptychomitriaceae szürkésmohafélék
 74. Campylostelium saxicola sziklai görbeszárúmoha 5 000
 75. Ricciaceae fillérmohafélék
 76. Riccia frostii Frost-májmoha 5 000
 77. Riccia huebeneriana Hübener-májmoha 5 000
 78. Seligeriaceae sörtemohafélék
 79. Brachydontium trichodes szőrszerű pintycsőrfogúmoha 5 000
 80. Sphagnaceae tőzegmohafélék
 81. Sphagnum auriculatum fülecskés tőzegmoha 5 000
 82. Sphagnum capillifolium félgömbfejű tőzegmoha 5 000
 83. Sphagnum centrale sárgásbarna tőzegmoha 5 000
 84. Sphagnum compactum tömöttágú tőzegmoha 5 000
 85. Sphagnum contortum csavart tőzegmoha 5 000
 86. Sphagnum cuspidatum keskenylevelű tőzegmoha 5 000
 87. Sphagnum fimbriatum rojtos tőzegmoha 5 000
 88. Sphagnum girgensohnii Girgensohn-tőzegmoha 5 000
 89. Sphagnum magellanicum Magellan-tőzegmoha 5 000
 90. Sphagnum obtusum tompalevelű tőzegmoha 5 000
 91. Sphagnum palustre csónakos tőzegmoha 5 000
 92. Sphagnum platyphyllum lágy tőzegmoha 5 000
 93. Sphagnum quinquefarium ötlevélsoros tőzegmoha 5 000
 94. Sphagnum recurvum karcsú tőzegmoha 5 000
 95. Sphagnum russowi óriás-tőzegmoha 5 000
 96. Sphagnum squarrosum berzedt tőzegmoha 5 000
 97. Sphagnum subnitens halványbarna tőzegmoha 5 000
 98. Sphagnum subsecundum zászlós tőzegmoha 5 000
 99. Sphagnum teres láperdei tőzegmoha 5 000
 100. Sphagnum warnstorfi Warnstorf-tőzegmoha 5 000
 101. Thuidiaceae tujamohafélék
 102. Anomodon rostratus csőrös farkaslábmoha 5 000
 103. PTERIDOPHYTA HARASZTOK
 104. Aspleniaceae fodorkafélék
 105. Asplenium adiantum-nigrum fekete fodorka 5 000
 106. Asplenium ceterach nyugati pikkelypáfrány 10 000
 107. Asplenium fontanum forrásfodorka 50 000
 108. Asplenium javorkeanum magyar pikkelypáfrány 10 000
 109. Asplenium lepidum mirigyes fodorka 10 000
 110. Asplenium scolopendrium (syn.:Phyllitis scolopendrium) gímpáfrány (gímnyelvű fodorka) 5 000
 111. Asplenium viride zöld fodorka 5 000
 112. Blechnaceae bordapáfrányfélék
 113. Blechnum spicant erdei bordapáfrány 10 000
 114. Dryopteridaceae pajzsikafélék
 115. Dryopteris affinis pelyvás pajzsika 10 000
 116. Dryopteris carthusiana szálkás pajzsika 5 000
 117. Dryopteris cristata tarajos pajzsika 100 000
 118. Dryopteris dilatata széles pajzsika 5 000
 119. Dryopteris expansa hegyi pajzsika 5 000
 120. Gymnocarpium robertianum mirigyes tölgyespáfrány (mirigyes hármaslevelű-páfrány) 5 000
 121. Gymnocarpium dryopteris közönséges tölgyespáfrány (közönséges hármaslevelű-páfrány) 5 000
 122. Matteuccia struthiopteris struccpáfrány (európai struccpáfrány) 50 000
 123. Polystichum aculeatum karéjos vesepáfrány 5 000
 124. Polystichum braunii szőrös vesepáfrány 10 000
 125. Polystichum lonchitis dárdás vesepáfrány 10 000
 126. Polystichum setiferum díszes vesepáfrány 5 000
 127. Woodsia alpina havasi szirtipáfrány 10 000
 128. Woodsia ilvensis hegyi szirtipáfrány (északi szirtipárfány) 100 000
 129. Equisetaceae zsurlófélék
 130. Equisetum hyemale téli zsurló 5 000
 131. Equisetum sylvaticum erdei zsurló 10 000
 132. Equisetum variegatum tarka zsurló 5 000
 133. Lycopodiaceae korpafűfélék
 134. Diphasium complanatum (syn.:Diphasiastrum complanatum, Lycopodium complanatum) közönséges laposkorpafű 10 000
 135. Diphasium issleri (syn.: Diphasiastrum issleri, Lycopodium issleri) Issler-laposkorpafű 10 000
 136. Huperzia selago györgyfű (részegkorpafű) 10 000
 137. Lycopodium annotinum kígyózó korpafű 10 000
 138. Lycopodium clavatum kapcsos korpafű 10 000
 139. Marsileaceae mételyfűfélék
 140. Marsilea quadrifolia mételyfű (négylevelű mételyfű) 10 000
 141. Ophioglossaceae kígyónyelvfélék
 142. Botrychium lunaria kis holdruta 10 000
 143. Botrychium matricariifolium ágas holdruta 100 000
 144. Botrychium multifidum sokcimpájú holdruta 100 000
 145. Botrychium virginianum virginiai holdruta 100 000
 146. Ophioglossum vulgatum kígyónyelv (közönséges kígyónyelv) 5 000
 147. Osmundaceae királyharasztfélék
 148. Osmunda regalis királyharaszt (óriás királyharaszt) 250 000
 149. Pteridaceae szalagpáfrányfélék
 150. Anogramma leptophylla tavaszi kérészpáfrány (téli páfrány) 10 000
 151. Notholaena marantae cselling (déli cselling) 250 000
 152. Salviniaceae rucaörömfélék
 153. Salvinia natans rucaöröm (vízi rucaöröm) 5 000
 154. Selaginellaceae csipkeharasztfélék
 155. Selaginella helvetica hegyi csipkeharaszt 5 000
 156. Thelypteridaceae tőzegpáfrányfélék
 157. Oreopteris limbosperma tölcséres hegyipáfrány 10 000
 158. Phegopteris connectilis bükkös buglyospáfrány 5 000
 159. Thelypteris palustris tőzegpáfrány (mocsáritőzegpáfrány) 5 000
 160. GYMNOSPERMAT OPHYTA NYITVATERMŐK
 161. Ephedraceae csikófarkfélék
 162. Ephedra distachya csikófark (közönségescsikófark) 100 000
 163. ANGIOSPERMATO PHYTA ZÁRVATERMŐK
 164. Alismataceae hídőrfélék
 165. Caldesia parnassifolia szíveslevelű-hídőr(lápiszíveslevelű-hídőr) 100 000
 166. Alliaceae hagymafélék
 167. Allium carinatum szarvashagyma 5 000
 168. Allium moschatum pézsmahagyma 5 000
 169. Allium paniculatum (syn.: Allium marginatum) bugás hagyma (vöröses hagyma) 10 000
 170. Allium sphaerocephalon bunkós hagyma 5 000
 171. Allium suaveolens illatos hagyma 10 000
 172. Allium victorialis győzedelmes hagyma (havasi hagyma) 50 000
 173. Amaryllidaceae amarilliszfélék
 174. Leucojum aestivum nyári tőzike 10 000
 175. Leucojum vernum tavaszi tőzike 5 000
 176. Narcissus radiiflorus (syn.: Narcissus poeticus subsp. radiiflorus) csillagos nárcisz 10 000
 177. Sternbergia colchiciflora vetővirág (apróvetővirág) 10 000
 178. Anthericaceae homokliliomfélék
 179. Anthericum liliago fürtös homokliliom 50 000
 180. Apiaceae (Umbelliferae) ernyősvirágzatúak
 181. Angelica palustris réti angyalgyökér 100 000
 182. Anthriscus nitidus havasi turbolya 5 000
 183. Apium repens kúszó zeller (kúszó celler) 50 000
 184. Astrantia major 1 nagy völgycsillag 1 5 000
 185. Bupleurum longifolium hosszúlevelű buvákfű 10 000
 186. Bupleurum pachnospermum deres buvákfű 10 000
 187. Chaerophyllum aureum aranyos baraboly 5 000
 188. Chaerophyllum hirsutum szőrös baraboly 5 000
 189. Cicuta virosa gyilkos csomorika 5 000
 190. Cnidium dubium inas gyíkvirág 10 000
 191. Ferula sadleriana magyarföldi husáng 250 000
 192. Hydrocotyle vulgaris gázló (lápigázló) 5 000
 193. Peucedanum arenarium homoki kocsord 10 000
 194. Peucedanum officinale sziki kocsord 5 000
 195. Peucedanum palustre mocsári kocsord 5 000
 196. Peucedanum verticillare magasszárú kocsord 10 000
 197. Physospermum cornubiense harangláblevelű dudamag 50 000
 198. Pleurospermum austriacum osztrák borzamag 50 000
 199. Seseli leucospermum magyar gurgolya 100 000
 200. Seseli peucedanoides (syn.: Silaum peucedanoides) zöldes gurgolya (zöldes kígyókapor) 10 000
 201. Sium sisarum keleti békakorsó 50 000
 202. Torilis ucranica keleti tüskemag 5 000
 203. Trinia ramosissima magyar nyúlkapor 10 000
 204. Apocynaceae meténgfélék
 205. Vinca herbacea pusztai meténg 5 000
 206. Araceae kontyvirágfélék
 207. Acorus calamus 2 kálmos (orvosikálmos) 2 5 000
 208. Asclepiadaceae selyemkórófélék
 209. Vincetoxicum pannonicum magyar méreggyilok 100 000
 210. Asphodelaceae genyőtefélék
 211. Asphodelus albus genyőte (fehérgenyőte, királyné gyertyája) 10 000
 212. Asteraceae (Compositae) őszirózsafélék (fészkesvirágzatúak)
 213. Achillea crithmifolia hegyközi cickafark 5 000
 214. Achillea horanszkyi Horánszky-cickafark 100 000
 215. Achillea ochroleuca homoki cickafark 10 000
 216. Achillea ptarmica 1 kenyérbél cickafark 1 5 000
 217. Achillea tuzsonii Tuzson-cickafark 100 000
 218. Arnica montana 2 árnika (hegyi árnika) 2 10 000
 219. Aster amellus csillagőszirózsa 5 000
 220. Aster sedifolius (incl. Aster sedifolius subsp. canus, Aster sedifolius subsp. sedifolius) réti őszirózsa (pettyegetett őszirózsa) 5 000
 221. Aster oleifolius gyapjas őszirózsa 250 000
 222. Buphthalmum salicifolium fűzlevelű ökörszem 5 000
 223. Carduus collinus magyar bogáncs 10 000
 224. Carduus crassifolius subsp. glaucus (syn.: Carduus glaucus) szürke bogáncs 10 000
 225. Carduus hamulosus horgas bogáncs 5 000
 226. Carlina acaulis szártalan bábakalács 5 000
 227. Carpesium abrotanoides fürtös gyűrűvirág 5 000
 228. Centaurea arenaria homoki imola 10 000
 229. Centaurea mollis (syn.: Centaurea montana subsp. mollis) szirti imola 50 000
 230. Centaurea pseudophrygia parókaimola 5 000
 231. Centaurea scabiosa subsp. sadleriana (syn.: Centaurea sadleriana) budai imola 5 000
 232. Centaurea solstitialis sáfrányos imola 5 000
 233. Centaurea triumfettii tarka imola 5 000
 234. Cirsium boujartii pécsvidéki aszat 10 000
 235. Cirsium brachycephalum kisfészkű aszat 5 000
 236. Cirsium erisithales enyves aszat 5 000
 237. Cirsium furiens öldöklő aszat 10 000
 238. Cirsium rivulare csermelyaszat 5 000
 239. Crepis nicaeensis nizzai zörgőfű 5 000
 240. Crepis pannonica magyar zörgőfű 100 000
 241. Doronicum austriacum osztrák zergevirág 50 000
 242. Doronicum hungaricum magyar zergevirág 50 000
 243. Doronicum orientale keleti zergevirág 50 000
 244. Echinops ruthenicus kék szamárkenyér 10 000
 245. Helichrysum arenarium homoki szalmagyopár 5 000
 246. Hieracium aurantiacum rezes hölgymál 10 000
 247. Hieracium bupleuroides tátrai hölgymál 10 000
 248. Hieracium kossuthianum Kossuth-hölgymál 10 000
 249. Hieracium staticifolium (syn.:Chlorocrepis staticifolia) keskenylevelű hölgymál 5 000
 250. Inula germanica hengeresfészkű peremizs 5 000
 251. Inula helenium 2 örménygyökér 2 5 000
 252. Inula oculus-christi selymes peremizs 5 000
 253. Inula spiraeifolia baranyai peremizs 10 000
 254. Jurinea glycacantha nagyfészkű hangyabogáncs 5 000
 255. Jurinea mollis kisfészkű hangyabogáncs 5 000
 256. Leontodon incanus szőke oroszlánfog 10 000
 257. Leucanthemella serotina tiszaparti késeimargitvirág (tisza-parti margitvirág) 10 000
 258. Ligularia sibirica szibériai hamuvirág 10 000
 259. Petasites albus fehér acsalapu 5 000
 260. Scorzonera humilis alacsony pozdor 5 000
 261. Scorzonera purpurea piros pozdor 5 000
 262. Senecio aquaticus vízi aggófű 5 000
 263. Senecio paludosus mocsári aggófű 10 000
 264. Senecio umbrosus nagy aggófű 100 000
 265. Serratula lycopifolia fénylő zsoltina 100 000
 266. Serratula radiata sugaras zsoltina 10 000
 267. Sonchus palustris mocsári csorbóka 5 000
 268. Taraxacum serotinum kései pitypang 5 000
 269. Telekia speciosa Teleki-virág (pompásTeleki-virág) 10 000
 270. Tephroseris aurantiaca narancsszínű aggóvirág 50 000
 271. Tephroseris crispa (syn.: Senecio rivularis) csermelyaggóvirág 10 000
 272. Tephroseris longifolia (syn: Senecio ovirensis) hosszúlevelű aggóvirág 50 000
 273. Tragopogon floccosus homoki bakszakáll 5 000
 274. Betulaceae nyírfafélék
 275. Alnus viridis havasi éger 50 000
 276. Betula pubescens molyhos nyír (szőrös nyír) 50 000
 277. Boraginaceae érdeslevelűek
 278. Alkanna tinctoria báránypirosító (homoki báránypirosító) 5 000
 279. Anchusa barrelieri kék atracél 10 000
 280. Anchusa ochroleuca vajszínű atracél 100 000
 281. Echium maculatum (syn.: Echium russicum) piros kígyószisz 50 000
 282. Heliotropium supinum henye kunkor 5 000
 283. Myosotis caespitosa (syn.: Myosotis laxa subsp. caespitosa) gyepes nefelejcs 5 000
 284. Myosotis stenophylla sziklai nefelejcs 50 000
 285. Omphalodes scorpioides erdei békaszem 5 000
 286. Onosma arenaria homoki vértő 5 000
 287. Onosma tornense (syn.:Onosma tornensis) tornai vértő 250 000
 288. Onosma visianii borzas vértő 5 000
 289. Pulmonaria angustifolia keskenylevelű tüdőfű 50 000
 290. Brassicaceae (Cruciferae) keresztesvirágúak
 291. Aethionema saxatile 1 sulyoktáska (kövi sulyoktáska) 1 5 000
 292. Arabis alpina 1 havasi ikravirág 1 10 000
 293. Armoracia macrocarpa debreceni torma 100 000
 294. Aurinia saxatilis (syn.: Alyssum saxatile) sziklaiternye (szirti sziklaiternye) 5 000
 295. Cardamine amara keserű kakukktorma 5 000
 296. Cardamine glanduligera ikrás fogasír 10 000
 297. Cardamine trifolia hármaslevelű kakukktorma 10 000
 298. Cardamine waldsteinii hármaslevelű fogasír 10 000
 299. Cardaminopsis petraea sziklai kövifoszlár 50 000
 300. Conringia austriaca nyugati nyilasfű 50 000
 301. Crambe tataria tátorján (buglyos tátorján) 100 000
 302. Draba lasiocarpa kövér daravirág 10 000
 303. Erysimum crepidifolium sziklai repcsény 5 000
 304. Erysimum odoratum magyar repcsény 5 000
 305. Erysimum witmannii subsp.pallidiflorum halványsárga repcsény (Wittmann-repcsény) 100 000
 306. Hesperis matronalis (excl.:Hesperis matronalis subsp.vrabelyiana) hölgyestike 10 000
 307. Hesperis matronalis subsp.vrabelyiana Vrabély-estike 100 000
 308. Hesperis sylvestris erdei estike 5 000
 309. Isatis tinctoria festő csülleng 5 000
 310. Lunaria annua kerti holdviola 5 000
 311. Lunaria rediviva erdei holdviola 5 000
 312. Nasturtium officinale vízitorma 5 000
 313. Sisymbrium polymorphum karcsú zsombor 50 000
 314. Teesdalia nudicaulis nyugati rejtőke 10 000
 315. Thlaspi alliaceum hagymaszagú tarsóka 10 000
 316. Thlaspi caerulescens havasalji tarsóka 10 000
 317. Thlaspi goesingense osztrák tarsóka 10 000
 318. Thlaspi jankae agg. (incl. Thlaspi hungaricum) Janka-tarsóka (és a magyar tarsókát) 10 000
 319. Thlaspi kovatsii (syn: Thlaspi kovatsii subsp. schudichii) Schudich-tarsóka 10 000
 320. Thlaspi montanum hegyi tarsóka 50 000
 321. Campanulaceae harangvirágfélék
 322. Adenophora liliifolia csengettyűvirág (illatos csengettyűvirág) 250 000
 323. Asyneuma canescens harangcsillag 5 000
 324. Campanula latifolia széleslevelű harangvirág 100 000
 325. Campanula macrostachya hosszúfüzérű harangvirág 100 000
 326. Phyteuma orbiculare gombos varjúköröm 5 000
 327. Phyteuma spicatum erdei varjúköröm 5 000
 328. Caprifoliaceae bodzafélék
 329. Lonicera caprifolium jerikói lonc 5 000
 330. Lonicera nigra fekete lonc 10 000
 331. Caryophyllaceae szegfűfélék
 332. Agrostemma githago konkoly (vetési konkoly) 5 000
 333. Cerastium arvense subsp.matrense (syn.:Cerastium arvense subsp. molle) mátrai madárhúr 10 000
 334. Dianthus arenarius (syn.: Dianthus arenarius subsp. borussicus) balti szegfű 5 000
 335. Dianthus collinus dunai szegfű 5 000
 336. Dianthus deltoides réti szegfű 5 000
 337. Dianthus diutinus tartós szegfű 250 000
 338. Dianthus giganteiformis nagy szegfű 5 000
 339. Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (incl. Dianthus plumarius subsp. regis-stephani)
 340. Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király- szegfüvet) 100 000
 341. Dianthus plumarius subsp.praecox korai szegfű 100 000
 342. Dianthus serotinus kései szegfű 5 000
 343. Dianthus superbus buglyos szegfű 5 000
 344. Gypsophila arenaria (syn.: Gypsophila fastigiata) homoki fátyolvirág 5 000
 345. Herniaria incana szürke porcika 5 000
 346. Lychnis coronaria bársonyos kakukkszegfű 10 000
 347. Minuartia frutescens (syn.: Minuartia hirsuta) magyar kőhúr 5 000
 348. Moehringia muscosa mohos csitri 5 000
 349. Paronychia cephalotes ezüstaszott (keskenylevelű ezüstvirág) 5 000
 350. Scleranthus perennis évelő szikárka 10 000
 351. Silene borysthenica kisvirágú habszegfű 10 000
 352. Silene bupleuroides termetes habszegfű (gór habszegfű) 10 000
 353. Silene dioica piros mécsvirág 5 000
 354. Silene flavescens sárgás habszegfű 100 000
 355. Silene multiflora sokvirágú habszegfű 5 000
 356. Silene nemoralis berki habszegfű 5 000
 357. Stellaria palustris mocsári csillaghúr 10 000
 358. Ceratophyllaceae tócsagazfélék
 359. Ceratophyllum tanaiticum Don-vidéki tócsagaz 50 000
 360. Chenopodiaceae libatopfélék
 361. Bassia sedoides hamvas seprőparéj 5 000
 362. Corispermum canescens szürke poloskamag 10 000
 363. Corispermum nitidum fényes poloskamag 5 000
 364. Krascheninnikovia ceratoides pamacslaboda 10 000
 365. Petrosimonia triandra szikárszik 5 000
 366. Salsola soda sziki ballagófű 5 000
 367. Colchicaceae kikericsfélék
 368. Bulbocodium vernum (incl.Bulbocodium versicolor) egyhajúvirág (tavaszi egyhajúvirág) 250 000
 369. Colchicum arenarium homoki kikerics 100 000
 370. Colchicum hungaricum magyar kikerics 100 000
 371. Convallariaceae gyöngyvirágfélék
 372. Polygonatum verticillatum pávafarkú salamonpecsét 10 000
 373. Convolvulaceae szulákfélék
 374. Convolvulus cantabrica borzas szulák 5 000
 375. Corylaceae mogyorófélék
 376. Carpinus orientalis keleti gyertyán 50 000
 377. Crassulaceae varjúhájfélék
 378. Jovibarba globifera (incl.Jovibarba globifera subsp.hirta, ) sárga-kövirózsa 5 000
 379. Sedum acre subsp. neglectum adriai varjúháj 5 000
 380. Sedum caespitosum sziki varjúháj 5 000
 381. Sedum hispanicum deres varjúháj 5 000
 382. Sedum urvillei subsp. hillebrandtii (syn.: Sedum hillebrandtii) homoki varjúháj 5 000
 383. Sempervivum matricum (Sempervivum marmoreum auct. hung.) mátrai kövirózsa (rózsás kövirózsa) 10 000
 384. Sempervivum tectorum 3 házi kövirózsa (fali kövirózsa) 3 5 000
 385. Cyperaceae palkafélék
 386. Blysmus compressus lapos kétsoroskáka 10 000
 387. Carex alba fehér sás 5 000
 388. Carex appropinquata rostostövű sás 10 000
 389. Carex bohemica palkasás 5 000
 390. Carex brevicollis mérges sás 5 000
 391. Carex buekii bánsági sás 5 000
 392. Carex buxbaumii Buxbaum-sás 10 000
 393. Carex canescens szürkés sás 10 000
 394. Carex cespitosa gyepes sás 10 000
 395. Carex davalliana lápi sás 10 000
 396. Carex depressa subsp. transsilvanica erdélyi sás 10 000
 397. Carex diandra hengeres sás 50 000
 398. Carex echinata töviskés sás 5 000
 399. Carex fritschii dunántúli sás 10 000
 400. Carex hartmanii északi sás 5 000
 401. Carex lasiocarpa gyapjasmagvú sás 10 000
 402. Carex paniculata bugás sás 5 000
 403. Carex repens kúszó sás 10 000
 404. Carex rostrata csőrös sás 5 000
 405. Carex strigosa borostás sás 5 000
 406. Carex umbrosa árnyéki sás 10 000
 407. Eleocharis carniolica sűrű csetkáka 10 000
 408. Eleocharis quinqueflora gyérvirágú csetkáka 10 000
 409. Eleocharis uniglumis egypelyvás csetkáka 5 000
 410. Eriophorum angustifolium keskenylevelű gyapjúsás 10 000
 411. Eriophorum gracile vékony gyapjúsás 10 000
 412. Eriophorum latifolium széleslevelű gyapjúsás 10 000
 413. Eriophorum vaginatum hüvelyes gyapjúsás 10 000
 414. Rhynchospora alba fehér tőzegkáka 5 000
 415. Schoenus nigricans kormos csáté 5 000
 416. Dioscoreaceae jamszgyökérfélék
 417. Tamus communis pirítógyökér (felfutó pirítógyökér) 5 000
 418. Dipsacaceae mácsonyafélék
 419. Knautia arvensis subsp. kitaibelii (syn.: Knautia kitaibelii subsp. tomentella) Kitaibel-varfű 250 000
 420. Knautia dipsacifolia (syn.: Knautia maxima) erdei varfű 10 000
 421. Scabiosa canescens szürkés ördögszem 5 000
 422. Droseraceae harmatfűfélék
 423. Aldrovanda vesiculosa aldrovanda (lápi aldrovanda) 50 000
 424. Drosera rotundifolia kereklevelű harmatfű 10 000
 425. Elaeagnaceae ezüstfafélék
 426. Hippophaë rhamnoides 4 homoktövis (európai homoktövis) 4 10 000
 427. Elatinaceae látonyafélék
 428. Elatine alsinastrum pocsolyalátonya 5 000
 429. Elatine hungarica magyar látonya 5 000
 430. Elatine hydropiper csigásmagvú látonya 5 000
 431. Elatine triandra háromporzós látonya 10 000
 432. Ericaceae hangafélék
 433. Vaccinium oxycoccos (incl. Vaccinium microcarpum) 2 tőzegáfony 2 10 000
 434. Vacciniumvitis-idaea 4 vörös áfonya 4 10 000
 435. Fabaceae (Papilionaceae) pillangósvirágúak
 436. Astragalus asper érdes csüdfű 5 000
 437. Astragalus contortuplicatus tekert csüdfű 50 000
 438. Astragalus dasyanthus gyapjas csüdfű 100 000
 439. Astragalus exscapus szártalan csüdfű 50 000
 440. Astragalus sulcatus barázdás csüdfű 50 000
 441. Astragalus varius homoki csüdfű 50 000
 442. Astragalus vesicarius subsp. albidus fehéres csüdfű 10 000
 443. Chamaecytisus albus fehér törpezanót 5 000
 444. Chamaecytisus ciliatus (syn.:Chamaecytisus hirsutus subsp. ciliatus) pillás törpezanót 5000
 445. Chamaecytisus heuffelii Heuffel-törpezanót 5 000
 446. Chamaecytisus rochelii Rochel-törpezanót 5 000
 447. Coronilla coronata sárga koronafürt 5 000
 448. Coronilla vaginalis terpedt koronafürt 10 000
 449. Hippocrepis emerus (syn.: Coronilla emerus) bokros koronafürt 10 000
 450. Lathyrus lacteus (syn.: Lathyrus pannonicus subsp. collinus) koloncos lednek 5 000
 451. Lathyrus linifolius hegyi lednek 5 000
 452. Lathyrus nissolia kacstalan lednek 5 000
 453. Lathyrus pallescens sápadt lednek 250 000
 454. Lathyrus palustris mocsári lednek 10 000
 455. Lathyrus pannonicus magyar lednek 10 000
 456. Lathyrus pisiformis borsóképű lednek 250 000
 457. Lathyrus transsylvanicus erdélyi lednek 10 000
 458. Lathyrus venetus tarka lednek 5 000
 459. Lotus borbasii Borbás-kerep 5 000
 460. Medicago orbicularis korongos lucerna 5 000
 461. Medicago rigidula keménytövisű lucerna 5 000
 462. Oxytropis pilosa borzas csajkavirág 50 000
 463. Pisum elatius magas borsó 5 000
 464. Securigera elegans nagylevelű tarkakoronafürt 50 000
 465. Trifolium ornithopodioides egyvirágú here 5 000
 466. Trifolium subterraneum földbentermő here 10 000
 467. Trifolium vesiculosum hólyagos here 50 000
 468. Trigonella gladiata bakszarvú lepkeszeg 50 000
 469. Vicia biennis kunsági bükköny 100 000
 470. Vicia narbonensis fogaslevelű bükköny 5 000
 471. Vicia oroboides zalai bükköny 5 000
 472. Vicia sparsiflora pilisi bükköny 5 000
 473. Vicia sylvatica ligeti bükköny 5 000
 474. Fumariaceae füstikefélék
 475. Corydalis intermedia bókoló keltike 5 000
 476. Gentianaceae tárnicsfélék
 477. Blackstonia acuminata kései gyíkpohár 5 000
 478. Gentiana asclepiadea fecsketárnics 10 000
 479. Gentiana cruciata Szent László-tárnics 10 000
 480. Gentiana pneumonanthe kornistárnics 10 000
 481. Gentianella amarella subsp. livonica csinos tárnicska 50 000
 482. Gentianella austriaca osztrák tárnicska (hegyi tárnicska) 10 000
 483. Gentianopsis ciliata kései prémestárnics 10 000
 484. Geraniaceae gólyaorrfélék
 485. Geranium sylvaticum erdei gólyaorr 10 000
 486. Globulariaceae gubóvirágfélék
 487. Globularia cordifolia 1 szívlevelű gubóvirág 1 10 000
 488. Grossulariaceae ribiszkefélék
 489. Ribes alpinum havasi ribiszke 10 000
 490. Ribes nigrum 4 fekete ribiszke 4 10 000
 491. Ribes petraeum bérci ribiszke 10 000
 492. Helleboraceae hunyorfélék
 493. Aconitum anthora méregölő sisakvirág 5 000
 494. Aconitum moldavicum kárpáti sisakvirág 50 000
 495. Aconitum variegatum karcsú sisakvirág 50 000
 496. Aconitum vulparia farkasölő sisakvirág 5 000
 497. Aquilegia nigricans feketéllő harangláb 10 000
 498. Aquilegia vulgaris közönséges harangláb 10 000
 499. Cimicifuga europaea büdös poloskavész 100 000
 500. Eranthis hyemalis téltemető (kikeletnyitó téltemető) 5 000
 501. Helleborus dumetorum kisvirágú hunyor 5 000
 502. Helleborus odorus illatos hunyor 10 000
 503. Helleborus purpurascens pirosló hunyor 10 000
 504. Trollius europaeus zergeboglár (közönséges zergeboglár) 50 000
 505. Hemerocallidaceae sásliliomfélék
 506. Hemerocallis lilio-asphodelus sárga sásliliom 100 000
 507. Hippuridaceae vízilófarkfélék
 508. Hippuris vulgaris közönséges vízilófark 10 000
 509. Hyacinthaceae jácintfélék
 510. Muscari botryoides epergyöngyike 5 000
 511. Ornithogalum brevistylum (syn.:Ornithogalum pyramidale) nyúlánk sárma 5 000
 512. Ornithogalum pannonicum üstökös sárma 5 000
 513. Ornithogalum refractum csilláros sárma 5 000
 514. Ornithogalum sphaerocarpum gömböstermésű sárma 5 000
 515. Scilla autumnalis agg. (incl. Prospero elisae, Prospero paratheticum) őszi csillagvirágok 5 000
 516. Scilla drunensis nyugati csillagvirág 5 000
 517. Scilla kladnii erdélyi csillagvirág 10 000
 518. Scilla spetana Speta-csillagvirág 10 000
 519. Scilla vindobonensis ligeti csillagvirág 5 000
 520. Hypericaceae orbáncfűfélék
 521. Hypericum barbatum szakállas orbáncfű 100 000
 522. Hypericum elegans karcsú orbáncfű 10 000
 523. Hypericum maculatum pettyes orbáncfű 5 000
 524. Iridaceae nősziromfélék
 525. Crocus albiflorus fehér sáfrány 50 000
 526. Crocus heuffelianus kárpáti sáfrány 10 000
 527. Crocus reticulatus tarka sáfrány 10 000
 528. Crocus tommasinianus illír sáfrány 50 000
 529. Crocus vittatus halvány sáfrány 50 000
 530. Gladiolus imbricatus réti kardvirág 50 000
 531. Gladiolus palustris mocsári kardvirág 250 000
 532. Iris aphylla subsp. hungarica magyar nőszirom 100 000
 533. Iris arenaria (syn.: Iris humilis subsp.arenaria) homoki nőszirom 10 000
 534. Iris graminea pázsitos nőszirom 10 000
 535. Iris pumila apró nőszirom 5 000
 536. Iris sibirica szibériai nőszirom 10 000
 537. Iris spuria fátyolos nőszirom (korcs nőszirom) 10 000
 538. Iris variegata tarka nőszirom 5 000
 539. Juncaceae szittyófélék
 540. Juncus alpinoarticulatus havasi szittyó 10 000
 541. Juncus maritimus tengeri szittyó 5 000
 542. Juncaginaceae kígyófűfélék
 543. Triglochin palustre mocsári kígyófű 5 000
 544. Lamiaceae (Labiatae) ajakosok
 545. Ajuga laxmannii szennyes ínfű 50 000
 546. Dracocephalum austriacum osztrák sárkányfű 250 000
 547. Dracocephalum ruyschiana északi sárkányfű 250 000
 548. Lamium orvala pofók árvacsalán 50 000
 549. Micromeria thymifolia (syn.: Calamintha thimifolia) illír szirtipereszlény 100 000
 550. Nepeta parviflora borzas macskamenta 250 000
 551. Phlomis tuberosa macskahere (gumós macskahere) 5 000
 552. Prunella grandiflora 1 nagyvirágú gyíkfű 1 5 000
 553. Salvia nutans kónya zsálya 250 000
 554. Scutellaria columnae bozontos csukóka 5 000
 555. Stachys alpina havasi tisztesfű 10 000
 556. Teucrium scorodonia fenyérgamandor 5 000
 557. Lentibulariaceae rencefélék
 558. Pinguicula vulgaris lápi hízóka 100 000
 559. Utricularia bremii lápi rence 100 000
 560. Utricularia minor kis rence 50 000
 561. Liliaceae liliomfélék
 562. Erythronium dens-canis kakasmandikó (európai kakasmandikó) 50 000
 563. Fritillaria meleagris mocsári kockásliliom (kotuliliom) 50 000
 564. Gagea bohemica cseh tyúktaréj 5 000
 565. Gagea spathacea fiókás tyúktaréj 10 000
 566. Gagea szovitsii pusztai tyúktaréj 10 000
 567. Lilium bulbiferum subsp.bulbiferum tüzes liliom 100 000
 568. Lilium martagon turbánliliom 10 000
 569. Linaceae lenfélék
 570. Linum dolomiticum pilisi len (dolomitlen) 250 000
 571. Linum flavum sárga len 10 000
 572. Linum hirsutum borzas len 5 000
 573. Linum tenuifolium árlevelű len 5 000
 574. Linum trigynum francia len 5 000
 575. Radiola linoides apró csepplen 5 000
 576. Lythraceae füzényfélék
 577. Lythrum linifolium lenlevelű füzény 5 000
 578. Lythrum tribracteatum apró füzény 10 000
 579. Melanthiaceae zászpafélék
 580. Veratrum album fehér zászpa 5 000
 581. Menyanthaceae vidrafűfélék
 582. Menyanthes trifoliata 2 hármaslevelű vidrafű 2 10 000
 583. Nymphoides peltata tündérfátyol (vízi tündérfátyol) 5 000
 584. Nymphaeaceae tündérrózsafélék
 585. Nymphaea alba fehér tündérrózsa 5 000
 586. Onagraceae ligetszépefélék
 587. Chamaenerion dodonaei vízparti deréce 5 000
 588. Circaea alpina havasi varázslófű 5 000
 589. Epilobium palustre mocsári füzike 10 000
 590. Ludwigia palustris tóalma (közönséges tóalma) 5 000
 591. Orchidaceae kosborfélék
 592. Anacamptis coriophora (syn.Orchis coriophora) poloskaszagú kosbor (poloskaszagú sisakoskosbor) 50 000
 593. Anacamptis morio (syn.: Orchismorio) agár kosbor (agár sisakoskosbor) 10 000
 594. Anacamptis palustris subsp. elegans (syn.: Orchis laxiflora subsp. elegans, Orchis elegans) pompás kosbor (pompás sisakoskosbor) 10 000
 595. Anacamptis palustris subsp. palustris (Orchis laxiflora subsp. palustris, Orchis palustris) mocsári kosbor (mocsári sisakoskosbor) 10 000
 596. Anacamptis pyramidalis vitézvirág (tornyos sisakoskosbor, tornyos vitézvirág) 10 000
 597. Cephalanthera damasonium fehér madársisak 10 000
 598. Cephalanthera longifolia kardos madársisak 10 000
 599. Cephalanthera rubra piros madársisak 10 000
 600. Corallorhiza trifida erdei korallgyökér 10 000
 601. Cypripedium calceolus rigópohár (erdei papucskosbor, Boldogasszony papucsa) 250 000
 602. Dactylorhiza fuchsii erdei ujjaskosbor 10 000
 603. Dactylorhiza incarnata (incl. Dactylorhiza incarnatasubsp. incarnata, Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes, Dactylorhiza incarnata subsp. serotina, excl. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) hússzínű ujjaskosbor (beleértve az „incarnata”, „haematodes” és „serotina” alfajokat, valamint kivéve a halvány ujjaskosbort) 10 000
 604. Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca halvány ujjaskosbor 100 000
 605. Dactylorhiza lapponica lappföldi ujjaskosbor 10 000
 606. Dactylorhiza maculata (incl. Dactylorhiza maculata subsp. transylvanica) foltos ujjaskosbor 10 000
 607. Dactylorhiza majalis széleslevelű ujjaskosbor 10 000
 608. Dactylorhiza sambucina bodzaszagú ujjaskosbor 10 000
 609. Dactylorhiza viridis (syn.: Coeloglossum viride) zöldike (zöldikeujjaskosbor) 10 000
 610. Epipactis albensis elbai nőszőfű 50 000
 611. Epipactis atrorubens (incl. Epipactis atrorubens subsp. borbasii) vörösbarna nőszőfű (beleértve a Borbás nőszőfüvet is) 10 000
 612. Epipactis bugacensis bugaci nőszőfű 250 000
 613. Epipactis exilis (syn.: Epipactis gracilis) karcsú nőszőfű 100 000
 614. Epipactis futakii Futák-nőszőfű 50 000
 615. Epipactis helleborine széleslevelű nőszőfű 5 000
 616. Epipactis latina lazioi nőszőfű 10 000
 617. Epipactis leptochila csőrös nőszőfű 10 000
 618. Epipactis mecsekensis mecseki nőszőfű 50 000
 619. Epipactis microphylla kislevelű nőszőfű 10 000
 620. Epipactis moravica morva nőszőfű 50 000
 621. Epipactis muelleri Müller-nőszőfű 10 000
 622. Epipactis neglecta keskenyajkú nőszőfű 10 000
 623. Epipactis nordeniorum Norden-nőszőfű 50 000
 624. Epipactis palustris mocsári nőszőfű 10 000
 625. Epipactis placentina ciklámenlila nőszőfű (piacenzai nőszőfű) 250 000
 626. Epipactis pontica pontuszi nőszőfű 10 000
 627. Epipactis purpurata ibolyás nőszőfű 10 000
 628. Epipactis tallosii Tallós-nőszőfű 10 000
 629. Epipactis voethii Vöth-nőszőfű 10 000
 630. Epipogium aphyllum levéltelen bajuszvirág 100 000
 631. Goodyera repens avarvirág (kúszóavarvirág) 10 000
 632. Gymnadenia conopsea szúnyoglábú bibircsvirág 10 000
 633. Gymnadenia densiflora sűrűvirágú bibircsvirág 10 000
 634. Gymnadenia odoratissima illatos bibircsvirág 50 000
 635. Hammarbya paludosa tőzegorchidea

