Szerkesztő:KeFe/Tesztlapok/Teszt-19

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
Magyar_ név Népies_neve(i) Latin neve Védett!
Abaúji galaj w: w:Galium abaujense
Abrakzab w: w:Avena sativa
Ádám-berkenye w: w:Sorbus adami
Adriai sallangvirág w: w:Himantoglossum adriaticum
Adriai varjúháj w: w:Sedum acre sp. neglectum
Afrikai ligetszépe w: w:Oenothera oakesiana
Afrikai szegecsfű w: w:Malcolmia africana
Agár kosbor w: w:Orchis morio
Ágas békabuzogány w: w:Sparganium erectum
Ágas falgyom w: w:Parietaria diffusa
Ágas holdruta w: w:Botrychium matricariifolium 100 000 Ft.
Ágas homokliliom w: w:Anthericum ramosum
Ágas hölgymál w: w:Hieracium ramosum
Ágas rozsnok w: w:Bromus ramosus
Alacsony cikkesbecő w: w:Chorispora tenella
Alacsony füzény w: w:Lythrum hyssopifolia
Alacsony libatop w: w:Chenopodium pumilio
Alacsony pozdor w: w:Scorzonera humilis
Alacsony vadalma w: w:Malus dasyphylla
Áldott benedekfű w: w:Cnicus benedictus
Alexandriai here w: w:Trifolium alexandrinum
Amerikai alkörmös w: w:Phytolacca americana
Amerikai ezüstfa w: w:Elaeagnus commutata
Amerikai keresztlapu w: w:Erechtites hieracifolia
Amerikai kőris w: w:Fraxinus pennsylvanica
Amerikai narancseper w: w:Maclura pomifera
w:Amerikai tulipánfa w: w:Liriodendron tulipifera
w:Amerikai zsázsa w: w:Lepidium virginicum
w:Andreánszky-berkenye w: w:Sorbus andreanszkyana
Angol búza Hasas búza w:Triticum turgidum subsp. turgidum
w:Angol harmatfű w: Drosera anglica
w:Angolperje w: w:Lolium perenne
w:Ánizs w: w:Pimpinella anisum
w:Apró békalencse w: w:Lemna minor
w:Apró békaszőlő w: w:Potamogeton pusillus
w:Apró centike w: w:Centunculus minimus
w:Apró csalán [[w:Kis csalán w:Urtica urens
w:Apró csepplen w: w:Radiola linoides
w:Apró csetkáka w: w:Eleocharis acicularis
w:Apró füzény w: w:Lythrum tribracteatum
w:Apró gólyaorr w: w:Geranium pusillum
w:Apró gyékény w: w:Typha minima
w:Apró here w: w:Trifolium dubium
w:Apró keresztfű w: w:Cruciata pedemontana
w:Apró korallgyökér w: w:Corallorhiza trifida
w:Apró kőtörőfű w: w:Saxifraga tridactylites
w:Apró kutyatej w: w:Euphorbia exigua
w:Apró lucerna w: w:Medicago minima
w:Apró mályva w: w:Malva pusilla
w:Apró nefelejcs w: w:Myosotis stricta
w:Apró nőszirom w: w:Iris pumila
w:Apró szirtőr w: w:Hornungia petraea
w:Apró szulák w: w:Convolvulus arvensis
w:Apró tyúktaréj w: w:Gagea minima
w:Apró ujjasmuhar w: w:Digitaria ischaemum
w:Apró vajvirág [[w:szádor, szádorgó w:Orobanche nana
w:Apró vetővirág w: w:Sternbergia colchiciflora
w:Arab lucerna w: w:Medicago arabica
w:Aranyfürt w: w:Aster linosyris
w:Aranyos baraboly w: w:Chaerophyllum aureum
w:Aranyos fodorka w: w:Asplenium trichomanes
w:Aranyos veselke w: w:Chrysosplenium alternifolium
w:Aranyribiszke w: w:Ribes aureum
w:Árlevelű len w: w:Linum tenuifolium
w:Árnyéki sás w: w:Carex umbrosa
w:Árpasás w: w:Carex hordeistichos
w:Ártéri nyurgaszál w: w:Erucastrum nasturtiifolium
w:Árva rozsnok w: w:Bromus inermis
w:Aszályfű w: w:Eleusine indica
w:Átellenes rucaöröm w: w:Salvinia molesta
w:Atlaszcédrus w: w:Cedrus atlantica
w:Átnőttlevelű fátyolvirág w: w:Gypsophila perfoliata
w:Átnőttlevelű forrásfű w: w:Montia perfoliata
w:Átoktüske w: w:Cenchrus incertus
w:Áttetsző hölgymál w: w:Hieracium diaphanoides
w:Azúrkék kommelina w: w:Commelina communis
w:Babérboroszlán w: w:Daphne laureola
w:Babérfűz w: w:Salix pentandra
w:Bajuszos hagyma w: w:Allium vineale
w:Bakonyi berkenye w: w:Sorbus bakonyensis
w:Bakszarvú lepkeszeg w: w:Trigonella gladiata
w:Balatoni berkenye w: w:Sorbus balatonica
w:Balkáni kakascímer w: w:Rhinanthus wagneri
w:Balkáni medveköröm w: w:Acanthus balcanicus
w:Balti szegfű w: w:Dianthus arenarius
w:Bangitalevelű libatop w: w:Chenopodium opulifolium
w:Bánsági bazsarózsa w: w:Paeonia officinalis
Bánsági borgyökér mételykóró ]] w:Oenanthe banatica
w:Bánsági ebszékfű w: w:Tripleurospermum tenuifolium
w:Bánsági imola w: w:Centaurea jacea subsp. banatica
w:Bánsági sás w: w:Carex buekii
w:Baracklevelű harangvirág w: w:Campanula persicifolia
w:Baracklevelű keserűfű w: w:Persicaria maculosa
w:Bárány üröm w: w:Artemisia pontica
w:Baranyai peremizs w: w:Inula spiraeifolia
w:Barát szegfű w: w:Dianthus carthusianorum
w:Barázdált csenkesz w:Pusztai csenkesz w:Festuca rupicola
w:Barázdás csüdfű w: w:Astragalus sulcatus
w:Barkócaberkenye w: w:Sorbus torminalis
w:Barna palka w: w:Cyperus fuscus
w:Barna sás w: w:Carex hostiana
w:Bársonyos árvacsalán w: w:Lamium amplexicaule
w:Bársonyos görvélyfű w: w:Scrophularia scopolii
w:Bársonyos kakukkszegfű w: w:Lychnis coronaria
w:Bársonyos szeder w: w:Rubus fruticosus
w:Bársonyos tüdőfű w: w:Pulmonaria mollissima
w:Bartha-berkenye w: w:Sorbus barthae
w:Bartling-vajvirág szádor, szádorgó]] w:Orobanche bartlingii
w:Bécsi veronika w: w:Veronica vindobonensis
w:Békaboglárka w: w:Ranunculus flammula
w:Békalen w: w:Linum catharticum
w:Békapitypang w: w:Thrincia nudicaulis
w:Békaszittyó w: w:Juncus effusus
w:Bellard-porcsinkeserűfű w: w:Polygonum bellardii
w:Beneken-rozsnok w:Erdei rozsnok w:Bromus benekenii
w:Berchtold békaszőlő w: w:Potamogeton berchtoldii
w:Bérci here w: w:Trifolium alpestre
w:Bérci hölgymál w: w:Hieracium wiesbaurianum
w:Bérci ribiszke w: w:Ribes petraeum
w:Berki aggófű w: w:Senecio germanicus
w:Berki boglárka w: w:Ranunculus nemorosus
w:Berki bojtorján w: w:Arctium nemorosum
w:Berki habszegfű w: w:Silene nemoralis
w:Berki harmatkása w: w:Glyceria nemoralis
w:Berki ikravirág w: w:Arabis nemorensis
w:Berki lizinka w: w:Lysimachia nemorum
w:Berki menta w: w:Mentha × dumetorum
w:Berki nefelejcs w: w:Myosotis nemorosa
w:Berki rózsa w: w:Rosa corymbifera
w:Berki sás w: w:Carex otrubae
w:Berki szellőrózsa w: w:Anemone nemorosa
w:Berzedt galaj w: w:Galium divaricatum
w:Berzedt gólyaorr w: w:Geranium divaricatum
w:Berzedt koldustetű w: w:Lappula marginata
w:Berzedt rozsnok w: w:Bromus squarrosus
w:Berzedt sás w: w:Carex pairaei
w:Bibircses kecskerágó w: w:Euonymus verrucosus
w:Bibircses kőtörőfű w: w:Saxifraga granulata
w:Bibircses kutyatej w: w:Euphorbia verrucosa
w:Bibircses nyír w: w:Betula pendula
w:Bibircses torzon w: w:Polycnemum verrucosum
w:Bíbor nebáncsvirág w: w:Impatiens glandulifera
w:Bíbor sallangvirág w: w:Himantoglossum caprinum
w:Bíborfekete hagyma w: w:Allium atropurpureum
w:Bíborhere w: w:Trifolium incarnatum
w:Bíboros gólyaorr w: w:Geranium purpureum
w:Bíboros hajnalka w: w:Ipomoea purpurea
w:Bíboros kosbor w: w:Orchis purpurea
w:Bíboros vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche purpurea
w:Bieberstein-gyújtoványfű w: w:Linaria biebersteinii
w:Bimbóskel w: w:Brassica oleracea
w:Bóbitás küllőrojt w: w:Erigeron acris
w:Bodajki berkenye w: w:Sorbus bodajkensis
w:Bódító baraboly w: w:Chaerophyllum temulum
w:Bodros békaszőlő w: w:Potamogeton crispus
w:Bodros disznóparéj w: w:Amaranthus crispus
w:Bodzalevelű macskagyökér w: w:Valeriana officinalis
w:Bodzaszagú ujjaskosbor w: w:Dactylorhiza sambucina
w:Bogláros szellőrózsa w: w:Anemone ranunculoides
w:Bojtorjános koldustetű w: w:Lappula squarrosa
w:Bojtorjános szerbtövis w: w:Xanthium strumarium
w:Bojtorjános tüskemag w: w:Torilis japonica
w:Bókoló bogáncs w: w:Carduus nutans
w:Bókoló csillagvirág w: w:Scilla siberica
w:Bókoló disznóparéj w: w:Amaranthus caudatus
w:Bókoló farkasfog w: w:Bidens cernua
w:Bókoló fogasír w: w:Cardamine enneaphyllos
w:Bókoló gyöngyperje w: w:Melica nutans
w:Bókoló gyöngyvirágoskörtike w: w:Orthilia secunda
w:Bókoló gyűrűvirág w: w:Carpesium cernuum
w:Bókoló keltike w: w:Corydalis intermedia
w:Bókoló kutyatej w: w:Euphorbia nutans
w:Bókoló rozsnok w: w:Bromus commutatus
w:Bókoló sás w: w:Carex melanostachya
w:Bókoló vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche cernua
w:Bokorbab w: w:Phaseolus vulgaris
w:Bokros koronafürt w: w:Hippocrepis emerus
w:Bolondító beléndek w: w:Hyoscyamus niger
w:Borbás-kerep w: w:Lotus borbasii
w:Borbogyó w: w:Rubus phoenicolasius
w:Boros-berkenye w: w:Sorbus borosiana
w:Borostás sás w: w:Carex strigosa
w:Borostyánlevelű veronika w: w:Veronica hederifolia
w:Borostyán-vajvirág szádor, szádorgó]] ]] w:Orobanche hederae
w:Borsóka bükköny w: w:Vicia pisiformis
w:Borsóképű lednek w: w:Lathyrus pisiformis
w:Borsos keserűfű w: w:Persicaria hydropiper
w:Borsos menta w: w:Mentha × piperita
w:Borsos varjúháj w: w:Sedum acre
w:Borzas bükköny w: w:Vicia hirsuta
w:Borzas csajkavirág w: w:Oxytropis pilosa
w:Borzas füzike w: w:Epilobium hirsutum
w:Borzas gombvirág w: w:Galinsoga ciliata
w:Borzas ibolya w: w:Viola hirta
w:Borzas ikravirág w: w:Arabis hirsuta
w:Borzas imola w: w:Centaurea indurata
w:Borzas kakascímer w: w:Rhinanthus alectorolophus
w:Borzas kakukktorma w: w:Cardamine hirsuta
w:Borzas kúpvirág w: w:Rudbeckia hirta
w:Borzas lednek w: w:Lathyrus hirsutus
w:Borzas len w: w:Linum hirsutum
w:Borzas macskamenta w: w:Nepeta parviflora
w:Borzas margitvirág w:margaréta w:Leucanthemum ircutianum
w:Borzas nefelejcs w: w:Myosotis ramosissima
w:Borzas orbáncfű w: w:Hypericum hirsutum
w:Borzas peremizs w: w:Inula hirta
w:Borzas pimpó w: w:Potentilla pedata
w:Borzas porcika w: w:Herniaria hirsuta
w:Borzas repkény w: w:Glechoma hirsuta
w:Borzas sás w: w:Carex hirta
w:Borzas szarvasgyökér w: w:Tordylium maximum
w:Borzas szulák w: w:Convolvulus cantabrica
w:Borzas turbolya w: w:Anthriscus caucalis
w:Borzas vértő w: w:Onosma visianii
w:Borzas ziliz w: w:Althaea hirsuta
w:Borzaskata w: w:Nigella damascena
w:Bouchon-disznóparéj w: w:Amaranthus bouchonii
w:Bozontos árvalányhaj w: w:Stipa dasyphylla
w:Bozontos csukóka w: w:Scutellaria columnae
w:Bozontos kabakpityóka w: w:Thladiantha dubia
w:Bozontos kutyatej w: w:Euphorbia villosa
w:Bozontos törpezanót w: w:Chamaecytisus triflorus
w:Brokkoli w: w:Brassica oleracea
w:Buborcsboglárka w: w:Ranunculus sardous
w:Buckalakó partirozs w: w:Leymus arenarius
w:Budai berkenye w: w:Sorbus semiincisa
w:Budai imola w: w:Centaurea scabiosa
w:Budai nyúlfarkfű w: w:Sesleria sadleriana
w:Budai-berkenye w: w:Sorbus budaiana
w:Bugaci nőszőfű w: w:Epipactis bugacensis
w:Bugás csörgőfa w: w:Koelreuteria paniculata
w:Bugás fürtösveronika w: w:Pseudolysimachion spurium
w:Bugás hagyma w: [[w:Allium paniculatum
w:Bugás macskamenta w: [[w:Nepeta pannonica
w:Bugás mezei szarkaláb w: w:Consolida regalis subsp. paniculata
w:Bugás sás w: w:Carex paniculata
w:Bugás tövisperje w: w:Tragus racemosus
w:Buglyos boglárka w: w:Ranunculus polyphyllus
w:Buglyos fátyolvirág w:szappangyökér w:Gypsophila paniculata
w:Buglyos here w: w:Trifolium diffusum
w:Buglyos kocsord w: w:Peucedanum alsaticum
w:Buglyos szegfű w: w:Dianthus superbus
w:Buglyos tátorján w: w:Crambe tataria
w:Buglyos törpezanót w: w:Chamaecytisus austriacus
w:Bujdosó mák w: w:Papaver dubium
w:Bunkós hagyma w: w:Allium sphaerocephalon
w:Burgonya w: w:Solanum tuberosum
w:Buxbaum-sás w: w:Carex buxbaumii
w:Büdös poloskavész w: w:Cimicifuga europaea
w:Büdös zsázsa w: w:Lepidium ruderale
w:Bükk sás w:Bükkös sás w:Carex pilosa
w:Bükki berkenye w: w:Sorbus buekkensis
w:Bükkös buglyospáfrány w: w:Phegopteris connectilis
w:Bükkös kispárlófű w: w:Aremonia agrimonioides
w:Bürök-gémorr w: w:Erodium cicutarium
w:Cérnahere w: w:Trifolium micranthum
w:Cérnatippan w: w:Agrostis capillaris
w:Cifra kankalin w:Medvefül kankalin w:Primula auricula
w:Cigány disznóparéj w: w:Amaranthus graecizans
w:Ciklámenlila nőszőfű w: w:Epipactis placentina
w:Cinegefűz w:Serevényfűz w:Salix rosmarinifolia
w:Cingár átokhínár w: w:Elodea nuttallii
w:Cingár buvákfű w: w:Bupleurum gerardi
w:Cingár gombafű w: w:Androsace elongata
w:Citrom kocsord w: w:Peucedanum oreoselinum
w:Csabaíre w:Kis vérfű w:Sanguisorba minor
w:Csákberényi berkenye w: w:Sorbus pseudovertesensis
w:Csalánlevelű harangvirág w: w:Campanula trachelium
w:Csalékony muhar w: w:Setaria verticilliformis
w:Csalóka hölgymál w: w:Hieracium fallax
w:Csalóka tőtippan w: w:Eragrostis multicaulis
w:Császárkorona w: w:Fritillaria imperialis
w:Csátés sás w: w:Carex divisa
w:Csattanó maszlag w: w:Datura stramonium
w:Csattogó szamóca w: w:Fragaria viridis
w:Cseh gólyaorr w: w:Geranium bohemicum
w:Cseh óriáskeserűfű w: w:Fallopia × bohemica
w:Cseh tyúktaréj w: w:Gagea bohemica
w:Csemege baraboly w: w:Chaerophyllum bulbosum
w:Csemegesulyom w: w:Trapa natans
w:Cseplesz látonya w:Hatporzós látonya w:Elatine hexandra
w:Cseplesz lucerna w: w:Medicago prostrata
w:Cseplesz tátika w: w:Kickxia elatine
w:Csepleszmeggy w: w:Cerasus fruticosa
w:Cserebükköny w: w:Vicia dumetorum
w:Cseresznyeszilva w:Kökény w:Prunus cerasifera
w:Cserjés gyalogakác w: w:Amorpha fruticosa
w:Cserjés jázmin w: w:Jasminum fruticans