(fiókástőzegorchidea) 100 000

 1. Himantoglossum adriaticum adriai sallangvirág 250 000
 2. Himantoglossum jankae (Himantoglossum caprinum) Janka-sallangvirág (bíboros sallangvirág) 250 000
 3. Limodorum abortivum gérbics (ibolyásgérbics) 10 000
 4. Liparis loeselii hagymaburok (lápihagymaburok) 250 000
 5. Neotinea tridentata (syn.: Orchis tridentata) tarka kosbor (tarka pettyeskosbor) 10 000
 6. Neotinea ustulata (syn.:Orchisustulata)(incl. ~subsp. ustulata, ~ subsp. aestivalis) sömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor) (és a tavaszi ~ nyári virágzású alfajait) 10 000
 7. Neottia nidus-avis madárfészek (madárfészek-békakonty) 5 000
 8. Neottia ovata (syn.: Listera ovata) békakonty (tojásdadbékakonty) 10 000
 9. Ophrys apifera méhbangó 250 000
 10. Ophrys bertolonii Bertoloni-bangó 250 000
 11. Ophrys fuciflora subsp. fuciflora (syn.: Ophrys holoserica) poszméhbangó 250 000
 12. Ophrys fuciflora subsp.holubyana Holuby-bangó 250 000
 13. Ophrys insectifera légybangó 250 000
 14. Ophrys oestrifera (syn.:Ophrys scolopax) szarvas bangó 250 000
 15. Ophrys sphegodes pókbangó 100 000
 16. Orchis mascula (incl. Orchis mascula subsp. signifera) füles kosbor 10 000
 17. Orchis militaris vitézkosbor 10 000
 18. Orchis pallens sápadt kosbor 50 000
 19. Orchis purpurea bíboros kosbor 10 000
 20. Orchis simia majomkosbor 50 000
 21. Platanthera bifolia kétlevelű sarkvirág 5 000
 22. Platanthera chlorantha zöldes sarkvirág 10 000
 23. Spiranthes aestivalis nyári füzértekercs 10 000
 24. Spiranthes spiralis őszi füzértekercs 10 000
 25. Traunsteinera globosa gömböskosbor (karcsúgömböskosbor) 100 000
 26. Orobanchaceae vajvirágfélék (szádorfélék)
 27. Orobanche artemisiae-campestris üröm-vajvirág (ürömszádor) 10 000
 28. Orobanche bartlingii Bartling-vajvirág (Bartling-szádor) 10 000
 29. Orobanche caesia deres vajvirág (deres szádor) 10 000
 30. Orobanche coerulescens kékes vajvirág (kékes szádor) 5 000
 31. Orobanche flava martilapu-vajvirág (martilapu-szádor) 10 000
 32. Orobanche hederae borostyán-vajvirág (borostyán-szádor) 5 000
 33. Orobanche nana apró vajvirág (apró szádor) 10 000
 34. Orobanche pancicii varfű-vajvirág (vajfűszádor) 10 000
 35. Paeoniaceae bazsarózsafélék
 36. Paeonia officinalis subsp.banatica bánáti bazsarózsa 250 000
 37. Paeonia tenuifolia keleti bazsarózsa 250 000
 38. Parnassiaceae tőzegboglárfélék
 39. Parnassia palustris fehérmájvirág (mocsári tőzegboglár) 10 000
 40. Plantaginaceae útifűfélék
 41. Plantago argentea ezüstös útifű 5 000
 42. Plantago maxima óriás útifű 250 000
 43. Plantago schwarzenbergiana erdélyi útifű 10 000
 44. Plumbaginaceae kékgyökérfélék
 45. Armeria elongata magas istác 10 000
 46. Poaceae (Gramineae) pázsitfűfélék
 47. Calamagrostis phragmitoides (syn.: Calamagrostis purpurea) pirosló nádtippan 10 000
 48. Calamagrostis pseudophragmites parti nádtippan 10 000
 49. Calamagrostis stricta lápi nádtippan 10 000
 50. Calamagrostis varia tarka nádtippan 5 000
 51. Elymus elongatus 5 magas tarackbúza 5 5 000
 52. Festuca amethystina lila csenkesz 10 000
 53. Festuca dalmatica dalmát csenkesz 5 000
 54. Festuca pallens (incl. Festuca pallens subsp. pannonica) deres csenkesz (beleértve a pannon derescsenkeszt) 10 000
 55. Festuca wagneri rákosi csenkesz 10 000
 56. Helictotrichon compressum (syn.:Avenula compressa) tömött zabfű 5 000
 57. Koeleria javorkae Jávorka-fényperje 10 000
 58. Koeleria majoriflora nagyvirágú fényperje 5 000
 59. Koeleria pyramidata nyugati fényperje (magas fényperje) 10 000
 60. Poa remota hegyi perje 10 000
 61. Poa scabra (syn.: Poa pannonica subsp. glabra) magyar perje 5 000
 62. Puccinellia peisonis (syn.: Puccinellia festuciformis subsp. intermedia) fertőtavi mézpázsit 5 000
 63. Scolochloa festucacea északi mocsáricsenkesz 50 000
 64. Sesleria albicans tarka nyúlfarkfű 5 000
 65. Sesleria heufleriana erdélyi nyúlfarkfű 5 000
 66. Sesleria hungarica (syn.: Sesleria heufleriana subsp. hungarica) magyar nyúlfarkfű 5 000
 67. Sesleria sadleriana budai nyúlfarkfű 5 000
 68. Sesleria uliginosa (syn.: Sesleria caerulea) lápi nyúlfarkfű 5 000
 69. Stipa borysthenica homoki árvalányhaj 5 000
 70. Stipa bromoides szálkás árvalányhaj 5 000
 71. Stipa dasyphylla bozontos árvalányhaj 10 000
 72. Stipa eriocaulis délvidéki árvalányhaj 5 000
 73. Stipa pennata pusztai árvalányhaj 5 000
 74. Stipa pulcherrima csinos árvalányhaj 5 000
 75. Stipa tirsa hosszúlevelű árvalányhaj 5 000
 76. Polygalaceae pacsirtafűfélék
 77. Polygala amarella kisvirágú pacsirtafű 10 000
 78. Polygala major nagy pacsirtafű 5 000
 79. Polygonaceae keserűfűfélék
 80. Persicaria bistorta (syn.: Polygonum bistorta) kígyógyökerű keserűfű 5 000
 81. Rumex pseudonatronatus sziki lórom 10 000
 82. Portulacaceae porcsinfélék
 83. Montia fontana subsp. chondrosperma kis forrásfű 5 000
 84. Potamogetonaceae békaszőlőfélék
 85. Groenlandia densa sűrűlevelű-békaszőlő 5 000
 86. Potamogeton coloratus színes békaszőlő 50 000
 87. Potamogeton obtusifolius tompalevelű békaszőlő 10 000
 88. Primulaceae kankalinfélék
 89. Androsace maxima nagy gombafű 10 000
 90. Cyclamen purpurascens erdei ciklámen 10 000
 91. Glaux maritima tengerparti bagolyfű 5 000
 92. Hottonia palustris mocsári békaliliom 5 000
 93. Lysimachia nemorum berki lizinka 10 000
 94. Primula auricula cifra kankalin (medvefül kankalin) 250 000
 95. Primula elatior 1 sudár kankalin (sugárkankalin) 1 10 000
 96. Primula farinosa lisztes kankalin 250 000
 97. Primula vulgaris 1 szártalan kankalin 1 5 000
 98. Samolus valerandi sziki árokvirág 5 000
 99. Pyrolaceae körtikefélék
 100. Chimaphila umbellata csinos ernyőskörtike 10 000
 101. Moneses uniflora egyvirágú kiskörtike 5 000
 102. Orthilia secunda bókoló gyöngyvirágoskörtike 5 000
 103. Pyrola chlorantha zöldes körtike 50 000
 104. Pyrola media közepes körtike 50 000
 105. Pyrola minor kis körtike 5 000
 106. Pyrola rotundifolia kereklevelű körtike 5 000
 107. Ranunculaceae boglárkafélék
 108. Adonis vernalis tavaszi hérics 5 000
 109. Adonis volgensis volgamenti hérics 250 000
 110. Anemone sylvestris erdei szellőrózsa 5 000
 111. Anemone trifolia hármaslevelű szellőrózsa 50 000
 112. Clematis alpina havasi iszalag 10 000
 113. Clematis integrifolia 1 réti iszalag 1 5 000
 114. Hepatica nobilis nemes májvirág 5 000
 115. Pulsatilla flavescens (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. hungarica) magyar ökörcsin 100 000
 116. Pulsatilla grandis leánykökörcsin 10 000
 117. Pulsatilla nigricans (syn.: Pulsatilla pratensis subsp. nigricans) fekete kökörcsin 10 000
 118. Pulsatilla patens tátogó kökörcsin 250 000
 119. Pulsatilla zimmermannii hegyi kökörcsin 50 000
 120. Ranunculus fluitans úszó víziboglárka 5 000
 121. Ranunculus illyricus selymes boglárka 5 000
 122. Ranunculus lateriflorus sziki boglárka 5 000
 123. Ranunculus lingua nádi boglárka 10 000
 124. Ranunculus nemorosus berki boglárka 10 000
 125. Ranunculus polyphyllus buglyos boglárka 5 000
 126. Ranunculus psilostachys csőrös boglárka 5 000
 127. Ranunculus strigulosus merevszőrű boglárka (Steven-boglárka) 10 000
 128. Thalictrum aquilegiifolium erdei borkóró 5 000
 129. Thalictrum foetidum sziklai borkóró 10 000
 130. Thalictrum pseudominus (syn.:Thalictrum minus subsp. pseudominus) kékes borkóró 5 000
 131. Resedaceae rezedafélék
 132. Reseda inodora szagtalan rezeda 5 000
 133. Rhamnaceae bengefélék
 134. Rhamnus saxatilis sziklai benge 10 000
 135. Rosaceae rózsafélék
 136. Alchemilla acutiloba hegyeskaréjú palástfű 5 000
 137. Alchemilla crinita csipkéslevelű palástfű 5 000
 138. Alchemilla filicaulis vékonyszárú palástfű 5 000
 139. Alchemilla glabra havasi palástfű 5 000
 140. Alchemilla glaucescens hegyi palástfű 10 000
 141. Alchemilla hungarica magyar palástfű 5 000
 142. Alchemilla micans kecses palástfű 5 000
 143. Alchemilla monticola 2 közönséges palástfű 2 5 000
 144. Alchemilla subcrenata hullámoslevelű palástfű 5 000
 145. Alchemilla xanthochlora 2 réti palástfű 2 5 000
 146. Amelanchier ovalis közönséges fanyarka 10 000
 147. Amygdalus nana (syn.: Prunus tenella) törpemandula 10 000
 148. Aremonia agrimonioides bükkös kispárlófű 5 000
 149. Aruncus dioicus 1 erdei tündérfürt 1 5 000
 150. Cotoneaster integerrimus szirti madárbirs (piros madárbirs) 10 000
 151. Cotoneaster niger (incl. Cotoneaster matrensis) fekete madárbirs (és a pannon madárbirset) 10 000
 152. Cotoneaster tomentosus molyhos madárbirs (nagylevelű madárbirs) 10 000
 153. Crataegus nigra fekete galagonya 100 000
 154. Geum aleppicum hegyi gyömbérgyökér 10 000
 155. Geum rivale 1 patakparti gyömbérgyökér (bókoló gyömbérgyökér) 1 10 000
 156. Potentilla palustris (syn.:Comarum palustre) tőzegeper (tőzegpimpó) 100 000
 157. Potentilla patula kiterült pimpó 10 000
 158. Potentilla rupestris kövi pimpó 5 000
 159. Pyrus magyarica magyar vadkörte 250 000
 160. Pyrus nivalis vastaggallyú körte 10 000
 161. Rosa pendulina havasalji rózsa 10 000
 162. Rosa villosa (incl.: Rosa sancti-andreae) gyapjas rózsa (beleértve a szentendrei rózsát) 10 000
 163. Rubus saxatilis kövi szeder 10 000
 164. Sorbus aria lisztes berkenye 10 000
 165. Sorbus danubialis dunai berkenye 10 000
 166. Sorbus domestica házi berkenye (kerti berkenye) 10 000
 167. Sorbus graeca déli berkenye 10 000
 168. Sorbus hazslinszkyana (Sorbus austriaca sensu lato) Hazslinszky-berkenye (osztrák berkenye alakkörébe tartozó taxon) 10 000
 169. a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat) a lisztes berkenye (Sorbus aria) közelrokon és átmeneti hibridogén eredetű állandósult kisfajai (beleértve az alábbi taxonokat) 10 000
 170. Sorbus acutiserratus kőhányási berkenye
 171. Sorbus andreanszkyana Andreánszky-berkenye
 172. Sorbus adami Ádám-berkenye
 173. Sorbusb akonyensis bakonyi berkenye
 174. Sorbus balatonica balatoni berkenye
 175. Sorbus barabitsii Barabits-berkenye
 176. Sorbus barthae Bartha-berkenye
 177. Sorbus bodajkensis bodajki berkenye
 178. Sorbus borosiana Boros-berkenye
 179. Sorbus budaiana Budai-berkenye
 180. Sorbus buekkensis bükki berkenye
 181. Sorbus decipientiformis keszthelyi berkenye
 182. Sorbus degenii Degen-berkenye
 183. Sorbus dracofolius gánti berkenye
 184. Sorbus eugenii-kelleri Keller-berkenye
 185. Sorbus gayeriana Gáyer-berkenye
 186. Sorbus gerecseensis gerecsei berkenye
 187. Sorbus huljakii Hulják-berkenye
 188. Sorbus javorkae Jávorka-berkenye
 189. Sorbus karpatii Kárpáti-berkenye
 190. Sorbus latissima nagylevelű berkenye
 191. Sorbus majeri Májer-berkenye
 192. Sorbus pannonica dunántúli berkenye
 193. Sorbus polgariana Polgár-berkenye
 194. Sorbus pseudobakonyensis rövidkaréjú berkenye
 195. Sorbus pseudodanubialis Duna-menti berkenye
 196. Sorbus pseudolatifolia széleslevelű berkenye
 197. Sorbus pseudosemiincisa kevéserű berkenye
 198. Sorbus pseudovertensis csákberényi berkenye
 199. Sorbus redliana Rédl-berkenye
 200. Sorbus semiincisa budai berkenye
 201. Sorbus simonkaiana Simonkai-berkenye
 202. Sorbus sooi Soó-berkenye
 203. Sorbus subdanubialis közép-dunai berkenye (Duna-vidéki berkenye)
 204. Sorbus thaiszii Thaisz-berkenye
 205. Sorbus tobani Tobán-berkenye
 206. Sorbus ulmifolia szillevelű berkenye
 207. Sorbus vajdae Vajda-berkenye
 208. Sorbus vallerubusensis szedresvölgyi berkenye
 209. Sorbus vertesensis vértesi berkenye
 210. Sorbus veszpremensis veszprémi berkenye
 211. Sorbus zolyomii Zólyomi-berkenye
 212. Spiraea crenata csipkés gyöngyvessző 50 000
 213. Spiraea media szirti gyöngyvessző 10 000
 214. 844. Spiraea salicifolia fűzlevelű gyöngyvessző 10 000
 215. 845. Rubiaceae galajfélék (buzérfélék)
 216. 846. Asperula taurina olasz müge 5 000
 217. 847. Galium austriacum osztrák galaj 5 000
 218. 848. Galium tenuissimum vékony galaj 10 000
 219. 9. Ruscaceae csodabogyófélék
 220. 850. Ruscus aculeatus szúrós csodabogyó 10 000
 221. 851. Ruscus hypoglossum lónyelvű csodabogyó 50 000
 222. 852. Rutaceae rutafélék
 223. 853. Dictamnus albus kőrislevelű nagyezerjófű 5 000
 224. 854. Salicaceae fűzfafélék
 225. 855. Salixaurita füles fűz 50 000
 226. 856. Salix elaeagnos parti fűz 10 000
 227. 857. Salix myrsinifolia feketéllő fűz 10 000
 228. 858. Salix pentandra babérfűz 10 000
 229. 859. Saxifragaceae kőtörőfűfélék
 230. 560. Saxifraga adscendens hegyi kőtörőfű 50 000
 231. 861. Saxifraga paniculata fürtös kőtörőfű 10 000
 232. 862. Scrophulariaceae tátogatófélék
 233. 863. Digitalis ferruginea rozsdás gyűszűvirág 100 000
 234. 864. Digitalis lanata gyapjas gyűszűvirág 100 000
 235. 865. Linaria biebersteinii Bieberstein-gyújtoványfű 10 000
 236. 866. Lindernia procumbens heverő iszapfű 5 000
 237. 867. Melampyrum bihariense erdélyi csormolya 5 000
 238. 868. Pedicularis palustris posvány kakastaréj 50 000
 239. 869. Pseudolysimachion incanum szürke fürtösveronika 50 000
 240. 870. Pseudolysimachion longifolium hosszúlevelű fürtösveronika 5 000
 241. Pseudolysimachion spurium (syn.: Pseudolysimachion spurium subsp. foliosum) bugás fürtösveronika

(bugás veronika) 100 000

 1. Scrophularia scopolii bársonyos görvélyfű 5 000
 2. Scrophularia vernalis tavaszi görvélyfű 5 000
 3. Solanaceae csucsorfélék
 4. 876. Scopolia carniolica krajnai farkasbogyó 5 000
 5. 877. Sparganiaceae békabuzogányfélék
 6. 878. Sparganium natans lápi békabuzogány 100 000
 7. 879. Tamaricaceae tamariskafélék
 8. 880. Myricaria germanica német csermelyciprus 10 000
 9. 881. Thymelaeaceae boroszlánfélék
 10. 882. Daphne cneorum henye boroszlán 50 000
 11. 883. Daphne laureola babérboroszlán 50 000
 12. 884. Daphne mezereum farkasboroszlán 10 000
 13. 885. Trapaceae sulyomfélék
 14. 886. Trapa natans sulyom (csemegesulyom) 5 000
 15. 887. Urticaceae csalánfélék
 16. 888. Urtica kioviensis kúszó csalán (lápi csalán) 5 000
 17. 889. Valerianaceae macskagyökérfélék
 18. Valeriana officinalis subsp. sambucifolia bodzalevelű macskagyökér 10 000
 19. 891. Valeriana simplicifolia éplevelű macskagyökér 10 000
 20. 892. Valeriana tripteris hármaslevelű macskagyökér 5 000
 21. 893. Verbenaceae vasfűfélék
 22. 894. Verbena supina henye vasfű 10 000
 23. 895. Violaceae ibolyafélék
 24. 896. Viola biflora sárga ibolya 50 000
 25. 897. Viola collina dombi ibolya 5 000
 26. 898. Viola stagnina lápi ibolya 10 000
 27. 899. Vitaceae szőlőfélék
 28. 900. Vitis sylvestris ligeti szőlő 50 000

1 Kivéve a nem interspecifikus hibridként létrehozott és morfológiailag jól elkülönülő kultúrváltozatok eredetigazolással ellátott egyedeit. 2 Kivéve gyógyászati célra feldolgozott származéka. 3 Kivéve sterilis, termőképtelen alak. 4 Kivéve gyümölcse, gyógyászati és élelmezési célra feldolgozott származéka. 5 Kivéve energetikai célra termesztett és feldolgozott származéka.


2. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * FOKOZOTTAN VÉDETT ÉS VÉDETT ÁLLATOK

Rendszertani kategória Fokozottan védett faj tudományos neve Védett faj tudományos neve Magyar elnevezés Természetvédelmi érték(Ft)

 1. MOLLUSCA PUHATESTŰEK
 2. BIVALVIA KAGYLÓK
 3. Pseudanodonta complanata lapos tavikagyló 5 000
 4. Unio crassus tompa folyamkagyló 10 000
 5. GASTROPODA CSIGÁK
 6. Amphimelania holandri szávai vízicsiga 10 000
 7. Anisus vorticulus apró fillércsiga (kis lemezcsiga) 5 000
 8. Bielzia coerulans kék meztelencsiga 5 000
 9. Borysthenia naticina (Valvata naticina) kúpos kerekszájúcsiga 5 000
 10. Bythiospeum hungaricum (Paladilhia hungarica) magyar vakcsiga 10 000
 11. Cellariopsis deubeli (Oxychilus orientalis) keleti kristálycsiga 5 000
 12. Cepaea hortensis kerti csiga 5 000
 13. Cepaea nemoralis ligeti csiga 5 000
 14. Chilostoma banaticum (Drobacia banatica) bánáti csiga 50 000
 15. Cochlodina cerata sima orsócsiga 10 000
 16. Cochlodina orthostoma kis orsócsiga 10 000
 17. Discus ruderatus barna korongcsiga 5 000
 18. Ena montana hegyi csavarcsiga 5 000
 19. Fagotia daudebartii (Fagotia acicularis) folyamcsiga 5 000
 20. Fagotia esperi pettyes csiga 5 000
 21. Helix lutescens ugarcsiga 5 000
 22. Helix pomatia * éti csiga * 2 000
 23. Isognomostoma isognomostoma háromfogú csiga 10 000
 24. Kovacsia kovacsi (Hygromia kovacsi) dobozi pikkelyescsiga 100 000
 25. Lozekia transsylvanica (Hygromia transsylvanica) erdélyi pikkelyescsiga 10 000
 26. Mediterranea depressa (Oxychilus depressus) lapos kristálycsiga 5 # 000
 27. Monachoides vicinus (Perforatella vicinus) pikkelyes csiga 5 000
 28. Oligolimax annularis (Phenacolimax annularis) gyűrűs üvegcsiga 10 000
 29. Orcula dolium hordócsiga 5 000
 30. Pagodulina pagodula pagodacsiga 5 000
 31. Perforatella bidentata nagyfogú csiga 5 000
 32. Perforatella dibothrion dibothrioncsiga 5 000
 33. Petasina unidentata (Trichia unidentata) egyfogú szőrőscsiga 10 000
 34. Pomatias elegans nyugati ajtóscsiga 10 000
 35. Pomatias rivulare keleti ajtóscsiga 50 000
 36. Ruthenica filograna karcsú orsócsiga 5 000
 37. Sadleriana pannonica tornai patakcsiga 10 000
 38. Spelaeodiscus triarius észak-kárpáti csiga 5 000
 39. Theodoxus danubialis rajzos bödöncsiga 10 000
 40. Theodoxus prevostianus fekete bödöncsiga 100 000
 41. Theodoxus transversalis sávos bödöncsiga 50 000
 42. Trichia lubomirskii Lubomirski-csiga 5 000
 43. Trichia striolata nagy szőrőscsiga 5 000
 44. Vertigo angustior harántfogú törpecsiga 5 000
 45. Vertigo moulinsiana hasas törpecsiga 5 000
 46. Vestia gulo sudár orsócsiga 5 000
 47. Vestia turgida dagadt orsócsiga 10 000
 48. ARTHROPODA ÍZELTLÁBÚAK
 49. CRUSTACEA RÁKOK
 50. Astacus astacus folyami rák 50 000
 51. Astacus leptodactylus kecskerák 50 000
 52. Austropotamobius torrentium kövi rák 50 000
 53. CHILOPODA SZÁZLÁBÚAK
 54. Scolopendra cingulata öves szkolopendra 10 000
 55. ARANEAE PÓKOK
 56. Araneus grossus óriás-keresztespók 5 000
 57. Argiope lobata karéjos keresztespók 5 000
 58. Argyroneta aquatica búvárpók 5 000
 59. Atypus affinis tölgyestorzpók 5 000
 60. Atypus muralis kövi torzpók 5 000
 61. Atypus piceus szurkos torzpók 5 000
 62. Dolomedes fimbriatus szegélyes vidrapók 5 000
 63. Dolomedes plantarius parti vidrapók 5 000
 64. Eresus cinnaberinus * bikapók * 5 000
 65. Lycosa singoriensis szongáriai cselőpók 5 000
 66. Lycosa vultuosa pokoli cselőpók 5 000
 67. Nemesia pannonica magyar aknászpók 10 000
 68. Tetragnatha reimoseri farkos állaspók 5 000
 69. Tetragnatha shoshone rejtett állaspók 5 000
 70. Tetragnatha striata nádi állaspók 5 000
 71. Trebacosa europaea európai álkalózpók 10 000
 72. INSECTA ROVAROK
 73. EPHEMEROPTERA KÉRÉSZEK
 74. Ametropus fragilis vágotthasú kérész 5 000
 75. Brachycercus europaeus rövidhátú paránykérész 5 000
 76. Ephemerella mesoleuca fehérfoltú kérész 5 000
 77. Eurylophella karelica karéliai kérész 100 000
 78. Isonychia ignota vastagkarmú kérész 10 000
 79. Neoephemera maxima rábai kérész 10 000
 80. Oligoneuriella keffermuellerae Keffermüller-denevérszárnyúkérész 10 000
 81. Oligoneuriella pallida sápadt denevérszárnyú-kérész 5 000
 82. Oligoneuriella rhenana rajnai denevérszárnyú-kérész 10 000
 83. Palingenia longicauda * tiszavirág * 10 000
 84. Polymitarcis virgo dunavirág 10 000
 85. PLECOPTERA ÁLKÉRÉSZEK
 86. Agnetina elegantula díszes nagyálkérész 5 000
 87. Besdolus ventralis Frivaldszky-álkérész 10 000
 88. Brachyptera braueri Brauer-álkérész 5 000
 89. Isogenus nubecula füstös álkérész 5 000
 90. Isoptena serricornis homokásó álkérész 5 000
 91. Marthamea vitripennis folyólakó nagyálkérész 5 000
 92. Rhabdiopteryx acuminata dombvidéki álkérész 5 000
 93. Rhabdiopteryx hamulata Mocsáry-álkérész 100 000
 94. Taeniopteryx schoenemundi Schönemund-álkérész 5 000
 95. ODONATA SZITAKÖTŐK
 96. Aeshna viridis zöld acsa 100 000
 97. Anaciaeschna isosceles lápi acsa 5 000
 98. Calopteryx virgo kisasszony-szitakötő 5 000
 99. Coenagrion hastulatum lándzsás légivadász 5 000
 100. Coenagrion lunulatum holdkék légivadász 5 000
 101. Coenagrion ornatum díszes légivadász 10 000
 102. Coenagrion scitulum ritka légivadász 5 000
 103. Cordulegaster bidentata hegyiszitakötő 100 000
 104. Cordulegaster heros kétcsíkos hegyiszitakötő (ritka hegyiszitakötő) 100 000
 105. Epitheca bimaculata kétfoltú szitakötő 5 000
 106. Gomphus vulgatissimus feketelábú szitakötő 5 000
 107. Lestes dryas réti rabló 5 000
 108. Lestes macrostigma nagyfoltos rabló 10 000
 109. Leucorrhinia caudalis tócsaszitakötő 100 000
 110. Leucorrhinia pectoralis lápi szitakötő 100 000
 111. Libellula fulva mocsári szitakötő 5 000
 112. Onychogomphus forcipatus csermelyszitakötő 5 000
 113. Ophiogomphus cecilia erdei szitakötő 50 000
 114. Orthetrum brunneum pataki szitakötő 5 000
 115. Somatochlora flavomaculata sárgafoltos szitakötő 5 000
 116. Stylurus flavipes sárgás szitakötő 50 000