w:Cserlevelű saláta w: w:Lactuca quercina
w:Csermely aggóvirág w: w:Tephroseris crispa
w:Csermelyaszat w: w:Cirsium rivulare
w:Csertölgy w: w:Quercus cerris
w:Csicserilednek w: w:Lathyrus cicera
w:Csicsóka w: w:Helianthus tuberosus
w:Csigásmagvú látonya w: w:Elatine hydropiper
w:Csigolyafűz w: w:Salix purpurea
w:Csíkos kecskerágó w: w:Euonymus europaeus
w:Csíkos libatop w: w:Chenopodium strictum
w:Csillagos nárcisz w: w:Narcissus radiiflorus
w:Csillagőszirózsa w: w:Aster amellus
w:Csillagvirágú liliomfa w: w:Magnolia stellata
w:Csilláros ökörfarkkóró w: w:Verbascum lychnitis
w:Csilláros sárma w:madártej w:Ornithogalum refractum
w:Csillogó gólyaorr w: w:Geranium lucidum
w:Csinos árvalányhaj w: w:Stipa pulcherrima
w:Csinos ernyőskörtike w: w:Chimaphila umbellata
w:Csinos ezerjófű w: w:Centaurium pulchellum
w:Csinos lengefű w: w:Aira elegantissima
w:Csinos lórom w: w:Rumex pulcher
w:Csinos tárnicska w: w:Gentianella amarella
w:Csipkés gyöngyvessző w:bajnóca w:Spiraea crenata
w:Csipkéslevelű palástfű w: w:Alchemilla crinita
w:Csodás ibolya w: w:Viola mirabilis
w:Csokros perjeszittyó w: w:Luzula divulgata
w:Csomborlevelű veronika w: w:Veronica acinifolia
w:Csombormenta w: w:Mentha pulegium
w:Csomós ebír w: w:Dactylis glomerata
w:Csomós harangvirág w: w:Campanula glomerata
w:Csomós hölgymál w: w:Hieracium cymosum
w:Csomós palka w: w:Cyperus glomeratus
w:Csomós szittyó w: w:Juncus conglomeratus
w:Csomós zöldhúr w: w:Sagina nodosa
w:Csonka orbáncfű w: w:Hypericum mutilum
w:Csöcsös csetkáka w:Szemcsés csetkáka w:Eleocharis mamillata
w:Csörgő kakascímer w: w:Rhinanthus minor
w:Csőrös boglárka w: w:Ranunculus psilostachys
w:Csőrös füstike w: w:Fumaria rostellata
w:Csőrös nőszőfű w: w:Epipactis leptochila
w:Csőrös sás w: w:Carex rostrata
w:Csöves borgyökér w:mételykóró w:Oenanthe fistulosa
w:Csuklyás ibolya w: w:Viola ambigua
w:Csupros nárcisz w: w:Narcissus pseudonarcissus
w:Csutaksás w: w:Carex secalina
w:Dalmát csenkesz w: w:Festuca dalmatica
w:Dalmát imola w: w:Centaurea salonitana
w:Dalmát menta w: w:Mentha × dalmatica
w:Dárdás csukóka w: w:Scutellaria hastifolia
w:Dárdás laboda w: w:Atriplex prostrata
w:Dárdás nádtippan w: w:Calamagrostis canescens
w:Dárdás vesepáfrány w: w:Polystichum lonchitis
w:Dárdáskaréjú kocsánytalan tölgy w: w:Quercus dalechampii
w:Debreceni torma w: w:Armoracia macrocarpa
w:Degen-berkenye w: w:Sorbus degenii
w:Degen-sárma w:madártej w:Ornithogalum × degenianum
w:Déli berkenye w: w:Sorbus graeca
w:Déli buvákfű w: w:Bupleurum subovatum
w:Déli cselling w: w:Notholaena marantae
w:Déli csonkaír w: w:Succisella inflexa
w:Déli egércsenkesz w: w:Vulpia bromoides
w:Déli komlógyertyán w: w:Ostrya carpinifolia
w:Déli lucerna w: w:Medicago polymorpha
w:Déli méhfű w: w:Melittis melissophyllum subsp. melissophyllum
w:Déli ostorfa w: w:Celtis australis
w:Déli szegfű w: w:Dianthus armeria subsp. armeriastrum
w:Déli szentperje w: w:Hierochloë australis
w:Délszaki kutyatej w: w:Euphorbia myrsinites
w:Délvidéki árvalányhaj w: w:Stipa eriocaulis
w:Délvidéki perjeszittyó w: w:Luzula forsteri
w:Deréce veronika w: w:Veronica beccabunga
w:Deres buvákfű w: w:Bupleurum pachnospermum
w:Deres csenkesz w: w:Festuca pallens
w:Deres fényperje w: w:Koeleria glauca
w:Deres hölgymál w: w:Hieracium caesium
w:Deres sás w: w:Carex flacca
w:Deres szittyó w: w:Juncus inflexus
w:Deres tarackbúza w: w:Elymus hispidus
w:Deres vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche caesia
w:Deres varjúháj w: w:Sedum hispanicum
w:Dillenius-madársóska w:Parlagi madársóska w:Oxalis dillenii
w:Díszárpa w: w:Hordeum jubatum
w:Díszdohány w: w:Nicotiana alata
w:Díszeper w: w:Potentilla indica
w:Díszes kertiőszirózsa w: w:Callistephus chinensis
w:Díszes medúzafű w: w:Taeniatherum caput-medusae
w:Díszes vesepáfrány w: w:Polystichum setiferum
w:Dohányfojtó vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche ramosa
w:Dombi füzike w: w:Epilobium collinum
w:Dombi ibolya w: w:Viola collina
w:Dombi macskagyökér w: w:Valeriana officinalis subsp. collina
w:Dombi szikárka w: w:Scleranthus verticillatus
w:Dudatönk w: w:Physocaulis nodosus
w:Dunai berkenye w: w:Sorbus danubialis
w:Dunai hölgymál w: w:Hieracium kossuthianum
w:Dunai szegfű w: w:Dianthus collinus
w:Dunamenti berkenye w: w:Sorbus pseudodanubialis
w:Dunántúli berkenye w: w:Sorbus pannonica
w:Dunántúli imola w: w:Centaurea scabiosa subsp. fritschii
w:Dunántúli sás w: w:Carex fritschii
w:Dúrum búza w: w:Triticum turgidum subsp. durum
w:Dúsvirágú ökörfarkkóró w: w:Verbascum densiflorum
w:Duzzadt gomborka w: w:Camelina alyssum
w:Ebfojtó müge w: w:Asperula cynanchica
w:Ebszőlő csucsor w: w:Solanum dulcamara
w:Ebtippan w: w:Agrostis canina
w:Ecetszömörce w: w:Rhus typhina
w:Édes kutyatej w: w:Euphorbia dulcis
w:Édes mandula w: w:Amygdalus communis convar. communis
w:Édes meggy fajták w:morellák w:Cerasus vulgaris convar. austera
w:Édeslevelű csüdfű w: w:Astragalus glycyphyllos
w:Egérárpa w: w:Hordeum murinum
w:Egybibés galagonya w: w:Crataegus monogyna
w:Egyenes forrásfű w: w:Montia linearis
w:Egyenes ikravirág w: w:Arabis recta
w:Egyenes iszalag w: w:Clematis recta
w:Egyenes pimpó w: w:Potentilla recta
w:Egygumójú minka w: w:Herminium monorchis
w:Egylevelű lágyvirág w: w:Malaxis monophyllos
w:Egynyári cicó w: w:Thymelaea passerina
w:Egynyári perje w: w:Poa annua
w:Egynyári seprence w: w:Erigeron annuus
w:Egynyári szélfű w: w:Mercurialis annua
w:Egynyári szikárka w: w:Scleranthus annuus
w:Egynyári üröm w: w:Artemisia annua
w:Egypelyvás csetkáka w: w:Eleocharis uniglumis
w:Egyszemű búza w:Alakor w:Triticum monococcum
w:Egyszerű békabuzogány w: w:Sparganium emersum
w:Egyszerű borkóró w: w:Thalictrum simplex
w:Egyvirágú bükköny w: w:Vicia articulata
w:Egyvirágú gyöngyperje w: w:Melica uniflora
w:Egyvirágú here w: w:Trifolium ornithopodioides
w:Egyvirágú kiskörtike w: w:Moneses uniflora
w:Éjjeli kisvirágú-csodatölcsér w: w:Oxybaphus nyctagineus
w:Ékes hölgymál w: w:Hieracium floribundum
w:Ékes vasvirág w: w:Xeranthemum annuum
w:Elbai nőszőfű w: w:Epipactis albensis
w:Elbai szerbtövis w: w:Xanthium albinum
w:Éles kolokán w: w:Stratiotes aloides
w:Éles sás w: w:Carex acuta
w:Éles sikárfű w:Élesmosófű w:Chrysopogon gryllus
w:Éles télisás w: w:Cladium mariscus
w:Élesfogú hölgymál w: w:Hieracium laevigatum
w:Elevenszülő vízipáfrány w: w:Ceratopteris thalictroides
w:Elfekvő sziklai-zanót w: w:Corothamnus procumbens
w:Elliptikus rózsa w: w:Rosa elliptica
w:Elzászi pimpó w: w:Potentilla leucopolitana
w:Elzászi vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche alsatica
w:Enyves aggófű w: w:Senecio viscosus
w:Enyves akác w:akácfa w:Robinia viscosa
w:Enyves aszat w: w:Cirsium erisithales
w:Enyves kőhúr w: w:Minuartia viscosa
w:Enyves szegfű w: w:Lychnis viscaria
w:Enyves zsálya w: w:Salvia glutinosa
w:Eper here w: w:Trifolium fragiferum
w:Epergyöngyike w: w:Muscari botryoides
w:Eperjes sás w: w:Carex pilulifera
w:Éplevelű macskagyökér w: w:Valeriana simplicifolia
w:Erdei aggófű w: w:Senecio sylvaticus
w:Erdei angyalgyökér w: w:Angelica sylvestris
w:Erdei békaszem w: w:Omphalodes scorpioides
w:Erdei bordapáfrány w: w:Blechnum spicant
w:Erdei borkóró w: w:Thalictrum aquilegiifolium
w:Erdei ciklámen w: w:Cyclamen purpurascens
w:Erdei csenkesz w: w:Festuca altissima
w:Erdei csillagfürt w: w:Lupinus polyphyllus
w:Erdei csillaghúr w: w:Stellaria nemorum
w:Erdei csitri w: w:Moehringia trinervia
w:Erdei deréce w: w:Chamaenerion angustifolium
w:Erdei ebír w: w:Dactylis polygama
w:Erdei estike w: w:Hesperis sylvestris
w:Erdei fejvirág w:Szőrös mácsonya w:Dipsacus pilosus
w:Erdei füzike w: w:Epilobium montanum
w:Erdei galaj w: w:Galium sylvaticum
w:Erdei galambvirág w: w:Isopyrum thalictroides
w:Erdei gólyaorr w: w:Geranium sylvaticum
w:Erdei gyopár w: w:Gnaphalium sylvaticum
w:Erdei gyömbérgyökér w: w:Geum urbanum
w:Erdei gyöngyköles w: w:Buglossoides purpurocaerulea
w:Erdei hajperje w: w:Hordelymus europaeus
w:Erdei here w: w:Trifolium medium
w:Erdei holdviola w: w:Lunaria rediviva
w:Erdei hölgymál w: w:Hieracium murorum
w:Erdei hölgypáfrány w: w:Athyrium filix-femina
w:Erdei ibolya w: w:Viola reichenbachiana
w:Erdei iszalag w: w:Clematis vitalba
w:Erdei kakukktorma w: w:Cardamine flexuosa
w:Erdei kányafű w: w:Rorippa sylvestris
w:Erdei kutyatej w: w:Euphorbia amygdaloides
w:Erdei lednek w: w:Lathyrus sylvestris
w:Erdei lórom w: w:Rumex sanguineus
w:Erdei mácsonya w: w:Dipsacus fullonum
w:Erdei madárhúr w: w:Cerastium sylvaticum
w:Erdei madársóska w: w:Oxalis acetosella
w:Erdei málna w: w:Rubus idaeus
w:Erdei mályva w: w:Malva sylvestris
w:Erdei margitvirág w:margaréta w:Leucanthemum margaritae
w:Erdei nádtippan w: w:Calamagrostis arundinacea
w:Erdei nebáncsvirág w: w:Impatiens noli-tangere
w:Erdei nefelejcs w: w:Myosotis sylvatica
w:Erdei pajzsika w: w:Dryopteris filix-mas
w:Erdei papucskosbor w:Rigópohár, Boldogasszony papucsa w:Cypripedium calceolus
w:Erdei peremizs w: w:Inula conyza
w:Erdei pereszlény w: w:Calamintha menthifolia
w:Erdei rózsa w: w:Rosa arvensis
w:Erdei sás w: w:Carex sylvatica
w:Erdei sédbúza w: w:Deschampsia flexuosa
w:Erdei szálkaperje w: w:Brachypodium sylvaticum
w:Erdei szamóca w: w:Fragaria vesca
w:Erdei szeder w: w:Rubus fruticosus agg. ser. Sylvatici
w:Erdei szélfű w: w:Mercurialis perennis
w:Erdei szellőrózsa w: w:Anemone sylvestris
w:Erdei tisztesfű w: w:Stachys sylvatica
w:Erdei tulipán w: w:Tulipa sylvestris
w:Erdei turbolya w: w:Anthriscus sylvestris
w:Erdei tündérfürt w: w:Aruncus dioicus
w:Erdei ujjaskosbor w: w:Dactylorhiza fuchsii
w:Erdei varázslófű w: w:Circaea lutetiana
w:Erdei varfű w: w:Knautia dipsacifolia
w:Erdei varjúköröm w: w:Phyteuma spicatum
w:Erdei Waldstein-pimpó w: w:Waldsteinia geoides
w:Erdei zsurló w: w:Equisetum sylvaticum
w:Erdeifenyő w: w:Pinus sylvestris
w:Erdélyi csillagvirág w: w:Scilla kladnii
w:Erdélyi csormolya w: w:Melampyrum bihariense
w:Erdélyi gyöngyperje w: w:Melica transsilvanica
w:Erdélyi hérics w: w:Adonis hybrida
w:Erdélyi kocsánytalan tölgy w: w:Quercus polycarpa
w:Erdélyi lednek w: w:Lathyrus transsylvanicus
w:Erdélyi nyúlfarkfű w: w:Sesleria heufleriana
w:Erdélyi sás w: w:Carex depressa Link subsp. transsilvanica
w:Erdélyi sóballa w: w:Suaeda salinaria
w:Erdélyi útifű w: w:Plantago schwarzenbergiana
w:Érdes csüdfű w: w:Astragalus asper
w:Érdes hagyma w: w:Allium oleraceum
w:Érdes komócsin w: w:Phleum paniculatum
w:Érdes mályva w: w:Malva alcea
w:Érdes tócsagaz w: w:Ceratophyllum demersum
w:Érdes zab w: w:Avena strigosa
w:Érdeslevelű gyöngyvirágcserje w: w:Deutzia scabra
w:Érdeslevelű rózsa w: w:Rosa scabriuscula
w:Ereszes hagyma w: w:Allium rotundum subsp. rotundum
w:Ernyős hölgymál w: w:Hieracium umbellatum
w:Ernyős sárma w:madártej w:Ornithogalum umbellatum
w:Ernyős tatárvirág w: w:Iberis umbellata
w:Ernyős virágkáka w: w:Butomus umbellatus
w:Esti mécsvirág w: w:Silene noctiflora
w:Északi fodorka w: w:Asplenium septentrionale
w:Északi galaj w: w:Galium boreale
w:Északi mocsáricsenkesz w: w:Scolochloa festucacea
w:Északi sárkányfű w: w:Dracocephalum ruyschiana
w:Északi sás w: w:Carex hartmanii Cajander
w:Északi veronika w: w:Veronica agrestis
w:Északi vörös ribiszke w: w:Ribes spicatum
w:Európai gombernyő w: w:Sanicula europaea
w:Európai homoktövis w: w:Hippophaë rhamnoides
w:Európai kakasmandikó w: w:Erythronium dens-canis
w:Európai kunkor w: w:Heliotropium europaeum
w:Európai pézsmaboglár w: w:Adoxa moschatellina
w:Európai sárgafagyöngy w:Fakín w:Loranthus europaeus
w:Európai struccpáfrány w: w:Matteuccia struthiopteris
w:Európai vörösfenyő w: w:Larix decidua
w:Évelő len w: w:Linum perenne
w:Évelő parlagfű w: w:Ambrosia psilostachya
w:Évelő rekenyő w: w:Rapistrum perenne
w:Évelő szikárka w: w:Scleranthus perennis
w:Ezüst hárs w: w:Tilia tomentosa
w:Ezüst juhar w: w:Acer saccharinum
w:Ezüst magyarparéj w: w:Celosia argentea
w:Ezüst pimpó w: w:Potentilla argentea
w:Ezüstös gyékény w: w:Typha shuttleworthii
w:Ezüstös hölgymál w: w:Hieracium pilosella
w:Ezüstös sárgaárvacsalán w: w:Galeobdolon argentatum
w:Ezüstös útifű w: w:Plantago argentea
w:Fahéjillatú szamóca w: w:Fragaria moschata
w:Fakó libatop w: w:Chenopodium glaucum
w:Fakó madárhúr w: w:Cerastium glutinosum
w:Fakó muhar w: w:Setaria pumila
w:Fali kányazsázsa w: w:Diplotaxis muralis
w:Faluszéli libatop w: w:Chenopodium urbicum
w:Farkasboroszlán w: w:Daphne mezereum
w:Farkaskutyatej w: w:Euphorbia cyparissias
w:Farkasölő sisakvirág w: w:Aconitum vulparia
w:Fátyolos nőszirom w:Korcs nőszirom w:Iris spuria
w:Fecsketárnics w: w:Gentiana asclepiadea
w:Fedél rozsnok w: w:Bromus tectorum
w:Fehér acsalapu w: w:Petasites albus
w:Fehér akác w:akácfa w:Robinia pseudoacacia
w:Fehér árvacsalán w: w:Lamium album
w:Fehér bujdosó mák w: w:Papaver dubium subsp. albiflorum
w:Fehér csillagfürt w: w:Lupinus albus
w:Fehér disznóparéj w: w:Amaranthus albus
w:Fehér eperfa w:szederfa w:Morus alba
w:Fehér fagyöngy w: w:Viscum album
w:Fehér fűz w: w:Salix alba
w:Fehér genyőte w:Királyné gyertyája [[w: Asphodelus albus]]
w:Fehér gomborka w: w:Camelina rumelica
w:Fehér gyíkfű w: w:Prunella laciniata
w:Fehér hamuka w: w:Berteroa incana
w:Fehér here w: w:Trifolium repens
w:Fehér hóbogyó w: w:Symphoricarpos albus
w:Fehér ibolya w: w:Viola alba
w:Fehér kányazsázsa w: w:Diplotaxis erucoides
w:Fehér kőris w: w:Fraxinus americana
w:Fehér laboda w: w:Atriplex rosea
w:Fehér libatop w: w:Chenopodium album
w:Fehér madársisak w: w:Cephalanthera damasonium
w:Fehér mécsvirág w: w:Silene alba
w:Fehér mustár w: w:Sinapis alba
w:Fehér nárcisz w: w:Narcissus poëticus
w:Fehér nyár w: w:Populus alba
w:Fehér pemetefű w: w:Marrubium peregrinum
w:Fehér perjeszittyó w: w:Luzula luzuloides
w:Fehér pimpó w: w:Potentilla alba
w:Fehér sáfrány w: w:Crocus albiflorus
w:Fehér sás w: w:Carex alba
w:Fehér som w: w:Cornus alba
w:Fehér somkóró w: w:Melilotus albus
w:Fehér szamárkenyér w: w:Echinops sphaerocephalus
w:Fehér tippan w: w:Agrostis stolonifera
w:Fehér tisztesfű w: w:Stachys germanica
w:Fehér törpezanót w: w:Chamaecytisus albus
w:Fehér tőzegkáka w: w:Rhynchospora alba
w:Fehér tündérrózsa w: w:Nymphaea alba
w:Fehér üröm w: w:Artemisia absinthium
w:Fehér vadgesztenye w: w:Aesculus hippocastanum
w:Fehér varjúháj w: w:Sedum album
w:Fehér zászpa w: w:Veratrum album
w:Fehéres csüdfű w: w:Astragalus vesicarius subsp. albidus
w:Fejecses szittyó w: w:Juncus capitatus
w:Fejes káposzta w: w:Brassica oleracea var. capitata
w:Fejeskáposzta w: w:Brassica oleracea
w:Fekete áfonya w: w:Vaccinium myrtillus
w:Fekete békabogyó w: w:Actaea spicata
w:Fekete bodza w: w:Sambucus nigra
w:Fekete csucsor w: w:Solanum nigrum
w:Fekete dió w: w:Juglans nigra
w:Fekete eperfa w:szederfa w:Morus nigra
w:Fekete fodorka w: w:Asplenium adiantum-nigrum
w:Fekete földitök w: w:Bryonia alba
w:Fekete galagonya w: w:Crataegus nigra
w:Fekete kökörcsin w: w:Pulsatilla nigricans
w:Fekete lednek w: w:Lathyrus niger
w:Fekete lonc w: w:Lonicera nigra
w:Fekete madárbirs w: w:Cotoneaster niger
w:Fekete mustár w: w:Brassica nigra
w:Fekete nadálytő w: w:Symphytum officinale
w:Fekete nyár w: w:Populus nigra
w:Fekete ökörfarkkóró w: w:Verbascum nigrum
w:Fekete peszterce w: w:Ballota nigra
w:Fekete ribiszke w: w:Ribes nigrum
w:Fekete sás w: w:Carex nigra Reichard
w:Fekete szittyó w: w:Juncus atratus
w:Fekete üröm w: w:Artemisia vulgaris
w:Fekete zászpa w: w:Veratrum nigrum
w:Feketedő fürtös-zanót w: w:Lembotropis nigricans
w:Feketedő fűz w: w:Salix myrsinifolia
w:Feketefenyő w: w:Pinus nigra
w:Feketéllő csenkesz w: w:Festuca nigrescens
w:Feketéllő farkasfog w: w:Bidens frondosa
w:Feketéllő harangláb w: w:Aquilegia nigricans
w:Feketés imola w: w:Centaurea nigrescens
w:Felálló galaj w: w:Galium album
w:Felálló madársóska w: w:Oxalis stricta
w:Felemás zsázsa w: w:Lepidium perfoliatum
w:Felemáslevelű csenkesz w: [[w:Festuca heterophylla
w:Felemáslevelű süllőhínár w: w:Myriophyllum heterophyllum
w:Felemáslevelű vízijácint w: w:Eichhornia diversifolia
w:Felfutó komló w: w:Humulus lupulus
w:Felfutó pirítógyökér w: w:Tamus communis
w:Felfutó sövényszulák w: w:Calystegia sepium
w:Fenyér tippan w: w:Agrostis vinealis
w:Fenyércirok w: w:Sorghum halepense
w:Fenyérgamandor w: w:Teucrium scorodonia
w:Fenyérsás w: w:Carex ericetorum
w:Fényes borkóró w: w:Thalictrum lucidum
w:Fényes galaj w: w:Galium lucidum
w:Fényes kutyatej w: w:Euphorbia lucida
w:Fényes laboda w: w:Atriplex sagittata
w:Fényes poloskamag w: w:Corispermum nitidum
w:Fényes sás w: w:Carex liparicarpos
w:Fényes veronika w: w:Veronica polita
w:Fénylő zsoltina w: w:Serratula lycopifolia
w:Fénytelen galaj w: w:Galium schultesii
w:Fénytelen veronika w: w:Veronica opaca
w:Fertőtavi mézpázsit w: w:Puccinellia peisonis
w:Festő buzér w: w:Rubia tinctorum
w:Festő csülleng w: w:Isatis tinctoria
w:Festő müge w: w:Asperula tinctoria
w:Festő pipitér w: w:Anthemis tinctoria
w:Festő rekettye w: w:Genista tinctoria
w:Festő zsoltina w: w:Serratula tinctoria
w:Fésűs békaszőlő w: w:Potamogeton pectinatus
w:Fésűs imola w: w:Centaurea jacea subsp. subjacea
w:Fias békalencse w: w:Lemna turionifera
w:Fiókás tyúktaréj w: w:Gagea spathacea
w:Firenzei hölgymál w: w:Hieracium piloselloides
w:Fodros bogáncs w: w:Carduus crispus
w:Fodros gólyaorr w: w:Geranium phaeum
w:Fodros harmatkása w: w:Glyceria notata
w:Fodros lórom w: w:Rumex crispus
w:Fogas galambbegy w: w:Valerianella dentata
w:Fogas somkóró w: w:Melilotus dentatus
w:Fogaslevelű bükköny w: w:Vicia narbonensis
w:Fogaslevelű veronika w: w:Veronica austriaca
w:Fokhagyma w: w:Allium sativum
w:Foltos árvacsalán w: w:Lamium maculatum
w:Foltos bürök w: w:Conium maculatum
w:Foltos hölgymál w: w:Hieracium maculatum
w:Foltos kontyvirág w: w:Arum maculatum
w:Foltos kutyatej w: w:Euphorbia maculata
w:Foltos ujjaskosbor w: w:Dactylorhiza maculata
w:Foltos véreslapu w: w:Hypochoeris maculata
w:Fonák here w: w:Trifolium resupinatum
w:Fonalas békaszőlő w: w:Potamogeton filiformis
w:Fonalas csenkesz w: w:Festuca filiformis
w:Fonalas szittyó w: w:Juncus bulbosus
w:Forrásfodorka w: w:Asplenium fontanum
w:Földbentermő here w: w:Trifolium subterraneum
w:Földi bodza w: w:Sambucus ebulus
w:Földi királydinnye w: w:Tribulus terrestris
w:Földi szeder w:Vadszeder w:Rubus fruticosus
w:Főzeléklencse w: w:Lens culinaris
w:Francia habszegfű w: w:Silene gallica
w:Francia len w: w:Linum trigynum
w:Francia lucerna w: w:Medicago monspeliaca
w:Francia nyurgaszál w: w:Erucastrum gallicum
w:Francia sóska w:lórom, Szürkelevelű sóska w:Rumex scutatus
w:Francia tamariska w: w:Tamarix gallica
w:Franciaperje w: w:Arrhenatherum elatius
w:Futórózsa w: w:Rosa multiflora
w:Fügelevelű libatop w: w:Chenopodium ficifolium
w:Fülemüleszittyó w: w:Juncus articulatus
w:Füles fűz w: w:Salix aurita
w:Füles galambbegy w: w:Valerianella rimosa
w:Füles hölgymál w: w:Hieracium lactucella
w:Füles kosbor w: w:Orchis mascula subsp. signifera
w:Füles sóska w:lórom w:Rumex thyrsiflorus
w:Fűlevelű aranyvessző w: w:Solidago graminifolia
w:Fűlevelű békaszőlő w: w:Potamogeton gramineus
w:Fürtös bodza w:Vörös bodza w:Sambucus racemosa
w:Fürtös gamandor w: w:Teucrium botrys
w:Fürtös gyöngyike w: w:Muscari neglectum
w:Fürtös gyűrűvirág w: w:Carpesium abrotanoides
w:Fürtös homokliliom w: w:Anthericum liliago
w:Fürtös hölgymál w: w:Hieracium racemosum
w:Fürtös kőtörőfű w: w:Saxifraga paniculata
w:Fürtös lizinka w: w:Lysimachia thyrsiflora
w:Fürtös repcsény w: w:Erysimum repandum
w:Fürtös rozsnok w: w:Bromus racemosus
w:Fürtös salamonpecsét w: w:Polygonatum multiflorum
w:Fürtös zörgőfű w: w:Crepis praemorsa
w:Fűszer kömény w: w:Carum carvi
w:Fűszeres baraboly w: w:Chaerophyllum aromaticum
w:Füzéres süllőhínár w: w:Myriophyllum spicatum
w:Füzéres szikárka w: w:Scleranthus polycarpos
w:Fűzlevelű gyöngyvessző w:bajnóca w:Spiraea salicifolia
w:Fűzlevelű kutyatej w: w:Euphorbia salicifolia
w:Fűzlevelű ökörszem w: w:Buphthalmum salicifolium
w:Fűzlevelű őszirózsa w: w:Aster × salignus
w:Fűzlevelű peremizs w: w:Inula salicina
w:Gabona rozsnok w: w:Bromus secalinus
w:Galajfojtó vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche caryophyllacea
w:Galambláb gólyaorr w: w:Geranium columbinum
w:Galambszínű ördögszem w: w:Scabiosa columbaria
w:Galléros légyfogó w: w:Myagrum perfoliatum
w:Galléros tarsóka w: w:Thlaspi perfoliatum
w:Gamador veronika w: w:Veronica teucrium
w:Gamandor-vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche teucrii
w:Gánti berkenye w: w:Sorbus dracofolius
w:Gatyás saláta w: w:Lactuca viminea
w:Gáyer-berkenye w: w:Sorbus gayeriana
w:Gerecsei berkenye w: w:Sorbus gerecseensis
w:Gerelyes gémorr w: w:Erodium ciconium
w:Gilisztaűző varádics w: w:Tanacetum vulgare
w:Gímnyelvű fodorka w:Gímpáfrány w:Asplenium scolopendrium
w:Gindár sás w: w:Carex supina
w:Gizella-rózsa w: w:Rosa gizellae
w:Gombos ecsetpázsit w: w:Alopecurus geniculatus
w:Gombos törpezanót w: w:Chamaecytisus supinus subsp. supinus
w:Gombos törpezanót w: w:Chamaecytisus supinus
w:Gombos varjúköröm w: w:Phyteuma orbiculare
w:Gomolyos kőhúr w: w:Minuartia glomerata
w:Gomolyos madárhúr w: w:Cerastium glomeratum
w:Gór habszegfű w: w:Silene bupleuroides
w:Göcsös görvélyfű w: w:Scrophularia nodosa
w:Gömbös sárga-kövirózsa w: w:Jovibarba globifera subsp. globifera
w:Gömböstermésű sárma w:madártej w:Ornithogalum sphaerocarpum
w:Gömböstermésű szittyó w: w:Juncus sphaerocarpus
w:Görög jegenyefenyő w: w:Abies cephalonica
w:Görög kutyatej w: w:Euphorbia taurinensis
w:Görög viola w: w:Matthiola longipetala subsp. bicornis
w:Görögdinnye w: w:Citrullus lanatus
w:Görögszéna w: w:Trigonella foenum-graecum
w:Greuter-nőszőfű w: w:Epipactis greuterii
w:Guadelupi tüskéshínár w: w:Najas guadelupensis
w:Gumós kőtörőfű w: w:Saxifraga bulbifera
w:Gumós macskahere w: w:Phlomis tuberosa
w:Gumós nadálytő w: w:Symphytum tuberosum
w:Gumós perje w: w:Poa bulbosa
w:Gyapjas aszat w: w:Cirsium eriophorum
w:Gyapjas boglárka w: w:Ranunculus lanuginosus
w:Gyapjas csüdfű w: w:Astragalus dasyanthus
w:Gyapjas gyűszűvirág w: w:Digitalis lanata
w:Gyapjas őszirózsa w: w:Aster oleifolius
w:Gyapjas penészvirág w: w:Filago arvensis
w:Gyapjas rózsa w: w:Rosa villosa
w:Gyapjasmagvú sás w: w:Carex lasiocarpa
w:Gyepes kisgyapjúsás w: w:Trichophorum cespitosum
w:Gyepes kőhúr w: w:Minuartia glaucina
w:Gyepes nefelejcs w: w:Myosotis caespitosa
w:Gyepes sás w: w:Carex cespitosa
w:Gyepes sédbúza w: w:Deschampsia caespitosa
w:Gyepes veronika w: w:Veronica filiformis
w:Gyepű bükköny w: w:Vicia sepium
w:Gyepű rózsa w: w:Rosa canina
w:Gyérvirágú csetkáka w: w:Eleocharis quinqueflora
w:Gyíkhagyma w: w:Allium angulosum
w:Gyilkos csomorika w: w:Cicuta virosa
w:Gyökerező erdeikáka w: w:Scirpus radicans
w:Gyökértelen vízidara w: w:Wolffia arrhiza
w:Györgyfű w: w:Huperzia selago
w:Győzedelmes hagyma w: w:Allium victorialis
w:Gyűrűs borgyökér w:mételykóró w:Oenanthe silaifolia
w:Gyűrűs süllőhínár w: w:Myriophyllum verticillatum
w:Hagymás boglárka w: w:Ranunculus bulbosus
w:Hagymás fogasír w: w:Cardamine bulbifera
w:Hagymás komócsin w: w:Phleum bertolonii
w:Hagymaszagú kányazsombor w: w:Alliaria petiolata
w:Hagymaszagú tarsóka w: w:Thlaspi alliaceum
w:Hajszálágú köles w: w:Panicum capillare
w:Hajszállevelű perje w: w:Poa stiriaca
w:Haller-kövifoszlár w: w:Cardaminopsis halleri
w:Halovány aszat w: w:Cirsium oleraceum
w:Halvány gyopár w: w:Gnaphalium luteoalbum
w:Halvány harangvirág w: w:Campanula cervicaria
w:Halvány here w: w:Trifolium pallidum
w:Halvány mályvarózsa w: w:Alcea biennis
w:Halvány perjeszittyó w: w:Luzula pallidula
w:Halvány sáfrány w: w:Crocus vittatus
w:Halvány ujjaskosbor w: w:Dactylorhiza ochroleuca
w:Halványsárga repcsény w: w:Erysimum witmannii subsp. pallidiflorum
w:Halványszürke hölgymál w: w:Hieracium schmidtii
w:Hamvas éger w:Szürke éger w:Alnus incana
w:Hamvas ezüstperje w: w:Corynephorus canescens
w:Hamvas seprőparéj w: w:Bassia sedoides
w:Hamvas szeder w: w:Rubus caesius
w:Hamvas zörgőfű w: w:Crepis tectorum
w:Hamvas zsombor w: w:Sisymbrium orientale
w:Harangcsillag w: w:Asyneuma canescens
w:Harangláblevelű dudamag w: w:Physospermum cornubiense
w:Harasztos káposzta w: w:Brassica elongata
w:Hármaslevelű alásfa w: w:Ptelea trifoliata
w:Hármaslevelű fogasír w: w:Cardamine waldsteinii
w:Hármaslevelű kakukktorma w: w:Cardamine trifolia
w:Hármaslevelű macskagyökér w: w:Valeriana tripteris
w:Hármaslevelű szellőrózsa w: w:Anemone trifolia
w:Hármaslevelű vidrafű w: w:Menyanthes trifoliata
w:Háromélű káka w: w:Schoenoplectus triqueter
w:Háromfogú fogtekercs w: w:Danthonia decumbens
w:Háromkaréjú veronika w: w:Veronica triloba
w:Háromporzós látonya w: w:Elatine triandra
w:Háromszarvú galaj w: w:Galium tricornutum
w:Háromszínű árvácska w: w:Viola tricolor
w:Hártyás galambbegy w: w:Valerianella pumila
w:Hasábos galambbegy w: w:Valerianella carinata
w:Hasznos földitömjén w: w:Pimpinella saxifraga
w:Hasznos tisztesfű w: w:Stachys recta
w:Hatsoros varjúháj w: w:Sedum sexangulare
w:Havasalji rózsa w: w:Rosa pendulina
w:Havasalji tarsóka w: w:Thlaspi caerulescens
w:Havasi éger w:Zöld éger w:Alnus viridis
w:Havasi hízóka w: w:Pinguicula alpina
w:Havasi ikravirág w: w:Arabis alpina
w:Havasi istác w: w:Armeria alpina
w:Havasi iszalag w: w:Clematis alpina