117 Sympetrum depressiusculum lassú szitakötő 5 000 118 MANTODEA FOGÓLÁBÚAK 119 Mantis religiosa imádkozósáska 5 000 120 ORTHOPTERA EGYENESSZÁRNYÚAK 121 Acrida ungarica sisakos sáska 50 000 122 Acrotylus longipes hosszúlábú önbeásósáska 5 000 123 Aiolopus strepens áttelelő sáska 5 000 124 Arcyptera fusca szép hegyisáska 10 000 125 Arcyptera microptera rövidszárnyú hegyisáska 10 000 126 Calliptamus barbarus barbársáska 5 000 127 Celes variabilis szerecsensáska (változó sáska) 5 000 128 Epacromius coerulipes pannon sáska 5 000 129 Gampsocleis glabra tőrös szöcske 5 000 130 Isophya camptoxypha (Isophya brevipennis) kárpáti tarsza 10 000 131 Isophya costata magyar tarsza 100 000 132 Isophya modesta szerény tarsza (pusztai tarsza) 10 000 133 Isophya modestior illír tarsza 10 000 134 Isophya pienensis pienini tarsza 50 000 135 Isophya stysi Stys-tarsza 100 000 136 Leptophyes discoidalis erdélyi virágszöcske 10 000 137 Locusta migratoria keleti vándorsáska 10 000 138 Modicogryllus truncatus déli homlokjegyestücsök 5 000 139 Nemobius sylvestris erdei tücsök 5 000 140 Odontopodisma rubripes vöröslábú hegyisáska 10 000 141 Paracaloptenus caloptenoides álolaszsáska 100 000 142 Pholidoptera littoralis bujkáló avarszöcske 10 000 143 Pholidoptera transsylvanica erdélyi avarszöcske 50 000 144 Podisma pedestris tarka hegyisáska 10 000 145 Poecilimon brunneri Brunner-pókszöcske 100 000 146 Poecilimon fussii Fuss-pókszöcske 10 000 147 Poecilimon intermedius keleti pókszöcske 10 000 148 Poecilimon schmidtii Schmidt-pókszöcske 10 000 149 Polysarcus denticauda fogasfarkú szöcske 5 000 150 Saga pedo fűrészlábú szöcske 50 000 151 Stenobothrus eurasius eurázsiai rétisáska 50 000 152 Tettigonia caudata farkos lombszöcske 5 000 153 HETEROPTERA POLOSKÁK 154 Gerris najas nagy molnárpoloska 5 000 155 Notonecta lutea sárgapajzsú hanyattúszó-poloska 5 000 156 Odontoscelis hispidula szőrös pajzsospoloska 5 000 157 Phyllomorpha laciniata lándzsás karimáspoloska 5 000 158 AUCHENORRHYNCHA SZÍNKABÓCÁK 159 Cicada orni mannakabóca 5 000 160 Tibicina haematodes óriás-énekeskabóca 5 000 161 STERNORRCHYNCHA NÖVÉNYTETVEK 162 Porphyrophora polonica lengyel bíborpajzstetű 5 000 163 MECOPTERA CSŐRÖSROVAROK 164 Bittacidae kapcsoslábúcsőrösrovar-félék 165 Bittacus hageni Hagen-csőrösrovar 50 000 166 Bittacus italicus hosszúlábú csőrösrovar 10 000 167 MEGALOPTERA VÍZIRECÉSSZÁRNYÚAK 168 Sialidae vízifátyolka-félék 169 Sialis nigripes fekete vízifátyolka 50 000 170 NEUROPTERA RECÉSSZÁRNYÚAK 171 Mantispidae fogólábúfátyolka-félék 172 Mantispa aphavexelle mediterrán fogólábú-fátyolka 10 000 173 Mantispa perla füstösszárnyú fogólábú-fátyolka 10 000 174 Mantispa styriaca kétszínű fogólábú-fátyolka 50 000 175 Osmylidae partifátyolka-félék 176 Osmylus fulvicephalus foltosszárnyú partifátyolka 10 000 177 Chrysopidae zöldfátyolkafélék 178 Hypochrysa elegans csinos fátyolka 10 000 179 Myrmeleontidae hangyalesőfélék 180 Acanthaclisis occitanica pusztai hangyaleső 10 000 181 Myrmecaelurus punctulatus pontozott hangyaleső (kunsági hangyafarkas) 10 000 182 Myrmeleon bore északi hangyaleső 50 000 183 Myrmeleon formicarius erdei hangyaleső 10 000 184 Myrmeleon inconspicuus parti hangyaleső (homoki hangyaleső) 5 000 185 Neuroleon nemausiensis kis hangyaleső 10 000 186 Distoleon tetragrammicus négyfoltos hangyaleső 5 000 187 Creoleon plumbeus nyúlánk hangyaleső (rozsdás hangyaleső) 5 000 188 Megistopus flavicornis kétfoltos hangyaleső 5 000 189 Dendroleon pantherinus párducfoltos hangyaleső 50 000 190 Ascalaphidae rablópillefélék 191 Libelloides macaronius keleti rablópille 100 000 192 RAPHIDIOPTERA TEVENYAKÚ-FÁTYOLKÁK 193 Raphidiidae tevenyakúfélék 194 Phaeostigma setulosa sziklai tevenyakú 50 000 195 Inocelliidae kurtatevenyakú-félék 196 Inocellia braueri déli kurta-tevenyakú 5 000 197 COLEOPTERA BOGARAK 198 Carabidae futóbogárfélék 199 Acinopus ammophilus nagy aknásfutó 10 000 200 Acinopus picipes kis aknásfutó 10 000 201 Brachinus bipustulatus kétfoltos pöfögőfutó 10 000 202 Calomera littoralis sziki homokfutrinka 10 000 203 Calosoma auropunctatum aranypettyes bábrabló 5 000 204 Calosoma inquisitor kis bábrabló 5 000 205 Calosoma sycophanta aranyos bábrabló 5 000 206 Carabus arvensis sokszínű futrinka 10 000 207 Carabus auronitens aranyfutrinka 10 000 208 Carabus cancellatus ragyás futrinka 5 000 209 Carabus clathratus szárnyas futrinka 10 000 210 Carabus convexus selymes futrinka 5 000 211 Carabus coriaceus bőrfutrinka 5 000 212 Carabus germarii dunántúli kékfutrinka 5 000 213 Carabus glabratus domború futrinka 5 000 214 Carabus granulatus mezei futrinka 5 000 215 Carabus hampei sokbordás futrinka 100 000 216 Carabus hortensis aranypettyes futrinka 5 000 217 Carabus hungaricus magyar futrinka 100 000 218 Carabus intricatus kék laposfutrinka 5 000 219 Carabus irregularis alhavasi futrinka 10 000 220 Carabus linnei Linné-futrinka 10 000 221 Carabus marginalis szegélyes futrinka 50 000 222 Carabus montivagus balkáni futrinka 10 000 223 Carabus nemoralis ligeti futrinka 5 000 224 Carabus nodulosus dunántúli vízifutrinka 100 000 225 Carabus obsoletus pompás futrinka 10 000 226 Carabus problematicus láncos futrinka 10 000 227 Carabus scabriusculus érdes futrinka 5 000 228 Carabus scheidleri változó futrinka 10 000 229 Carabus ulrichii rezes futrinka 5 000 230 Carabus variolosus kárpáti vízifutrinka 100 000 231 Carabus violaceus keleti kékfutrinka 5 000 232 Carabus zawadszkii zempléni futrinka 100 000 233 Chlaenius decipiens azúr bűzfutó 10 000 234 Chlaenius festivus díszes bűzfutó 10 000 235 Chlaenius sulcicollis szomorú bűzfutó 50 000 236 Cicindela campestris mezei homokfutrinka 5 000 237 Cicindela hybrida öves homokfutrinka 10 000 238 Cicindela soluta alföldi homokfutrinka 10 000 239 Cicindela sylvicola erdei homokfutrinka 10 000 240 Cicindela transversalis nyugati homokfutrinka 10 000 241 Cychrus attenuatus sárgalábú cirpelőfutó 5 000 242 Cychrus caraboides fekete cirpelőfutó 5 000 243 Cylindera arenaria parti homokfutrinka 10 000 244 Cylindera germanica parlagi homokfutrinka 5 000 245 Cymindis miliaris kékes laposfutó 50 000 246 Dixus clypeatus nagyfejű futó 10 000 247 Duvalius gebhardti Gebhardt-vakfutrinka 50 000 248 Duvalius hungaricus magyar vakfutrinka 50 000 249 Leistus terminatus vöröslő szívnyakúfutó 10 000 250 Ophonus sabulicola homoki bársonyfutó 10 000 251 Poecilus kekesiensis hortobágyi gyászfutó 50 000 252 Scarites terricola vájárfutó 10 000 253 Stenolophus steveni Steven-turzásfutó 10 000 254 Rhysodidae állasbogárfélék 255 Omoglymmius germari fogasvállú állasbogár 10 000 256 Rhysodes sulcatus kerekvállú állasbogár 10 000 257 Dytiscidae csíkbogárfélék 258 Dytiscus latissimus óriás-csíkbogár 50 000 259 Graphoderus bilineatus széles tavicsíkbogár 100 000 260 Lucanidae szarvasbogárfélék 261 Aesalus scarabaeoides szőrös szarvasbogár 5 000 262 Dorcus parallelipipedus kis szarvasbogár 5 000 263 Lucanus cervus nagy szarvasbogár 10 000 264 Platycerus caprea nagy fémesszarvasbogár 5 000 265 Platycerus caraboides kis fémesszarvasbogár 5 000 266 Sinodendron cylindricum tülkös szarvasbogár 10 000 267 Glaresidae csorványfélék 268 Glaresis rufa vörhenyes csorvány 10 000 269 Geotrupidae álganéjtúró-félék 270 Bolbelasmus unicornis szarvas álganéjtúró 50 000 271 Lethrus apterus nagyfejű csajkó 10 000 272 Scarabaeidae ganéjtúrófélék 273 Cheironitis ungaricus magyarföldi ganéjtúró 10 000 274 Copris lunaris közönséges holdszarvú-ganéjtúró 5 000 275 Copris umbilicatus déli holdszarvú-ganéjtúró 50 000 276 Gnorimus variabilis nyolcpettyes virágbogár 50 000 277 Oryctes nasicornis orrszarvúbogár 50 000 278 Osmoderma eremita * remetebogár * 250 000 279 Protaetia aeruginosa pompás virágbogár 5 000 280 Protaetia affinis smaragdzöld virágbogár 10 000 281 Protaetia fieberi rezes virágbogár 50 000 282 Protaetia lugubris márványos virágbogár 5 000 283 Protaetia ungarica magyar virágbogár 10 000 284 Scarabaeus pius jámbor galacsinhajtó 10 000 285 Scarabaeus typhon óriás-galacsinhajtó 10 000 286 Buprestidae díszbogárfélék 287 Acmaeodera degener sárgafoltos zömökdíszbogár 5 000 288 Acmaeoderella mimonti homoki zömökdíszbogár 5 000 289 Agrilus guerini Guérin-karcsúdíszbogár 10 000 290 Anthaxia candens cseresznyefa-virágdíszbogár 10 000 291 Anthaxia hackeri Hacker-virágdíszbogár 10 000 292 Anthaxia hungarica magyar virágdíszbogár 10 000 293 Anthaxia plicata redős virágdíszbogár 10 000 294 Anthaxia tuerki Türk-virágdíszbogár 10 000 295 Capnodis tenebrionis kökény-tükrösdíszbogár 5 000 296 Chalcophora mariana nagy fenyvesdíszbogár 5 000 297 Coraebus fasciatus szalagos díszbogár 10 000 298 Coraebus undatus hullámos díszbogár 50 000 299 Dicerca aenea nyárfa-díszbogár 10 000 300 Dicerca alni égerfa-díszbogár 10 000 301 Dicerca berolinensis bükkfa-díszbogár 10 000 302 Dicerca furcata nyírfa-díszbogár 50 000 303 Eurythyrea aurata aranyos díszbogár 10 000 304 Eurythyrea quercus tölgyfa-díszbogár 100 000 305 Kisanthobia ariasi Arias-díszbogár 10 000 306 Lamprodila decipiens nyírfa-tarkadíszbogár 10 000 307 Lamprodila mirifica szilfa-tarkadíszbogár 10 000 308 Lamprodila rutilans hársfa-tarkadíszbogár 10 000 309 Poecilonota variolosa szeplős díszbogár 10 000 310 Elmidae karmosbogárfélék 311 Macronychus quadrituberculatus négypúpú karmosbogár 50 000 312 Potamophilus acuminatus nagy karmosbogár 50 000 313 Eucnemidae tövisnyakúbogár-félék 314 Otho sphondyloides vaskos tövisnyakúbogár 50 000 315 Elateridae pattanóbogárfélék 316 Ampedus quadrisignatus négyfoltos pattanó 50 000 317 Elater ferrugineus fűzfapattanó 50 000 318 Lacon querceus tarka pikkelyespattanó 10 000 319 Limoniscus violaceus kék pattanó 100 000 320 Dasytidae karimáslágybogár-félék 321 Psilothrix femoralis pusztai karimásbogár 10 000 322 Cleridae szúfarkasfélék 323 Dermestoides sanguinicollis hengeres szúfarkas 50 000 324 Byturidae málnabogárfélék 325 Xerasia meschniggi téli zuzmóbogár 50 000 326 Cucujidae lapbogárfélék 327 Cucujus cinnaberinus skarlátbogár 5 000 328 Ripiphoridae darázsbogárfélék 329 Macrosiagon bimaculata sarkantyús fészekbogár 50 000 330 Ptilophorus dufourii szürke darázsbogár 50 000 331 Meloidae hólyaghúzófélék 332 Hycleus tenerus kis hólyaghúzó 5 000 333 Meloe autumnalis őszi nünüke 50 000 334 Meloe brevicollis tar nünüke 10 000 335 Meloe cicatricosus óriásnünüke 10 000 336 Meloe decorus díszes nünüke 50 000 337 Meloe hungarus magyar nünüke 50 000 338 Meloe mediterraneus déli nünüke 10 000 339 Meloe rufiventris vöröshasú nünüke 50 000 340 Meloe rugosus ráncos nünüke 5 000 341 Meloe scabriusculus érdes nünüke 5 000 342 Meloe tuccius gödörkés nünüke 50 000 343 Meloe uralensis uráli nünüke 50 000 344 Meloe variegatus pompás nünüke 50 000 345 Mylabris pannonica pannon hólyaghúzó 5 000 346 Stenoria apicalis keskenyfedős élősdibogár 10 000 347 Tenebrionidae gyászbogárfélék 348 Blaps abbreviata déli bűzbogár 10 000 349 Cryphaeus cornutus szarvas gyászbogár 10 000 350 Hymenalia morio magyar alkonybogár 50 000 351 Oodescelis melas alföldi gyászbogár 50 000 352 Oodescelis polita sima gyászbogár 50 000 353 Pedinus hungaricus pannóniai gyászbogár 10 000 354 Platyscelis hungarica pusztai gyászbogár 10 000 355 Probaticus subrugosus ráncos gyászbogár 100 000 356 Tenebrio opacus fogastorkú lisztbogár 10 000 357 Pyrochroidae bíborbogárfélék 358 Agnathus decoratus éger-bíborbogár 50 000 359 Schizotus pectinicornis kis bíborbogár 5 000 360 Pythidae sárkánybogárfélék 361 Pytho depressus lapos sárkánybogár 50 000 362 Prostomidae fogasállúbogár-félék 363 Prostomis mandibularis európai fogasállúbogár 50 000 364 Cerambycidae cincérfélék 365 Acanthocinus aedilis nagy daliáscincér 5 000 366 Aegosoma scabricorne diófacincér 5 000 367 Agapanthia maculicornis harangvirágcincér 5 000 368 Agapanthiola leucaspis magyar zsályacincér 5 000 369 Akimerus schaefferi szilfacincér 10 000 370 Aromia moschata pézsmacincér 5 000 371 Calamobius filum hosszúcsápú szalmacincér 5 000 372 Cardoria scutellata sarlófűcincér 10 000 373 Cerambyx cerdo nagy hőscincér 50 000 374 Cerambyx miles katonás hőscincér 50 000 375 Cerambyx scopolii kis hőscincér 5 000 376 Cerambyx welensii molyhos hőscincér 50 000 377 Chlorophorus hungaricus magyar darázscincér 5 000 378 Clytus tropicus tölgy-darázscincér 10 000 379 Cortodera flavimana boglárkacincér 5 000 380 Cortodera holosericea selymes cserjecincér 10 000 381 Deroplia genei keskeny tölgycincér 10 000 382 Dorcadion decipiens homoki gyalogcincér 5 000 383 Dorcadion fulvum cervae pusztai gyalogcincér 100 000 384 Dorcadion fulvum fulvum barna gyalogcincér 5 000 385 Ergates faber ácscincér 50 000 386 Herophila tristis selymes alkonycincér 10 000 387 Leiopus punctulatus feketemintás gesztcincér 10 000 388 Leptura annularis szalagos karcsúcincér 5 000 389 Lioderina linearis mandulacincér 10 000 390 Morimus funereus gyászcincér 50 000 391 Musaria argus árgusszemű cincér 10 000 392 Necydalis major nagy fürkészcincér 50 000 393 Necydalis ulmi aranyszőrű fürkészcincér 50 000 394 Neodorcadion bilineatum kétsávos földicincér 5 000 395 Oberea euphorbiae magyar kutyatejcincér 5 000 396 Oberea pedemontana varjútöviscincér 10 000 397 Pilemia hirsutula macskaherecincér 10 000 398 Pilemia tigrina atracélcincér 100 000 399 Pronocera angusta keskeny luccincér 10 000 400 Purpuricenus budensis bíborcincér 5 000 401 Purpuricenus globulicollis kerekpajzsú vércincér 10 000 402 Purpuricenus kaehleri hosszúcsápú vércincér 10 000 403 Rhamnusium bicolor kétszínű nyárfacincér 5 000 404 Ropalopus insubricus kékeszöld facincér 10 000 405 Ropalopus ungaricus magyar facincér 10 000 406 Ropalopus varini vöröscombú facincér 10 000 407 Rosalia alpina havasi cincér 50 000 408 Saperda similis kecskefűzcincér 50 000 409 Saperda octopunctata nyolcpontos cincér 10 000 410 Saperda perforata díszes nyárfacincér 10 000 411 Saperda punctata pettyes szilcincér 10 000 412 Saperda scalaris létracincér 10 000 413 Semanotus russicus borókacincér 5 000 414 Theophilea subcylindricollis hengeres szalmacincér 5 000 415 Trichoferus pallidus sápadt éjicincér 5 000 416 Vadonia steveni alföldi virágcincér 5 000 417 Xylotrechus pantherinus párducfoltos darázscincér 5 000 418 Chrysomelidae levélbogárfélék 419 Macroplea mutica balatoni hínárbogár 50 000 420 Tituboea macropus dárdahere-zsákhordóbogár 5 000 421 Curculionidae ormányosbogár-félék 422 Brachysomus mihoki bakonyi gyepormányos 10 000 423 Camptorrhinus simplex sima holttettetős-ormányos 10 000 424 Camptorrhinus statua bordás holttettetős-ormányos 10 000 425 Gasterocercus depressirostris laposorrú ormányos 10 000 426 Herpes porcellus bütyköshátú ormányos 50 000 427 Otiorhynchus roubali Roubal-gyalogormányos 50 000 428 TRICHOPTERA TEGZESEK 429 Apatania muliebris páratlan alpesitegzes 50 000 430 Ceraclea nigronervosa szürke hosszúcsápútegzes 10 000 431 Chaetopteryx rugulosa * nyugati őszitegzes * 100 000 432 Drusus trifidus karsztforrástegzes 10 000 433 Limnephilus elegans elegáns mocsáritegzes 10 000 434 Melampophylax nepos kárpáti forrástegzes 5 000 435 Oligotricha striata lomha lápipozdorján 50 000 436 Platyphylax frauenfeldi drávai tegzes 100 000 437 Plectrocnemia minima balkáni pálcástegzes 10 000 438 Rhyacophila hirticornis márványos örvénytegzes 5 000 439 LEPIDOPTERA LEPKÉK 440 Hepialidae gyökérrágólepke-félék 441 Pharmacis fusconebulosus északi gyökérrágólepke 10 000 442 Triodia amasina balkáni gyökérrágólepke 10 000 443 Cossidae farontólepke-félék 444 Catopta thrips sztyeplepke 250 000 445 Lamellocossus terebrus nyárfarontólepke 10 000 446 Glyphipterigidae szakállasmolyfélék 447 Glyphipterix loricatella budai szakállasmoly 100 000 448 Zygaenidae csüngőlepkefélék 449 Adscita geryon ritka fémlepke 5 000 450 Jordanita graeca görög fémlepke 5 000 451 Zygaena fausta nyugati csüngőlepke 10 000 452 Zygaena laeta vörös csüngőlepke 100 000 453 Coleophoridae zsákhordómoly-félék 454 Coleophora hungariae magyar zsákosmoly 5 000 455 Aegeriidae üvegszárnyúlepke-félék 456 Chamaesphecia colpiformis délvidéki szitkár 5 000 457 Chamaesphecia hungarica magyar szitkár 5 000 458 Chamaesphecia palustris mocsári szitkár 5 000 459 Synansphecia affinis napvirágszitkár 5 000 460 Tortricidae sodrómolyfélék 461 Pammene querceti magyar tölgymakkmoly 10 000 462 Pyraustidae tűzmolyfélék 463 Algedonia luctualis fehérfoltos kormosmoly 10 000 464 Ostrinia palustralis mocsári tűzmoly 5 000 465 Palmitia massilialis cifra fényilonca 5 000 466 Reskovitsia alborivularis keleti kormosmoly 50 000 467 Pterophoridae tollasmolyfélék 468 Agdistis intermedia magyar egytollúmoly 10 000 469 Calyciphora xanthodactyla hangyabogáncs-tollasmoly 5 000 470 Lasiocampidae szövőfélék 471 Eriogaster catax sárga gyapjasszövő 50 000 472 Eriogaster lanestris tavaszi gyapjasszövő 10 000 473 Eriogaster rimicola vörhenyes gyapjasszövő 10 000 474 Phyllodesma ilicifolia cserlevélpohók 10 000 475 Lemoniidae ősziszövőfélék 476 Lemonia dumi sávos pohók 10 000 477 Lemonia taraxaci pitypangszövő 10 000 478 Endromidae tarkaszövőfélék 479 Endromis versicolora tarkaszövő 5 000 480 Sphingidae szenderfélék 481 Acherontia atropos halálfejes lepke 10 000 482 Marumba quercus tölgyfaszender 10 000 483 Hemaris fuciformis dongószender 10 000 484 Hemaris tityus pöszörszender 10 000 485 Proserpinus proserpina törpeszender 50 000 486 Hyles galii galajszender 5 000 487 Saturniidae pávaszemesszövő-félék 488 Saturnia pavoniella kis pávaszem 10 000 489 Saturnia spini közepes pávaszem 50 000 490 Saturnia pyri nagy pávaszem 50 000 491 Aglia tau t-betűs pávaszem 5 000 492 Geometridae araszolófélék 493 Archiearis parthenias nagy nappaliaraszoló 10 000 494 Boudinotiana notha (Archiearis notha) vörhenyes nappaliaraszoló 5 000 495 Boudinotiana puella (Archiearis puella) kis nappaliaraszoló (kis tavasziaraszoló) 5 000 496 Orthostixis cribraria pettyes fehéraraszoló 50 000 497 Epirranthis diversata rezgőnyár-araszoló 50 000 498 Eucrostes indigenata homoki zöldaraszoló 10 000 499 Scopula nemoraria ligeti sávosaraszoló 10 000 500 Camptogramma scripturata (Euphya scripturata) vonalkás hegyiaraszoló 10 000 501 Entephria cyanata * bükki hegyiaraszoló * 100 000 502 Entephria caesiata szürke hegyiaraszoló 10 000 503 Larentia clavaria nagy mályvaaraszoló 5 000 504 Coenocalpe lapidata csipkés iszalagaraszoló 10 000 505 Rheumaptera undulata (Hydria undulata) hullámvonalas araszoló 5 000 506 Mesotype didymata sötétfoltos araszoló 50 000 507 Perizoma minorata szemvidító-araszoló 10 000 508 Gagitodes sagittata (Perizoma sagittata) nyílfoltos tarkaaraszoló 10 000 509 Eupithecia actaeata békabogyó-törpearaszoló 10 000 510 Eupithecia graphata hangyabogáncs-törpearaszoló 5 000 511 Eupithecia denticulata sárgásszürke törpearaszoló 5 000 512 Chesias legatella szürkés zanótaraszoló 10 000 513 Chesias rufata vöröses zanótaraszoló 10 000 514 Odezia atrata fekete araszoló 10 000 515 Schistostege decussata hálós rétiaraszoló 50 000 516 Discoloxia blomeri szilfaaraszoló 10 000 517 Hydrelia sylvata havasi lápiaraszoló 5 000 518 Acasis appensata békabogyó-araszoló 10 000 519 Lignyoptera fumidaria füstös ősziaraszoló 100 000 520 Ennomos quercarius molyhostölgy-levélaraszoló 5 000 521 Chondrosoma fiduciarium magyar ősziaraszoló 100 000 522 Erannis ankeraria Anker-araszoló 100 000 523 Paraboarmia viertlii magyar faaraszoló 5 000 524 Peribatodes umbraria fagyal-faaraszoló 5 000 525 Arichanna melanaria tőzegáfonya-araszoló 10 000 526 Eumannia lepraria sávos zuzmóaraszoló 10 000 527 Phyllometra culminaria csüngőaraszoló 100 000 528 Odontognophos dumetata csücskös sziklaaraszoló 5 000 529 Charissa intermedia változó sziklaaraszoló 50 000 530 Charissa pullata mészkő-sziklaaraszoló 5 000 531 Charissa ambiguata havasi sziklaaraszoló 10 000 532 Charissa variegata tarka sziklaaraszoló 50 000 533 Chariaspilates formosaria pompás lápiaraszoló (lápi tarkaaraszoló) 10 000 534 Dyscia conspersaria sziklaüröm-araszoló 5 000 535 Perconia strigillaria fehérszárnyú aranyaraszoló 10 000 536 Notodontidae púposszövőfélék 537 Dicranura ulmi szilfa-púposszövő 5 000 538 Furcula bicuspis apáca-púposszövő 5 000 539 Leucodonta bicoloria aranyfoltos púposszövő 10 000 540 Drymonia velitaris hegyi púposszövő 10 000 541 Notodonta torva ritka púposszövő (kormos púposszövő) 10 000 542 Pheosia gnoma nyírfa-púposszövő 5 000 543 Odontosia carmelita barátka-púposszövő 10 000 544 Phalera bucephaloides magyar púposszövő (sárgaholdas púposszövő) 10 000 545 Noctuidae bagolylepkefélék 546 Hypenodes pannonica pannon karcsúbagoly (lápi karcsúbagoly) 50 000 547 Idia calvaria sárgafoltú kuszabagoly 5 000 548 Polypogon gryphalis láperdei karcsúbagoly 5 000 549 Odice arcuinna réti törpebagoly 10 000 550 Eublemma rosea rózsaszínű törpebagoly 50 000 551 Eublemma pannonica magyar gyopárbagoly 250 000 552 Metachrostis dardouini palakék törpebagoly 10 000 553 Ocneria rubea rőt gyapjaslepke 10 000 554 Ocnogyna parasita csonkaszárnyú medvelepke 50 000 555 Diaphora luctuosa gyászos medvelepke 50 000 556 Epatolmis luctifera (Phragmatobia luctifera) füstös medvelepke (cigánymedvelepke) 50 000 557 Arctia festiva díszes medvelepke 10 000 558 Pericallia matronula óriás-medvelepke 100 000 559 Parasemia plantaginis útifű-medvelepke 10 000 560 Rhyparioides metelkana Metelka-medvelepke 250 000 561 Euplagia quadripunctaria csíkos medvelepke 5 000 562 Tyria jacobaeae jakabfű-lepke 5 000 563 Coscinia cribraria pettyes molyszövő 10 000 564 Nudaria mundana csupasz medvelepke 10 000 565 Paidia rica májmoha-medvelepke 10 000 566 Lygephila ludicra keskenyszárnyú csüdfűbagoly 50 000 567 Arytrura musculus keleti lápibagoly 250 000 568 Catocala conversa füstös övesbagoly 10 000 569 Catocala diversa (Ephesia diversa) kőrisfa-övesbagoly 10 000 570 Catocala fraxini kék övesbagoly 5 000 571 Catocala dilecta (Astiotes dilecta) nagy övesbagoly 10 000 572 Abrostola agnorista sziklalakó csalánbagoly 10 000 573 Diachrysia chryson nagyfoltú aranybagoly 50 000 574 Diachrysia zosimi vérfű-aranybagoly (nemes aranybagoly) 50 000 575 Diachrysia nadeja szélessávú aranybagoly 50 000 576 Euchalcia variabilis sisakvirág-aranybagoly 10 000 577 Euchalcia modestoides zöld aranybagoly 10 000 578 Polychrysia moneta szélesszárnyú aranybagoly 50 000 579 Panchrysia deaurata pompás aranybagoly 50 000 580 Lamprotes c-aureum c-betűs aranybagoly 50 000 581 Autographa jota i-betűs aranybagoly 10 000 582 Autographa bractea aranyfoltú aranybagoly 10 000 583 Apaustis rupicola szirti törpebagoly 10 000 584 Mesotrosta signalis fehérjegyű törpebagoly 50 000 585 Shargacucullia thapsiphaga fakó csuklyásbagoly 5 000 586 Shargacucullia gozmanyi Gozmány-csuklyásbagoly 10 000 587 Shargacucullia prenanthis tavaszigörvélyfű-csuklyásbagoly 5 000 588 Cucullia scopariae seprősüröm-csuklyásbagoly 10 000 589 Cucullia formosa díszes csuklyásbagoly (pompás csuklyásbagoly) 100 000 590 Cucullia argentea ezüstfoltos csuklyásbagoly 10 000 591 Cucullia gnaphalii aranyvessző-csuklyásbagoly 50 000 592 Cucullia lucifuga hamvas csuklyásbagoly 10 000 593 Cucullia balsamitae homoki-csuklyásbagoly 10 000 594 Cucullia campanulae harangvirág-csuklyásbagoly 50 000 595 Cucullia chamomillae székfű-csuklyásbagoly 5 000 596 Cucullia mixta * vértesi csuklyásbagoly * 100 000 597 Cucullia xeranthemi vasvirág-csuklyásbagoly 10 000 598 Cucullia tanaceti vonalkás csuklyásbagoly 5 000 599 Cucullia dracunculi lilásszürke csuklyásbagoly 50 000 600 Cucullia asteris őszirózsa-csuklyásbagoly 5 000 601 Epimecia ustula ördögszem-apróbagoly 50 000 602 Amphipyra cinnamomea (Pyrois cinnamomea) ritka fahéjbagoly 10 000 603 Asteroscopus syriacus magyar őszi-fésűsbagoly (Kovács- bundásbagoly) 100 000 604 Periphanes delphinii szarkalábbagoly 10 000 605 Pyrrhia purpurina (Pyrrhia purpura) ezerjófűbagoly 50 000 606 Schinia cardui keserűgyökér-nappalibagoly 5 000 607 Schinia cognata nyúlparéj-nappalibagoly 5 000 608 Methorasa latreillei gyöngypettyes bagoly 10 000 609 Caradrina gilva (Eremodrina gilva) platina-vacakbagoly (ezüstös apróbagoly) 5 000 610 Mormo maura gyászbagoly 5 000 611 Phlogophora scita halványzöld csipkésbagoly 10 000 612 Oxytripia orbiculosa nagyfoltú bagoly 250 000 613 Staurophora celsia buckabagoly 5 000 614 Gortyna borelii nagy szikibagoly 250 000 615 Hydraecia petasitis nagy vízibagoly 5 000 616 Amphipoea lucens törékeny lápibagoly 5 000 617 Fabula zollikoferi (Luperina zollikoferi) óriás-szürkebagoly 10 000 618 Phragmatiphila nexa lángszínű nádibagoly 50 000 619 Oria musculosa szalmasárga búzabagoly 10 000 620 Photedes captiuncula hegyi törpebagoly 50 000 621 Apamea platinea platina-dudvabagoly 10 000 622 Apamea syriaca Tallós-dudvabagoly 5 000 623 Enargia abluta fakó nyárfabagoly 10 000 624 Atethmia ambusta körtebagoly 10 000 625 Lithophane semibrunnea keskenyszárnyú fabagoly 5 000 626 Orbona fragariae óriás-télibagoly 5 000 627 Spudaea ruticilla tölgyfa-őszibagoly 5 000 628 Rileyiana fovea zörgőbagoly 10 000 629 Scotochrosta pulla sötét őszibagoly 5 000 630 Dichonia aeruginea hamvas tölgybagoly 10 000 631 Polymixis rufocincta * villányi télibagoly * (magyar tarkabagoly) 100 000 632 Anarta myrtilli csarabbagoly 50 000 633 Saragossa porosa sziki ürömbagoly 50 000 634 Saragossa implexa ázsiai szegfűbagoly 10 000 635 Hyssia cavernosa feketejegyű rétibagoly 10 000 636 Dioszeghyana schmidtii magyar tavaszi-fésűsbagoly (magyar barkabagoly) 100 000 637 Actebia praecox homoki zöldbagoly 10 000 638 Actebia fugax (Parexarnis fugax) pusztai földibagoly 10 000 639 Dichagyris musiva szegélyes földibagoly 10 000 640 Dichagyris candelisequa szigonyos földibagoly 10 000 641 Euxoa distinguenda keleti földibagoly 10 000 642 Euxoa vitta dolomit-földibagoly 50 000 643 Euxoa hastifera fehérsávos földibagoly 5 000 644 Euxoa birivia ezüstös földibagoly 10 000 645 Euxoa decora selymes földibagoly 10 000 646 Diarsia dahlii barnáspiros földibagoly 5 000 647 Lycophotia porphyrea porfírbagoly 10 000 648 Chersotis fimbriola * kökörcsinvirág-földibagoly * 50 000 649 Chersotis cuprea rézfényű földibagoly 10 000 650 Divaena haywardi Hayward-sárgafűbagoly 10 000 651 Xestia sexstrigata hatcsíkú földibagoly 10 000 652 Naenia typica hálózatos sóskabagoly 5 000 653 Hesperiidae busalepkefélék 654 Carcharodus lavatherae tisztesfű-busalepke 50 000 655 Heteropterus morpheus tükrös busalepke 10 000 656 Spialia orbifer törpebusalepke 10 000 657 Spialia sertorius lápi busalepke (nyugati törpebusalepke) 10 000 658 Pyrgus alveus hegyi busalepke 10 000 659 Pyrgus serratulae homályos busalepke 10 000 660 Thymelicus acteon csíkos busalepke 10 000 661 Papilionidae pillangófélék 662 Zerynthia polyxena farkasalmalepke 50 000 663 Parnassius mnemosyne kis apollólepke 50 000 664 Iphiclides podalirius kardoslepke 10 000 665 Papilio machaon fecskefarkú lepke 10 000 666 Pieridae fehérlepkefélék 667 Colias chrysotheme dolomit-kéneslepke 100 000 668 Colias myrmidone narancsszínű kéneslepke (narancslepke) 100 000 669 Gonepteryx rhamni citromlepke 5 000 670 Leptidea morsei keleti mustárlepke 50 000 671 Pieris mannii magyar fehérlepke 50 000 672 Pieris ergane sziklai fehérlepke 50 000 673 Pieris bryoniae hegyi fehérlepke 50 000 674 Lycaenidae boglárkalepke-félék 675 Lycaena dispar nagy tűzlepke 50 000 676 Lycaena thersamon kis tűzlepke 10 000 677 Lycaena hippothoe havasi tűzlepke 50 000 678 Lycaena alciphron ibolyás tűzlepke 10 000 679 Neozephyrus quercus tölgyfalepke 5 000 680 Thecla betulae nyírfa-csücsköslepke 5 000 681 Satyrium w-album szilfa-csücsköslepke 10 000 682 Satyrium pruni szilvafa-csücsköslepke 5 000 683 Satyrium spini kökény-csücsköslepke 10 000 684 Satyrium ilicis tölgyfa-csücsköslepke 10 000 685 Cupido osiris hegyi törpeboglárka 50 000 686 Cupido alcetas (Everes alcetas) palakék boglárka 5 000 687 Cupido decolorata (Everes decolorata) fakó boglárka 5 000 688 Pseudophilotes schiffermuelleri apró boglárka 10 000 689 Scoliantides orion szemes boglárka 5 000 690 Jolana iolas magyar boglárka 250 000 691 Glaucopsyche alexis nagyszemes boglárka 5 000 692 Maculinea alcon (Phengaris alcon) * szürkés hangyaboglárka * 50 000 693 Maculinea arion (Phengaris arion) * nagyfoltú hangyaboglárka * 50 000 694 Maculinea nausithous (Phengaris nausithous) sötét hangyaboglárka (zanótboglárka) 50 000 695 Maculinea teleius (Phengaris teleius) vérfű-hangyaboglárka 50 000 696 Plebejus idas északi boglárka 10 000 697 Plebejus sephirus fóti boglárka 100 000 698 Aricia agestis szerecsenboglárka 5 000 699 Aricia artaxerxes bükki szerecsenboglárka 50 000 700 Aricia eumedon gólyaorr-boglárka 10 000 701 Polyommatus thersites ibolyaszín boglárka 10 000 702 Polyommatus dorylas fénylő boglárka 5 000 703 Polyommatus damon csíkos boglárka 100 000 704 Polyommatus admetus bundás boglárka 10 000 705 Polyommatus amandus csillogó boglárka 10 000 706 Nymphalidae tarkalepkefélék 707 Libythea celtis csőröslepke 5 000 708 Limenitis populi nagy nyárfalepke 100 000 709 Limenitis camilla kis lonclepke 10 000 710 Limenitis reducta kék lonclepke 50 000 711 Neptis rivularis nagy fehérsávoslepke 10 000 712 Neptis sappho kis fehérsávoslepke 10 000 713 Argynnis paphia nagy gyöngyházlepke 5 000 714 Argynnis laodice keleti gyöngyházlepke 50 000 715 Argynnis pandora zöldes gyöngyházlepke 5 000 716 Argynnis niobe ibolya-gyöngyházlepke 10 000 717 Brenthis daphne málna-gyöngyházlepke 5 000 718 Brenthis ino lápi gyöngyházlepke 50 000 719 Brenthis hecate rozsdaszínű gyöngyházlepke 5 000 720 Boloria euphrosyne árvácska-gyöngyházlepke 5 000 721 Boloria selene fakó gyöngyházlepke 10 000 722 Apatura ilia kis színjátszólepke 10 000 723 Apatura iris nagy színjátszólepke 50 000 724 Apatura metis magyar színjátszólepke 100 000 725 Euphydryas aurinia lápi tarkalepke 50 000 726 Euphydryas maturna díszes tarkalepke 50 000 727 Melitaea diamina kockás tarkalepke 10 000 728 Melitaea ornata magyar tarkalepke 50 000 729 Melitaea trivia kis tarkalepke 5 000 730 Melitaea aurelia recés tarkalepke 