w:Havasi kisgyapjúsás w: w:Trichophorum alpinum
w:Havasi nyúlszapuka w:nyúlhere w:Anthyllis vulneraria subsp. alpestris
w:Havasi palástfű w: w:Alchemilla glabra
w:Havasi ribiszke w: w:Ribes alpinum
w:Havasi szirtipáfrány w: w:Woodsia alpina
w:Havasi szittyó w: w:Juncus alpinoarticulatus
w:Havasi tisztesfű w: w:Stachys alpina
w:Havasi turbolya w: w:Anthriscus nitidus
w:Havasi tündérvirág w: w:Epimedium alpinum
w:Havasi varázslófű w: w:Circaea alpina
w:Házi berkenye w: w:Sorbus domestica
w:Házi kövirózsa w: w:Sempervivum tectorum
w:Házi len w: w:Linum usitatissimum
w:Házi szilva w: w:Prunus domestica
w:Hazslinszky-berkenye w: w:Sorbus hazslinszkyana
w:Hegyes bajuszpázsit w: w:Crypsis aculeata
w:Hegyeskaréjú palástfű w: w:Alchemilla acutiloba
w:Hegyeslevelű békaszőlő w: w:Potamogeton acutifolius
w:Hegyeslevelű libatop w: w:Chenopodium polyspermum
w:Hegyeslevelű liliomfa w: w:Magnolia acuminata
w:Hegyesszárnyú édesgyökerűpáfrány w: w:Polypodium interjectum
w:Hegyi árnika w: w:Arnica montana
w:Hegyi csenkesz w: w:Festuca drymeja
w:Hegyi csipkeharaszt w: w:Selaginella helvetica
w:Hegyi fogtekercs w: w:Danthonia alpina
w:Hegyi gamandor w: w:Teucrium montanum
w:Hegyi gyömbérgyökér w: w:Geum aleppicum
w:Hegyi hagyma w: w:Allium lusitanicum
w:Hegyi here w: w:Trifolium montanum
w:Hegyi homokhúr w: w:Arenaria procera
w:Hegyi ibolya w: w:Viola canina subsp. montana
w:Hegyi juhar w: w:Acer pseudoplatanus
w:Hegyi kakukkfű w: w:Thymus pulegioides
w:Hegyi kékcsillag w: w:Jasione montana
w:Hegyi kökörcsin w: w:Pulsatilla zimmermannii
w:Hegyi kőtörőfű w: w:Saxifraga adscendens
w:Hegyi lednek w: w:Lathyrus linifolius
w:Hegyi len w: w:Linum austriacum
w:Hegyi mamutfenyő w: w:Sequoiadendron giganteum
w:Hegyi orbáncfű w: w:Hypericum montanum
w:Hegyi pacsirtafű w: w:Polygala vulgaris
w:Hegyi pajzsika w: w:Dryopteris expansa
w:Hegyi palástfű w: w:Alchemilla glaucescens
w:Hegyi pázsitliliom w: w:Tofieldia calyculata
w:Hegyi penészvirág w: w:Filago minima
w:Hegyi perje w: w:Poa remota Forselles
w:Hegyi sárgaárvacsalán w: w:Galeobdolon montanum
w:Hegyi sás w: w:Carex montana
w:Hegyi szil w: w:Ulmus glabra
w:Hegyi szirtipáfrány w: w:Woodsia ilvensis
w:Hegyi tarsóka w: w:Thlaspi montanum
w:Hegyi ternye w: w:Alyssum montanum
w:Hegyi tömjénillat w: w:Libanotis pyrenaica
w:Hegyi veronika w: w:Veronica montana
w:Hegyi zöldike w: w:Coeloglossum viride
w:Hegyi zsellérke w: w:Thesium bavarum
w:Hegyközi cickafark w: w:Achillea crithmifolia
w:Héjakút-mácsonya w: w:Dipsacus laciniatus
w:Héla zab w: w:Avena fatua
w:Hengeres kecskebúza w: w:Aegilops cylindrica
w:Hengeres sás w: w:Carex diandra
w:Hengeres vasvirág w: w:Xeranthemum cylindraceum
w:Hengeresfészkű peremizs w: w:Inula germanica
w:Henye boroszlán w: w:Daphne cneorum
w:Henye káka w: w:Schoenoplectus supinus
w:Henye kunkor w: w:Heliotropium supinum
w:Henye perje w: w:Poa supina
w:Henye pimpó w: w:Potentilla supina
w:Henye vasfű w: w:Verbena supina
w:Herefojtó aranka w: w:Cuscuta epithymum subsp. epithymum
w:Heuffel-torzon w: w:Polycnemum heuffelii
w:Heuffel-törpezanót w: w:Chamaecytisus heuffelii
w:Heverő csigalevél w: w:Asarina procumbens
w:Heverő galaj w: w:Galium humifusum
w:Heverő iszapfű w: w:Lindernia procumbens
w:Heverő kányafű w: w:Rorippa × anceps
w:Heverő medvetalpkaktusz w: w:Opuntia humifusa
w:Heverő naprózsa w: w:Fumana procumbens
w:Heverő orbáncfű w: w:Hypericum humifusum
w:Heverő patkófű w: w:Hippocrepis comosa
w:Heverő seprőfű w: w:Kochia prostrata
w:Heverő sóballa w: w:Suaeda prostrata
w:Heverő tócsahúr w: w:Peplis portula
w:Heverő zöldhúr w: w:Sagina procumbens
w:Hévízi gázló w: w:Hydrocotyle ranunculoides
w:Hévízi nagy-átokhínár w: w:Egeria densa
w:Hibrid aranycserje w: w:Forsythia × intermedia
w:Hibrid nadálytő w: w:Symphytum × uplandicum
w:Himalájai cédrus w: w:Cedrus deodara
w:Himalájai selyemfenyő w: w:Pinus wallichiana
w:Hínáros békaszőlő w: w:Potamogeton perfoliatus
w:Hínáros víziboglárka w: w:Ranunculus trichophyllus
w:y-bangó w: w:Ophrys fuciflora subsp. holubyana
w:Hólyagos csüdfű w: w:Astragalus cicer
w:Hólyagos habszegfű w: w:Silene vulgaris
w:Hólyagos here w: w:Trifolium vesiculosum
w:Hólyagos sás w: w:Carex vesicaria
w:Homoki árvalányhaj w: w:Stipa borysthenica
w:Homoki aszúszegfű w: w:Petrorhagia prolifera
w:Homoki bakszakáll w: w:Tragopogon floccosus
w:Homoki ballagófű w: w:Salsola kali
w:Homoki baltacím w: w:Onobrychis arenaria
w:Homoki báránypirosító w: w:Alkanna tinctoria
w:Homoki cickafark w: w:Achillea ochroleuca
w:Homoki csibehúr w: w:Spergula pentandra
w:Homoki csüdfű w: w:Astragalus varius
w:Homoki fátyolvirág w: w:Gypsophila arenaria
w:Homoki gémorr w: w:Erodium hoefftianum
w:Homoki gurgolya w: w:Seseli annuum
w:Homoki habszegfű w: w:Silene conica
w:Homoki ibolya w: w:Viola rupestris
w:Homoki imola w: w:Centaurea arenaria
w:Homoki kikerics w: w:Colchicum arenarium
w:Homoki kocsord w: w:Peucedanum arenarium
w:Homoki lucerna w: w:Medicago × varia
w:Homoki madárhúr w: w:Cerastium semidecandrum
w:Homoki nőszirom w: w:Iris arenaria
w:Homoki pimpó w: w:Potentilla arenaria
w:Homoki pipitér w: w:Anthemis ruthenica
w:Homoki porcsinkeserűfű w: w:Polygonum arenarium
w:Homoki seprőfű w: w:Kochia laniflora
w:Homoki szalmagyopár w: w:Helichrysum arenarium
w:Homoki szürkekáka w: w:Scirpoides holoschoenus
w:Homoki ternye w: w:Alyssum tortuosum
w:Homoki útifű w: w:Plantago indica
w:Homoki vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche arenaria
w:Homoki varjúháj w: w:Sedum urvillei subsp. hillebrandtii
w:Homoki vértő w: w:Onosma arenaria
w:Homoki zöldhúr w: w:Sagina sabuletorum
w:Homoki zsellérke w: w:Thesium ramosum
w:Horánszky-cickafark w: w:Achillea horanszkyi
w:Horgas bogáncs w: w:Carduus hamulosus
w:Horgas mocsárhúr w: w:Callitriche hamulata
w:Hosszú palka w: w:Cyperus longus
w:Hosszú zsurló w: w:Equisetum ramosissimum
w:Hosszúcsészés galagonya w: w:Crataegus calycina
w:Hosszúfüzérű harangvirág w: w:Campanula macrostachya
w:Hosszúkocsányú víziboglárka w: w:Ranunculus baudotii
w:Hosszúlevelű aggóvirág w: w:Tephroseris longifolia
w:Hosszúlevelű árvalányhaj w: w:Stipa tirsa
w:Hosszúlevelű buvákfű w: w:Bupleurum longifolium
w:Hosszúlevelű fürtösveronika w: w:Pseudolysimachion longifolium
w:Hosszúlevelű laboda w: w:Atriplex oblongifolia
w:Hölgyestike w: w:Hesperis matronalis
w:Hölscher-ligetszépe w: w:Oenothera × hoelscheri
w:Hudson–rózsa w: w:Rosa blanda
w:Hulják-berkenye w: w:Sorbus huljakii
w:Hullámos rebarbara w: w:Rheum rhabarbarum
w:Hullámoslevelű palástfű w: w:Alchemilla subcrenata
w:Húsos som w: w:Cornus mas
w:Húsos sziksófű w: w:Salicornia prostrata
w:Hússzínű ujjaskosbor w: w:Dactylorhiza incarnata
w:Hüvelyes gyapjúsás w: w:Eriophorum vaginatum
w:Ibolyás nőszőfű w: w:Epipactis purpurata
w:Idegen bükköny w: w:Vicia peregrina
w:Igazi édesgyökér w: w:Glycyrrhiza glabra
w:Ikrás fogasír w: w:Cardamine glanduligera
w:Illatos bibircsvirág w: w:Gymnadenia odoratissima
w:Illatos borjúpázsit w: w:Anthoxanthum odoratum
w:Illatos császárfa w: w:Paulownia tomentosa
w:Illatos csengettyűvirág w: w:Adenophora liliifolia
w:Illatos hagyma w: w:Allium suaveolens
w:Illatos hunyor w: w:Helleborus odorus
w:Illatos ibolya w: w:Viola odorata
w:Illatos lednek w: w:Lathyrus odoratus
w:Illatos ligetszépe w: w:Oenothera suaveolens
w:Illatos macskamenta w: w:Nepeta cataria
w:Illatos nyáriorgona w: w:Buddleja davidii
w:Illatos ribiszke w: w:Ribes odoratum
w:Illattalan rózsa w: w:Rosa inodora
w:Illír rózsa w: w:Rosa polyacantha
w:Illír sáfrány w: w:Crocus tommasinianus
w:Illír szirtipereszlény w: w:Micromeria thymifolia
w:Imbolygó békaszőlő w: w:Potamogeton nodosus
w:Inas gyíkvirág w: w:Cnidium dubium
w:Indás ínfű w: w:Ajuga reptans
w:Indás pimpó w: w:Potentilla reptans
w:Indiai vízicsillag w: w:Hygrophila polysperma
w:Indián maszlag w: w:Datura innoxia
w:Issler-laposkorpafű w: w:Diphasium issleri
w:Istenfa w: w:Artemisia abrotanum
w:István király-szegfű w: w:Dianthus plumarius subsp. regis-stephani
w:Iszapgyopár w: w:Gnaphalium uliginosum
w:Iszaplakó veronika w: w:Veronica anagalloides
w:Iszapsás w: w:Carex viridula
w:Iszapszittyó w: w:Juncus tenageia
w:Iszapzsurló w: w:Equisetum fluviatile
w:Jacquin-veronika w: w:Veronica jacquinii
w:Jajrózsa w: w:Rosa spinosissima
w:Jakabnapi aggófű w: w:Senecio jacobaea
w:Janka-tarsóka w: w:Thlaspi jankae
w:Japán komló w: w:Humulus scandens
w:Japán óriáskeserűfű w: w:Fallopia japonica
w:Japán rózsa w: w:Rosa rugosa
w:Japán vadszőlő w:borostyánszőlő w:Parthenocissus tricuspidata
w:Jávorka-berkenye w: w:Sorbus javorkae
w:Jávorka-csenkesz w: w:Festuca javorkae
w:Jávorka-fényperje w: w:Koeleria javorkae
w:Jerikói lonc w: w:Lonicera caprifolium
w:Juharlevelű platán w: w:Platanus × hybrida
w:Juhcsenkesz w: w:Festuca ovina
w:Juhsóska w:lórom w:Rumex acetosella
w:Kacstalan lednek w: w:Lathyrus nissolia
w:Kacúros véreslapu w: w:Hypochoeris radicata
w:Kakukk veronika w: w:Veronica serpyllifolia
w:Kakukkfű vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche alba
w:Kakukkfűfojtó aranka w: w:Cuscuta epithymum subsp. kotschyi
w:Kakukk-homokhúr w: w:Arenaria serpyllifolia
w:Kaliforniai kakukkmák w: w:Eschscholzia californica
w:Kalinca ínfű w: w:Ajuga chamaepitys
w:Kanadai aranyvessző w: w:Solidago canadensis
w:Kanadai átokhínár w: w:Elodea canadensis
w:Kanadai betyárkóró w: w:Conyza canadensis
w:Kanadai vasfa w: w:Gymnocladus dioicus
w:Kanáriköles w: w:Phalaris canariensis
w:Kánya harangvirág w: w:Campanula rapunculoides
w:Kányabangita w: w:Viburnum opulus
w:Kapadohány w: w:Nicotiana rustica
w:Kapaszkodó galaj w: w:Galium rivale
w:Kapaszkodó trombitafolyondár w: w:Campsis radicans
w:Kapcsos korpafű w: w:Lycopodium clavatum
w:Kaporlevelű ebszékfű w: w:Tripleurospermum perforatum
w:Karalábé w: w:Brassica oleracea var. gongylodes
w:Karcsú bajuszpázsit w: w:Crypsis alopecuroides
w:Karcsú buvákfű w: w:Bupleurum praealtum
w:Karcsú disznóparéj w: w:Amaranthus powellii
w:Karcsú fényperje w: w:Koeleria cristata
w:Karcsú gömböskosbor w: w:Traunsteinera globosa
w:Karcsú gyöngyike w: w:Muscari tenuiflorum
w:Karcsú kerep w: w:Lotus angustissimus
w:Karcsú köles w: w:Panicum dichotomiflorum
w:Karcsú nőszőfű w: w:Epipactis exilis
w:Karcsú orbáncfű w: w:Hypericum elegans
w:Karcsú sisakvirág w: w:Aconitum variegatum
w:Karcsú zsombor w: w:Sisymbrium polymorphum
w:Kardos madársisak w: w:Cephalanthera longifolia
w:Kardos peremizs w: w:Inula ensifolia
w:Karéjos vesepáfrány w: w:Polystichum aculeatum
w:Karfiol w: w:Brassica oleracea var. botrytis
w:Karintiai menta w: w:Mentha × carinthiaca
w:Karmazsinvirág w: w:Persicaria orientalis
w:Karóbab w: w:Phaseolus vulgaris var. vulgaris
w:Karolinai tündérhínár w: w:Cabomba caroliniana
w:Karórépa w: w:Brassica × napus subsp. rapifera
w:Karos hölgymál w: w:Hieracium × brachiatum
w:Kárpáti aggófű w: w:Senecio ovatus
w:Kárpáti cickafark w: w:Achillea stricta
w:Kárpáti kutyatej w: w:Euphorbia carpatica
w:Kárpáti küllőrojt w: w:Erigeron acris subsp. macrophyllus
w:Kárpáti nyúlszapuka w:nyúlhere w:Anthyllis vulneraria subsp. carpatica
w:Kárpáti sáfrány w: w:Crocus heuffelianus
w:Kárpáti sisakvirág w: w:Aconitum moldavicum
w:Kárpáti-berkenye w: w:Sorbus karpatii
w:Kasika káka w: w:Schoenoplectus setaceus
w:Kaszanyűg bükköny w: w:Vicia cracca
w:Kaukázusi jegenyefenyő w: w:Abies nordmanniana
w:Kaukázusi medvetalp w: w:Heracleum mantegazzianum
w:Kaukázusi szárnyasdió w: w:Pterocarya fraxinifolia
w:Kaukázusi varjúháj w: w:Sedum spurium
w:Kecses disznóparéj w: w:Amaranthus viridis
w:Kecses palástfű w: w:Alchemilla micans
w:Kecskefűz w: w:Salix caprea
w:Kék atracél w: w:Anchusa barrelieri
w:Kék bojtocska w: w:Ageratum houstonianum
w:Kék búzavirág w: w:Centaurea cyanus
w:Kék duglászfenyő w: w:Pseudotsuga menziesii
w:Kék hajnalka w: w:Ipomoea tricolor
w:Kék ibolya w: w:Viola suavis
w:Kék iringó w: w:Eryngium planum
w:Kék nőszirom w: w:Iris × germanica
w:Kék rizsjácint w: w:Monochoria korsakowii
w:Kék saláta w: w:Lactuca perennis
w:Kék szamárkenyér w: w:Echinops ruthenicus
w:Kék tikszem w: w:Anagallis foemina
w:Kék tündérrózsa w: w:Nymphaea caerulea
w:Kékes borkóró w: w:Thalictrum pseudominus
w:Kékes vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche coerulescens
w:Kékeszöld harmatkása w: w:Glyceria declinata
w:Kékhere w: w:Trigonella caerulea
w:Kéklő perje w: w:Poa humilis
w:Kéküstökű csormolya w: w:Melampyrum nemorosum
w:Keleti bazsarózsa w: w:Paeonia tenuifolia
w:Keleti békakorsó w: w:Sium sisarum
w:Keleti gyertyán w: w:Carpinus orientalis
w:Keleti kontyvirág w: w:Arum orientale
w:Keleti müge w: w:Asperula orientalis
w:Keleti nyilasfű w: w:Conringia orientalis
w:Keleti szarkaláb w: w:Consolida orientalis
w:Keleti szümcső w: w:Bunias orientalis
w:Keleti tamariska w: w:Tamarix tetrandra
w:Keleti tuja w: w:Thuja orientalis
w:Keleti tüskemag w: w:Torilis ucranica
w:Keleti zergevirág w: w:Doronicum orientale
w:Kelkáposzta w: w:Brassica oleracea var. sabauda
w:Keller-berkenye w: w:Sorbus eugenii-kelleri
w:Keménylevelű rózsa w: w:Rosa caesia
w:Keménytokú harangvirág w: w:Campanula xylocarpa
w:Keménytövisű lucerna w: w:Medicago rigidula
w:Kender ziliz w: w:Althaea cannabina
w:Kenyérbél cickafark w: w:Achillea ptarmica
w:Kerek ködvirág w: w:Erophila spathulata
w:Kerek repkény w: w:Glechoma hederacea
w:Kereklevelű buvákfű w: w:Bupleurum rotundifolium
w:Kereklevelű fogaskehely w: w:Rotala rotundifolia
w:Kereklevelű galaj w: w:Galium rotundifolium
w:Kereklevelű gólyaorr w: w:Geranium rotundifolium
w:Kereklevelű harangvirág w: w:Campanula rotundifolia
w:Kereklevelű harmatfű w: w:Drosera rotundifolia
w:Kereklevelű kapotnyak w: w:Asarum europaeum
w:Kereklevelű körtike w: w:Pyrola rotundifolia
w:Kereklevelű mocsárhúr w: w:Callitriche stagnalis
w:Keresztes békalencse w: w:Lemna trisulca
w:Kerner lórom w: w:Rumex kerneri
w:Kerti békaszem w: w:Omphalodes verna
w:Kerti borágó w: w:Borago officinalis
w:Kerti borsmustár w:Rukkola w:Eruca vesicaria
w:Kerti csombor w:csombord w:Satureja hortensis
w:Kerti édeskömény w: w:Foeniculum vulgare
w:Kerti golyófüzény w: w:Gomphrena globosa
w:Kerti gyöngyvessző w:bajnóca w:Spiraea × vanhouttei
w:Kerti habszegfű w: w:Silene armeria
w:Kerti holdviola w: w:Lunaria annua
w:Kerti iszalag w: w:Clematis × jackmannii
w:Kerti izsóp w: w:Hyssopus officinalis
w:Kerti jácint w: w:Hyacinthus orientalis
w:Kerti kakukkfű w: w:Thymus vulgaris
w:Kerti kandilla w: w:Nigella sativa
w:Kerti kapor w: w:Anethum graveolens
w:Kerti koriander w: w:Coriandrum sativum
w:Kerti kutyatej w: w:Euphorbia lathyris
w:Kerti laboda w: w:Atriplex hortensis
w:Kerti madármályva w: w:Lavatera trimestris
w:Kerti mák w: w:Papaver somniferum
w:Kerti mályvarózsa w: w:Alcea rosea
w:Kerti nőszirom w: w:Iris pallida
w:Kerti oroszlánszáj w: w:Antirrhinum majus
w:Kerti pálmaliliom w: w:Yucca filamentosa
w:Kerti petrezselyem w: w:Petroselinum crispum
w:Kerti pillangóvirág w: w:Cosmos bipinnatus
w:Kerti pórsáfrány w: w:Carthamus tinctorius
w:Kerti retek w: w:Raphanus sativus
w:Kerti ruta w: w:Ruta graveolens
w:Kerti saláta w: w:Lactuca sativa
w:Kerti sárgakeltike w: w:Pseudofumaria lutea
w:Kerti sarkantyúfű w: w:Delphinium × cultorum
w:Kerti sárma w:madártej w:Ornithogalum nutans
w:Kerti seprőfű w: w:Kochia scoparia
w:Kerti sóska w:lórom w:Rumex rugosus
w:Kerti sóvirág w: w:Limonium sinuatum
w:Kerti spenót w: w:Spinacia oleracea
w:Kerti szarkaláb w: w:Consolida ajacis
w:Kerti szójabab w: w:Glycine soja
w:Kerti szőlő w: w:Vitis vinifera
w:Kerti viola w: w:Matthiola incana
w:Kerti zeller w: w:Apium graveolens
w:Kerti zsálya w: w:Salvia officinalis
w:Kerti zsázsa w: w:Lepidium sativum
w:Kései gyíkpohár w: w:Blackstonia acuminata
w:Kései meggy w: w:Padus serotina
w:Kései napraforgó w: w:Helianthus × laetiflorus
w:Kései pitypang w: w:Taraxacum serotinum
w:Kései prémestárnics w: w:Gentianopsis ciliata
w:Kései szegfű w: w:Dianthus serotinus
w:Keserű édesgyökér w: w:Glycyrrhiza echinata
w:Keserű kakukktorma w: w:Cardamine amara
w:Keserű mandula w: w:Amygdalus communis convar. amara
w:Keserű pacsirtafű w: w:Polygala amara
w:Keserűgyökér-vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche picridis
w:Keskenylevelű aggófű w: w:Senecio erucifolius
w:Keskenylevelű ballagófű w: w:Salsola collina
w:Keskenylevelű békapohár w: w:Berula erecta
w:Keskenylevelű békaszőlő w: w:Potamogeton × angustifolius
w:Keskenylevelű bükköny w: w:Vicia tenuifolia
w:Keskenylevelű csillagfürt w: w:Lupinus angustifolius
w:Keskenylevelű ezüstfa w: w:Elaeagnus angustifolia
w:Keskenylevelű ezüstvirág w:ezüstaszott w:Paronychia cephalotes
w:Keskenylevelű gyapjúsás w: w:Eriophorum angustifolium
w:Keskenylevelű gyékény w: w:Typha angustifolia
w:Keskenylevelű gyújtoványfű w: w:Linaria angustissima
w:Keskenylevelű hölgymál w: w:Hieracium staticifolium
w:Keskenylevelű kakukkfű w: w:Thymus serpyllum
w:Keskenylevelű kenderkefű w: w:Galeopsis angustifolia
w:Keskenylevelű keserűfű w: w:Persicaria minor
w:Keskenylevelű küllőrojt w: w:Erigeron acris subsp. angulosus
w:Keskenylevelű lórom w: w:Rumex stenophyllus
w:Keskenylevelű perje w: w:Poa angustifolia
w:Keskenylevelű sás w: w:Carex stenophylla
w:Keskenylevelű tüdőfű w: w:Pulmonaria angustifolia
w:Keskenylevelű zsázsa w: w:Lepidium graminifolium
w:Keskenymakkú zsióka w:szikikáka w:Bolboschoenus yagara
w:Keskenyszárnyú poloskamag w: w:Corispermum leptopterum
w:Keszeg saláta w: w:Lactuca serriola
w:Keszthelyi berkenye w: w:Sorbus decipientiformis
w:Kétágú hölgymál w: w:Hieracium × bifurcum
w:Kétbibés galagonya w:Cseregalagonya w:Crataegus laevigata
w:Kétéltű keserűfű w:Vidrakeserűfű w:Persicaria amphibia
w:Kétes orbáncfű w: w:Hypericum dubium
w:Kétes vékonyzab w: w:Ventenata dubia
w:Kétlaki macskagyökér w: w:Valeriana dioica
w:Kétlevelű árnyékvirág w: w:Maianthemum bifolium
w:Kétlevelű sarkvirág w: w:Platanthera bifolia
w:Kétsoros sás w: w:Carex disticha
w:Kétszínű szeder w: w:Rubus fruticosus
w:Kétszínű tátika w: w:Kickxia spuria
w:Kevéserű berkenye w: w:Sorbus pseudosemiincisa
w:Kicsiny gombvirág w: w:Galinsoga parviflora
w:Kicsiny tátos w: w:Microrrhinum minus
w:Kígyógyökerű keserűfű w: w:Persicaria bistorta
w:Kígyóhagyma w: w:Allium scorodoprasum
w:Kígyózó korpafű w: w:Lycopodium annotinum
w:Kikeleti hóvirág w: w:Galanthus nivalis
w:Kikeletnyitó téltemető w: w:Eranthis hyemalis
w:Kínai alkörmös w: w:Phytolacca esculenta
w:Kínai lilaakác w: w:Wisteria sinensis
w:Kínai mézesfa w: w:Euodia hupehensis
w:Kínai nyár w: w:Populus simonii
w:Kínai ördögcérna w: w:Lycium chinense
w:Kínai ősfenyő w: w:Metasequoia glyptostroboides
w:Kínai páfrányfenyő w: w:Ginkgo biloba
w:Kínai papíreper w: w:Broussonetia papyrifera
w:Kínai rózsalonc w: w:Weigela florida
w:Kínai-iszalag w: w:Fallopia aubertii
w:Királydió w: w:Juglans regia
w:Kis aranka w: w:Cuscuta epithymum
w:Kis bojtorján w: w:Arctium minus
w:Kis ezerjófű w: w:Centaurium erythraea
w:Kis forrásfű w: w:Montia fontana subsp. chondrosperma
w:Kis gomborka w: w:Camelina microcarpa
w:Kis holdruta w: w:Botrychium lunaria
w:Kis körtike w: w:Pyrola minor
w:Kis rence w: w:Utricularia minor
w:Kis szeplőlapu w: w:Cerinthe minor
w:Kis tőtippan w: w:Eragrostis minor
w:Kis tüskéshínár w: w:Najas minor
w:Kis tyúktaréj w: w:Gagea pusilla
w:Kis ugarpalástfű w: w:Aphanes australis
w:Kisfészkű aszat w: w:Cirsium brachycephalum
w:Kisfészkű hangyabogáncs w: w:Jurinea mollis
w:Kisfüzérkéjű rozsnok w: w:Bromus brachystachys
w:Kislevelű hárs w: w:Tilia cordata
w:Kislevelű nőszőfű w: w:Epipactis microphylla
w:Kislevelű veronika w: w:Veronica scardica
w:Kisvirágú bársonyvirág w:büdöske w:Tagetes minuta
w:Kisvirágú boglárka w: w:Ranunculus parviflorus
w:Kisvirágú csüdfű w: w:Astragalus austriacus
w:Kisvirágú füstike w: w:Fumaria parviflora
w:Kisvirágú füzike w: w:Epilobium parviflorum
w:Kisvirágú habszegfű w: w:Silene borysthenica
w:Kisvirágú hunyor w: w:Helleborus dumetorum
w:Kisvirágú kakukktorma w: w:Cardamine parviflora
w:Kisvirágú nebáncsvirág w: w:Impatiens parviflora
w:Kisvirágú őszirózsa w: w:Aster tradescantii
w:Kisvirágú pacsirtafű w: w:Polygala amarella
w:Kisvirágú pimpó w: w:Potentilla micrantha
w:Kisvirágú pozdor w: w:Scorzonera parviflora
w:Kisvirágú rózsa w: w:Rosa micrantha
w:Kisvirágú szittyó w: w:Juncus ranarius
w:Kisvirágú tőtippan w: w:Eragrostis parviflora
w:Kisvirágú zsálya w: w:Salvia verbenaca
w:Kisvirágú zsázsa w: w:Lepidium densiflorum
w:Kitaibel-árvácska w: w:Viola kitaibeliana
w:Kitaibel-varfű w: w:Knautia arvensis subsp. kitaibelii
w:Kiterült pimpó w: w:Potentilla patula
w:Kmet’-rózsa w: w:Rosa kmetiana
w:Kocsányos tölgy w: w:Quercus robur
w:Kocsánytalan tölgyek w: w:Quercus petraea agg.
w:Koloncos lednek w: w:Lathyrus lacteus
w:Koloncos legyezőfű w: w:Filipendula vulgaris
w:Kolorádói jegenyefenyő w: w:Abies concolor
w:Kolorádói medvetalpkaktusz w: w:Opuntia phaeacantha
w:Komlóképű aranka w: w:Cuscuta lupuliformis
w:Komlós lucerna w: w:Medicago lupulina
w:Kónya habszegfű w: w:Silene nutans
w:Kónya koldustetű w: w:Lappula deflexa
w:Kónya sárma w:madártej w:Ornithogalum boucheanum
w:Kónya vicsorgó w: w:Lathraea squamaria
w:Kónya zsálya w: w:Salvia nutans
w:Kopasz fenyőspárga w: w:Monotropa hypophegea
w:Kopasz ikravirág w:Toronyszál w:Arabis glabra
w:Kopasz palka w: w:Cyperus glaber
w:Kopasz porcika w: w:Herniaria glabra
w:Kopasz szilkesark w: w:Nicandra physalodes
w:Kopasz zab w: w:Avena nuda em
w:Kopasztermésű víziboglárka w: w:Ranunculus rionii
w:Korai fogfű w: w:Odontites vernus subsp. vernus
w:Korai hölgymál w: w:Hieracium glaucinum
w:Korai juhar w: w:Acer platanoides
w:Korai kakukkfű w: w:Thymus praecox
w:Korai ködvirág w: w:Erophila praecox
w:Korai sás w: w:Carex praecox Schreb
w:Korai szegfű w: w:Dianthus plumarius subsp. praecox
w:Korai veronika w: w:Veronica praecox
w:Korcs harmatkása w: w:Glyceria × pedicellata
w:Korcs here w: w:Trifolium hybridum
w:Korcs köles w: w:Panicum philadelphicum
w:Korcs mák w: w:Papaver hybridum
w:Korcs pemetefű w: w:Marrubium × paniculatum
w:Kormos csáté w: w:Schoenus nigricans
w:Kornistárnics w: w:Gentiana pneumonanthe
w:Koronás galambbegy w: w:Valerianella coronata
w:Korongos lucerna w: w:Medicago orbicularis
w:Kosárkötőfűz w: w:Salix viminalis
w:Kosborképű fürtösveronika w: w:Pseudolysimachion orchideum
w:Kőfali libatop w: w:Chenopodium murale
w:Kőfali pintyő w: w:Cymbalaria muralis
w:Kőhányási berkenye w: w:Sorbus acutiserratus
w:Kökény w: w:Prunus spinosa
w:Kökényszilva w:Ringló w:Prunus insititia
w:Köménylevelű kocsord w: w:Peucedanum carvifolia
w:Kőperje w: w:Sclerochloa dura
w:Kőrislevelű nagyezerjófű w: w:Dictamnus albus
w:Köszméte w:Egres [[w: Ribes uva-crispa]]
w:Kötő káka w: w:Schoenoplectus tabernaemontani
w:Kőtörő aszúszegfű w: w:Petrorhagia saxifraga
w:Kőtörő hölgymál w: w:Hieracium saxifragum
w:Kövér aggófű w: w:Senecio doria
w:Kövér daravirág w: w:Draba lasiocarpa
w:Kövér porcsin w: w:Portulaca oleracea
w:Kövér tyúkhúr w: w:Stellaria neglecta
w:Kövi daravirág w: w:Draba muralis
w:Kövi fodorka w: w:Asplenium ruta-muraria
w:Kövi pimpó w: w:Potentilla rupestris
w:Kövi sulyoktáska w: w:Aethionema saxatile
w:Kövi szeder w: w:Rubus saxatilis
w:Kövi varjúháj w: w:Sedum rupestre
w:Középdunai berkenye w: w:Sorbus subdanubialis
w:Közepes körtike w: w:Pyrola media
w:Közepes rezgőfű w: w:Briza media
w:Közepes útifű w:Réti útifű w:Plantago media
w:Közönséges aggófű w: w:Senecio vulgaris
w:Közönséges apácavirág w: w:Nonea pulla
w:Közönséges aranka w: w:Cuscuta europaea
w:Közönséges aranyeső w: w:Laburnum anagyroides
w:Közönséges aranyvessző w: w:Solidago virgaurea
w:Közönséges aszat w: w:Cirsium vulgare
w:Közönséges bábakalács w: w:Carlina vulgaris
w:Közönséges bakszakáll w: w:Tragopogon orientalis
w:Közönséges birs w: w:Cydonia oblonga
w:Közönséges bojtorján w: w:Arctium lappa
w:Közönséges bojtorjánsaláta w: w:Lapsana communis
w:Közönséges borbálafű w: w:Barbarea vulgaris
w:Közönséges borkóró w: w:Thalictrum minus
w:Közönséges boróka w: w:Juniperus communis
w:Közönséges borostyán w: w:Hedera helix
w:Közönséges borsfű w: w:Clinopodium vulgare
w:Közönséges búza w: w:Triticum aestivum subsp. aestivum
w:Közönséges bükk w: w:Fagus sylvatica
w:Közönséges cickafark w: w:Achillea millefolium
w:Közönséges csarab w: w:Calluna vulgaris
w:Közönséges csavarhínár w:Vallisnéria w:Vallisneria spiralis
w:Közönséges csikófark w: w:Ephedra distachya
w:Közönséges csillagpázsit w: w:Cynodon dactylon
w:Közönséges duglászfenyő w: w:Pseudotsuga menziesii
w:Közönséges ebnyelvűfű w: w:Cynoglossum officinale
w:Közönséges édesgyökerűpáfrány w: w:Polypodium vulgare
w:Közönséges erdeikáka w: w:Scirpus sylvaticus
w:Közönséges falgyom w: w:Parietaria officinalis
w:Közönséges fanyarka w: w:Amelanchier ovalis
w:Közönséges farkasalma w: w:Aristolochia clematitis
w:Közönséges füge w: w:Ficus carica
w:Közönséges füstike w: w:Fumaria schleicheri
w:Közönséges galaj w: w:Galium mollugo
w:Közönséges gérbics w: w:Limodorum abortivum
w:Közönséges gyertyán w: w:Carpinus betulus
w:Közönséges gyíkfű w: w:Prunella vulgaris
w:Közönséges gyújtoványfű w: w:Linaria vulgaris
w:Közönséges harangláb w: w:Aquilegia vulgaris
w:Közönséges hölgymál w: w:Hieracium lachenalii
w:Közönséges ínfű w: w:Ajuga genevensis
w:Közönséges japánakác w: w:Sophora japonica