10 000 731 Melitaea britomartis barnás tarkalepke 10 000 732 Nymphalis io (Inachis io) nappali pávaszem 5 000 733 Nymphalis urticae (Aglais urticae) kis rókalepke 50 000 734 Nymphalis polychloros nagy rókalepke 10 000 735 Nymphalis xanthomelas vörös rókalepke 50 000 736 Nymphalis vau-album l-betűs rókalepke 50 000 737 Nymphalis antiopa gyászlepke 50 000 738 Nymphalis c-album (Polygonia c-album) c-betűs lepke 5 000 739 Vanessa atalanta atalantalepke 5 000 740 Lopinga achine sápadt szemeslepke 100 000 741 Pyronia tithonus kis ökörszemlepke 10 000 742 Coenonympha oedippus ezüstsávos szénalepke 250 000 743 Hyponephele lycaon erdei ökörszemlepke 50 000 744 Hyponephele lupina homoki ökörszemlepke 50 000 745 Erebia ligea fehércsíkú szerecsenlepke 10 000 746 Erebia medusa tavaszi szerecsenlepke 5 000 747 Erebia aethiops közönséges szerecsenlepke 50 000 748 Hipparchia semele barna szemeslepke 10 000 749 Hipparchia statilinus homoki szemeslepke 10 000 750 Arethusana arethusa közönséges szemeslepke 5 000 751 Chazara briseis tarka szemeslepke 50 000 752 DIPTERA KÉTSZÁRNYÚAK 753 Sphyracephala europaea európai nyelesszemű-légy 10 000 754 HYMENOPTERA HÁRTYÁSSZÁRNYÚAK 755 Batazonellus lacerticida pompás útonállódarázs 5 000 756 Bombus argillaceus délvidéki poszméh 50 000 757 Bombus confusus bársonyos poszméh 10 000 758 Bombus fragrans óriásposzméh 100 000 759 Bombus humilis változékony poszméh 5 000 760 Bombus laesus rozsdássárga poszméh 10 000 761 Bombus muscorum sárga poszméh 10 000 762 Bombus paradoxus ritka poszméh 10 000 763 Bombus pomorum vörhenyes poszméh 10 000 764 Bombus ruderatus ligeti poszméh 5 000 765 Bombus silvarum erdei poszméh 5 000 766 Bombus soroeensis bogáncsposzméh 5 000 767 Bombus subterraneus rövidszőrű poszméh 5 000 768 Dasypoda mixta ritka gatyásméh 5 000 769 Ichneumon dispar gyapjaslepke-fürkész 5 000 770 Megascolia maculata óriás-tőrösdarázs 50 000 771 Parnopes grandior pompás fémdarázs 5 000 772 Protichneumon pisarius nagy szenderfürkész 10 000 773 Rhyssa persuasoria óriás-fenyőfürkész 5 000 774 Sphex rufocinctus szöcskeölő darázs 5 000 775 Stilbium cyanurum nagy smaragdfémdarázs 10 000 776 VERTABRATA GERINCESEK 777 CEPHALASPIDOMORPHI* INGOLÁK* 778 PETROMYZONTIFORMES* INGOLAALAKÚAK* 779 Petromyzontidae* ingolafélék* 780 Eudontomyzon danfordi tiszai ingola 250 000 781 Eudontomyzon mariae * dunai ingola * 100 000 782 OSTEICHTHYES CSONTOS HALAK 783 ACTINOPTERYGII SUGARASÚSZÓJÚ HALAK 784 ACIPENSERIFORMES TOKALAKÚAK 785 Acipenseridae tokfélék 786 Huso huso * viza * 50 000 787 Acipenser gueldenstaedti * vágó tok * 50 000 788 Acipenser nudiventris * sima tok (színtok) * 50 000 789 Acipenser stellatus * sőregtok * 50 000 790 CLUPEIFORMES* HERINGALAKÚAK* 791 Clupeidae* heringfélék* 792 Alosa immaculata dunai nagyhering 5 000 793 CYPRINIFORMES PONTYALAKÚAK 794 Cyprinidae pontyfélék 795 Rutilus pigus * leánykoncér * 10 000 796 Rutilus frisii * gyöngyös koncér * 5 000 797 Leuciscus leuciscus nyúldomolykó 10 000 798 Leuciscus souffia (Telestes souffia) vaskos csabak 10 000 799 Phoxinus phoxinus fürge cselle 10 000 800 Leucaspius delineatus kurta baing 10 000 801 Alburnoides bipunctatus sujtásos küsz 10 000 802 Barbus meridionalis * Petényi-márna (magyar márna) * 100 000 803 Gobio gobio * fenékjáró küllő * 10 000 804 Gobio albipinnatus (Romanogobio albipinnatus) * halványfoltú küllő * 10 000 805 Gobio kesslerii (Romanogobio kesslerii) homoki küllő 100 000 806 Gobio uranoscopus (Romanogobio uranoscopus) felpillantó küllő 100 000 807 Rhodeus sericeus * szivárványos ökle * 5 000 808 Cobitidae* csíkfélék* 809 Misgurnus fossilis réti csík 10 000 810 Cobitis taenia * vágó csík * 10 000 811 Sabanejewia aurata * törpecsík (kőfúró csík) * 10 000 812 Balitoridae* kövicsíkfélék* 813 Barbatula barbatula kövicsík 10 000 814 ESOCIFORMES CSUKAALAKÚAK 815 Umbridae* pócfélék* 816 Umbra krameri lápi póc 250 000 817 SALMONIFORMES PISZTRÁNGALAKÚAK 818 Salmonidae pisztrángfélék 819 Thymallus thymallus pénzes pér 5 000 820 Hucho hucho dunai galóca 100 000 821 SCORPAENIFORMES* SÁRKÁNYFEJŰHAL-ALAKÚAK* 822 Cottidae* kölöntefélék* 823 Cottus gobio botos kölönte 50 000 824 Cottus poecilopus cifra kölönte 5 000 825 PERCIFORMES SÜGÉRALAKÚAK 826 Percidae sügérfélék 827 Gymnocephalus baloni széles durbincs 5 000 828 Gymnocephalus schraetser selymes durbincs 50 000 829 Zingel zingel magyar bucó 100 000 830 Zingel streber német bucó 100 000 831 AMPHIBIA* KÉTÉLTŰEK* 832 CAUDATA* FARKOS KÉTÉLTŰEK* 833 Salamandridae* szalamandrafélék* 834 Salamandra salamandra foltos szalamandra 50 000 835 Triturus alpestris alpesi gőte 100 000 836 Triturus carnifex alpesi tarajosgőte 50 000 837 Triturus cristatus közönséges tarajosgőte 50 000 838 Triturus dobrogicus dunai tarajosgőte 50 000 839 Triturus vulgaris (Lissotriton vulgaris) pettyes gőte 10 000 840 ANURA* BÉKÁK* 841 Discoglossidae* korongnyelvűbéka-félék* 842 Bombina bombina vöröshasú unka 10 000 843 Bombina variegata sárgahasú unka 50 000 844 Pelobatidae* ásóbékafélék* 845 Pelobates fuscus barna ásóbéka 10 000 846 Bufonidae* varangyfélék* 847 Bufo bufo barna varangy 10 000 848 Bufo viridis (Pseudepidalea viridis) zöld varangy 10 000 849 Hylidae* levelibéka-félék* 850 Hyla arborea zöld levelibéka 10 000 851 Ranidae* valódibéka-félék* 852 Rana arvalis mocsári béka 50 000 853 Rana dalmatina erdei béka 10 000 854 Rana temporaria gyepi béka 50 000 855 Rana lessonae (Pelophylax lessonae) kis tavibéka 10 000 856 Rana esculenta (Pelophylax esculentus) kecskebéka 10 000 857 Rana ridibunda (Pelophylax ridibundus) kacagó béka (tavibéka) 10 000 858 REPTILIA* HÜLLŐK* 859 TESTUDINES* TEKNŐSÖK* 860 Emydidae* mocsáriteknős-félék* 861 Emys orbicularis mocsári teknős 50 000 862 SQUAMATA* PIKKELYES HÜLLŐK* 863 Lacertidae* nyakörvösgyíkfélék* 864 Lacerta agilis fürge gyík 25 000 865 Lacerta viridis zöld gyík 25 000 866 Podarcis muralis fali gyík 25 000 867 Podarcis taurica homoki gyík 50 000 868 Zootoca vivipara (Lacerta vivipara) elevenszülő gyík 100 000 869 Scincidae* szkinkfélék (vakondokgyíkfélék)* 870 Ablepharus kitaibelii pannon gyík (magyar gyík) 250 000 871 Anguidae* lábatlangyíkfélék* 872 Anguis fragilis * lábatlangyík * 25 000 873 Colubridae* siklófélék* 874 Elaphe longissima (Zamenis longissimus) erdei sikló 50 000 875 Coluber caspius (Dolichophis caspius) haragos sikló 500 000 876 Coronella austriaca rézsikló 50 000 877 Natrix natrix vízi sikló 25 000 878 Natrix tessellata kockás sikló 25 000 879 Viperidae* viperafélék 880 Vipera berus keresztes vipera 250 000 881 Vipera ursinii * parlagi vipera * 1 000 000 882 AVES MADARAK 883 ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK 884 Anatidae récefélék 885 Cygnus columbianus kis hattyú 50 000 886 Cygnus cygnus énekes hattyú 50 000 887 Anser brachyrhynchus rövidcsőrű lúd 25 000 888 Anser erythropus kis lilik 1 000 000 889 Anser indicus indiai lúd 25 000 890 Anser caerulescens sarki lúd 25 000 891 Branta leucopsis apácalúd 25 000 892 Branta bernicla örvös lúd 50 000 893 Branta ruficollis vörösnyakú lúd 1 000 000 894 Tadorna ferruginea vörös ásólúd 25 000 895 Tadorna tadorna bütykös ásólúd 50 000 896 Anas penelope (Mareca penelope) fütyülő réce 50 000 897 Anas strepera (Mareca strepera) kendermagos réce 50 000 898 Anas crecca * csörgő réce * 50 000 899 Anas acuta nyílfarkú réce 50 000 900 Anas querquedula (Spatula querquedula) böjti réce 100 000 901 Anas clypeata (Spatula clypeata) kanalas réce 50 000 902 Marmaronetta angustirostris márványos réce 250 000 903 Netta rufina üstökös réce 50 000 904 Aythya ferina barátréce 50 000 905 Aythya nyroca cigányréce 500 000 906 Aythya fuligula kontyos réce 50 000 907 Aythya marila hegyi réce 50 000 908 Somateria mollissima pehelyréce 50 000 909 Somateria spectabilis cifra pehelyréce 25 000 910 Polysticta stelleri Steller-pehelyréce 250 000 911 Clangula hyemalis jegesréce 250 000 912 Melanitta nigra * fekete réce * 50 000 913 Melanitta fusca * füstös réce * 250 000 914 Bucephala clangula kerceréce 50 000 915 Mergus albellus kis bukó 50 000 916 Mergus serrator örvös bukó 50 000 917 Mergus merganser nagy bukó 50 000 918 Oxyura leucocephala kékcsőrű réce 500 000 919 GALLIFORMES TYÚKALAKÚAK 920 Phasianidae fácánfélék 921 Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) császármadár 500 000 922 Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix) nyírfajd 50 000 923 Tetrao urogallus siketfajd 50 000 924 Coturnix coturnix fürj 50 000 925 GAVIIFORMES* BÚVÁRALAKÚAK* 926 Gaviidae* búvárfélék* 927 Gavia stellata északi búvár 25 000 928 Gavia arctica * sarki búvár * 25 000 929 Gavia immer jeges búvár 25 000 930 PODICIPEDIFORMES* VÖCSÖKALAKÚAK* 931 Podicipedidae* vöcsökfélék* 932 Tachybaptus ruficollis kis vöcsök 50 000 933 Podiceps cristatus búbos vöcsök 50 000 934 Podiceps grisegena vörösnyakú vöcsök 250 000 935 Podiceps auritus füles vöcsök 50 000 936 Podiceps nigricollis feketenyakú vöcsök 100 000 937 SULIFORMES SZULAALAKÚAK 938 Phalacrocoracidae kárókatonafélék 939 Phalacrocorax pygmeus (Microcarbo pygmaeus) kis kárókatona 100 000 940 PELECANIFORMES* GÖDÉNYALAKÚAK* 941 Pelecanidae* gödényfélék* 942 Pelecanus onocrotalus rózsás gödény 250 000 943 Pelecanus crispus borzas gödény 500 000 944 Ardeidae* gémfélék* 945 Botaurus stellaris bölömbika 100 000 946 Ixobrychus minutus törpegém 100 000 947 Nycticorax nycticorax bakcsó 100 000 948 Ardeola ralloides üstökösgém 500 000 949 Bubulcus ibis pásztorgém 25 000 950 Egretta garzetta kis kócsag 250 000 951 Egretta alba (Ardea alba, Casmerodius albus) nagy kócsag 100 000 952 Ardea cinerea szürke gém 50 000 953 Ardea purpurea vörös gém 250 000 954 Threskiornithidae* íbiszfélék* 955 Plegadis falcinellus batla 500 000 956 Platalea leucorodia kanalasgém 500 000 957 CICONIIFORMES* GÓLYAALAKÚAK* 958 Ciconiidae* gólyafélék* 959 Ciconia nigra fekete gólya 500 000 960 Ciconia ciconia fehér gólya 100 000 961 PHOENICOPTERIFORMES* FLAMINGÓALAKÚAK* 962 Phoenicopteridae* flamingófélék* 963 Phoenicopterus ruber * rózsás flamingó * 50 000 964 ACCIPITRIFORMES* VÁGÓMADÁRALAKÚAK* 965 Accipitridae* vágómadárfélék* 966 Pernis apivorus darázsölyv 100 000 967 Elanus caeruleus kuhi 50 000 968 Milvus migrans barna kánya 500 000 969 Milvus milvus vörös kánya 500 000 970 Haliaeetus albicilla rétisas 1 000 000 971 Neophron percnopterus dögkeselyű 250 000 972 Gyps fulvus fakó keselyű 250 000 973 Aegypius monachus barátkeselyű 250 000 974 Circaetus gallicus kígyászölyv 1 000 000 975 Circus aeruginosus barna rétihéja 50 000 976 Circus cyaneus * kékes rétihéja * 50 000 977 Circus macrourus fakó rétihéja 250 000 978 Circus pygargus hamvas rétihéja 500 000 979 Accipiter gentilis héja 50 000 980 Accipiter nisus karvaly 50 000 981 Accipiter brevipes kis héja 500 000 982 Buteo buteo egerészölyv 25 000 983 Buteo rufinus pusztai ölyv 100 000 984 Buteo lagopus gatyás ölyv 50 000 985 Aquila pomarina (Clanga pomarina) békászó sas 1 000 000 986 Aquila clanga (Clanga clanga) fekete sas 500 000 987 Aquila nipalensis pusztai sas 250 000 988 Aquila heliaca parlagi sas 1 000 000 989 Aquila chrysaetos szirti sas 500 000 990 Hieraaetus pennatus (Aquila pennata) törpesas 500 000 991 Hieraaetus fasciatus (Aquila fasciata) héjasas 250 000 992 Pandionidae* halászsasfélék* 993 Pandion haliaetus halászsas 500 000 994 FALCONIFORMES* SÓLYOMALAKÚAK* 995 Falconidae* sólyomfélék* 996 Falco naumanni fehérkarmú vércse 500 000 997 Falco tinnunculus vörös vércse 50 000 998 Falco vespertinus kék vércse 500 000 999 Falco columbarius kis sólyom 50 000 1000 Falco subbuteo kabasólyom 50 000 1001 Falco eleonorae Eleonóra-sólyom 250 000 1002 Falco biarmicus Feldegg-sólyom 100 000 1003 Falco cherrug kerecsensólyom 1 000 000 1004 Falco rusticolus északi sólyom 100 000 1005 Falco peregrinus vándorsólyom 500 000 1006 GRUIFORMES DARUALAKÚAK 1007 Rallidae guvatfélék 1008 Rallus aquaticus guvat 50 000 1009 Porzana porzana pettyes vízicsibe 50 000 1010 Porzana parva (Zapornia parva) kis vízicsibe 50 000 1011 Porzana pusilla (Zapornia pusilla) törpevízicsibe 500 000 1012 Crex crex haris 500 000 1013 Gallinula chloropus vízityúk 25 000 1014 Porphyrio porphyrio kék fú 25 000 1015 Gruidae* darufélék* 1016 Grus grus daru 50 000 1017 Anthropoides virgo (Grus virgo) pártás daru 50 000 1018 OTIDIFORMES* TÚZOKALAKÚAK* 1019 Otididae* túzokfélék* 1020 Tetrax tetrax reznek 500 000 1021 Otis tarda túzok 1 000 000 1022 CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK 1023 Haematopodidae* csigaforgató-félék* 1024 Haematopus ostralegus csigaforgató 25 000 1025 Recurvirostridae* gulipánfélék* 1026 Himantopus himantopus gólyatöcs 250 000 1027 Recurvirostra avosetta gulipán 250 000 1028 Burhinidae* ugartyúkfélék* 1029 Burhinus oedicnemus ugartyúk 500 000 1030 Glareolidae* székicsérfélék* 1031 Glareola pratincola székicsér 500 000 1032 Glareola nordmanni feketeszárnyú székicsér 500 000 1033 Charadriidae* lilefélék* 1034 Charadrius dubius kis lile 50 000 1035 Charadrius hiaticula parti lile 25 000 1036 Charadrius alexandrinus széki lile 1 000 000 1037 Charadrius leschenaultii sivatagi lile 25 000 1038 Charadrius morinellus havasi lile 50 000 1039 Pluvialis apricaria aranylile 25 000 1040 Pluvialis squatarola ezüstlile 25 000 1041 Vanellus spinosus (Hoplopterus spinosus) tüskés bíbic 25 000 1042 Vanellus gregarius (Chettusia gregaria) lilebíbic 500 000 1043 Vanellus leucurus (Chettusia leucura) fehérfarkú lilebíbic 25 000 1044 Vanellus vanellus bíbic 50 000 1045 Scolopacidae szalonkafélék 1046 Calidris canutus sarki partfutó 25 000 1047 Calidris alba fenyérfutó 25 000 1048 Calidris minuta apró partfutó 25 000 1049 Calidris temminckii Temminck-partfutó 25 000 1050 Calidris melanotos vándorpartfutó 25 000 1051 Calidris ferruginea sarlós partfutó 25 000 1052 Calidris maritima tengeri partfutó 25 000 1053 Calidris alpina havasi partfutó 25 000 1054 Limicola falcinellus (Calidris falcinellus) sárjáró 25 000 1055 Tryngites subruficollis (Calidris subruficollis) cankópartfutó 50 000 1056 Philomachus pugnax (Calidris pugnax) pajzsoscankó 50 000 1057 Lymnocryptes minimus kis sárszalonka 25 000 1058 Gallinago gallinago * sárszalonka * 100 000 1059 Gallinago media nagy sárszalonka 250 000 1060 Limosa limosa nagy goda 500 000 1061 Limosa lapponica kis goda 25 000 1062 Numenius phaeopus kis póling 50 000 1063 Numenius tenuirostris vékonycsőrű póling 1 000 000 1064 Numenius arquata nagy póling 500 000 1065 Tringa erythropus füstös cankó 25 000 1066 Tringa totanus piroslábú cankó 250 000 1067 Tringa stagnatilis tavi cankó 250 000 1068 Tringa nebularia szürke cankó 25 000 1069 Tringa flavipes sárgalábú cankó 25 000 1070 Tringa ochropus erdei cankó 25 000 1071 Tringa glareola réti cankó 25 000 1072 Xenus cinereus terekcankó 25 000 1073 Actitis hypoleucos billegetőcankó 50 000 1074 Arenaria interpres kőforgató 25 000 1075 Phalaropus lobatus vékonycsőrű víztaposó 25 000 1076 Phalaropus fulicarius laposcsőrű víztaposó 25 000 1077 Stercorariidae* halfarkasfélék* 1078 Stercorarius pomarinus szélesfarkú halfarkas 25 000 1079 Stercorarius parasiticus ékfarkú halfarkas 25 000 1080 Stercorarius longicaudus nyílfarkú halfarkas 25 000 1081 Stercorarius skua nagy halfarkas 25 000 1082 Laridae sirályfélék 1083 Larus ichthyaetus (Ichthyaetus ichthyaetus) halászsirály 25 000 1084 Larus ridibundus (Chroicocephalus ridibundus) dankasirály 50 000 1085 Larus genei (Chroicocephalus genei) vékonycsőrű sirály 25 000 1086 Larus melanocephalus szerecsensirály 100 000 1087 Larus canus viharsirály 25 000 1088 Larus audouinii korallsirály 50 000 1089 Larus fuscus * heringsirály * 50 000 1090 Larus argentatus ezüstsirály 25 000 1091 Larus glaucoides sarki sirály 25 000 1092 Larus hyperboreus jeges sirály 25 000 1093 Larus marinus dolmányos sirály 25 000 1094 Larus minutus (Hydrocoloeus minutus) kis sirály 25 000 1095 Xema sabini fecskesirály 25 000 1096 Rissa tridactyla csüllő 25 000 1097 Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) kacagócsér 50 000 1098 Sterna caspia (Hydroprogne caspia) lócsér 50 000 1099 Sterna sandvicensis (Thalasseus sandvicensis) kenti csér 25 000 1100 Sterna hirundo küszvágó csér 100 000 1101 Sterna paradisaea sarki csér 25 000 1102 Sterna albifrons * (Sternula albifrons) kis csér * 500 000 1102 Chlidonias hybrida fattyúszerkő 100 000 1103 Chlidonias niger kormos szerkő 250 000 1104 Chlidonias leucopterus fehérszárnyú szerkő 250 000 1105 Alcidae* alkafélék* 1106 Alca torda alka 25 000 1107 Fratercula arctica lunda 25 000 1108 COLUMBIFORMES GALAMBALAKÚAK 1109 Columbidae galambfélék 1110 Columba oenas kék galamb 50 000 1111 Streptopelia turtur vadgerle 50 000 1112 CUCULIFORMES* KAKUKKALAKÚAK* 1113 Cuculidae* kakukkfélék* 1114 Clamator glandarius pettyes kakukk 25 000 1115 Cuculus canorus kakukk 50 000 1116 STRIGIFORMES* BAGOLYALAKÚAK* 1117 Tytonidae* gyöngybagolyfélék* 1118 Tyto alba gyöngybagoly 100 000 1119 Strigidae* bagolyfélék* 1120 Otus scops füleskuvik 100 000 1121 Bubo bubo * uhu * 500 000 1122 Bubo scandiacus (Nyctea scandiaca) hóbagoly 100 000 1123 Surnia ulula karvalybagoly 50 000 1124 Glaucidium passerinum törpekuvik 50 000 1125 Athene noctua kuvik 100 000 1126 Strix aluco macskabagoly 50 000 1127 Strix uralensis uráli bagoly 100 000 1128 Asio otus erdei fülesbagoly 50 000 1129 Asio flammeus réti fülesbagoly 250 000 1130 Aegolius funereus gatyáskuvik 50 000 1131 CAPRIMULGIFORMES* LAPPANTYÚALAKÚAK* 1132 Caprimulgidae* lappantyúfélék* 1133 Caprimulgus europaeus lappantyú 50 000 1134 Apodidae* sarlósfecskefélék* 1135 Apus apus sarlósfecske 25 000 1136 Apus pallidus halvány sarlósfecske 25 000 1137 Apus melba havasi sarlósfecske 25 000 1138 CORACIIFORMES* SZALAKÓTAALAKÚAK* 1139 Alcedinidae* jégmadárfélék* 1140 Alcedo atthis jégmadár 50 000 1141 Meropidae* gyurgyalagfélék* 1142 Merops apiaster gyurgyalag 100 000 1143 Coraciidae* szalakótafélék* 1144 Coracias garrulus szalakóta 500 000 1145 BUCEROTIFORMES* SZARVASCSŐRŰMADÁR- ALAKÚAK* 1146 Upupidae* búbosbankafélék* 1147 Upupa epops búbosbanka 50 000 1148 PICIFORMES* HARKÁLYALAKÚAK* 1149 Picidae* harkályfélék* 1150 Jynx torquilla nyaktekercs 50 000 1151 Picus canus hamvas küllő 50 000 1152 Picus viridis * zöld küllő * 50 000 1153 Dryocopus martius fekete harkály 50 000 1154 Dendrocopos major nagy fakopáncs 25 000 1155 Dendrocopos syriacus balkáni fakopáncs 25 000 1156 Dendrocopos leucotos fehérhátú fakopáncs 250 000 1157 Dendrocopos medius (Leiopicus medius) középfakopáncs 50 000 1158 Dendrocopos minor (Dryobates minor) kis fakopáncs 50 000 1159 PASSERIFORMES VERÉBALAKÚAK 1160 Alaudidae* pacsirtafélék* 1161 Melanocorypha calandra kalandrapacsirta 25 000 1162 Calandrella brachydactyla szikipacsirta 500 000 1163 Galerida cristata búbos pacsirta 50 000 1164 Lullula arborea erdei pacsirta 50 000 1165 Alauda arvensis mezei pacsirta 25 000 1166 Eremophila alpestris havasi fülespacsirta 50 000 1167 Hirundinidae* fecskefélék* 1168 Riparia riparia partifecske 50 000 1169 Hirundo rustica füsti fecske 50 000 1170 Hirundo daurica (Cecropis daurica) vörhenyes fecske 25 000 1171 Delichon urbicum molnárfecske 50 000 1172 Motacillidae* billegetőfélék* 1173 Anthus richardi sarkantyús pityer 25 000 1174 Anthus campestris parlagi pityer 50 000 1175 Anthus trivialis erdei pityer 25 000 1176 Anthus pratensis réti pityer 25 000 1177 Anthus cervinus rozsdástorkú pityer 25 000 1178 Anthus spinoletta havasi pityer 25 000 1179 Motacilla flava sárga billegető 25 000 1180 Motacilla citreola citrombillegető 25 000 1181 Motacilla cinerea hegyi billegető 50 000 1182 Motacilla alba barázdabillegető 25 000 1183 Bombycillidae* csonttollúfélék* 1184 Bombycilla garrulus csonttollú 25 000 1185 Cinclidae* vízirigófélék* 1186 Cinclus cinclus vízirigó 500 000 1187 Troglodytidae* ökörszemfélék* 1188 Troglodytes troglodytes ökörszem 25 000 1189 Prunellidae* szürkebegyfélék* 1190 Prunella modularis erdei szürkebegy 25 000 1191 Prunella collaris havasi szürkebegy 25 000 1192 Turdidae* rigófélék* 1193 Erithacus rubecula vörösbegy 25 000 1194 Luscinia luscinia nagy fülemüle 100 000 1195 Luscinia megarhynchos fülemüle 25 000 1196 Luscinia svecica kékbegy 50 000 1197 Tarsiger cyanurus kékfarkú 25 000 1198 Phoenicurus ochruros házi rozsdafarkú 25 000 1199 Phoenicurus phoenicurus kerti rozsdafarkú 50 000 1200 Saxicola rubetra rozsdás csuk 25 000 1201 Saxicola torquatus * cigánycsuk * 25 000 1202 Oenanthe isabellina pusztai hantmadár 25 000 1203 Oenanthe oenanthe hantmadár 50 000 1204 Oenanthe pleschanka apácahantmadár 25 000 1205 Oenanthe hispanica déli hantmadár 25 000 1206 Monticola saxatilis kövirigó 500 000 1207 Monticola solitarius kék kövirigó 25 000 1208 Turdus torquatus örvös rigó 25 000 1209 Turdus merula fekete rigó 25 000 1210 Turdus pilaris fenyőrigó 25 000 1211 Turdus philomelos énekes rigó 25 000 1212 Turdus iliacus szőlőrigó 25 000 1213 Turdus viscivorus léprigó 50 000 1214 Sylviidae* poszátafélék* 1215 Cettia cetti berki poszáta 25 000 1216 Cisticola juncidis szuharbújó 25 000 1217 Locustella naevia réti tücsökmadár 50 000 1218 Locustella fluviatilis berki tücsökmadár 50 000 1219 Locustella luscinioides nádi tücsökmadár 50 000 1220 Acrocephalus melanopogon fülemülesitke 50 000 1221 Acrocephalus paludicola csíkosfejű nádiposzáta 1 000 000 1222 Acrocephalus schoenobaenus foltos nádiposzáta 25 000 1223 Acrocephalus agricola rozsdás nádiposzáta 25 000 1224 Acrocephalus dumetorum berki nádiposzáta 25 000 1225 Acrocephalus palustris énekes nádiposzáta 25 000 1226 Acrocephalus scirpaceus cserregő nádiposzáta 25 000 1227 Acrocephalus arundinaceus nádirigó 25 000 1228 Hippolais caligata (Iduna caligata) kis geze 25 000 1229 Hippolais pallida (Iduna pallida) halvány geze 50 000 1230 Hippolais icterina kerti geze 25 000 1231 Sylvia cantillans * bajszos poszáta * 25 000 1232 Sylvia melanocephala kucsmás poszáta 25 000 1233 Sylvia nisoria karvalyposzáta 50 000 1234 Sylvia curruca * kis poszáta * 25 000 1235 Sylvia communis mezei poszáta 25 000 1236 Sylvia borin kerti poszáta 50 000 1237 Sylvia atricapilla barátposzáta 25 000 1238 Phylloscopus proregulus királyfüzike 25 000 1239 Phylloscopus inornatus vándorfüzike 25 000 1240 Phylloscopus bonelli Bonelli-füzike 25 000 1241 Phylloscopus sibilatrix sisegő füzike 25 000 1242 Phylloscopus collybita csilpcsalpfüzike 25 000 1243 Phylloscopus trochilus fitiszfüzike 25 000 1244 Regulus regulus sárgafejű királyka 25 000 1245 Regulus ignicapilla tüzesfejű királyka 25 000 1246 Muscicapidae* légykapófélék* 1247 Muscicapa striata szürke légykapó 50 000 1248 Ficedula parva * kis légykapó * 100 000 1249 Ficedula albicollis örvös légykapó 25 000 1250 Ficedula hypoleuca kormos légykapó 25 000 1251 Timaliidae* timáliafélék* 1252 Panurus biarmicus barkóscinege 50 000 1253 Aegithalidae* őszapófélék* 1254 Aegithalos caudatus őszapó 25 000 1255 Paridae* cinegefélék* 1256 Parus palustris (Poecile palustris) barátcinege 25 000 1257 Parus montanus (Poecile montanus) kormosfejű cinege 25 000 1258 Parus cristatus (Lophophanes cristatus) búbos cinege 25 000 1259 Parus ater (Periparus ater) fenyvescinege 25 000 1260 Parus caeruleus (Cyanistes caeruleus) kék cinege 25 000 1261 Parus major széncinege 25 000 1262 Sittidae* csuszkafélék* 1263 Sitta europaea csuszka 25 000 1264 Tichodromadidae* hajnalmadárfélék* 1265 Tichodroma muraria hajnalmadár 50 000 1266 Certhiidae* fakuszfélék* 1267 Certhia familiaris hegyi fakusz 25 000 1268 Certhia brachydactyla rövidkarmú fakusz 25 000 1269 Remizidae* függőcinege-félék* 1270 Remiz pendulinus függőcinege 50 000 1271 Oriolidae* sárgarigófélék* 1272 Oriolus oriolus sárgarigó 25 000 1273 Laniidae* gébicsfélék* 1274 Lanius collurio tövisszúró gébics 25 000 1275 Lanius minor kis őrgébics 50 000 1276 Lanius excubitor nagy őrgébics 50 000 1277 Lanius senator vörösfejű gébics 50 000 1278 Corvidae varjúfélék 1279 Nucifraga caryocatactes fenyőszajkó 25 000 1280 Pyrrhocorax graculus havasi csóka 25 000 1281 Pyrrhocorax pyrrhocorax havasi varjú 25 000 1282 Corvus monedula csóka 50 000 1283 Corvus frugilegus vetési varjú 50 000 1284 Corvus corone corone kormos varjú 25 000 1285 Corvus corax holló 50 000 1286 Sturnidae seregélyfélék 1287 Sturnus roseus (Pastor roseus) pásztormadár 50 000 1288 Passeridae verébfélék 1289 Passer hispaniolensis berki veréb 25 000 1290 Passer montanus mezei veréb 25 000 1291 Montifringilla nivalis havasipinty 25 000 1292 Fringillidae* pintyfélék* 1293 Fringilla coelebs erdei pinty 25 000 1294 Fringilla montifringilla fenyőpinty 25 000 1295 Serinus serinus csicsörke 25 000 1296 Carduelis chloris zöldike 25 000 1297 Carduelis carduelis tengelic 25 000 1298 Carduelis spinus csíz 25 000 1299 Carduelis cannabina kenderike 25 000 1300 Carduelis flavirostris sárgacsőrű kenderike 25 000 1301 Carduelis flammea * zsezse * 25 000 1302 Loxia leucoptera szalagos keresztcsőrű 25 000 1303 Loxia curvirostra keresztcsőrű 25 000 1304 Carpodacus erythrinus karmazsinpirók 25 000 1305 Pinicola enucleator nagy pirók 25 000 1306 Pyrrhula pyrrhula süvöltő 25 000 1307 Coccothraustes coccothraustes meggyvágó 25 000 1308 Emberizidae* sármányfélék* 1309 Calcarius lapponicus sarkantyús sármány 25 000 1310 Plectrophenax nivalis hósármány 25 000 1311 Emberiza leucocephalos fenyősármány 25 000 1312 Emberiza citrinella citromsármány 25 000 1313 Emberiza cirlus sövénysármány 50 000 1314 Emberiza cia bajszos sármány 100 000 1315 Emberiza hortulana kerti sármány 500 000 1316 Emberiza rustica erdei sármány 25 000 1317 Emberiza pusilla törpesármány 25 000 1318 Emberiza schoeniclus nádi sármány 25 000 1319 Emberiza melanocephala kucsmás sármány 25 000 1320 Emberiza calandra (Miliaria calandra) sordély 25 000 1321 MAMMALIA EMLŐSÖK 1322 PLACENTALIA MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK 1323 ERINACEOMORPHA* SÜNALAKÚAK* 1324 Erinaceidae* sünfélék* 1325 Erinaceus roumanicus * keleti sün * 25 000 1326 SORICOMORPHA* CICKÁNYALAKÚAK* 1327 Soricidae* cickányfélék* 1328 Crocidura leucodon mezei cickány 25 000 1329 Crocidura suaveolens keleti cickány 25 000 1330 Neomys anomalus Miller-vízicickány 50 000 1331 Neomys fodiens közönséges vízicickány 50 000 1332 Sorex alpinus havasi cickány 50 000 1333 Sorex araneus erdei cickány 25 000 1334 Sorex minutus törpecickány 25 000 1335 Talpidae* vakondfélék* 1336 Talpa europaea vakond 25 000 1337 MICROCHIROPTERA* KISDENEVÉREK* 1338 Rhinolophidae* patkósdenevér-félék* 1339 Rhinolophus euryale kereknyergű patkósdenevér 250 000 1340 Rhinolophus ferrumequinum nagy patkósdenevér 100 000 1341 Rhinolophus hipposideros kis patkósdenevér 50 000 1342 Vespertilionidae* simaorrúdenevér-félék* 1343 Barbastella barbastellus nyugati piszedenevér 100 000 1344 Eptesicus nilssonii északi késeidenevér 25 000 1345 Eptesicus serotinus közönséges késeidenevér 25 000 1346 Hypsugo savii alpesi denevér 50 000 1347 Miniopterus schreibersii hosszúszárnyú denevér 250 000 1348 Myotis alcathoe nimfadenevér 50 000 1349 Myotis bechsteinii nagyfülű denevér 100 000 1350 Myotis blythii hegyesorrú denevér 50 000 1351 Myotis brandtii Brandt-denevér 50 000 1352 Myotis dasycneme tavi denevér 100 000 1353 Myotis daubentonii vízi denevér 50 000 1354 Myotis emarginatus csonkafülű denevér 100 000 1355 Myotis myotis közönséges denevér 50 000 1356 Myotis mystacinus bajuszos denevér 50 000 1357 Myotis nattereri horgasszőrű denevér 50 000 1358 Nyctalus lasiopterus óriás-koraidenevér 500 000 1359 Nyctalus leisleri szőröskarú koraidenevér 50 000 1360 Nyctalus noctula rőt koraidenevér 25 000 1361 Pipistrellus kuhlii fehérszélű törpedenevér 50 000 1362 Pipistrellus nathusii durvavitorlájú törpedenevér 25 000 1363 Pipistrellus pipistrellus közönséges törpedenevér 25 000 1364 Pipistrellus pygmaeus szoprán törpedenevér 25 000 1365 Plecotus auritus barna hosszúfülű-denevér 50 000 1366 Plecotus austriacus szürke hosszúfülű-denevér 50 000 1367 Vespertilio murinus fehértorkú denevér 50 000 1368 RODENTIA RÁGCSÁLÓK 1369 Sciuridae* mókusfélék* 1370 Sciurus vulgaris mókus 25 000 1371 Spermophilus citellus ürge 250 000 1372 Castoridae* hódfélék* 1373 Castor fiber eurázsiai hód 50 000 1374 Microtidae pocokfélék 1375 Microtus agrestis csalitjáró pocok 25 000 1376 Microtus oeconomus északi pocok 500 000 1377 Gliridae* pelefélék* 1378 Dryomys nitedula erdei pele 100 000 1379 Glis glis (Myoxus glis) nagy pele 50 000 1380 Muscardinus avellanarius mogyorós pele 50 000 1381 Muridae egérfélék 1382 Micromys minutus törpeegér 25 000 1383 Zapodidae* szöcskeegérfélék* 1384 Sicista subtilis csíkos szöcskeegér 1 000 000 1385 Spalacidae* földikutyafélék* 1386 Nannospalax leucodon * nyugati földikutya * 1 000 000 1387 CARNIVORA RAGADOZÓK 1388 Canidae kutyafélék 1389 Canis lupus * farkas * 250 000 1390 Ursidae* medvefélék* 1391 Ursus arctos barna medve 250 000 1392 Mustelidae menyétfélék 1393 Mustela erminea hermelin 50 000 1394 Mustela nivalis menyét 25 000 1395 Mustela eversmanii molnárgörény 50 000 1396 Martes martes nyuszt 50 000 1397 Lutra lutra vidra 250 000 1398 Felidae* macskafélék* 1399 Felis silvestris * vadmacska * 250 000 1400 Lynx lynx hiúz 500 000 1401 ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK 1402 Bovidae marhafélék 1403 Rupicapra rupicapra zerge 50 000 A gerincesek esetében a *-gal jelölt magasabb rendű csoportok valamennyi hazai faja szerepel a mellékletben. 3-4. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * 5. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez Fészeképítő hangyafajok védett fészkei (bolyok) Magyar név Tudományos név Értéke (Ft) Erdei vöröshangya Formica rufa 50 000 Kis erdei-vöröshangya Formica polyctenarufa 50 000 Kis nyomottfejű-hangya Formica pressilabris 50 000 Nagy nyomottfejű-hangya Formica execta 50 000 Pirosfejű vöröshangya Formica truncorum 50 000 Réti vöröshangya Formica pratensis 50 000 6. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * Fokozottan védett barlangok

A) Az Aggteleki-karsztvidék területén

Almási-zsomboly

Bába-völgyi 2. sz. víznyelő barlangja

Baradla-barlang

Baradla-tetői-zsomboly

Béke-barlang

Danca-barlang

Esztramosi Felső-táró 2. sz. ürege

Esztramosi Földvári Aladár-barlang

Frank-barlang

Hosszú-tetői-barlang

Kopaszgaly-oldali 2. sz. víznyelőbarlang

Kopasz-vigasz-barlang

Kossuth-barlang

Magas-tetői-barlang

Meteor-barlang

Rákóczi 1. sz. barlang

Rákóczi 2. sz. barlang

Rákóczi 3. sz. barlang

Rákóczi-oldaltáró barlangja

Rejtek-zsomboly

Szabadság-barlang

Szabó-pallagi-zsomboly

Széki-zsomboly

Vass Imre-barlang

Vecsem-bükki-zsomboly

B) A Bakony hegységben

Acheron-kútbarlang

Alba Regia-barlang

Bongó-zsomboly

Csengő-zsomboly

Cserszegtomaji-kútbarlang

Csodabogyós-barlang

Döme-barlang

Hajszabarnai Pénz-lik

Háromkürtő-zsomboly

Hévízi-forrásbarlang

Jakucs László-barlang

Jubileumi-zsomboly

Kessler Hubert-barlang

Lóczy-barlang

Odvas-kői-barlang

Szentgáli-kőlik

Tapolcai-barlangrendszer

Tihanyi Forrás-barlang

Tűzköves-hegyi-barlang

C) A Budai-hegységben

Bátori-barlang

Budai Vár-barlang

Citadella-kristálybarlang

Ferenc-hegyi-barlang

Gellérthegyi-barlang

József-hegyi-barlang

Molnár János-barlang

Pál-völgyi-barlangrendszer

Rácskai-barlang

Remete-barlang

Remete-völgyi Felső-barlang

Solymári-ördöglyuk

Szemlő-hegyi-barlang

D) A Bükk hegységben

Anna-barlang

Balekina-barlang

Balla-barlang

Bányász-barlang

Bolhási-Jávorkúti-barlangrendszer

Borókás-tebri 2. sz. víznyelőbarlang

Borókás-tebri 4. sz. víznyelőbarlang

Bronzika-barlang

Büdös-pest

Diabáz-barlang

Diósgyőr-tapolcai-barlang

Fecske-lyuk

Fekete-barlang

Felső-forrási-barlang

Gyurkó-lápai-barlang

Hajnóczy-barlang

Három-kúti-barlang

Herman Ottó-barlang

Hillebrand Jenő-barlang

Istállós-kői-barlang

István-lápai-barlang

Jáspis-barlang

Kecske-lyuk

Király-kúti-zsomboly

Kis-kőháti-zsomboly

Kő-lyuk

Körös-barlang

Létrási-vizesbarlang

Lilla-barlang

Mexikó-völgyi-víznyelőbarlang

Miskolc-tapolcai-tavasbarlang

Nagykőmázsa-oldali-zsomboly

Nagykőmázsa-völgyi-víznyelőbarlang

Pénz-pataki-víznyelőbarlang

Pes-kő-barlang

Pongor-lyuk

Speizi-barlang

Suba-lyuk

Szamentu-barlang

Szeleta-barlang

Szeleta-zsomboly

Szent István-barlang

Szepesi-Láner-barlangrendszer

Szirén-barlang

Szivárvány-Sebes-barlangrendszer

Tar-kői-kőfülke

Tatár-árki-barlang

Udvar-kő

Upponyi 1. sz. kőfülke

Vár-tetői-barlang

Vénusz-barlang

Viktória-barlang

E) A Cserhát hegységben

Naszályi-víznyelőbarlang

Nézsai-víznyelőbarlang

Nincskegyelem-aknabarlang

F) A Gerecse hegységben

Angyal-forrási-barlang

Jankovich-barlang

Keselő-hegyi-barlang

Lengyel-barlang

Megalodus-barlang

Öreg-kői 1. sz. zsomboly

Pisznice-barlang

Szelim-lyuk

Tükör-forrási-barlang

G) A Mátra hegységben

Csörgő-lyuk

H) A Mecsek hegységben

Abaligeti-barlang

Mánfai-kőlyuk

Mészégető-források-barlangja

Orfűi Vízfő-barlang

Spirál-víznyelőbarlang

I) A Pilis hegységben

Ajándék-barlang

Amfiteátrum-barlang

Ariadne-barlangrendszer

Indikációs-barlang

Kis-Kevélyi-barlang

Kis-Strázsahegyi-hasadékbarlang

Papp Ferenc-barlang

Pilis-barlang

Pilisszántói-kőfülke

Róka-hegyi-barlang

Sátorkő-pusztai-barlang

Strázsa-hegyi-barlang

Szent Özséb-barlang

Szoplaki-ördöglyuk

Ürömi-víznyelőbarlang

J) A Vértes hegységben

Csákvári-barlang

Vértessomlói-barlang

K) A Villányi-hegységben

Beremendi-kristálybarlang

Nagyharsányi-kristálybarlang 7. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * Az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok A B C Rendszertani kategóriák Faj tudományos neve Magyar elnevezés 1. PTERIDOPHYTA HARASZTOK 2. Aspleniaceae fodorkafélék 3. Asplenium adulterinum barnászöld fodorka 4. Asplenium hemionitis borostyánlevelű fodorka 5. Asplenium jahandiezii verdoni fodorka 6. Blechnaceae bordapáfrányfélék 7. Woodwardia radicans kúszó láncpáfrány 8. Dicksoniaceae hópáfrányfélék 9. Culcita macrocarpa (nincs magyar neve) 10. Dryopteridaceae pajzsikafélék 11. Diplazium sibiricum (nincs magyar neve) 12. Dryopteris corleyi Corley-pajzsika 13. Dryopteris fragans illatos pajzsika 14. Polystichum drepanum vesepáfrány faj 15. Hymenophyllaceae hártyaharasztok 16. Hymenophyllum maderensis madeirai hártyapáfrány 17. Trichomanes speciosum különleges sörtepáfrány 18. Isoetaceae durdafűfélék 19. Isoetes azorica Azori-szigeteki durdafű 20. Isoetes boryana Bory-durdafű 21. Isoetes malinverniana lombardiai durdafű 22. Marsileaceae mételyfűfélék 23. Marsilea azorica Azori-szigeteki mételyfű 24. Marsilea batardae ibériai mételyfű 25. Marsilea strigosa borostás mételyfű 26. Ophioglossaceae kígyónyelvfélék 27. Botrychium simplex egyszerű holdruta 28. Ophioglossum polyphyllum apró kígyónyelv 29. GYMNOSPERMATOPHYTA NYITVATERMŐK 30. Pinaceae ikermagvas fenyőfélék családja 31. Abies nebrodensis szicíliai jegenyefenyő 32. ANGIOSPERMATOPHYTA ZÁRVATERMŐK 33. Agavaceae agávefélék 34. Dracaena draco Kanári-szigeteki sárkányfa 35. Alismataceae hídőrfélék 36. Alisma wahlenbergii Wahlenberg-hídőr 37. Luronium natans lebegő kanalashídőr 38. Amaryllidaceae amarilliszfélék 39. Galanthus nivalis hóvirág (kikeleti hóvirág) 40. Leucojum nicaeense riviérai tőzike 41. Narcissus asturiensis apró nárcisz 42. Narcissus calcicola mészkedvelő nárcisz 43. Narcissus cyclamineus bókoló nárcisz 44. Narcissus fernandesii Fernandes-nárcisz 45. Narcissus humilis törpe nárcisz 46. Narcissus longispathus hosszúlevelű nárcisz 47. Narcissus nevadensis Sierra Nevada-i nárcisz 48. Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis pompás csupros nárcisz 49. Narcissus scaberulus érdes nárcisz 50. Narcissus triandrus subsp. capax csüngő nárcisz capax alfaja 51. Narcissus viridiflorus zöld nárcisz 52. Apiaceae (Umbelliferae) ernyősök 53. Ammi trifoliatum Azori-szigeteki porcosmurok 54. Angelica heterocarpa felemás angyalgyökér 55. Apium bermejoi Baleár-szigeteki zeller 56. Athamanta cortiana Corti-szemgyökér 57. Bunium brevifolium madeirai gumóskömény 58. Bupleurum capillare szálas buvákfű 59. Bupleurum handiense jandíai buvákfű 60. Bupleurum kakiskalae görög buvákfű 61. Chaerophyllum azoricum Azori-szigeteki baraboly 62. Eryngium alpinum havasi iringó 63. Eryngium viviparum elevenszülő iringó 64. Ferula latipinna szélescimpájú husáng 65. Hladnikia pastinacifolia (nincs magyar neve) 66. Laserpitium longiradium hosszúsugarú bordamag 67. Melanoselinum decipiens (nincs magyar neve) 68. Monizia edulis (nincs magyar neve) 69. Naufraga balearica (nincs magyar neve) 70. Oenanthe conioides bürökszerű borgyökér 71. Oenanthe divaricata borgyökér faj 72. Petagnia saniculifolia (nincs magyar neve) 73. Rouya polygama (nincs magyar neve) 74. Sanicula azorica Azori-szigeteki gombernyő 75. Seseli intricatum spanyol gurgolya 76. Thorella verticillatinundata (nincs magyar neve) 77. Asclepiadaceae selyemkórófélék 78. Caralluma burchardii dögvirág faj 79. Ceropegia chrysantha gyertyavirág faj 80. Asteraceae (Compositae) őszirózsafélék (fészekvirágzatúak) 81. Andryala crithmifolia (nincs magyar neve) 82. Anthemis glaberrima csupasz pipitér 83. Argyranthemum lidii Kanári-szigeteki cserjésmargitvirág 84. Argyranthemum pinnatifidum subsp. succulentum cserjésmargitvirág faj 85. Argyranthemum thalassophylum cserjésmargitvirág faj 86. Argyranthemum winterii cserjésmargitvirág faj 87. Artemisia campestris subsp. bottnica skandináviai mezei üröm 88. Artemisia granatensis granadai üröm 89. Artemisia laciniata szeldeltlevelű üröm 90. Artemisia oelandica ölandi üröm 91. Artemisia pancicii delibláti üröm 92. Aster pyrenaeus pireneusi őszirózsa 93. Aster sorrentinii Sorrentin-őszirózsa 94. Atractylis arbuscula (nincs magyar neve) 95. Atractylis preauxiana (nincs magyar neve) 96. Calendula maderensis madeirai körömvirág 97. Carduus myriacanthus soktövisű bogáncs 98. Carlina onopordifolia szamárbogáncs-levelű bábakalács 99. Centaurea akamantis ciprusi imola 100. Centaurea alba subsp. heldreichii Heldreich-imola 101. Centaurea alba subsp. princeps enyves fehér imola 102. Centaurea akamantis ciprusi imola 103. Centaurea attica subsp. megarensis attikai imola megarensis alfaja 104. Centaurea balearica Baleár-szigeteki imola 105. Centaurea borjae Bory-imola 106. Centaurea citricolor citromsárga imola 107. Centaurea corymbosa ernyős imola 108. Centaurea gadorensis Sierra de Gador-i imola 109. Centaurea horrida ijesztő imola 110. Centaurea immanuelis-loewii imola faj 111. Centaurea jankae Janka-imola 112. Centaurea kalambakensis kalampákai imola 113. Centaurea kartschiana velencei imola 114. Centaurea lactiflora tejfehér imola 115. Centaurea micrantha subsp. herminii portugál útszéli imola 116. Centaurea niederi görög imola 117. Centaurea peucedanifolia kocsordlevelű imola 118. Centaurea pinnata tollas imola 119. Centaurea pontica pontusi imola 120. Centaurea pulvinata párnás imola 121. Centaurea rothmalerana Rothmaler-imola 122. Centaurea vicentina Vincent-imola 123. Cheirolophus duranii (nincs magyar neve) 124. Cheirolophus ghomerytus (nincs magyar neve) 125. Cheirolophus junonianus (nincs magyar neve) 126. Cheirolophus massonianus (nincs magyar neve) 127. Cirsium latifolium széleslevelű aszat 128. Crepis crocifolia sáfránylevelű zörgőfű 129. Crepis granatensis gránátzörgőfű 130. Crepis pusilla apró zörgőfű 131. Crepis tectorum subsp. nigrescens fekete hamvas zörgőfű 132. Erigeron frigidus Sierra Nevada-i küllőrojt 133. Helichrysum gossypinum Kanári-szigeteki szalmagyopár 134. Helichrysum melitense máltai szalmagyopár 135. Helichrysum monogynum egybibés szalmagyopár 136. Helichrysum sibthorpii szalmagyopár faj 137. Hymenostemma pseudanthemis (nincs magyar neve) 138. Hyoseris frutescens (nincs magyar neve) 139. Hypochoeris oligocephala kevésfejű véreslapu 140. Jurinea cyanoides kékes hangyabogáncs 141. Jurinea fontqueri spanyol hangyabogáncs 142. Lactuca watsoniana Watson-saláta 143. Lamyropsis microcephala kisfejű szardíniaibogáncs 144. Leontodon boryi Bory-oroszlánfog 145. Leontodon microcephalus kisfejű oroszlánfog 146. Leontodon siculus szicíliai oroszlánfog 147. Leuzea longifolia hosszúlevelű imola 148. Onopordum nogalesii szamárbogáncs faj 149. Onopordum carduelinum szamárbogáncs faj 150. Palaeocyanus crassifolius (nincs magyar neve) 151. Pericallis hadrosoma cinerária faj 152. Phagnalon benettii sárgásszalmavirág faj 153. Picris willkommii Willkomm-keserűgyökér 154. Santolina elegans elegáns cipruska 155. Santolina impressa lapított cipruska 156. Santolina semidentata fogacskás cipruska 157. Saussurea alpina subsp. esthonica észt havasi törpebogáncs 158. Senecio caespitosus gyepes aggófű 159. Senecio elodes spanyol aggófű 160. Senecio jacobea subsp. gotlandicus svéd jakabnapi aggófű 161. Senecio lagascanus subsp. lusitanicus lusitaniai aggófű 162. Senecio nevadensis Sierra Nevada-i aggófű 163. Stemmacantha cynaroides (nincs magyar neve) 164. Sventenia bupleuroides (nincs magyar neve) 165. Tanacetum ptarmiciflorum ezüstös varádics 166. Tephroseris longifolia subsp. moravica morva hosszúlevelű aggófű 167. Wagenitzia lancifolia (nincs magyar neve) 168. Berberidaceae borbolyafélék 169. Berberis maderensis madeirai borbolya 170. Boraginaceae érdeslevelűek 171. Anchusa crispa fodros atracél 172. Echium candicans kígyószisz faj 173. Echium gentianoides kígyószisz faj 174. Lithodora nitida fénylő kőmagcserje 175. Myosotis azorica Azori-szigeteki nefelejcs 176. Myosotis lusitanica lusitaniai nefelejcs 177. Myosotis maritima tengerparti nefelejcs 178. Myosotis rehsteineri Rehsteiner-nefelejcs 179. Myosotis retusifolia tompalevelű nefelejcs 180. Omphalodes kuzinskyanae Kuzinsky-békaszem 181. Omphalodes littoralis parti békaszem 182. Solenanthus albanicus albán ebnyelvűfű 183. Symphytum cycladense görög nadálytő 184. Brassicaceae (Cruciferae) keresztesvirágúak 185. Alyssum pyrenaicum pireneusi ternye 186. Arabis kennedyae Kennedy-ikravirág 187. Arabis sadina portugál ikravirág 188. Arabis scopoliana Scopoli-ikravirág 189. Biscutella neustriaca párizsi korongpár 190. Biscutella vincentina Vincent-korongpár 191. Boleum asperum (nincs magyar neve) 192. Brassica glabrescens kopaszodó káposzta 193. Brassica hilarionis ciprusi káposzta 194. Brassica insularis szigeti káposzta 195. Brassica macrocarpa nagytermésű káposzta 196. Braya linearis szálaslevelű havasizsázsa 197. Cochlearia polonica lengyel kanálfű 198. Cochlearia tatrae tátrai kanálfű 199. Coincya rupestris kövi sziklakáposzta 200. Coronopus navasii spanyol varjúláb 201. Crambe arborea fás tátorján 202. Crambe laevigata szarvacskás tátorján 203. Crambe sventenii Sventen-tátorján 204. Degenia velebitica Degen-virág (Degen-viola) 205. Diplotaxis ibicensis ibizai kányazsázsa 206. Diplotaxis siettiana Alborán-szigeti kányazsázsa 207. Diplotaxis vicentina Szent Vince-kányazsázsa 208. Draba cacuminum csúcsos daravirág 209. Draba cinerea hamvas daravirág 210. Draba dorneri Dorner-daravirág 211. Erucastrum palustre mocsári nyurgaszál 212. Erysimum pieninicum pienineki repcsény 213. Iberis arbuscula fás tatárvirág 214. Iberis procumbens subsp. microcarpa portugál elterülő tatárvirág 215. Jonopsidium acaule szártalan álibolya 216. Jonopsidium savianum toscanai álibolya 217. Murbeckiella sousae (nincs magyar neve) 218. Parolinia schizogynoides (nincs magyar neve) 219. Rhynchosinapis erucastrum subsp. cintrana (nincs magyar neve) 220. Sinapidendron rupestre (nincs magyar neve) 221. Sisymbrium cavanillesianum madridi zsombor 222. Sisymbrium supinum heverő zsombor 223. Campanulaceae harangvirágfélék 224. Asyneuma giganteum óriás harangcsillag 225. Azorina vidalii Azori-szigeteki harangvirág 226. Campanula bohemica cseh harangvirág 227. Campanula gelida gleccserharangvirág 228. Campanula morettiana dolomit-harangvirág 229. Campanula romanica dobrudzsai harangvirág 230. Campanula sabatia liguriai harangvirág 231. Campanula serrata fűrészes harangvirág 232. Campanula zoysii csöves harangvirág 233. Jasione crispa subsp. serpentinica portugál fodros kékcsillag 234. Jasione lusitanica lusitaniai kékcsillag 235. Musschia aurea (nincs magyar neve) 236. Musschia wollastonii (nincs magyar neve) 237. Physoplexis comosa sziklai varjúköröm 238. Caprifoliaceae bodzafélék 239. Sambucus palmensis bodza faj 240. Caryophyllaceae szegfűfélék 241. Arenaria ciliata subsp. pseudofrigida vékonyka homokhúr 242. Arenaria humifusa elterülő homokhúr 243. Arenaria nevadensis Sierra Nevada-i homokhúr 244. Arenaria provincialis provence-i homokhúr 245. Cerastium alsinifolium szálaslevelű madárhúr 246. Cerastium dinaricum Dinári-hegységi madárhúr 247. Dianthus arenarius subsp. arenarius homoki szegfű 248. Dianthus arenarius subsp. bohemicus cseh homoki szegfű 249. Dianthus cintranus subsp. cintranus portugál szegfű 250. Dianthus marizii Marizi-szegfű 251. Dianthus moravicus morva szegfű 252. Dianthus nitidus fényes szegfű 253. Dianthus rupicola sziklalakó szegfű 254. Gypsophila papillosa szemcsés fátyolvirág 255. Herniaria algarvica algarvei porcika 256. Herniaria latifolia subsp. litardierei pireneusi széleslevelű porcika 257. Herniaria lusitanica subsp. berlengiana Berlenga-szigeteki portugál porcika 258. Herniaria maritima tengerparti porcika 259. Minuartia smejkalii Smejkál-kőhúr 260. Moehringia fontqueri spanyol csitri 261. Moehringia jankae Janka-csitri 262. Moehringia lateriflora téglavörös-virágú csitri 263. Moehringia tommasinii velencei csitri 264. Moehringia villosa bozontos csitri 265. Petrocoptis grandiflora nagyvirágú csokorszegfű 266. Petrocoptis montsicciana Montsicci-csokorszegfű 267. Petrocoptis pseudoviscosa ragacsos csokorszegfű 268. Silene furcata subsp. angustiflora skandináviai villás habszegfű 269. Silene hicesiae olasz habszegfű 270. Silene hifacensis Baleár-szigeteki habszegfű 271. Silene holzmanii Holzman-habszegfű 272. Silene longicilia hosszúpillás habszegfű 273. Silene mariana Mária-habszegfű 274. Silene orphanidis Orphanides-habszegfű 275. Silene rothmaleri Rothmaler-habszegfű 276. Silene velutina bársonyos habszegfű 277. Spergularia azorica Azori-szigeteki budavirág 278. Celastraceae kecskerágófélék 279. Maytenus umbellata (nincs magyar neve) 280. Chenopodiaceae libatopfélék 281. Bassia saxicola sziklai seprőfű 282. Beta patula madeirai répa 283. Cremnophyton lanfrancoi (nincs magyar neve) 284. Salicornia veneta velencei sziksófű 285. Cistaceae szuharfélék 286. Cistus chinamadensis Kanári-szigeteki szuhar (Kanári-szigeteki bodorrózsa) 287. Cistus palhinhae portugál szuhar 288. Halimium verticillatum örvöslevelű halimium 289. Helianthemum alypoides spanyol napvirág 290. Helianthemum bystropogophyllum Kanári-szigeteki napvirág 291. Helianthemum caput-felis macskafej-napvirág 292. Tuberaria major nagy homokinaprózsa 293. Convolvulaceae szulákfélék 294. Convolvulus argyrothamnus krétai szulák 295. Convolvulus caput-medusae medúzafejszulák 296. Convolvulus fernandesii Fernandes-szulák 297. Convolvulus lopez-socasii szulák faj 298. Convolvulus massonii szulák faj 299. Crassulaceae varjúhájfélék 300. Aeonium gomeraense kövirózsacserje faj 301. Aeonium saundersii kövirózsacserje faj 302. Aichryson dumosum örökarany faj 303. Monanthes wildpretii Wildpreti-sziklagyökér 304. Sedum brissemoretii Brissemoreti-varjúháj 305. Cyperaceae palkafélék 306. Carex holostoma sás faj 307. Carex malato-belizii sás faj 308. Carex panormitana apró sás 309. Dioscoreaceae jamszgyökérfélék 310. Borderea chouardii (nincs magyar neve) 311. Dipsacaceae mácsonyafélék 312. Scabiosa nitens ördögszem faj 313. Elatinaceae látonyafélék 314. Elatine gussonei Gusson-látonya 315. Ericaceae hangafélék 316. Erica scoparia azorica Azori-szigeteki erika 317. Rhododendron luteum sárga havasszépe 318. Euphorbiaceae kutyatejfélék 319. Euphorbia handiensis kutyatej faj 320. Euphorbia lambii kutyatej faj 321. Euphorbia margalidiana kutyatej faj 322. Euphorbia nevadensis Sierra Nevada-i kutyatej 323. Euphorbia stygiana kutyatej faj 324. Euphorbia transtagana ágas kutyatej 325. Fabaceae (Leguminosae) pillangósvirágúak (hüvelyesek) 326. Anagyris latifolia Kanári-szigeteki bűzfa 327. Anthyllis hystrix tüskés nyúlszapuka 328. Anthyllis lemanniana nyúlszapuka faj 329. Astragalus algarbiensis algarvei csüdfű 330. Astragalus aquilanus barnás csüdfű 331. Astragalus centralpinus alpesi csüdfű 332. Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis ciprusi nagymagvú csüdfű 333. Astragalus maritimus tengerparti csüdfű 334. Astragalus peterfii Péterfi-csüdfű 335. Astragalus tremolsianus Sierra de Gador-i csüdfű 336. Astragalus verrucosus bibircses csüdfű 337. Cytisus aeolicus szicíliai zanót 338. Dorycnium spectabile csinos dárdahere 339. Genista dorycnifolia dárdahere-levelű rekettye 340. Genista holopetala krajnai rekettye 341. Lotus azoricus Azori-szigeteki kerep 342. Lotus callis-viridis kerep faj 343. Lotus kunkelii kerep faj 344. Melilotus segetalis subsp. fallax portugál vetési somkóró 345. Ononis hackelii Hackel-iglice 346. Teline rosmarinifolia (nincs magyar neve) 347. Teline salsoloides (nincs magyar neve) 348. Trifolium saxatile sziklai here 349. Vicia bifoliolata Baleár-szigeteki bükköny 350. Vicia dennesiana bükköny faj 351. Gentianaceae tárnicsfélék 352. Centaurium rigualii spanyol ezerjófű 353. Centaurium somedanum kantábriai ezerjófű 354. Gentiana ligustica liguriai tárnics 355. Gentianella anglica angyaltárnicska 356. Gentianella bohemica cseh tárnicska 357. Geraniaceae gólyaorrfélék 358. Erodium astragaloides csüdfűszerű gémorr 359. Erodium paularense guadarramai gémorr 360. Erodium rupicola sziklai gémorr 361. Geranium maderense madeirai gólyaorr 362. Gesneriaceae bársonylevélfélék (csuporkafélék) 363. Jankaea heldreichii jankavirág 364. Ramonda serbica szerb Ramond-virág 365. Globulariaceae gubóvirágfélék 366. Globularia ascanii gubóvirág faj 367. Globularia sarcophylla gubóvirág faj 368. Globularia stygia peloponnészoszi gubóvirág 369. Grossulariaceae ribiszkefélék 370. Ribes sardoum szardíniai ribiszke 371. Hippuridaceae vízilófarkfélék 372. Hippuris tetraphylla négylevelű vízilófark 373. Hypericaceae orbáncfűfélék 374. Hypericum aciferum tűhegyű orbáncfű 375. Iridaceae nősziromfélék 376. Crocus cyprius ciprusi sáfrány 377. Crocus etruscus etruszk sáfrány 378. Crocus hartmannianus Hartmann-sáfrány 379. Iris boissieri nőszirom faj 380. Iris marisca nőszirom faj 381. Juncaceae szittyófélék 382. Juncus valvatus kopácsos szittyó 383. Luzula arctica sarki perjeszittyó 384. Lamiaceae (Labiatae) ajakosok 385. Micromeria taygetea tajgetoszi kispereszlény 386. Nepeta dirphya görög macskamenta 387. Nepeta sphaciotica krétai macskamenta 388. Origanum dictamnus krétai szurokfű 389. Phlomis brevibracteata rövidcsészéjű macskahere 390. Phlomis cypria ciprusi macskahere 391. Rosmarinus tomentosus molyhos rozmaring 392. Salvia veneris Vénusz-zsálya 393. Sideritis cypria ciprusi sármányvirág 394. Sideritis cystosiphon sármányvirág faj 395. Sideritis discolor sármányvirág faj 396. Sideritis incana subsp. glauca spanyol szürke sármányvirág 397. Sideritis infernalis sármányvirág faj 398. Sideritis javalambrensis javalambrei sármányvirág 399. Sideritis marmorea márványos sármányvirág 400. Sideritis serrata fűrészes sármányvirág 401. Teucrium abutiloides selyemmályvaszerű gamandor 402. Teucrium betonicum gamandor faj 403. Teucrium charidemi gamandor faj 404. Teucrium lepicephalum pikkelyesfejű gamandor 405. Teucrium turredanum spanyol gamandor 406. Thymus camphoratus kámforszagú kakukkfű 407. Thymus capitellatus fejecskés kakukkfű 408. Thymus carnosus fénylő kakukkfű 409. Thymus lotocephalus lótuszfejű kakukkfű 410. Thymus villosus subsp. villosus kakukkfű faj 411. Lentibulariaceae rencefélék 412. Pinguicula crystallina kristályos hízóka 413. Pinguicula nevadensis Sierra Nevada-i hízóka 414. Liliaceae liliomfélék 415. Allium grosii Baleár-szigeteki hagyma 416. Androcymbium europeum fürtösliliom faj 417. Androcymbium psammophilum fürtösliliom faj 418. Androcymbium rechingeri Rechinger-fürtösliliom 419. Asphodelus bento-rainhae Gardunha-hegységi aszfodélusz 420. Bellevalia hackelli vadjácint faj 421. Chionodoxa lochiae ciprusi hófény 422. Colchicum corsicum korzikai kikerics 423. Colchicum cousturieri kikerics faj 424. Fritillaria conica kockásliliom faj 425. Fritillaria drenovskii bolgár kockásliliom 426. Fritillaria gussichiae makedón kockásliliom 427. Fritillaria obliqua kockásliliom faj 428. Fritillaria rhodocanakis kockásliliom faj 429. Hyacinthoides vicentina Vince-kékharang 430. Muscari gussonei szicíliai gyöngyike 431. Ornithogalum reverchonii Reverchon-madártej 432. Scilla beirana csillagvirág faj 433. Scilla litardierei balkáni csillagvirág 434. Scilla maderensis madeirai csillagvirág 435. Scilla morrisii Morris-csillagvirág 436. Scilla odorata illatos csillagvirág 437. Semele maderensis (syn.: Semele androgyna) Kanári-szigeteki kúszócsodabogyó 438. Tulipa cypria ciprusi tulipán 439. Tulipa hungarica magyar tulipán 440. Linaceae lenfélék 441. Linum muelleri Müller-len 442. Loranthaceae fagyöngyfélék 443. Arceuthobium azoricum Azori-szigeteki fagyöngy 444. Lythraceae füzényfélék 445. Lythrum flexuosum fodros füzény 446. Malvaceae mályvafélék 447. Kosteletzkya pentacarpos Kosteletzky-mályva 448. Myricaceae viaszcserjefélék (fenyérmirtuszfélék, Viszabogyófélék) 449. Myrica rivas-martinezii (nincs magyar neve) 450. Najadaceae tüskéshínárfélék 451. Najas flexilis hajlékony tüskehínár 452. Najas tenuissima karcsú tüskehínár 453. Oleaceae olajfafélék 454. Jasminum azoricum Azori-szigeteki jázmin 455. Picconia azorica (nincs magyar neve) 456. Syringa josikaea Jósika-orgona 457. Orchidaceae kosborfélék 458. Anacamptis urvilleana máltai vitézvirág 459. Calypso bulbosa Calypso-orchidea 460. Cephalanthera cucullata csuklyás madársisak 461. Dactylorhiza kalopissii ujjaskosbor faj 462. Goodyera macrophylla nagylevelű avarvirág 463. Gymnigritella runei svéd havasikosbor 464. Ophrys argolica argoliszi bangó 465. Ophrys kotschyi Kotschy-bangó 466. Ophrys lunulata félholdas bangó 467. Ophrys melitensis bangó faj 468. Orchis scopulorum kosbor faj 469. Platanthera obtusata subsp. oligantha kevésvirágú tompa sarkvirág 470. Orobanchaceae vajvirágfélék (szádorfélék) 471. Orobanche densiflora tömöttvirágú szádorgó 472. Paeoniaceae bazsarózsafélék 473. Paeonia cambessedesii Baleár-szigeteki bazsarózsa 474. Paeonia clusii subsp. rhodia rodoszi bazsarózsa 475. Paeonia parnassica görög bazsarózsa 476. Palmae pálmafélék 477. Phoenix theophrasti krétai datolyapálma 478. Papaveraceae mákfélék 479. Corydalis gotlandica gotlandi keltike 480. Papaver laestadianum skandináv pipacs 481. Papaver radicatum subsp. hyperboreum sarkvidéki mák 482. Pittosporaceae enyvesmagfélék 483. Pittosporum coriaceum enyvesmag faj 484. Plantaginaceae útifűfélék 485. Plantago algarbiensis algarvei útifű 486. Plantago almogravensis ibériai útifű 487. Plantago malato-belizii útifű faj 488. Plumbaginaceae kékgyökérfélék (ólomvirágfélék) 489. Armeria berlengensis Berlenga-szigeteki pázsitszegfű 490. Armeria helodes velencei pázsitszegfű 491. Armeria neglecta apró pázsitszegfű 492. Armeria pseudarmeria széleslevelű pázsitszegfű 493. Armeria rouyana Rouy-pázsitszegfű 494. Armeria soleirolii Soleirol-pázsitszegfű 495. Armeria velutina bársonyos pázsitszegfű 496. Limonium arborescens sóvirág faj 497. Limonium dendroides sóvirág faj 498. Limonium dodartii subsp. lusitanicum lusitaniai sóvirág 499. Limonium insulare szigeti sóvirág 500. Limonium lanceolatum lándzsás sóvirág 501. Limonium multiflorum sokvirágú sóvirág 502. Limonium pseudolaetum szardíniai sóvirág 503. Limonium spectabile csinos sóvirág 504. Limonium strictissimum merev sóvirág 505. Limonium sventenii Sventen-sóvirág 506. Poaceae (Gramineae) pázsitfüvek 507. Arctagrostis latifolia széleslevelű sarkitippan 508. Arctophila fulva (nincs magyar neve) 509. Avenula hackelii Hackel-zabfű 510. Bromus grossus durva rozsnok 511. Calamagrostis chalybaea nádtippan faj 512. Cinna latifolia széleslevelű erdeinád 513. Coleanthus subtilis hüvelykfű 514. Deschampsia maderensis madeirai sédbúza 515. Festuca brigantina portugál csenkesz 516. Festuca duriotagana csenkesz faj 517. Festuca elegans kecses csenkesz 518. Festuca henriquesii csenkesz faj 519. Festuca summilusitana lusitaniai csenkesz 520. Gaudinia hispanica spanyol füzérzab 521. Holcus setiglumis subsp. duriensis lusitaniai szőrösnyelvű selyemperje 522. Micropyropsis tuberosa (nincs magyar neve) 523. Phalaris maderensis madeirai kanáriköles 524. Poa granitica subsp. disparilis perje faj 525. Poa riphaea cseh perje 526. Pseudarrhenatherum pallens fakó csokoládénövény 527. Puccinellia phryganodes cserjés mézpázsit 528. Puccinellia pungens szúrós mézpázsit 529. Stipa austroitalica calabriai árvalányhaj 530. Stipa bavarica bajor árvalányhaj 531. Stipa danubialis dunai árvalányhaj 532. Stipa styriaca stájer árvalányhaj 533. Stipa veneta velencei árvalányhaj 534. Stipa zalesskii Zaleszki-árvalányhaj 535. Trisetum subalpestre alhavasi aranyzab 536. Polygonaceae keserűfűfélék 537. Persicaria foliosa dúslevelű keserűfű 538. Polygonum praelongum török keserűfű 539. Rumex azoricus Azori-szigeteki sóska 540. Rumex rupestris kövi sóska 541. Primulaceae kankalinfélék 542. Androsace cylindrica hengeres gombafű 543. Androsace mathildae Matild-gombafű 544. Androsace pyrenaica pireneusi gombafű 545. Cyclamen fatrense fátrai ciklámen 546. Primula apennina appennineki kankalin 547. Primula carniolica Karni-alpokbeli kankalin 548. Primula glaucescens szürkés kankalin 549. Primula nutans bókoló kankalin 550. Primula palinuri olasz kankalin 551. Primula scandinavica skandináv kankalin 552. Primula spectabilis csinos kankalin 553. Soldanella villosa pireneusi harangrojt 554. Ranunculaceae boglárkafélék 555. Aconitum corsicum korzikai sisakvirág 556. Aconitum firmum subsp. moravicum morva sisakvirág 557. Adonis distorta tekeredett hérics 558. Aquilegia alpina havasi harangláb 559. Aquilegia bertolonii Bertoloni-harangláb 560. Aquilegia kitaibelii Kitaibel-harangláb 561. Aquilegia pyrenaica subsp. cazorlensis pireneusi harangláb 562. Consolida samia számoszi szarkaláb 563. Delphinium caseyi ciprusi szarkaláb 564. Pulsatilla slavica szlovák kökörcsin 565. Pulsatilla subslavica szláv kökörcsin 566. Pulsatilla vulgaris subsp. gotlandica gotlandi közönséges kökörcsin 567. Ranunculus kykkoensis ciprusi boglárka 568. Ranunculus lapponicus lappföldi boglárka 569. Ranunculus weyleri Weyler-boglárka 570. Resedaceae rezedafélék 571. Reseda decursiva szárrafutó-levelű rezeda 572. Rhamnaceae bengefélék 573. Frangula azorica széleslevelű kutyabenge 574. Rosaceae rózsafélék 575. Agrimonia pilosa szőrös párlófű 576. Bencomia brachystachya (nincs magyar neve) 577. Bencomia sphaerocarpa (nincs magyar neve) 578. Chamaemeles coriacea (nincs magyar neve) 579. Dendriopoterium pulidoi (nincs magyar neve) 580. Marcetella maderensis (nincs magyar neve) 581. Potentilla delphinensis francia pimpó 582. Potentilla emilii-popii pimpó faj 583. Prunus lusitanica azorica lusitaniai szilva 584. Sorbus maderensis madeirai berkenye 585. Sorbus teodorii Teodor-berkenye 586. Rubiaceae galajfélék 587. Galium cracoviense krakkói galaj 588. Galium litorale tengerparti galaj 589. Galium moldavicum moldovai galaj 590. Galium sudeticum szudétákbeli galaj 591. Galium viridiflorum zöldvirágú galaj 592. Salicaceae fűzfafélék 593. Salix salvifolia subsp. australis portugál zsályalevelű fűz 594. Santalaceae szantálfafélék (zsellérkefélék) 595. Kunkeliella subsucculenta (nincs magyar neve) 596. Thesium ebracteatum murvátlan zsellérke 597. Sapotaceae szapota(fa)félék (zapota(fa)félék) 598. Sideroxylon marmulano (nincs magyar neve) 599. Saxifragaceae kőtörőfűfélék 600. Saxifraga berica olasz kőtörőfű 601. Saxifraga cintrana kőtörőfű faj 602. Saxifraga florulenta alpesi kőtörőfű 603. Saxifraga hirculus bucsecsi kőtörőfű 604. Saxifraga osloensis oslói kőtörőfű 605. Saxifraga portosanctana kőtörőfű faj 606. Saxifraga presolanensis kőtörőfű faj 607. Saxifraga tombeanensis lombardiai kőtörőfű 608. Saxifraga valdensis kőtörőfű faj 609. Saxifraga vayredana kőtörőfű faj 610. Scrophulariaceae tátogatófélék 611. Antirrhinum charidemi spanyol oroszlánszáj 612. Antirrhinum lopesianum oroszlánszáj faj 613. Chaenorrhinum serpyllifolium subsp. lusitanicum lusitaniai keskenylevelű tátos 614. Euphrasia azorica Azori-szigeteki szemvidítófű 615. Euphrasia genargentea szardíniai szemvidítófű 616. Euphrasia grandiflora nagyvirágú szemvidítófű 617. Euphrasia marchesettii Marchesetti-szemvidítófű 618. Isoplexis chalcantha (nincs magyar neve) 619. Isoplexis isabelliana (nincs magyar neve) 620. Linaria algarviana algarvei gyújtoványfű 621. Linaria coutinhoi Coutinho-gyújtoványfű 622. Linaria ficalhoana Ficalho-gyújtoványfű 623. Linaria flava sárga gyújtoványfű 624. Linaria hellenica görög gyújtoványfű 625. Linaria loeselii Loesel-gyújtoványfű 626. Linaria pseudolaxiflora gyújtoványfű faj 627. Linaria ricardoi Ricardo-gyújtoványfű 628. Linaria tonzigii Tonzig-gyújtoványfű 629. Linaria tursica spanyol gyújtoványfű 630. Odontites granatensis gránátfogfű 631. Odontites holliana fogfű faj 632. Pedicularis sudetica szudétákbeli kakastaréj 633. Rhinanthus oesilensis észt kakascímer 634. Sibthorpia peregrina Sibthorp-fű faj 635. Tozzia carpathica kárpáti torokvirág 636. Verbascum litigiosum portugál ökörfarkkóró 637. Veronica micrantha kisvirágú veronika 638. Veronica oetaea görög veronika 639. Solanaceae csucsorfélék 640. Atropa baetica andalúziai nadragulya 641. Mandragora officinarum tavaszi mandragóra 642. Solanum lidii csucsor faj (ebszőlő faj) 643. Thymelaeaceae boroszlánfélék 644. Daphne arbuscula murányi boroszlán 645. Daphne petraea sziklai boroszlán 646. Daphne rodriguezii Rodriguez-boroszlán 647. Thymelaea broterana cicó faj 648. Ulmaceae szilfafélék 649. Zelkova abelicea krétai gyertyánszil 650. Valerianaceae macskagyökérfélék 651. Centranthus trinervis háromerű sarkantyúvirág 652. Violaceae ibolyafélék 653. Viola athois ibolya faj (viola faj) 654. Viola cazorlensis ibolya faj (viola faj) 655. Viola delphinantha dél-balkáni ibolya 656. Viola hispida szőrös ibolya 657. Viola jaubertiana Jaubert-ibolya 658. Viola paradoxa ibolya faj (viola faj) 659. Viola rupestris subsp. relicta ibolya faj (viola faj)

8. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGBEN TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL JELENTŐS ÁLLATFAJOK A B C Rendszertani kategória Tudományos név Magyar elnevezés 1 ANNELIDA GYŰRŰSFÉRGEK 2 HIRUDINOIDEA NADÁLYOK 3 Hirudo medicinalis orvosi pióca 4 Hirudo verbana magyar nadály 5 MOLLUSCA PUHATESTŰEK 6 BIVALVIA KAGYLÓK 7 Congeria kusceri dinári kecskekörömkagyló 8 Lithophaga lithophaga sziklafúró kagyló 9 Margaritifera auricularia spanyol gyöngykagyló 10 Pinna nobilis nagy sonkakagyló 11 GASTROPODA CSIGÁK 12 Caseolus calculus bordás kövecskecsiga 13 Caseolus commixta felemás kövecskecsiga 14 Caseolus sphaerula gömbölyded kövecskecsiga 15 Discula leacockiana Leacock-gombcsiga 16 Discula tabellata rovásos gombcsiga 17 Discula testudinalis (nincs magyar neve) 18 Discula turricula (nincs magyar neve) 19 Discus defloratus (nincs magyar neve) 20 Discus guerinianus madeirai diszkoszcsiga 21 Elona quimperiana quemperi csiga 22 Geomalacus maculosus angol csupaszcsiga (ír csupaszcsiga) 23 Geomitra moniziana Moniz-turbáncsiga 24 Gibbula nivosa havasi ragyáscsiga 25 Idiomela subplicata madeirai bordáscsiga 26 Lampedusa imitatrix (nincs magyar neve) 27 Lampedusa melitensis máltai orsócsiga 28 Leiostyla abbreviata kurta bábcsiga 29 Leiostyla cassida sisakos bábcsiga 30 Leiostyla corneocostata bordás bábcsiga 31 Leiostyla gibba dudoros bábcsiga 32 Leiostyla lamellosa lemezes bábcsiga 33 Patella ferruginea rozsdás csészecsiga 34 ARTHROPODA ÍZELTLÁBÚAK 35 CRUSTACEA RÁKOK 36 Armadillidium ghardalamensis déli gömbászka 37 ARANEAE PÓKOK 38 Macrothele calpeiana (nincs magyar neve) 39 INSECTA ROVAROK 40 ODONATA SZITAKÖTŐK 41 Cordulegaster trinacriae szicíliai hegyiszitakötő 42 Gomphus graslinii atlanti folyami-szitakötő 43 Leucorrhinia albifrons fehérképű szitakötő 44 Lindenia tetraphylla levelespotrohú szitakötő 45 Macromia splendens pompás sárkányszitakötő 46 Oxygastra curtisii narancsfoltos szitakötő 47 Sympecma braueri (nincs magyar neve) 48 MANTODEA FOGÓLÁBÚAK 49 Apteromantis aptera (nincs magyar neve) 50 ORTHOPTERA EGYENESSZÁRNYÚAK 51 Baetica ustulata Sierra Nevada-i nyergesszöcske 52 Brachytrupes megacephalus sivatagi házitücsök 53 Isophya harzi (nincs magyar neve) 54 Myrmecophilus baronii Baron-hangyásztücsök 55 COLEOPTERA BOGARAK 56 Carabidae futrinkafélék 57 Carabus olympiae olasz futrinka 58 Carabus menetriesi pacholei fellápi futrinka 59 Buprestidae díszbogárfélék 60 Buprestis splendens pompás díszbogár 61 Leiodidae pecebogárfélék 62 Leptodirus hochenwarti barlangi pecebogár 63 Melandryidae komorkafélék 64 Phryganophilus ruficollis vörösnyakú komorbogár 65 Euchiridae magyar neve nincs 66 Propomacrus cypriacus ciprusi karolóbogár 67 Tenebrionidae gyászbogárfélék 68 Pseudoseriscius cameroni máltai gyászbogár 69 Pythidae sárkánybogárfélék 70 Pytho kolwensis északi sárkánybogár 71 Cerambycidae cincérfélék 72 Pseudogaurotina excellens nagy fémescincér 73 LEPIDOPTERA LEPKÉK 74 Sphingidae szenderfélék 75 Hyles hippophaes déli szender 76 Saturniidae pávaszemesszövő-félék 77 Graellsia isabellae spanyol pávaszem 78 Noctuidae bagolylepkefélék 79 Xylomoia strix északi zsombékbagoly 80 Papilionidae pillangófélék 81 Papilio alexanor déli fecskefarkúlepke 82 Papilio hospiton korzikai fecskefarkúlepke 83 Parnassius apollo nagy apollólepke 84 Lycaenidae boglárkalepke-félék 85 Lycaena helle lápi tűzlepke 86 Plebicula golgus Golgus-boglárka 87 Polyommatus eroides balkáni pöttyösboglárka 88 Pseudophilotes bavius erdélyi csinosboglárka 89 Nymphalidae tarkalepkefélék 90 Fabriciana elisa korzikai gyöngyházlepke 91 Coenonympha hero lápi szénalepke 92 Melanargia arge olasz sakktáblalepke 93 Erebia calcaria nagy szerecsenlepke (Lorkovic-szerecsenlepke) 94 Erebia christi fekete szerecsenlepke 95 Erebia sudetica szudétai szerecsenlepke 96 Proterebia afra dalmata dalmát szerecsenlepke 97 ECHINODERMATA TÜSKÉSBŐRŰEK 98 ECHINOIDEA TENGERISÜNÖK 99 Centrostephanus longispinus díszsün 100 VERTABRATA GERINCESEK 101 OSTEICHTHYES CSONTOSHALAK 102 ACTINOPTERYGII SUGARASÚSZÓJÚ HALAK 103 ACIPENSERIFORMES TOKALAKÚAK 104 Acipenseridae tokfélék 105 Acipenser naccarii adriai tok 106 Acipenser sturio közönséges tok 107 CYPRINIFORMES PONTYALAKÚAK 108 Cyprinidae pontyfélék 109 Anaecypris hispanica spanyol cselle 110 Phoxinus percnurus mocsári cselle 111 ATHERINIFORMES KALÁSZHALALAKÚAK 112 Cyprinodontidae fogaspontyfélék 113 Valencia hispanica feketefoltos fogasponty 114 Valencia letourneuxi korfui fogasponty 115 SALMONIFORMES PISZTRÁNGALAKÚAK 116 Coregonidae marénafélék 117 Coregonus oxyrhynchus hegyesorrú maréna 118 PERCIFORMES SÜGÉRALAKÚAK 119 Percidae sügérfélék 120 Zingel asper Rhone-vidéki bucó 121 Romanichthys valsanicola román bucó 122 AMPHIBIA KÉTÉLTŰEK 123 CAUDATA FARKOS KÉTÉLTŰEK 124 Salamandridae szalamandrafélék 125 Chioglossa lusitanica ibériai szalamandra 126 Euproctus asper pireneusi gőte 127 Euproctus montanus korzikai gőte 128 Euproctus platycephalus csukafejű gőte 129 Mertensiella luschani lükiai szalamandra (likiai szalamandra) 130 Salamandra atra alpesi szalamandra 131 Salamandra (atra) aurorae sárga alpesi szalamandra 132 Salamandra lanzai (nincs magyar neve) 133 Salamandrina terdigitata pápaszemes szalamandra 134 Triturus italicus olasz gőte 135 Triturus karelinii balkáni tarajosgőte 136 Triturus marmoratus márványos gőte 137 Triturus montandoni kárpáti gőte 138 Proteidae vakgőtefélék 139 Proteus anguinus barlangi vakgőte 140 Plethodontidae barlangiszalamandra-félék 141 Hydromantes ambrosii francia barlangi-szalamandra 142 Hydromantes flavus sárga barlangi-szalamandra 143 Hydromantes genei barna barlangi-szalamandra 144 Hydromantes imperialis (nincs magyar neve) 145 Hydromantes strinatii (nincs magyar neve) 146 Hydromantes supramontis (nincs magyar neve) 147 ANURA BÉKÁK 148 Discoglossidae korongnyelvűbéka-félék 149 Alytes cisternasii ibériai dajkabéka 150 Alytes muletensis mallorcai korongnyelvűbéka 151 Alytes obstetricans közönséges dajkabéka 152 Discoglossus galganoi * spanyol korongnyelvűbéka 153 Discoglossus montalentii korzikai korongnyelvűbéka 154 Discoglossus pictus tarka korongnyelvűbéka 155 Discoglossus sardus Tirrén-tengeri korongnyelvűbéka 156 Pelobatidae ásóbékafélék 157 Pelobates cultripes zöld ásóbéka 158 Pelobates syriacus szíriai ásóbéka 159 Bufonidae varangyfélék 160 Bufo calamita nádi varangy 161 Hylidae levelibéka-félék 162 Hyla meridionalis mediterrán levelibéka 163 Hyla sarda szardíniai levelibéka 164 Ranidae valódibéka-félék 165 Rana graeca görög barnabéka 166 Rana iberica spanyol barnabéka 167 Rana italica olasz kecskebéka 168 Rana latastei olasz barnabéka 169 Rana perezi (Pelophylax perezi) ibériai kecskebéka 170 REPTILIA HÜLLŐK 171 TESTUDINATA TEKNŐSÖK 172 Testudinidae szárazfölditeknős-félék 173 Testudo graeca mór teknős 174 Testudo hermanni görög teknős 175 Testudo marginata szegélyes teknős 176 Cheloniidae tengeriteknős-félék 177 Caretta caretta álcserepesteknős 178 Chelonia mydas levesteknős 179 Lepidochelys kempii fattyúteknős 180 Eretmochelys imbricata cserepesteknős 181 Dermochelyidae kérgesteknős-félék 182 Dermochelys coriacea kérgesteknős 183 Emydidae mocsáriteknős-félék 184 Mauremys caspica kaszpi teknős 185 Mauremys leprosa spanyol víziteknős 186 SQUAMATA PIKKELYES HÜLLŐK 187 Lacertidae nyakörvösgyík-félék 188 Algyroides fitzingeri korzikai éleshátúgyík 189 Algyroides marchi spanyol éleshátúgyík 190 Algyroides moreoticus görög éleshátúgyík 191 Algyroides nigropunctatus fekete éleshátúgyík 192 Dalmatolacerta oxycephala hegyesfejű gyík 193 Dinarolacerta mosorensis dalmát faligyík 194 Gallotia atlantica (nincs magyar neve) 195 Gallotia galloti Kanári-szigeteki gyík 196 Gallotia simonyi El Hierro-i óriásgyík 197 Gallotia stehlini (nincs magyar neve) 198 Lacerta bedriagae korzikai gyík 199 Lacerta bonnali (nincs magyar neve) 200 Lacerta monticola ibériai hegyigyík 201 Lacerta danfordi (nincs magyar neve) 202 Lacerta dugesi (nincs magyar neve) 203 Lacerta graeca görög hegyesfejűgyík 204 Lacerta horvathi horvát faligyík 205 Lacerta schreiberi spanyol zöldgyík 206 Lacerta trilineata balkáni zöldgyík 207 Ophisops elegans kígyószemű gyík 208 Podarcis erhardii balkáni homokigyík 209 Podarcis filfolensis máltai faligyík 210 Podarcis hispanica spanyol faligyík 211 Podarcis lilfordi Baleár-szigeteki faligyík 212 Podarcis melisellensis fiumei faligyík 213 Podarcis milensis míloszi faligyík 214 Podarcis peloponnesiaca peloponnészoszi faligyík 215 Podarcis pityusensis Pityusen-szigeteki faligyík 216 Podarcis sicula olasz faligyík 217 Podarcis tiliguerta korzikai faligyík 218 Podarcis wagleriana szicíliai faligyík 219 Scincidae szkinkfélék 220 Chalcides bedriagai spanyol ércesgyík 221 Chalcides ocellatus foltos ércesgyík 222 Chalcides sexlineatus (nincs magyar neve) 223 Chalcides simonyi fuerteventurai ércesgyík 224 Chalcides viridianus (nincs magyar neve) 225 Ophiomorus punctatissimus pettyes kígyógyík 226 Gekkonidae gekkófélék 227 Cyrtopodion kotschyi csupaszujjú gekkó 228 Phyllodactylus europaeus lemezesujjú gekkó 229 Tarentola angustimentalis (nincs magyar neve) 230 Tarentola boettgeri csíkos gekkó 231 Tarentola delalandii (nincs magyar neve) 232 Tarentola gomerensis gomerai gekkó 233 Agamidae agámafélék 234 Stellio stellio közönséges agáma 235 Chamaeleonidae kaméleonfélék 236 Chamaeleo chamaeleon közönséges kaméleon 237 Anguidae lábatlangyíkfélék 238 Ophisaurus apodus páncélos seltopuzik 239 Boidae boafélék 240 Eryx jaculus homoki boa 241 Colubridae siklófélék 242 Coluber cypriensis (Hierophis cypriensis) ciprusi ostorsikló 243 Coluber hippocrepis (Hemorrhois hippocrepis) patkós sikló 244 Coluber jugularis (Dolichophis jugularis) (nincs magyar neve) 245 Coluber laurenti (nincs magyar neve) 246 Coluber najadum (Platyceps najadum) Dahl-ostorsikló 247 Coluber nummifer (nincs magyar neve) 248 Coluber viridiflavus (Hierophis viridiflavus) sárgászöld haragossikló 249 Eirenis modesta kis-ázsiai törpesikló 250 Elaphe quatuorlineata négycsíkos sikló (szalagos sikló) 251 Elaphe situla (Zamenis situla) leopárdsikló 252 Telescopus falax macskakígyó 253 Viperidae viperafélék 254 Vipera ammodytes homoki vipera 255 Macrovipera schweizeri míloszi vipera 256 Vipera seoanni ibériai vipera 257 Vipera xanthina hegyi vipera 258 AVES MADARAK 259 ANSERIFORMES LÚDALAKÚAK 260 Anatidae récefélék 261 Dendrocygna bicolor sujtásos fütyülőlúd* 262 Cygnus olor bütykös hattyú 263 Anser albifrons flavirostris grönlandi nagy lilik 264 Anser rossii hólúd 265 Branta hutchinsii alaszkai lúd 266 Anas americana álarcos réce 267 Anas falcata sarlós réce 268 Anas formosa cifra réce 269 Anas rubripes kormos réce 270 Anas discors kékszárnyú réce 271 Aix sponsa kisasszonyréce (karolinai réce)* 272 Aythya americana amerikai barátréce 273 Aythya valisineria rókafejű réce 274 Aythya collaris örvös réce 275 Aythya affinis búbos réce 276 Somateria fischeri pápaszemes pehelyréce 277 Histrionicus histrionicus tarka réce 278 Melanitta perspicillata pápaszemes réce 279 Bucephala albeola fehérfejű kerceréce 280 Bucephala islandica izlandi kerceréce 281 Mergus cucullatus csuklyás bukó 282 GALLIFORMES TYÚKALAKÚAK 283 Phasianidae fácánfélék 284 Lagopus lagopus sarki hófajd 285 Lagopus muta havasi hófajd 286 Alectoris chukar csukár 287 Alectoris graeca szirti fogoly 288 Alectoris rufa vörös fogoly 289 Alectoris barbara barnanyakú szirtifogoly 290 Francolinus francolinus örvös frankolin 291 GAVIIFORMES BÚVÁRALAKÚAK 292 Gaviidae búvárfélék 293 Gavia adamsii fehércsőrű búvár 294 PODICIPEDIFORMES VÖCSÖKALAKÚAK 295 Podicipedidae vöcsökfélék 296 Podilymbus podiceps gyűrűscsőrű vöcsök 297 PROCELLARIIFORMES VÉSZMADÁR-ALAKÚAK 298 Diomedeidae albatroszfélék 299 Thalassarche melanophris dolmányos albatrosz 300 Thalassarche chlororhynchos sárgacsőrű albatrosz 301 Diomedea exulans vándoralbatrosz 302 Procellariidae vészmadárfélék 303 Macronectes giganteus déli óriáshojsza 304 Fulmarus glacialis északi sirályhojsza 305 Daption capense galambhojsza 306 Pterodroma madeira madeirai viharmadár 307 Pterodroma feae * zöld-foki viharmadár 308 Pterodroma cahow Bermuda-szigeteki viharmadár 309 Pterodroma hasitata karibi viharmadár 310 Pterodroma arminjoniana trindadei viharmadár 311 Bulweria bulwerii szalagos szerecsenhojsza 312 Calonectris edwardsii zöld-foki vészmadár 313 Calonectris diomedea * mediterrán vészmadár 314 Puffinus gravis (Ardenna gravis) nagy vészmadár 315 Puffinus griseus (Ardenna grisea) szürke vészmadár 316 Puffinus puffinus atlanti vészmadár 317 Puffinus mauretanicus Baleár-szigeteki vészmadár 318 Puffinus yelkouan bukdosó vészmadár 319 Puffinus assimilis * kis vészmadár 320 Oceanitidae déliviharfecske-félék 321 Fregetta tropica feketehasú viharfecske 322 Oceanites oceanicus Wilson-viharfecske 323 Pelagodroma marina fehérarcú viharfecske 324 Hydrobatidae viharfecskefélék 325 Hydrobates pelagicus viharfecske 326 Oceanodroma leucorhoa (Hydrobates leucorhous) villás viharfecske 327 Oceanodroma monorhis (Hydrobates monorchis) koreai viharfecske 328 Oceanodroma castro * (Hydrobates castro) madeirai viharfecske 329 PHAETHONTIFORMES TRÓPUSIMADÁR-ALAKÚAK 330 Phaethontidae trópusimadár-félék 331 Phaethon aethereus vöröscsőrű trópusimadár 332 Phaethon lepturus fehérfarkú trópusimadár 333 SULIFORMES SZULAALAKÚAK 334 Sulidae szulafélék 335 Sula sula piroslábú szula 336 Sula dactylatra álarcos szula 337 Sula leucogaster barna szula 338 Morus bassanus szula 339 Phalacrocoracidae kárókatonafélék 340 Phalacrocorax carbo kárókatona 341 Phalacrocorax auritus füles kárókatona 342 Phalacrocorax aristotelis üstökös kárókatona 343 Fregatidae fregattmadárfélék 344 Fregata magnificens pompás fregattmadár 345 Fregata aquila ascensioni fregattmadár 346 PELECANIFORMES GÖDÉNYALAKÚAK 347 Pelecanidae gödényfélék 348 Pelecanus rufescens vörhenyes gödény 349 Ardeidae gémfélék 350 Botaurus lentiginosus amerikai bölömbika 351 Ixobrychus exilis amerikai törpegém 352 Ixobrychus eurhythmus vörhenyes törpegém 353 Ixobrychus sturmii szerecsentörpegém 354 Nycticorax violaceus sárgakoronás bakcsó 355 Ardeola bacchus kínai üstökösgém 356 Butorides striata * mangrovegém 357 Egretta caerulea kék gém 358 Egretta tricolor lagúnagém 359 Egretta gularis zátonykócsag 360 Egretta thula hókócsag 361 Egretta intermedia (Ardea brachyryncha) középkócsag 362 Ardea melanocephala feketenyakú gém 363 Ardea herodias királygém 364 Threskiornithidae íbiszfélék 365 Geronticus eremita tarvarjú 366 Platalea alba afrikai kanalasgém 367 CICONIIFORMES GÓLYAALAKÚAK 368 Ciconiidae gólyafélék 369 Mycteria ibis rózsás tantalusz 370 Leptoptilos crumenifer afrikai marabu 371 PHOENICOPTERIFORMES FLAMINGÓALAKÚAK 372 Phoenicopteridae flamingófélék 373 Phonicopterus minor (Phoeniconaias minor) kis flamingó 374 ACCIPITRIFORMES VÁGÓMADÁRALAKÚAK 375 Accipitridae vágómadárfélék 376 Pernis ptilorhynchus bóbitás darázsölyv 377 Elanoides forficatus fecskekánya 378 Haliaeetus leucoryphus szalagos rétisas 379 Haliaeetus leucocephalus fehérfejű rétisas 380 Gypaetus barbatus saskeselyű 381 Gyps africanus fehérhátú keselyű 382 Gyps rueppellii karvalykeselyű 383 Torgos tracheliotos füles keselyű 384 Aquila rapax szavannasas 385 Aquila adalberti ibériai sas 386 FALCONIFORMES SÓLYOMALAKÚAK 387 Falconidae sólyomfélék 388 Falco sparverius tarka vércse 389 Falco amurensis amuri vércse 390 Falco concolor hamvas sólyom 391 Falco pelegrinoides sivatagi sólyom 392 GRUIFORMES DARUALAKÚAK 393 Rallidae guvatfélék 394 Porzana carolina álarcos vízicsibe 395 Porzana marginalis (Amaurornis marginata) csíkos vízicsibe 396 Crex egregia afrikai haris 397 Gallinula angulata törpevízityúk 398 Porphyrio alleni afrikai szultántyúk 399 Porphyrio martinicus amerikai szultántyúk 400 Fulica americana gyűrűscsőrű szárcsa 401 Fulica cristata bütykös szárcsa 402 Gruidae darufélék 403 Grus canadensis (Antigone canadensis) kanadai daru 404 OTIDIFORMES TÚZOKALAKÚAK 405 Otididae túzokfélék 406 Chlamydotis undulata galléros túzok 407 Chlamydotis macqueenii pettyes túzok 408 CHARADRIIFORMES LILEALAKÚAK 409 Turnicidae guvatfürjfélék 410 Turnix sylvaticus guvatfürj 411 Haematopodidae csigaforgató-félék 412 Haematopus meadewaldoi Kanári-szigeteki csigaforgató 413 Glareolidae székicsérfélék 414 Pluvianus aegyptius krokodilmadár 415 Cursorius cursor futómadár 416 Glareola maldivarum keleti székicsér 417 Charadriidae lilefélék 418 Charadrius vociferus ékfarkú lile 419 Charadrius semipalmatus kanadai lile 420 Charadrius pecuarius apró lile 421 Charadrius mongolus tibeti lile 422 Charadrius asiaticus sztyeppi lile 423 Charadrius veredus barnaszárnyú lile 424 Pluvialis dominicus amerikai pettyeslile 425 Pluvialis fulva ázsiai pettyeslile 426 Scolopacidae szalonkafélék 427 Calidris tenuirostris nagy partfutó 428 Calidris pusilla kis partfutó 429 Calidris mauri alaszkai partfutó 430 Calidris fuscicollis Bonaparte-partfutó 431 Calidris ruficollis rozsdástorkú partfutó 432 Calidris subminuta hosszúujjú partfutó 433 Calidris minutilla törpepartfutó 434 Calidris bairdii Baird-partfutó 435 Calidris acuminata hegyesfarkú partfutó 436 Calidris himantopus töcspartfutó 437 Gallinago stenura hegyesfarkú sárszalonka 438 Gallinago megala tajgasárszalonka 439 Scopolax minor koboldszalonka 440 Limnodromus scolopaceus hosszúcsőrű cankógoda 441 Limnodromus griseus rövidcsőrű cankógoda 442 Limosa haemastica feketeszárnyú goda 443 Numenius minutus törpepóling 444 Numenius borealis eszkimópóling 445 Bartramia longicauda hosszúfarkú cankó 446 Tringa melanoleuca mocsári cankó 447 Tringa solitaria remetecankó 448 Tringa brevipes szibériai vándorcankó 449 Tringa semipalmata lármás cankó 450 Actitis macularius pettyes billegetőcankó 451 Phalaropus tricolor Wilson-víztaposó 452 Stercorariidae halfarkasfélék 453 Catharacta maccormicki délsarki halfarkas 454 Laridae sirályfélék 455 Larus leucophthalmus pápaszemes sirály 456 Larus atricilla kacagó sirály 457 Larus relictus mongol sirály 458 Larus pipixcan prérisirály 459 Larus philadelphia Bonaparte-sirály 460 Larus cirrocephalus szürkefejű sirály 461 Larus delawarensis gyűrűscsőrű sirály 462 Larus dominicanus déli sirály 463 Larus smithsonianus amerikai ezüstsirály 464 Larus cachinnans sztyeppi sirály 465 Larus michahellis sárgalábú sirály 466 Larus armenicus örmény sirály 467 Larus schistisagus kamcsatkai sirály 468 Larus thayeri eszkimósirály 469 Larus glaucescens Bering-tengeri sirály 470 Rhodostethia rosea rózsás sirály 471 Pagophila eburnea hósirály 472 Sterna maxima (Thalasseus maximus) királycsér 473 Sterna bengalensis (Thalasseus bengalensis) bengáliai csér 474 Sterna elegans (Thalasseus elegans) pompás csér 475 Sterna dougallii rózsás csér 476 Sterna forsteri tavi csér 477 Sterna aleutica (Onychoprion aleuticus) Bering- tengeri csér 478 Sterna anathetus (Onychoprion anaethetus) álarcos csér 479 Sterna fuscata (Onychoprion fuscata) füstös csér 480 Anous stolidus barna noddi 481 Alcidae alkafélék 482 Uria aalge lumma 483 Uria lomvia vastagcsőrű lumma 484 Pinguinus impennis óriásalka 485 Cepphus grylle fekete lumma 486 Alle alle alkabukó 487 Aethia psittacula papagájalka 488 Synthliboramphus antiquus ezüstalka 489 Brachyramphus perdix hosszúcsőrű alka 490 Fratercula cirrhata kontyos lunda 491 PTEROCLIFORMES PUSZTAITYÚK-ALAKÚAK 492 Pteroclididae pusztaityúkfélék 493 Pterocles senegallus pettyes pusztaityúk 494 Pterocles orientalis feketehasú pusztaityúk 495 Pterocles alchata nyílfarkú pusztaityúk 496 Pterocles exustus barnahasú pusztaityúk 497 Syrrhaptes paradoxus talpastyúk 498 COLUMBIFORMES GALAMBALAKÚAK 499 Columbidae galambfélék 500 Columba livia szirti galamb* 501 Columba palumbus azorica azori örvös galamb 502 Columba trocaz madeirai babérgalamb 503 Columba bollii szürkefejű babérgalamb 504 Columba junoniae fehérfarkú babérgalamb 505 Streptopelia orientalis keleti gerle 506 Streptopelia senegalensis (Stigmatopelia senegalensis) pálmagerle* 507 Oena capensis álarcos gerle (fokföldi galamb)* 508 Zenaida macroura sirató gerle 509 CUCULIFORMES KAKUKKALAKÚAK 510 Cuculidae kakukkfélék 511 Chrysococcyx caprius rezes fénykakukk 512 Coccyzus erythrophthalmus feketecsőrű esőkakukk 513 Coccyzus americanus sárgacsőrű esőkakukk 514 STRIGIFORMES BAGOLYALAKÚAK 515 Strigidae bagolyfélék 516 Strix nebulosa szakállas bagoly 517 Asio capensis mocsári fülesbagoly 518 CAPRIMULGIFORMES LAPPANTYÚALAKÚAK 519 Caprimulgidae lappantyúfélék 520 Caprimulgus ruficollis rozsdásnyakú lappantyú 521 Caprimulgus aegyptius sivatagi lappantyú 522 Chordeiles minor estifecske 523 Apodidae sarlósfecskefélék 524 Hirundapus caudacutus sertefarkú sarlósfecske 525 Chaetura pelagica kéménysarlósfecske 526 Apus unicolor egyszínű sarlósfecske 527 Apus pacificus keleti sarlósfecske 528 Apus caffer kaffersarlósfecske 529 Apus affinis kis sarlósfecske 530 CORACIIFORMES SZALAKÓTAALAKÚAK 531 Alcedinidae jégmadárfélék 532 Halcyon smyrnensis barna halkapó 533 Ceryle rudis tarka halkapó 534 Megaceryle alcyon örvös halkapó 535 Meropidae gyurgyalagfélék 536 Merops orientalis smaragdgyurgyalag 537 Merops persicus zöld gyurgyalag 538 PICIFORMES HARKÁLYALAKÚAK 539 Picidae harkályfélék 540 Colaptes auratus északi hangyászküllő 541 Sphyrapicus varius sárgahasú cukorharkály 542 Picoides tridactylus háromujjú hőcsik 543 PASSERIFORMES VERÉBALAKÚAK 544 Tyrannidae tirannuszfélék 545 Sayornis phoebe szürke légykapótirannusz 546 Tyrannus savana villásfarkú királygébics 547 Alaudidae pacsirtafélék 548 Ammomanes cinctura homoki pacsirta 549 Ammomanes deserti sivatagi pacsirta 550 Eremalauda dunni nomádpacsirta 551 Alaemon alaudipes sarlóscsőrű pacsirta 552 Chersophilus duponti vékonycsőrű pacsirta 553 Melanocorypha bimaculata hegyi kalandrapacsirta 554 Melanocorypha leucoptera fehérszárnyú pacsirta 555 Melanocorypha yeltoniensis szerecsenpacsirta 556 Calandrella rufescens csíkos szikipacsirta 557 Galerida theklae kövi pacsirta 558 Eremophila bilopha sivatagi fülespacsirta 559 Hirundinidae fecskefélék 560 Tachycineta bicolor odúfecske 561 Ptyonoprogne rupestris szirtifecske 562 Hirundo pyrrhonota sziklafecske 563 Progne subis északi bíborfecske 564 Motacillidae billegetőfélék 565 Anthus godlewskii mongol pityer 566 Anthus berthelotii kanári-szigeteki pityer 567 Anthus similis hosszúcsőrű pityer 568 Anthus hodgsoni olívhátú pityer 569 Anthus gustavi tundrapityer 570 Anthus petrosus parti pityer 571 Anthus rubescens vörhenyes pityer 572 Pycnonotidae bülbülfélék 573 Pycnonotus barbatus barna bülbül 574 Bombycillidae csonttollúfélék 575 Bombycilla cedrorum cédruscsonttollú 576 Hypocolius ampelinus selyemgébics 577 Mimidae gezerigófélék 578 Mimus polyglottos énekes gezerigó 579 Toxostoma rufum vörhenyes gezerigó 580 Dumetella carolinensis macskamadár 581 Prunellidae szürkebegyfélék 582 Prunella montanella szibériai szürkebegy 583 Prunella atrogularis feketetorkú szürkebegy 584 Turdidae rigófélék 585 Cercotrichas galactotes tüskebujkáló 586 Luscinia sibilans rőtfarkú fülemüle 587 Luscinia calliope rubinbegy 588 Luscinia cyane kék fülemüle 589 Irania gutturalis fehértorkú fülemüle 590 Phoenicurus moussieri gyémántrozsdafarkú 591 Saxicola dacotiae kanári-szigeteki csuk 592 Saxicola caprata gyászos csuk 593 Oenanthe cypriaca ciprusi hantmadár 594 Oenanthe xanthoprymna vörösfarkú hantmadár 595 Oenanthe deserti sivatagi hantmadár 596 Oenanthe lugens gyászos hantmadár 597 Oenanthe finschii türk hantmadár 598 Oenanthe monacha csuklyás hantmadár 599 Oenanthe leucopyga koronás hantmadár 600 Oenanthe leucura kormos hantmadár 601 Zoothera dauma * himalájai földirigó 602 Zoothera sibirica (Geokichla sibirica) szibériai földirigó 603 Zoothera naevia (Ixoreus naevius) tarka földirigó 604 Hylocichla mustelina erdei fülemülerigó 605 Catharus guttatus pettyes fülemülerigó 606 Catharus ustulatus flótázó fülemülerigó 607 Catharus minimus szürkearcú fülemülerigó 608 Catharus fuscescens vörhenyes fülemülerigó 609 Turdus unicolor szürke rigó 610 Turdus obscurus halvány rigó 611 Turdus naumanni Naumann-rigó 612 Turdus eunomus rőtszárnyú rigó 613 Turdus atrogularis feketetorkú rigó 614 Turdus ruficollis rőttorkú rigó