w:Közönséges jegenyefenyő w: w:Abies alba
w:Közönséges júdásfa w: w:Cercis siliquastrum
w:Közönséges kakaslábfű w: w:Echinochloa crus-galli
w:Közönséges kakicsvirág w: w:Mycelis muralis
w:Közönséges kakukkfű w: w:Thymus glabrescens
w:Közönséges kékperje w: w:Molinia caerulea
w:Közönséges késeiperje w: w:Cleistogenes serotina
w:Közönséges keserűgyökér w: w:Picris hieracioides
w:Közönséges kígyónyelv w: w:Ophioglossum vulgatum
w:Közönséges korcsvadóc w: w:× Festulolium loliaceum
w:Közönséges kövifoszlár w: w:Cardaminopsis arenosa
w:Közönséges kutyabenge w: w:Frangula alnus
w:Közönséges laposkorpafű w: w:Diphasium complanatum
w:Közönséges levendula w: w:Lavandula angustifolia
w:Közönséges lizinka w: w:Lysimachia vulgaris
w:Közönséges lucfenyő w: w:Picea abies
w:Közönséges lúdfű w: w:Arabidopsis thaliana
w:Közönséges madárfészek w: w:Neottia nidus-avis
w:Közönséges magvasodró w: w:Crupina vulgaris
w:Közönséges magyal w: w:Ilex aquifolium
w:Közönséges mandula w: w:Amygdalus communis
w:Közönséges medvetalp w: w:Heracleum sphondylium
w:Közönséges méreggyilok w: w:Vincetoxicum hirundinaria
w:Közönséges mézontófű w: w:Phacelia tanacetifolia
w:Közönséges mézpázsit w: w:Puccinellia distans
w:Közönséges mogyoró w: w:Corylus avellana
w:Közönséges nád w: w:Phragmites australis
w:Közönséges napraforgó w: w:Helianthus annuus
w:Közönséges napvirág w: w:Helianthemum ovatum
w:Közönséges nyúlkömény w: w:Selinum carvifolia
w:Közönséges nyúlparéj w: w:Chondrilla juncea
w:Közönséges orbáncfű w: w:Hypericum perforatum
w:Közönséges orgona w: w:Syringa vulgaris
w:Közönséges oroszlánfog w: w:Leontodon hispidus
w:Közönséges orvosi-gyöngyköles w:Orvosi gyöngyköles w:Lithospermum officinale
w:Közönséges ördögcérna w: w:Lycium barbarum
w:Közönséges palástfű w: w:Alchemilla monticola
w:Közönséges párlófű w: w:Agrimonia eupatoria
w:Közönséges pásztortáska w: w:Capsella bursa-pastoris
w:Közönséges rebarbara w: w:Rheum rhaponticum
w:Közönséges rence w: w:Utricularia vulgaris
w:Közönséges sárga-kövirózsa w: w:Jovibarba globifera
w:Közönséges sarlófű w: w:Falcaria vulgaris
w:Közönséges saspáfrány w: w:Pteridium aquilinum
w:Közönséges selyemkóró w: w:Asclepias syriaca
w:Közönséges seprőzanót w: w:Sarothamnus scoparius
w:Közönséges spárga w:Nyúlárnyék w:Asparagus officinalis
w:Közönséges szamárbogáncs w: w:Onopordum acanthium
w:Közönséges szárnyasrekettye w: w:Genistella sagittalis
w:Közönséges szegfűbogyó w: w:Cucubalus baccifer
w:Közönséges szemvidító w: w:Euphrasia stricta
w:Közönséges szikipozdor w: w:Podospermum canum
w:Közönséges szurokfű w: w:Origanum vulgare
w:Közönséges tarackbúza w: w:Elymus repens
w:Közönséges tarkakoronafürt w: w:Securigera varia
w:Közönséges ternye w: w:Alyssum alyssoides
w:Közönséges tiszafa w: w:Taxus baccata
w:Közönséges tóalma w: w:Ludwigia palustris
w:Közönséges torma w: w:Armoracia rusticana
w:Közönséges torzon w: w:Polycnemum arvense
w:Közönséges tök w:Úri tök [[w: Cucurbita pepo]]
w:Közönséges tölgyespáfrány w: w:Gymnocarpium dryopteris
w:Közönséges tőzegrozmaring w: w:Andromeda polifolia
w:Közönséges tyúkhúr w: w:Stellaria media
w:Közönséges útszéli-zsázsa w:Útszéli-zsázsa w:Cardaria draba
w:Közönséges vadalma w: w:Malus sylvestris
w:Közönséges vadszőlő w:borostyánszőlő w:Parthenocissus inserta
w:Közönséges vasfű w: w:Verbena officinalis
w:Közönséges vetési-oroszlánszáj w:Vetési-oroszlánszáj w:Misopates orontium
w:Közönséges vízicsillaghúr w: w:Myosoton aquaticum
w:Közönséges vízijácint w: w:Eichhornia crassipes
w:Közönséges vízilófark w: w:Hippuris vulgaris
w:Közönséges zergeboglár w: w:Trollius europaeus
w:Közönséges zsidócseresznye w: w:Physalis alkekengi
w:Krajnai farkasbogyó w: w:Scopolia carniolica
w:Krajnai pacsirtafű w: w:Polygala nicaeensis Risso subsp. carniolica
w:Kunkorgó árvalányhaj w: w:Stipa capillata
w:Kunsági bükköny w: w:Vicia biennis
w:Kúszó avarvirág w: w:Goodyera repens
w:Kúszó boglárka w: w:Ranunculus repens
w:Kúszó csalán w:Lápi csalán [[w: Urtica kioviensis]]
w:Kúszó kutyatej w: w:Euphorbia humifusa
w:Kúszó rozsnok w: w:Bromus reptans
w:Kúszó sás w: w:Carex repens
w:Kúszó szentperje w: w:Hierochloë repens
w:Kúszó zeller w: w:Apium repens
w:Labodalevelű szárnyaslibatop w: w:Cycloloma atriplicifolia
w:Labodás disznóparéj w: w:Amaranthus blitoides
w:Lágy selyemperje w: w:Holcus mollis
w:Lándzsás füzike w: w:Epilobium lanceolatum
w:Lándzsás hídőr w: w:Alisma lanceolatum
w:Lándzsás őszirózsa w: w:Aster lanceolatus
w:Lándzsás rozsnok w: w:Bromus lanceolatus
w:Lándzsás útifű w: w:Plantago lanceolata
w:Lángszínű hérics w: w:Adonis flammea
w:Lángszínű sásliliom w: w:Hemerocallis fulva
w:Lápi aldrovanda w:Kandicshínár w:Aldrovanda vesiculosa
w:Lápi békabuzogány w: w:Sparganium natans
w:Lápi ezerjófű w: w:Centaurium littorale
w:Lápi galaj w: w:Galium uliginosum
w:Lápi gázló w: w:Hydrocotyle vulgaris
w:Lápi hízóka w: w:Pinguicula vulgaris
w:Lápi ibolya w: w:Viola stagnina
w:Lápi kerep w: w:Lotus pedunculatus
w:Lápi nádtippan w: w:Calamagrostis stricta
w:Lápi nyúlfarkfű w: w:Sesleria uliginosa
w:Lápi pitypang w: w:Taraxacum palustre
w:Lápi rence w: w:Utricularia bremii
w:Lápi sárkánygyökér w: w:Calla palustris
w:Lápi sás w: w:Carex davalliana
w:Lápi szíveslevelű-hídőr w: w:Caldesia parnassifolia
w:Lápi tőzegorchidea w: w:Hammarbya paludosa
w:Lapos kétsoroskáka w: w:Blysmus compressus
w:Lapos zabfű w: w:Helictotrichon adsurgens
w:Laposmagvú mocsárhúr w: [[w:Callitriche platycarpa Kütz.
w:Laposszárú perje w: [[w:Poa compressa
w:Lappangó sás w: [[w:Carex humilis Leyss.
w:Lappföldi ujjaskosbor w: [[w:Dactylorhiza lapponica (Laest. ex) Soó
w:Lapulevelű keserűfű w: [[w:Persicaria lapathifolia Delarbre
w:Lazavirágú nefelejcs w: [[w:Myosotis sparsiflora J.G. Mikan
w:Leánykökörcsin w: [[w:Pulsatilla grandis Wender.
w:Lecsepült veronika w: [[w:Veronica prostrata
w:Lecsüngő sás w: [[w:Carex pendula
w:Légybangó w: [[w:Ophrys insectifera
w:Lencse bükköny w: [[w:Vicia ervilia
w:Lenfojtó aranka w: [[w:Cuscuta epilinum Weihe
w:Lengyel búza w: [[w:Triticum turgidum subsp. polonicum Thell.
w:Lenlevelű füzény w: [[w:Lythrum linifolium Kar. et Kir.
w:Lenlevelű zsellérke w: [[w:Thesium linophyllon
w:Lenvadóc w: [[w:Lolium remotum Schrank
w:Lestyán w: [[w:Levisticum officinale W.D.J. Koch
w:Leveles kel w: [[w:Brassica oleracea var. sabellica
w:Levéltelen bajuszvirág w: [[w:Epipogium aphyllum Sw.
w:Levéltelen lednek w: [[w:Lathyrus aphaca
w:Liba pimpó w: [[w:Potentilla anserina
w:Ligeti bükköny w: [[w:Vicia sylvatica
w:Ligeti csillagvirág w: [[w:Scilla vindobonensis Speta
w:Ligeti daravirág w: [[w:Draba nemorosa
w:Ligeti perje w: [[w:Poa nemoralis
w:Ligeti sédkender w: [[w:Eupatorium cannabinum
w:Ligeti seprence w: [[w:Erigeron annuus Pers. subsp. strigosus (Muhl. ex) Wagenitz
w:Ligeti szőlő w: [[w:Vitis sylvestris C.C. Gmel.
w:Ligeti zsálya w: [[w:Salvia nemorosa
w:Lila csenkesz w: [[w:Festuca amethystina
w:Lila ökörfarkkóró w: [[w:Verbascum phoeniceum
w:Lisztes berkenye w: [[w:Sorbus aria Crantz
w:Lisztes kankalin w: [[w:Primula farinosa
w:Lóbab w: [[w:Vicia faba
w:Loesel-hagymaburok w: [[w:Liparis loeselii Rich.
w:Lóhere-vajvirág w:szádor, szádorgó [[w: Orobanche minor Sm.
w:Lókörmű martilapu w: [[w:Tussilago farfara
w:Lombhullató szeder w: [[w:Felálló szeder Rubus fruticosus agg. subsect. Rubus
w:Lómenta w: [[w:Mentha longifolia Nath.
w:Lónyelvű csodabogyó w: [[w:Ruscus hypoglossum
w:Lózsálya w: [[w:Salvia verticillata
w:Lumnitzer-szegfű w: [[w:Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Domin
w:Macskafarkú fürtösveronika w: [[w:Pseudolysimachion spicatum
w:Madárberkenye w: [[w:Sorbus aucuparia
w:Madárcseresznye w: [[w:Cerasus avium Moench
w:Madárorrú táskazár w: [[w:Euclidium syriacum R. Br.
w:Madár-porcsinkeserűfű w: [[w:Polygonum aviculare
w:Magas aranyvessző w: [[w:Solidago gigantea Aiton
w:Magas borsó w: [[w:Pisum elatius Steven
w:Magas csukóka w: [[w:Scutellaria altissima
w:Magas gubóvirág w: [[w:Globularia punctata Lapeyr.
w:Magas gyöngyperje w: [[w:Melica altissima
w:Magas hölgymál w: [[w:Hieracium bauhinii Schult. ex Besser
w:Magas istác w: [[w:Armeria elongata (Hoffm.) K. Koch
w:Magas kenderbojt w: [[w:Ageratina altissima R.M. King et H. Rob.
w:Magas kígyószisz w: [[w:Echium italicum
w:Magas kőris w: [[w:Fraxinus excelsior
w:Magas kúpvirág w: [[w:Rudbeckia laciniata
w:Magas peszérce w: [[w:Lycopus exaltatus f.
w:Magas tarackbúza w: [[w:Elymus elongatus (Host) Runemark
w:Magas útifű w: [[w:Plantago altissima
w:Magas zab w: [[w:Avena ludoviciana (Durieu) Nyman
w:Magas zsombor w: [[w:Sisymbrium strictissimum
w:Magasszárú kocsord w: [[w:Peucedanum verticillare W.D.J. Koch
w:Magurai hölgymál w: [[w:Hieracium × arvicola Nägeli et Peter
w:Magyallevelű mahónia w: [[w:Mahonia aquifolium (Pursh)
w:Magyar aszat w: [[w:Cirsium pannonicum (L. f.) Link
w:Magyar bárányparéj w: [[w:Camphorosma annua Pall.
w:Magyar bogáncs w: [[w:Carduus collinus
w:Magyar cickafark w: [[w:Achillea pannonica Scheele
w:Magyar csenkesz w:Homoki csenkesz [[w: Festuca vaginata ex
w:Magyar ebnyelvűfű w: [[w:Cynoglossum hungaricum Simonk.
w:Magyar gurgolya w: [[w:Seseli leucospermum
w:Magyar here w: [[w:Trifolium pannonicum
w:Magyar imola w: [[w:Centaurea jacea subsp. angustifolia Gremli
w:Magyar kakukkfű w: [[w:Thymus pannonicus All.
w:Magyar kígyófark w: [[w:Pholiurus pannonicus Trin.
w:Magyar kikerics w: [[w:Colchicum hungaricum Janka
w:Magyar kőhúr w: [[w:Minuartia frutescens
w:Magyar kökörcsin w: [[w:Pulsatilla flavescens
w:Magyar kőris w: [[w:Fraxinus angustifolia Vahl subsp. danubialis Pouzar
w:Magyar kutyatej w: [[w:Euphorbia glareosa Pall.
w:Magyar látonya w: [[w:Elatine hungarica Moesz
w:Magyar lednek w: [[w:Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke
w:Magyar ligetszépe w: [[w:Oenothera salicifolia Desf.
w:Magyar méreggyilok w: [[w:Vincetoxicum pannonicum (Borhidi)
w:Magyar nőszirom w: [[w:Iris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegi
w:Magyar nyúlfarkfű w: [[w:Sesleria hungarica Ujhelyi
w:Magyar nyúlkapor w: [[w:Trinia ramosissima (Fisch.) W.D.J. Koch
w:Magyar nyúlszapuka w:nyúlhere [[w: Anthyllis vulneraria subsp. polyphyllaNyman.
w:Magyar palástfű w: [[w:Alchemilla hungarica Soó
w:Magyar palka w: [[w:Cyperus pannonicus
w:Magyar perje w: [[w:Poa scabra Kit.
w:Magyar pikkelypáfrány w: [[w:Asplenium javorkaeanum Vida
w:Magyar repcsény w: [[w:Erysimum odoratum
w:Magyar rózsa w: [[w:Rosa hungarica A. Kern.
w:Magyar rozsnok w: [[w:Bromus pannonicus Kumm. et Sendtn.
w:Magyar sóballa w: [[w:Suaeda pannonica (Beck)
w:Magyar sóvirág w: [[w:Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze subsp. hungaricum (Klokov) Soó
w:Magyar szegfű w: [[w:Dianthus pontederae A. Kern.
w:Magyar tölgy w: [[w:Quercus frainetto Ten.
w:Magyar vadkörte w: [[w:Pyrus magyarica Terpó
w:Magyar varfű w: [[w:Knautia drymeia Heuff.
w:Magyar zergevirág w: [[w:Doronicum hungaricum (Sadler)
w:Magyar zörgőfű w: [[w:Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch
w:Magyar zsálya w: [[w:Salvia aethiopis
w:Magyar zsombor w: [[w:Sisymbrium altissimum
w:Magyarföldi husáng w: [[w:Ferula sadleriana Ledeb.
w:Májer-berkenye w: [[w:Sorbus majeri Barabits
w:Majomkosbor w: [[w:Orchis simia Lam.
w:Majoranna w: [[w:Majorana hortensis Moench
w:Májusi gyöngyvirág w: [[w:Convallaria majalis
w:Májusi rózsa w:Fahéj rózsa [[w: Rosa majalis Herrm.
w:Mandulafűz w: [[w:Salix triandra
w:Mandulapalka w: [[w:Cyperus esculentus
w:Marschall-poloskamag w: [[w:Corispermum marschallii Steven
w:Martilapu-vajvirág w:szádor, szádorgó [[w: Orobanche flava Mart. ex F.W. Schultz
w:Maszlagos nadragulya w: [[w:Atropa belladonna
w:Matild-nebáncsvirág w: [[w:Impatiens balfourii Hook.
w:Mecseki nőszőfű w: [[w:Epipactis mecsekensis A. Molnár et Robatsch
w:Meddő rozsnok w: [[w:Bromus sterilis
w:Medvehagyma w: [[w:Allium ursinum
w:Meggy w: [[w:Cerasus vulgaris
w:Megnyúlt galaj w: [[w:Galium elongatum
w:Méhbangó w: [[w:Ophrys apifera
w:Méregölő sisakvirág w: [[w:Aconitum anthora
w:Merev borbálafű w: [[w:Barbarea stricta Andrz.
w:Merev kutyatej w: [[w:Euphorbia stricta
w:Merev szőrfű w: [[w:Nardus stricta
w:Merev víziboglárka w: [[w:Ranunculus circinatus Sibth.
w:Merevlevelű napraforgó w: [[w:Helianthus pauciflorus
w:Merevszőrű boglárka w: [[w:Ranunculus strigulosus
w:Mérges ádáz w: [[w:Aethusa cynapium
w:Mérges sás w: [[w:Carex brevicollis DC.
w:Metélőhagyma w: [[w:Allium schoenoprasum
w:Mexikói moszatpáfrány w: [[w:Azolla mexicana C. Presl
w:Mexikói tőtippan w: [[w:Eragrostis mexicana (Hornem.) Link
w:Mexikói vízibojt w: [[w:Gymnocoronis spilanthoides DC.
w:Mezei aggóvirág w: [[w:Tephroseris integrifolia
w:Mezei árvácska w: [[w:Viola arvensis
w:Mezei aszat w: [[w:Cirsium arvense
w:Mezei cickafark w: [[w:Achillea collina Becker ex
w:Mezei csibehúr w: [[w:Spergula arvensis
w:Mezei csorbóka w: [[w:Sonchus arvensis
w:Mezei csormolya w: [[w:Melampyrum arvense
w:Mezei fátyolvirág w: [[w:Gypsophila muralis
w:Mezei fejvirág w: [[w:Cephalaria transsylvanica Schrad.
w:Mezei gólyaorr w: [[w:Geranium pratense
w:Mezei gyöngyköles w: [[w:Buglossoides arvensis I.M. Johnston
w:Mezei gyújtoványfű w: [[w:Linaria arvensis Desf.
w:Mezei here w: [[w:Trifolium campestre Schreb.
w:Mezei iglice w: [[w:Ononis arvensis
w:Mezei iringó w: [[w:Eryngium campestre
w:Mezei juhar w: [[w:Acer campestre
w:Mezei kandilla w: [[w:Nigella arvensis
w:Mezei katángkóró w: [[w:Cichorium intybus
w:Mezei keresztfű w: [[w:Cruciata laevipes
w:Mezei komócsin w: [[w:Phleum pratense
w:Mezei menta w: [[w:Mentha arvensis
w:Mezei ördögszem w: [[w:Scabiosa triandra
w:Mezei perjeszittyó w: [[w:Luzula campestris DC.
w:Mezei rózsa w: [[w:Rosa agrestis Savi
w:Mezei rozsnok w: [[w:Bromus arvensis
w:Mezei sóska w:lórom [[w: Rumex acetosa
w:Mezei szarkaláb w: [[w:Consolida regalis Gray
w:Mezei szil w: [[w:Ulmus minor
w:Mezei tarsóka w: [[w:Thlaspi arvense
w:Mezei tikszem w: [[w:Anagallis arvensis
w:Mezei tyúktaréj w: [[w:Gagea pratensis (Pers.) Dumort.
w:Mezei üröm w: [[w:Artemisia campestris
w:Mezei varfű w: [[w:Knautia arvensis Coult.
w:Mezei veronika w: [[w:Veronica arvensis
w:Mezei zsálya w: [[w:Salvia pratensis
w:Mezei zsázsa w: [[w:Lepidium campestre R. Br.
w:Mezei zsurló w: [[w:Equisetum arvense
w:Mézgás éger w: [[w:Alnus glutinosa
w:Mirigyes bálványfa w: [[w:Ailanthus altissima
w:Mirigyes fodorka w: [[w:Asplenium lepidum
w:Mirigyes füzike w: [[w:Epilobium ciliatum
w:Mirigyes hölgymál w: [[w:Hieracium × schultesii
w:Mirigyes kakascímer w: [[w:Rhinanthus rumelicus
w:Mirigyes libatop w: [[w:Chenopodium botrys
w:Mirigyes őszirózsa w: [[w:Aster novae-angliae
w:Mirigyes pimpó w: [[w:Potentilla pusilla Host
w:Mirigyes szeder w: [[w:Rubus fruticosus agg. ser. Glandulosi
w:Mirigyes tölgyespáfrány w: [[w:Gymnocarpium robertianum
w:Mirigyszegény szeder w: [[w:Rubus fruticosus agg. ser. Micantes
w:Mirrha-libatop w: [[w:Chenopodium ambrosioides
w:Mocsári aggófű w: [[w:Senecio paludosus
w:Mocsári aszat w: [[w:Cirsium palustre
w:Mocsári békaliliom w: [[w:Hottonia palustris
w:Mocsári csetkáka w: [[w:Eleocharis palustris.
w:Mocsári csillaghúr w: [[w:Stellaria palustris Retz.
w:Mocsári csorbóka w: [[w:Sonchus palustris
w:Mocsári ecsetpázsit w: [[w:Alopecurus aequalis Sobol.
w:Mocsári füzike w: [[w:Epilobium palustre
w:Mocsári galaj w: [[w:Galium palustre
w:Mocsári gólyahír w: [[w:Caltha palustris
w:Mocsári gólyaorr w: [[w:Geranium palustre E. Torner
w:Mocsári kányafű w: [[w:Rorippa palustris Besser
w:Mocsári kardvirág w: [[w:Gladiolus palustris Gaudin
w:Mocsári kígyófű w: [[w:Triglochin palustre
w:Mocsári kockásliliom w: [[w:Fritillaria meleagris
w:Mocsári kocsord w: [[w:Peucedanum palustre Moench
w:Mocsári kosbor w: [[w:Orchis palustris
w:Mocsári kutyatej w: [[w:Euphorbia palustris
w:Mocsári lednek w: [[w:Lathyrus palustris
w:Mocsári lórom w: [[w:Rumex palustris Sm.
w:Mocsári nefelejcs w: [[w:Myosotis scorpioides
w:Mocsári nőszirom w:Sárga nőszirom [[w: Iris pseudacorus
w:Mocsári nőszőfű w: [[w:Epipactis palustris Crantz
w:Mocsári orbáncfű w: [[w:Hypericum tetrapterum Fr.
w:Mocsári perje w: [[w:Poa palustris
w:Mocsári sás w: [[w:Carex acutiformis
w:Mocsári tisztesfű w: [[w:Stachys palustris
w:Mocsári tófonal w: [[w:Zannichellia palustris
w:Mocsári tőzegboglár w:Fehérmájvirág [[w: Parnassia palustris
w:Mocsári tőzegpáfrány w: [[w:Thelypteris palustris Schott
w:Mocsári zörgőfű w: [[w:Crepis paludosa Moench
w:Mocsári zsurló w: [[w:Equisetum palustre
w:Mocsártölgy w: [[w:Quercus palustris Münchh.
w:Mogyorólevelű szeder w: [[w:Rubus corylifolius Sm.
w:Mogyorós hólyagfa w: [[w:Staphylea pinnata
w:Mogyorós lednek w: [[w:Lathyrus tuberosus
w:Mohos csitri w: [[w:Moehringia muscosa
w:Molyhos hölgymál w: [[w:Hieracium praecurrens Vuk.
w:Molyhos madárbirs w: [[w:Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl.
w:Molyhos madárhúr w: [[w:Cerastium tomentosum
w:Molyhos napvirág w: [[w:Helianthemum nummularium
w:Molyhos nyír w: [[w:Betula pubescens
w:Molyhos ökörfarkkóró w: [[w:Verbascum thapsus
w:Molyhos rózsa w: [[w:Rosa tomentosa Sm.
w:Molyhos sás w: [[w:Carex tomentosa
w:Molyhos szeder w: [[w:Rubus fruticosus agg. ser. Canescentes H.E. Weber
w:Molyhos tölgy w: [[w:Quercus pubescens
w:Molyhos tölgyek w: [[w:Quercus pubescens agg.
w:Molyhosodó rózsa w: [[w:Rosa tomentella Léman
w:Molyűző ökörfarkkóró w: [[w:Verbascum blattaria
w:Moore-zsurló w: [[w:Equisetum × moorei Newman
w:Morva harangvirág w: [[w:Campanula moravica (Spitzner) Kovanda
w:Muharsás w: [[w:Carex panicea
w:Murvás lórom w: [[w:Rumex conglomeratus
w:Muskotály zsálya w: [[w:Salvia sclarea
w:Müller-nőszőfű w: [[w:Epipactis muelleri Godfery
w:Nádfojtó aranka w: [[w:Cuscuta australis R. Br.
w:Nádi boglárka w: [[w:Ranunculus lingua
w:Nádképű csenkesz w: [[w:Festuca arundinacea Schreb.
w:Nádképű kékperje w: [[w:Molinia arundinacea Schrank
w:Nádképű pántlikafű w: [[w:Phalaris arundinacea
w:Nagy aggófű w: [[w:Senecio umbrosus
w:Nagy aranka w: [[w:Cuscuta campestris Yunck.
w:Nagy bakszakáll w: [[w:Tragopogon dubius
w:Nagy bársonyvirág w:büdöske [[w: Tagetes erecta
w:Nagy cickafark w: [[w:Achillea distans ex
w:Nagy csalán w: [[w:Urtica dioica
w:Nagy fodros-átokhínár w: [[w:Lagarosiphon major (Ridl.) Moss.
w:Nagy földitömjén w: [[w:Pimpinella major
w:Nagy gombafű w: [[w:Androsace maxima
w:Nagy pacsirtafű w: [[w:Polygala major
w:Nagy szegfű w: [[w:Dianthus giganteiformis Borbás
w:Nagy széltippan w: [[w:Apera spica-venti P. Beauv.
w:Nagy szittyó w: [[w:Juncus subnodulosus Schrank
w:Nagy télizöld w: [[w:Vinca major
w:Nagy torzon w: [[w:Polycnemum majus A. Braun
w:Nagy tőtippan w: [[w:Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo ex Janch.
w:Nagy tüskéshínár w: [[w:Najas marina
w:Nagy ugarpalástfű w: [[w:Aphanes arvensis
w:Nagy útifű w: [[w:Plantago major
w:Nagy vajvirág w:szádor, szádorgó [[w: Orobanche elatior Sutton
w:Nagy varjúbab w: [[w:Hylotelephium telephium H. Ohba subsp. maximum H. Ohba
w:Nagy víziboglárka w: [[w:Ranunculus aquatilis
w:Nagy völgycsillag w: [[w:Astrantia major
w:Nagyfészkű hangyabogáncs w: [[w:Jurinea glycacantha (Sibth. et Sm.) DC.
w:Nagylevelű berkenye w: [[w:Sorbus latissima Kárpáti
w:Nagylevelű hárs w: [[w:Tilia platyphyllos
w:Nagylevelű kaukázusi-nefelejcs w: [[w:Brunnera macrophylla I.M. Johnston
w:Nagylevelű kutyatej w: [[w:Euphorbia platyphyllos
w:Nagylevelű moszatpáfrány w: [[w:Azolla filiculoides Lam.
w:Nagylevelű rózsa w: [[w:Rosa jundzillii Besser
w:Nagylevelű tarkakoronafürt w: [[w:Securigera elegans (Pančić) Lassen
w:Nagyszemű kakaslábfű w: [[w:Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch
w:Nagytermésű szerbtövis w: [[w:Xanthium saccharatum
w:Nagytokú madárhúr w: [[w:Cerastium lucorum (Schur) Möschl
w:Nagyvirágú bükköny w: [[w:Vicia grandiflora
w:Nagyvirágú fényperje w: [[w:Koeleria majoriflora (Borbás) Borbás ex Domin
w:Nagyvirágú gyíkfű w: [[w:Prunella grandiflora Scholler
w:Nagyvirágú ibolya w: [[w:Viola riviniana
w:Nagyvirágú kakascímer w: [[w:Rhinanthus serotinus (Schönh.) Oborný subsp. serotinus
w:Nagyvirágú lednek w: [[w:Lathyrus latifolius
w:Nagyvirágú liliomfa w: [[w:Magnolia × soulangeana Soul.-Bod.
w:Nagyvirágú méhfű w: [[w:Melittis melissophyllum subsp. carpatica (Klokov) P.W. Ball
w:Nagyvirágú turbolya w:Orlay-turbolya [[w:Orlaya grandiflora Hoffm.
w:Nagyvirágú petúnia w: [[w:Petunia × atkinsiana D. Don
w:Nagyvirágú porcsin w: [[w:Portulaca grandiflora Hook.
w:Napraforgó-kutyatej w: [[w:Euphorbia helioscopia
w:Napraforgó-vajvirág w: [[w:szádor, szádorgó Orobanche cumana
w:Narancsszínű aggóvirág w: [[w:Tephroseris aurantiaca (Willd.) Griseb. et Schenk
w:Naspolya w: [[w:Mespilus germanica
w:Négyélű füzike w: [[w:Epilobium tetragonum
w:Négylevelű csészepörc w: [[w:Polycarpon tetraphyllum
w:Négylevelű farkasszőlő w: [[w:Paris quadrifolia
w:Négylevelű mételyfű w: [[w:Marsilea quadrifolia
w:Négymagvú bükköny w: [[w:Vicia tetrasperma Schreb.
w:Négyporzós madárhúr w: [[w:Cerastium subtetrandrum (Lange) Murb.
w:Nehézszagú boróka w: [[w:Juniperus sabina
w:Nehézszagú gólyaorr w: [[w:Geranium robertianum
w:Nehézszagú libatop w: [[w:Chenopodium schraderianum Schult.
w:Nehézszagú pipitér w: [[w:Anthemis cotula
w:Austriai pipitér w: [[w:Anthemis austriaca
w:Nemes alma w: [[w:Malus domestica Borkh.
w:Nemes cickafark w: [[w:Achillea nobilis
w:Nemes körte w: [[w:Pyrus communis
w:Nemes májvirág w: [[w:Hepatica nobilis Schreb.
w:Nemes menta w: [[w:Mentha × gracilis Sole
w:Német csermelyciprus w: [[w:Myricaria germanica Desf.
w:Német penészvirág w: [[w:Filago vulgaris
w:Nílusi tündérrózsa w: [[w:Nymphaea lotus
w:Nizzai zörgőfű w: [[w:Crepis nicaeensis Balb.
w:Norden-nőszőfű w: [[w:Epipactis nordeniorum Robatsch
w:Nyalábos kőhúr w: [[w:Minuartia fastigiata (Sm.)
w:Nyári füzértekercs w: [[w:Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich.
w:Nyári hérics w: [[w:Adonis aestivalis
w:Nyári tőzike w: [[w:Leucojum aestivum
w:Nyilas ikravirág w: [[w:Arabis sagittata (Bertol.) DC.
w:Nyilaslevelű nyílfű w: [[w:Sagittaria sagittifolia
w:Nyugati csillagvirág w: [[w:Scilla drunensis Speta
w:Nyugati fényperje w: [[w:Koeleria pyramidata (Lam.) P. Beauv.
w:Nyugati nyilasfű w: [[w:Conringia austriaca (Jacq.) Sweet
w:Nyugati ostorfa w: [[w:Celtis occidentalis
w:Nyugati pikkelypáfrány w: [[w:Asplenium ceterach
w:Nyugati rejtőke w: [[w:Teesdalia nudicaulis R. Br.
w:Nyugati sás w: [[w:Carex demissa Hornem.
w:Nyugati tuja w: [[w:Thuja occidentalis
w:Nyúl rozsnok w: [[w:Bromus lepidus Holmb.
w:Nyúlánk ibolya w: [[w:Viola elatior Fr.
w:Nyúlánk sárma w:madártej [[w: Ornithogalum brevistylum Wolfner
w:Nyúlánk sás w: [[w:Carex elongata
w:Nyúlfüle w: [[w:Stachys byzantina K. Koch
w:Nyúlsás w: [[w:Carex ovalis Gooden.
w:Odvas keltike w: [[w:Corydalis cava
w:Olajrepce w: [[w:Brassica × napus subsp. napus
w:Olasz atracél w: [[w:Anchusa azurea
w:Olasz harangvirág w: [[w:Campanula bononiensis
w:Olasz hölgymál w: [[w:Hieracium sabaudum
w:Olasz iszalag w: [[w:Clematis viticella
w:Olasz muhar w: [[w:Setaria italica P. Beauv.
w:Olasz müge w: [[w:Asperula taurina subsp. leucanthera (Beck) Hayek in Hegi
w:Olasz szerbtövis w: [[w:Xanthium italicum Moretti
w:Olasz tölgy w: [[w:Quercus virgiliana Ten.
w:Olaszperje w: [[w:Lolium multiflorum Lam.
w:Olocsán w: [[w:Holosteum umbellatum
w:Olocsán csillaghúr w: [[w:Stellaria holostea
w:Oregoni hamisciprus w: [[w:Chamaecyparis lawsoniana
w:Óriás csavarhínár w:Vallisznéria [[w:Vallisneria gigantea
w:Óriás csenkesz w: [[w:Festuca gigantea
w:Óriás fényperje w: [[w:Koeleria grandis
w:Óriás királyharaszt w:Felemáslevelű királyharaszt [[w:Osmunda regalis
w:Óriás rozsnok w: [[w:Bromus rigidus
w:Óriás tippan w: [[w:Agrostis gigantea
w:Óriás tuja w: [[w:Thuja plicata
w:Óriás útifű w: [[w:Plantago maxima
w:Óriás zsurló w: [[w:Equisetum telmateia
w:Ormós rozsnok w: [[w:Bromus carinatus Hook. et Arn.
w:Orvosi angyalgyökér w: [[w:Angelica archangelica
w:Orvosi atracél w: [[w:Anchusa officinalis
w:Orvosi bakfű w: [[w:Betonica officinalis
w:Orvosi citromfű w: [[w:Melissa officinalis
w:Orvosi csikorgófű w: [[w:Gratiola officinalis
w:Orvosi füstike w: [[w:Fumaria officinalis
w:Orvosi kálmos w: [[w:Acorus calamus
w:Orvosi kecskeruta w: [[w:Galega officinalis
w:Orvosi körömvirág w: [[w:Calendula officinalis
w:Orvosi macskagyökér w: [[w:Valeriana officinalis subsp. officinalis
w:Orvosi pemetefű w: [[w:Marrubium vulgare
w:Orvosi somkóró w: [[w:Melilotus officinalis
w:Orvosi szappanfű w: [[w:Saponaria officinalis
w:Orvosi székfű w:Kamilla [[w: Matricaria recutita
w:Orvosi szemvidító w: [[w:Euphrasia rostkoviana
w:Orvosi tüdőfű w: [[w:Pulmonaria officinalis
w:Orvosi veronika w: [[w:Veronica officinalis
w:Orvosi ziliz w: [[w:Althaea officinalis
w:Ostorménbangita w: [[w:Viburnum lantana
w:Ostors hölgymál w: [[w:Hieracium × flagellare
w:Oszlopos rózsa w: [[w:Rosa stylosa Desv.