615 Turdus migratorius vándorrigó 616 Sylviidae poszátafélék 617 Prinia gracilis karcsú prínia 618 Locustella certhiola csíkos tücsökmadár 619 Locustella lanceolata foltos tücsökmadár 620 Locustella fasciolata dalos tücsökmadár 621 Acrocephalus griseldis eufráteszi nádirigó 622 Acrocephalus aedon (Iduna aedon) vastagcsőrű nádirigó 623 Hippolais opaca (Iduna opaca) spanyol geze 624 Hippolais rama (Iduna rama) perzsa geze 625 Hippolais languida bozótgeze 626 Hippolais olivetorum olívgeze 627 Hippolais polyglotta déli geze 628 Sylvia sarda szardíniai poszáta 629 Sylvia balearica Baleár-szigeteki poszáta 630 Sylvia undata bujkáló poszáta 631 Sylvia deserticola Atlasz-hegységi poszáta 632 Sylvia conspicillata törpeposzáta 633 Sylvia mystacea tamariszkuszposzáta 634 Sylvia melanothorax ciprusi poszáta 635 Sylvia rueppelli (Sylvia ruppelli) feketetorkú poszáta 636 Sylvia nana sivatagi poszáta 637 Sylvia deserti szaharai poszáta 638 Sylvia hortensis dalos poszáta 639 Sylvia crassirostris vastagcsőrű poszáta 640 Phylloscopus coronatus koronás füzike 641 Phylloscopus trochiloides sárga füzike 642 Phylloscopus borealis északi füzike 643 Phylloscopus humei himalájai füzike 644 Phylloscopus schwarzi vastagcsőrű füzike 645 Phylloscopus fuscatus barna füzike 646 Phylloscopus orientalis balkáni füzike 647 Phylloscopus neglectus perzsa füzike 648 Phylloscopus brehmi (Phylloscopus ibericus) ibériai füzike 649 Phylloscopus canariensis kanári-szigeteki füzike 650 Phylloscopus sindianus hegyi füzike 651 Regulus teneriffae kanári-szigeteki királyka 652 Regulus madeirensis madeirai királyka 653 Muscicapidae légykapófélék 654 Muscicapa dauurica barna légykapó 655 Ficedula semitorquata félörvös légykapó 656 Ficedula speculigera Atlasz-hegységi légykapó 657 Ficedula mugimaki fenyveslégykapó 658 Paridae cinegefélék 659 Parus lugubris (Poecile lugubris) füstös cinege 660 Parus cinctus (Poecile cinctus) lappföldi cinege 661 Parus cyanus (Cyanistes cyanus) lazúrcinege 662 Parus teneriffae (Cyanistes teneriffae) Kanári-szigeteki kékcinege 663 Sittidae csuszkafélék 664 Sitta krueperi török csuszka 665 Sitta whiteheadi korzikai csuszka 666 Sitta canadensis kanadai csuszka 667 Sitta neumayer kövi csuszka 668 Laniidae gébicsfélék 669 Tchagra senegalus barátcsagra 670 Lanius cristatus barna gébics 671 Lanius isabellinus pusztai gébics 672 Lanius phoenicuroides turkesztáni gébics 673 Lanius schach hosszúfarkú gébics 674 Lanius meridionalis sivatagi őrgébics 675 Lanius excubitorius szalagos őrgébics 676 Lanius nubicus álarcos gébics 677 Corvidae varjúfélék 678 Perisoreus infaustus északi szajkó 679 Cyanopica cyanus kék szarka 680 Corvus dauuricus örvös csóka 681 Sturnidae seregélyfélék 682 Sturnus vulgaris seregély 683 Sturnus unicolor egyszínű seregély 684 Sturnus sturninus (Agropsar sturninus) bíborhátú seregély 685 Passeridae verébfélék 686 Passer domesticus * házi veréb 687 Passer moabiticus tamariszkuszveréb 688 Petronia brachydactyla halvány köviveréb 689 Petronia petronia köviveréb 690 Vireonidae lombgébicsfélék 691 Vireo griseus szürke lombgébics 692 Vireo flavifrons sárgatorkú lombgébics 693 Vireo philadelphicus sárgahasú lombgébics 694 Vireo olivaceus pirosszemű lombgébics 695 Fringillidae pintyfélék 696 Fringilla teydea kék pinty 697 Serinus pusillus vöröshomlokú csicsörke 698 Serinus canaria kanári* 699 Serinus citrinella (Carduelis citrinella) citromcsicsörke (citromcsíz) 700 Serinus corsicanus (Carduelis corsicana) korzikai csicsörke (korzikai csíz) 701 Loxia scotica skót keresztcsőrű 702 Loxia pytyopsittacus nagy keresztcsőrű 703 Carpodacus roseus rózsás pirók 704 Pyrrhula murina azori süvöltő 705 Rhodopechys sanguineus rózsásszárnyú sivatagipinty 706 Rhodopechys obsoletus feketecsőrű sivatagipinty 707 Bucanetes githagineus trombitás sivatagipinty 708 Hesperiphona vespertina (Coccothraustes vespertinus) koronás meggyvágó 709 Parulidae amerikaiposzáta-félék 710 Mniotilta varia csíkos kéregjáró 711 Vermivora chrysoptera aranyszárnyú hernyófaló 712 Vermivora cyanoptera kékszárnyú hernyófaló 713 Vermivora peregrina szürkefejű hernyófaló 714 Parula americana északi lombposzáta 715 Dendroica petechia sárga lombjáró 716 Dendroica pensylvanica barkós lombjáró 717 Dendroica virens feketetorkú lombjáró 718 Dendroica fusca narancstorkú lombjáró 719 Dendroica tigrina tigrislombjáró 720 Dendroica caerulescens kékes lombjáró 721 Dendroica magnolia magnólia-lombjáró 722 Dendroica coronata koronás lombjáró 723 Dendroica striata kucsmás lombjáró 724 Dendroica castanea rozsdás lombjáró 725 Setophaga ruticilla legyezőfarkú lombposzáta 726 Seiurus aurocapilla koronás harasztjáró 727 Seiurus motacilla (Parkesia motacilla) billegető harasztjáró 728 Seiurus noveboracensis (Parkesia noveboracensis) lápi harasztjáró 729 Geothlypis trichas északi álarcosposzáta 730 Wilsonia citrina csuklyás lombjáró 731 Wilsonia pusilla sapkás lombjáró

732 Wilsonia canadensis örvös lombjáró 733 Thraupidae tangarafélék 734 Piranga rubra piros tangara 735 Piranga olivacea skarláttangara 736 Emberizidae sármányfélék 737 Pipilo erythrophthalmus tarka avarsármány 738 Chondestes grammacus pacsirtasármány 739 Ammodramus sandwichensis mezei verébsármány 740 Passerella iliaca vörhenyes verébsármány 741 Melospiza melodia énekes verébsármány 742 Melospiza lincolnii Lincoln-verébsármány 743 Zonotrichia leucophrys koronás verébsármány 744 Zonotrichia albicollis fehértorkú verébsármány 745 Junco hyemalis füstös junkó 746 Emberiza spodocephala feketearcú sármány 747 Emberiza striolata sivatagi sármány 748 Emberiza cineracea szürke sármány 749 Emberiza buchanani kövi sármány 750 Emberiza caesia rozsdás sármány 751 Emberiza fucata barnafülű sármány 752 Emberiza chrysophrys tajgasármány 753 Emberiza rutila vörhenyes sármány 754 Emberiza aureola aranyos sármány 755 Emberiza pallasi szürkevállú sármány 756 Emberiza bruniceps vörösfejű sármány 757 Emberiza elegans sárgatorkú sármány 758 Spiza americana préripinty 759 Pheucticus ludovicianus vörösmellű magvágó 760 Passerina cyanea indigópinty 761 Icteridae csirögefélék 762 Dolichonyx oryzivorus seregélysármány 763 Molothrus ater barnafejű gulyajáró 764 Quiscalus quiscula bíborcsiröge 765 Xanthocephalus xanthocephalus sárgafejű csiröge 766 Icterus galbula narancstrupiál 767 MAMMALIA EMLŐSÖK 768 PLACENTALIA MÉHLEPÉNYES EMLŐSÖK 769 ERINACEOMORPHA SÜNALAKÚAK 770 Erinaceidae sünfélék 771 Erinaceus algirus mediterrán sün 772 SORICOMORPHA CICKÁNYALAKÚAK 773 Soricidae cickányfélék 774 Crocidura canariensis Kanári-szigeteki cickány 775 Crocidura sicula szicíliai cickány 776 Talpidae vakondfélék 777 Galemys pyrenaicus pireneusi pézsmacickány (dezmán) 778 MEGACHIROPTERA NAGYDENEVÉREK 779 Pteropodidae repülőkutyafélék 780 Rousettus aegyptiacus nílusi repülőkutya 781 MICROCHIROPTERA KISDENEVÉREK 782 Rhinolophidae patkósdenevér-félék 783 Rhinolophus blasii Blasius-patkósdenevér 784 Rhinolophus mehelyi Méhely-patkósdenevér 785 Vespertilionidae simaorrúdenevér-félék 786 Eptesicus bottae Botta-késeidenevér 787 Myotis capaccinii hosszúlábú denevér 788 Nyctalus azoreum Azori-szigeteki koraidenevér 789 Pipistrellus maderensis madeirai törpedenevér 790 Plecotus kolombatovici déli hosszúfülű-denevér 791 Plecotus macrobullaris hegyi hosszúfülű-denevér 792 Plecotus teneriffae tenerifei hosszúfülű-denevér 793 Tadarididae szelindekdenevér-félék 794 Tadarida teniotis nagy szelindekdenevér 795 DUPLICIDENTATA NYÚLALAKÚAK 796 Leporidae nyúlfélék 797 Lepus timidus havasi nyúl 798 RODENTIA RÁGCSÁLÓK 799 Sciuridae mókusfélék 800 Marmota marmota latirostris európai mormota latirostris alfaja 801 Pteromys volans szibériai repülőmókus 802 Spermophilus suslicus gyöngyös ürge 803 Sciurus anomalus perzsa mókus 804 Cricetidae hörcsögfélék 805 Cricetus cricetus (mezei) hörcsög 806 Mesocricetus newtoni dobrudzsai aranyhörcsög 807 Microtidae pocokfélék 808 Dinaromys bogdanovi havasi őspocok 809 Microtus cabrerae Cabrera-pocok 810 Microtus tatricus tátrai földipocok (tátrai pocok) 811 Gliridae pelefélék 812 Eliomys quercinus kerti pele 813 Myomimus roachi bolgár egérpele 814 Zapodidae szöcskeegérfélék 815 Sicista betulina északi szöcskeegér 816 Hystricidae sülfélék 817 Hystrix cristata tarajos sül 818 CARNIVORA RAGADOZÓK 819 Canidae kutyafélék 820 Alopex lagopus sarki róka* 821 Mustelidae menyétfélék 822 Mustela lutreola európai nyérc 823 Vormela peregusna tigrisgörény 824 Gulo gulo rozsomák 825 Viverridae cibetmacskafélék 826 Genetta genetta északi petymeg 827 Herpestes ichneumon egyiptomi mongúz 828 Felidae macskafélék 829 Lynx pardinus párduchiúz 830 PINNIPEDIA ÚSZÓLÁBÚAK 831 Phocidae fókafélék 832 Cystophora cristata hólyagos fóka 833 Erignathus barbatus szakállas fóka 834 Halichoerus grypus kúpos fóka 835 Monachus monachus mediterrán barátfóka 836 Pagophilus groenlandicus grönlandi fóka 837 Phoca hispida gyűrűsfóka 838 Phoca vitulina borjúfóka 839 ARTIODACTYLA PÁROSUJJÚ PATÁSOK 840 Cervidae szarvasfélék 841 Cervus elaphus corsicanus korzikai gímszarvas (törpe gímszarvas) 842 Bovidae marhafélék 843 Bison bonasus európai bölény 844 Capra aegagrus bezoárkecske* 845 Capra ibex kőszáli kecske 846 Capra pyrenaica spanyol kecske 847 Ovis musimon muflon** 848 Ovis musimon ophion ciprusi muflon 849 Rupicapra (pyrenaica) ornata abruzzói zerge 850 CETACEA CETEK 851 Delphinidae delfinfélék 852 Delphinus delphis közönséges delfin 853 Feresa attenuata törpe-kardszárnyúdelfin 854 Globicephala macrorynchus rövidszárnyú gömbölyűfejű-delfin 855 Globicephala melas hosszúszárnyú gömbölyűfejű-delfin 856 Grampus griseus Risso-delfin 857 Lagenodelphis hosei Fraser-delfin 858 Lagerorchynchus acutus fehéroldalú delfin 859 Lagerorchynchus albirostris fehércsőrű delfin 860 Orcinus orca közönséges kardszárnyúdelfin 861 Peponocephala electra fehérajkú kardszárnyúdelfin 862 Pseudorca crassidens kis kardszárnyúdelfin 863 Sousa teuszii nyugat-afrikai púposdelfin 864 Stenella attenuata pettyes delfin 865 Stenella clymene háromszínű delfin 866 Stenella coeruleoalba csíkos delfin 867 Stenella frontalis atlanti delfin 868 Steno bredanensis hosszúcsőrű delfin 869 Tursiops truncatus palackorrú delfin 870 Phocoenidae disznódelfin-félék 871 Phocoena phocoena közönséges disznódelfin 872 Monodontidae narválfélék 873 Delphinapterus leucas beluga (fehér delfin) 874 Monodon monoceros narvál 875 Ziphiidae csőröscetfélék 876 Hyperoodon ampullatus kacsafejű csőröscet 877 Mesoplodon bidens északi csőröscet 878 Mesoplodon densirostris állas csőröscet 879 Mesoplodon europaeus antillai csőröscet 880 Mesoplodon grayi hosszúorrú csőröscet 881 Mesoplodon mirus True-csőröscet 882 Ziphius cavirostris Cuvier-csőröscet 883 Physeteridae ámbráscetfélék 884 Kogia breviceps kis ámbráscet 885 Kogia simus törpeámbráscet 886 Physeter macrocephalus nagy ámbráscet 887 Balaenidae simabálna-félék 888 Balaena glacialis északi-foki bálna 889 Balaena mysticetus grönlandi bálna 890 Balaenopteridae barázdásbálna-félék 891 Balaenoptera acutorostrata csukabálna 892 Balaenoptera borealis tőkebálna 893 Balaenoptera edeni trópusi bálna 894 Balaenoptera musculus óriásbálna (kék bálna) 895 Balaenoptera physalus közönséges barázdásbálna (közönséges bálna) 896 Megaptera novaeangliae hosszúszárnyú bálna

 • Kivéve a háziasított formákat
  • Csak a Korzikán és Szardínián élő természetes populációk

9. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelethez * VÉDETT GOMBÁK ÉS ZUZMÓK (LICHENIZÁLT GOMBÁK) Faj tudományos neve Faj magyar elnevezése Természetvédelmi értéke (Ft) GOMBÁK 1. Agaricus bohusii csoportos csiperke 5 000 2. Amanita caesarea császárgalóca 5 000 3. Amanita lepiotoides húsbarna galóca 10 000 4. Amanita vittadinii őzlábgalóca 5 000 5. Battarrea phalloides álszömörcsög 5 000 6. Boletus dupainii kárminvörös tinóru 10 000 7. Cantharellus melanoxeros sötétedőhúsú rókagomba 10 000 8. Cortinarius paracephalixus nyárfa-pókhálósgomba 5 000 9. Cortinarius praestans óriás-pókhálósgomba 5 000 10. Disciotis venosa ráncos tárcsagomba 5 000 11. Elaphomyces anthracinus köldökös álszarvasgomba 5 000 12. Elaphomyces leveillei patinás álszarvasgomba 5 000 13. Elaphomyces maculatus foltos álszarvasgomba 5 000 14. Elaphomyces mutabilis bundás álszarvasgomba 5 000 15. Elaphomyces persoonii kékbelű álszarvasgomba 5 000 16. Elaphomyces virgatosporus csíkosspórájú álszarvasgomba 5 000 17. Chlorophyllum agaricoides (Endoptychum agaricoides) lemezes pöfeteg 5 000 18. Entoloma porphyrophaeum lilásbarna döggomba 5 000 19. Flammulina ononidis iglice-fülőke, mezei télifülőke 10 000 20. Floccularia luteovirens sárgászöld pikkelyespereszke 5 000 21. Ganoderma cupreolaccatum rézvörös lakkostapló 5 000 22. Geastrum hungaricum honi csillaggomba 10 000 23. Gomphidius roseus rózsaszínű nyálkásgomba 5 000 24. Gomphus clavatus disznófülgomba 10 000 25. Grifola frondosa ágas tapló 10 000 26. Gyrodon lividus éger-tinóru 5 000 27. Hapalopilus croceus sáfrányszínű likacsgomba 10 000 28. Hericium cirrhatum tüskés sörénygomba 5 000 29. Hericium erinaceus közönséges süngomba 5 000 30. Hygrocybe calyptriformis rózsaszínű nedűgomba 10 000 31. Hygrocybe punicea vérvörös nedűgomba 10 000 32. Hygrophorus marzuolus tavaszi csigagomba 5 000 33. Hygrophorus poetarum izabellvöröses csigagomba 5 000 34. Hypsizygus ulmarius laskapereszke 5 000 35. Lactarius helvus daróc-tejelőgomba 5 000 36. Leccinum variicolor tarkahúsú érdestinóru 5 000 37. Leucopaxillus compactus háromszínű álpereszke 5 000 38. Leucopaxillus lepistoides tejpereszke 5 000 39. Leucopaxillus macrocephalus gyökeres álpereszke 5 000 40. Lycoperdon mammiforme cafatos pöfeteg 5 000 41. Phellodon niger fekete gereben, fekete szagosgereben 10 000 42. Pholiota squarrosoides fakópikkelyes tőkegomba 5 000 43. Phylloporus pelletieri lemezes tinóru 5 000 44. Pluteus umbrosus pelyhes csengettyűgomba 5 000 45. Polyporus rhizophilus gyepi likacsosgomba 5 000 46. Polyporus umbellatus tüskegomba 10 000 47. Polyporus tuberaster olaszgomba 5 000 48. Porphyrellus porphyrosporus sötét tinóru 10 000 49. Pseudoboletus parasiticus élősdi tinóru 5 000 50. Rhodotus palmatus tönkös kacskagomba 5 000 51. Russula claroflava krómsárga galambgomba 5 000 52. Sarcodon joeides lilahúsú gereben 10 000 53. Sarcodon scabrosus korpás gereben 5 000 54. Scutiger pes-caprae barnahátú zsemlegomba 10 000 55. Squamanita schreieri sárga pikkelyesgalóca 10 000 56. Strobilomyces strobilaceus pikkelyes tinóru 5 000 57. Tulostoma obesum (Tulostoma volvulatum) bocskoros nyelespöfeteg 10 000 58. Volvariella bombycina óriás bocskorosgomba 5 000 ZUZMÓK 59. Cetraria aculeata tüskés vértecs 5 000 60. Cetraria islandica 1 izlandi zuzmó1 10 000 61. Cladonia arbuscula erdei rénzuzmó 5 000 62. Cladonia magyarica magyar tölcsérzuzmó 5 000 63. Cladonia mitis szelíd rénzuzmó 5 000 64. Cladonia rangiferina valódi rénzuzmó 5 000 65. Lobaria pulmonaria tüdőzuzmó 10 000 66. Peltigera leucophlebia változó ebzuzmó 10 000 67. Solorina saccata pettyegetett tárcsalapony 5 000 68. Umbilicaria deusta korpás csigalapony 10 000 69. Umbilicaria hirsuta bozontos csigalapony 10 000 70. Umbilicaria polyphylla soklombú csigalapony 10 000 71. Usnea florida virágos szakállzuzmó 5 000 72. Xanthoparmelia pulvinaris (Xanthoparmelia pseudohungarica) magyar bodrány 10 000 73. Xanthoparmelia pokornyi Pokorny-bodrány 5 000 74. Xanthoparmelia ryssolea homoki bodrány 10 000 75. Xanthoparmelia subdiffluens terülékeny bodrány 10 000 1 Kivéve a külföldről származó egyedekből készített, szárított gyógyszer-alapanyagot, valamint a gyógyászati végterméket.