w:Osztrák borzamag w: [[w:Pleurospermum austriacum
w:Osztrák csetkáka w: [[w:Eleocharis austriaca
w:Osztrák galaj w: [[w:Galium austriacum
w:Osztrák kányafű w: [[w:Rorippa austriaca
w:Osztrák körte w: [[w:Pyrus austriaca
w:Osztrák ökörfarkkóró w: [[w:Verbascum chaixii subsp. austriacum
w:Osztrák pozdor w: [[w:Scorzonera austriaca
w:Osztrák sárkányfű w: [[w:Dracocephalum austriacum
w:Osztrák tárnicska w: [[w:Gentianella austriaca
w:Osztrák tarsóka w: [[w:Thlaspi goesingense Halácsy
w:Osztrák zergevirág w: [[w:Doronicum austriacum
w:Osztrák zsálya w: [[w:Salvia austriaca
w:Öldöklő aszat w: [[w:Cirsium furiens
w:Ördögmák w: [[w:Papaver argemone
w:Örmény ziliz w: [[w:Althaea armeniaca
w:Örménygyökér w: [[w:Inula helenium
w:Örökzöld puszpáng w: [[w:Buxus sempervirens
w:Örvös iszapfüzény w: [[w:Ammania verticillata
w:Örvös menta w: [[w:Mentha × verticillata
w:Örvös szúrós-átokhínár w: [[w:Hydrilla verticillata
w:Őszi csillagvirág w: [[w:Scilla autumnalis
w:Őszi füzértekercs w: [[w:Spiranthes spiralis
w:Őszi kikerics w: [[w:Colchicum autumnale
w:Őszi oroszlánfog w: [[w:Leontodon autumnalis
w:Őszi varádics w: [[w:Tanacetum parthenium Sch. Bip.
w:Őszi vérfű w: [[w:Sanguisorba officinalis
w:Őszibarack w: [[w:Persica vulgaris
w:Ösztörűs veronika w: [[w:Veronica chamaedrys
w:Pajzsos veronika w: [[w:Veronica scutellata
w:Pajzsos víziboglárka w: [[w:Ranunculus peltatus
w:Palkasás w: [[w:Carex bohemica Schreb.
w:Pamacslaboda w: [[w:Krascheninnikovia ceratoides
w:Pamutos ökörfarkkóró w: [[w:Verbascum pulverulentum
w:Pannon bükköny w: [[w:Vicia pannonica Crantz
w:Pannon csenkesz w: [[w:Festuca pannonica Host
w:Pápaszemes korongpár w: [[w:Biscutella laevigata
w:Papírhéjú mandula w: [[w:Amygdalus communis convar. fragilis
w:Papsajt mályva w: [[w:Malva neglecta
w:Parajlibatop w: [[w:Chenopodium bonus-henricus
w:Paréj lórom w: [[w:Rumex patientia
w:Párizsi galaj w: [[w:Galium parisiense
w:Parlagi bolhafű w: [[w:Pulicaria vulgaris
w:Parlagi borjúpázsit w: [[w:Anthoxanthum aristatum
w:Parlagi csomborpereszlény w: [[w:Acinos arvensis
w:Parlagi ecsetpázsit w: [[w:Alopecurus myosuroides
w:Parlagi ligetszépe w: [[w:Oenothera biennis
w:Parlagi macskatalp w: [[w:Antennaria dioica
w:Parlagi madárhúr w: [[w:Cerastium arvense
w:Parlagi madármályva w: [[w:Lavatera thuringiaca
w:Parlagi nefelejcs w: [[w:Myosotis arvensis
w:Parlagi pipitér w: [[w:Anthemis arvensis
w:Parlagi rózsa w: [[w:Rosa gallica
w:Parlagi rozsnok w: [[w:Bromus japonicus
w:Parlagi sármányvirág w: [[w:Sideritis montana
w:Parlagi sebforrasztófű w: [[w:Descurainia sophia
w:Parlagi sömörje w: [[w:Neslia paniculata
w:Parlagi zsombor w: [[w:Sisymbrium loeselii
w:Paróka imola w: [[w:Centaurea pseudophrygia
w:Parti fűz w: [[w:Salix elaeagnos
w:Parti iszappalka w: [[w:Dichostylis micheliana
w:Parti laboda w: [[w:Atriplex littoralis
w:Parti nádtippan w: [[w:Calamagrostis pseudophragmites
w:Parti sás w: [[w:Carex riparia
w:Parti szőlő w: [[w:Vitis vulpina
w:Patakparti aggófű w: [[w:Senecio sarracenicus
w:Patakparti gyömbérgyökér w: [[w:Geum rivale
w:Pávafarkú salamonpecsét w: [[w:Polygonatum verticillatum
w:Pázsitlevelű porcsinkeserűfű w: [[w:Polygonum graminifolium
w:Pázsitos nőszirom w: [[w:Iris graminea
w:Pázsitos sásbokor w: [[w:Sisyrinchium bermudiana
w:Pécsvidéki aszat w: [[w:Cirsium boujartii
w:Pelyhes kenderkefű w: [[w:Galeopsis pubescens
w:Pelyhes selyemperje w: [[w:Holcus lanatus
w:Pelyhes zabfű w: [[w:Helictotrichon pubescens
w:Pelyvás aszúszegfű w: [[w:Petrorhagia obcordata
w:Pelyvás pajzsika w: [[w:Dryopteris affinis
w:Pemetegyöngyajak w: [[w:Leonurus marrubiastrum
w:Pénzlevelű lizinka w: [[w:Lysimachia nummularia
w:Perui zsidócseresznye w: [[w:Physalis peruviana
w:Perzsa veronika w: [[w:Veronica persica
w:Pettyegetett lizinka w: [[w:Lysimachia punctata
w:Pettyes orbáncfű w: [[w:Hypericum maculatum
w:Pézsma mályva w: [[w:Malva moschata
w:Pézsmahagyma w: [[w:Allium moschatum
w:Pici bükköny w: [[w:Vicia lathyroides
w:Pici egérfarkfű w: [[w:Myosurus minimus
w:Pikkelyes sás w: [[w:Carex lepidocarpa
w:Pilisi bükköny w: [[w:Vicia sparsiflora
w:Pilisi len w:Dolomitlen [[w:Linum dolomiticum
w:Pillás Haynald-fű w: [[w:Dasypyrum villosum
w:Pillás perjeszittyó w: [[w:Luzula pilosa
w:Pillás törpezanót w: [[w:Chamaecytisus ciliatus
w:Pillás ujjasmuhar w: [[w:Digitaria ciliaris
w:Pintyő-boglárka w: [[w:Ranunculus cymbalaria
w:Pipacs w: [[w:Papaver rhoeas
w:Pipacslevelű zörgőfű w: [[w:Crepis rhoeadifolia
w:Pireneusi gólyaorr w: [[w:Geranium pyrenaicum
w:Pirók ujjasmuhar w: [[w:Digitaria sanguinalis
w:Piros akác w:akácfa [[w:Robinia hispida
w:Piros árvacsalán w: [[w:Lamium purpureum
w:Piros budavirág w: [[w:Spergularia rubra
w:Piros bujdosó mák w: [[w:Papaver dubium subsp. confine
w:Piros földitök w: [[w:Bryonia dioica
w:Piros gólyaorr w: [[w:Geranium sanguineum
w:Piros gyűszűvirág w: [[w:Digitalis purpurea
w:Piros kenderkefű w: [[w:Galeopsis ladanum
w:Piros kígyószisz w: [[w:Echium maculatum
w:Piros madársisak w: [[w:Cephalanthera rubra
w:Piros mécsvirág w: [[w:Silene dioica
w:Piros nyúlsaláta w: [[w:Prenanthes purpurea
w:Piros pozdor w: [[w:Scorzonera purpurea
w:Piros vadgesztenye w: [[w:Aesculus × carnea
w:Pirosfonákú tóalma w: [[w:Ludwigia repens
w:Piroslevelű rózsa w: [[w:Rosa glauca
w:Pirosló here w: [[w:Trifolium rubens
w:Pirosló hunyor w: [[w:Helleborus purpurascens
w:Pirosló nádtippan w: [[w:Calamagrostis phragmitoides
w:Pirosló pásztortáska w: [[w:Capsella rubella Reut.
w:Pitypanglevelű zörgőfű w: [[w:Crepis taraxacifolia
w:Pocsolyalátonya w: [[w:Elatine alsinastrum
w:Podagrafű w: [[w:Aegopodium podagraria
w:Pofók árvacsalán w: [[w:Lamium orvala
w:Pohánka w:Hajdina [[w:Fagopyrum esculentum
w:Pókbangó w: [[w:Ophrys sphegodes
w:Pókhálós bojtorján w: [[w:Arctium tomentosum
w:Pókhálós imola w: [[w:Centaurea stenolepis
w:Pokolvar-libatop w: [[w:Chenopodium hybridum
w:Pólé veronika w: [[w:Veronica anagallis-aquatica
w:Poloskaszagú kosbor w: [[w:Orchis coriophora
w:Pompás jezsámen w: [[w:Philadelphus coronarius
w:Pompás kosbor w: [[w:Orchis elegans Heuff.
w:Pompás nárcisz w: [[w:Narcissus × incomparabilis
w:Pompás ökörfarkkóró w: [[w:Verbascum speciosum Schrad.
w:Pompás rézvirág w: [[w:Zinnia elegans
w:Pompás Teleki-virág w: [[w:Telekia speciosa
w:Pompás tulipán w: [[w:Tulipa gesneriana
w:Pongyola harangvirág w: [[w:Campanula sibirica
w:Pongyola pitypang w:Gyermekláncfű [[w:Taraxacum officinale
w:Pongyola rence w: [[w:Utricularia australis
w:Pontuszi nőszőfű w: [[w:Epipactis pontica
w:Póréhagyma w: [[w:Allium porrum
w:Posvány csillaghúr w: [[w:Stellaria alsine
w:Posvány kakastaréj w: [[w:Pedicularis palustris
w:Poszméhbangó w: w:Ophrys fuciflora subsp. fuciflora
w:Pozdorlevelű fátyolvirág w: w:Gypsophila scorzonerifolia
w:Pozsgás zsázsa w: w:Lepidium cartilagineum
w:Prémes gyöngyperje w: w:Melica ciliata
w:Préri medvetalpkaktusz w: w:Opuntia polyacantha
w:Puha gólyaorr w: w:Geranium molle
w:Puha homokhúr w: w:Arenaria leptoclados
w:Puha rozsnok w: w:Bromus hordeaceus
w:Pukkanó dudafürt w: w:Colutea arborescens
w:Púpos békalencse w: w:Lemna gibba
w:Púpos rence w: w:Utricularia gibba
w:Pusztai árvalányhaj w: w:Stipa pennata
w:Pusztai cickafark w: w:Achillea setacea
w:Pusztai here w: w:Trifolium retusum
w:Pusztai kutyatej w: w:Euphorbia seguieriana
w:Pusztai lengefű w: w:Aira caryophyllea
w:Pusztai meténg w:télizöld w:Vinca herbacea
w:Pusztai sárma w:madártej w:Ornithogalum kochii
w:Pusztai szélfű w: w:Mercurialis ovata
w:Pusztai ternye w: w:Alyssum desertorum
w:Pusztai tyúktaréj w: w:Gagea szovitsii
w:Ragadós galaj w: w:Galium aparine
w:Ragadós magiszák w: w:Asperugo procumbens
w:Ragadós mécsvirág w: w:Silene viscosa
w:Ragadós muhar w: w:Setaria verticillata.
w:Rákosi csenkesz w: w:Festuca wagneri Degen
w:Ráncos aranka w: w:Cuscuta approximata
w:Ráncos matyó w: w:Calepina irregularis
w:Ráncos rekenyő w: w:Rapistrum rugosum
w:Ráncoslevelű bangita w: w:Viburnum rhytidophyllum
w:Raponc harangvirág w: w:Campanula rapunculus
w:Ráspolyos szeder w: w:Rubus fruticosus
w:Recés vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche reticulata
w:Rédl-berkenye w: w:Sorbus redliana
w:Rekettyefűz w:Hamvas fűz [[w: Salix cinerea]]
w:Rekettyelevelű gyújtoványfű w: w:Linaria genistifolia
w:Réparepce w: w:Brassica rapa subsp. oleifera
w:Repcsényretek w: w:Raphanus raphanistrum
w:Réti aggófű w: w:Senecio erraticus
w:Réti angyalgyökér w: w:Angelica palustris
w:Réti boglárka w: w:Ranunculus acris
w:Réti bolhafű w: w:Pulicaria dysenterica
w:Réti cickafark w: w:Achillea pratensis
w:Réti csenkesz w: w:Festuca pratensis
w:Réti csillaghúr w: w:Stellaria graminea
w:Réti csormolya w: w:Melampyrum pratense
w:Réti ecsetpázsit w: w:Alopecurus pratensis
w:Réti füzény w: w:Lythrum salicaria
w:Réti galaj w: w:Galium rubioides
w:Réti harmatkása w: w:Glyceria fluitans
w:Réti here w: w:Trifolium pratense
w:Réti hölgymál w: w:Hieracium caespitosum
w:Réti ibolya w: w:Viola pumila
w:Réti imola w: w:Centaurea jacea subsp. jacea
w:Réti iszalag w: w:Clematis integrifolia
w:Réti kakukkszegfű w: w:Lychnis flos-cuculi
w:Réti kakukktorma w: w:Cardamine pratensis
w:Réti kardvirág w: w:Gladiolus imbricatus
w:Réti lednek w: w:Lathyrus pratensis
w:Réti legyezőfű w: w:Filipendula ulmaria
w:Réti lórom w: w:Rumex obtusifolius
w:Réti madárhúr w: w:Cerastium vulgare
w:Réti margitvirág w:margaréta w:Leucanthemum vulgare
w:Réti nyúlszapuka w:nyúlhere w:Anthyllis vulneraria subsp. vulneraria
w:Réti ördögharaptafű w: w:Succisa pratensis
w:Réti őszirózsa w: w:Aster sedifolius
w:Réti palástfű w: w:Alchemilla xanthochlora
w:Réti peremizs w: w:Inula britannica
w:Réti perje w: w:Poa pratensis
w:Réti sás w: w:Carex distans
w:Réti somkóró w: w:Melilotus altissimus
w:Réti szegfű w: w:Dianthus deltoides
w:Réti szemvidító w: w:Euphrasia kerneri
w:Réti szittyó w: w:Juncus compressus
w:Réti zabfű w: w:Helictotrichon pratense
w:Réti zörgőfű w: w:Crepis biennis
w:Rezes hölgymál w: w:Hieracium aurantiacum
w:Rezgő nyár w: w:Populus tremula
w:Rezgő sás w:Selyemsás w:Carex brizoides
w:Ritkás sás w: w:Carex remota
w:Rizsgyékény w: w:Typha laxmannii
w:Rizspalka w: w:Cyperus difformis
w:Rochel-fényperje w: w:Koeleria rochelii
w:Rochel-törpezanót w: w:Chamaecytisus rochelii
w:Róka szőlő w: w:Vitis labrusca
w:Rókasás w: w:Carex vulpina
w:Rongyos széltippan w: w:Apera interrupta
w:Ropogós cseresznye fajták w: w:Cerasus avium subsp. duracina
w:Rostostövű sás w: w:Carex appropinquata
w:Rózsás füzike w: w:Epilobium roseum
w:Rózsás kövirózsa w: w:Sempervivum marmoreum.
w:Rozsdás csáté w: w:Schoenus ferrugineus
w:Rozsdás gyűszűvirág w: w:Digitalis ferruginea
w:Rozsdás rózsa w: w:Rosa rubiginosa
w:Rozsképű árpa w: w:Hordeum secalinum
w:Rövidkaréjú berkenye w: w:Sorbus pseudobakonyensis
w:Rövidkocsányú iszapfű w: w:Lindernia dubia
w:Rövidlevelű hölgymál w: w:Hieracium latifolium
w:Rubianka-libatop w: w:Chenopodium vulvaria
w:Rutén bordamag w: w:Laserpitium prutenicum
w:Sáfrányos imola w: w:Centaurea solstitialis
w:Sajmeggy w:Törökmeggy w:Cerasus mahaleb
w:Salátabakszakáll w: w:Tragopogon porrifolius
w:Salátaboglárka w: w:Ranunculus ficaria
w:Saláta-galambbegy w: w:Valerianella locusta
w:Sallangos gólyaorr w: w:Geranium dissectum
w:Sallangos szikipozdor w: w:Podospermum laciniatum
w:Sápadt kosbor w: w:Orchis pallens
w:Sápadt lednek w: w:Lathyrus pallescens
w:Sápadt sás w: w:Carex pallescens
w:Sárga apácavirág w: w:Nonea lutea
w:Sárga bohócvirág w: w:Mimulus guttatus
w:Sárga borkóró w: w:Thalictrum flavum
w:Sárga borsófa w:Sárgaakác w:Caragana arborescens
w:Sárga bükköny w: w:Vicia lutea
w:Sárga cserszömörce w: w:Cotinus coggygria
w:Sárga csillagfürt w: w:Lupinus luteus
w:Sárga csucsor w: w:Solanum villosum
w:Sárga fogfű w: w:Odontites lutea
w:Sárga gyűszűvirág w: w:Digitalis grandiflora
w:Sárga hagyma w: w:Allium flavum
w:Sárga homokviola w: w:Syrenia cana
w:Sárga ibolya w: w:Viola biflora
w:Sárga iglice w: w:Ononis pusilla
w:Sárga kígyókapor w: w:Silaum silaus
w:Sárga koronafürt w: w:Coronilla coronata
w:Sárga len w: w:Linum flavum
w:Sárga palka w: w:Cyperus flavescens
w:Sárga rózsa w: w:Rosa foetida
w:Sárga sás w: w:Carex flava
w:Sárga sásliliom w: w:Hemerocallis lilio-asphodelus
w:Sárga selyemmályva w: w:Abutilon theophrasti
w:Sárga szarumák w: w:Glaucinum flavum
w:Sárga tóalma w: w:Ludwigia peploides
w:Sárga tyúktaréj w: w:Gagea lutea
w:Sárga vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche lutea
w:Sárga varjúláb w: w:Coronopus didymus
w:Sárga vízitök w:tavirózsa w:Nuphar lutea
w:Sárgabarack w: w:Armeniaca vulgaris
w:Sárgadinnye w: w:Cucumis melo
w:Sárgafenyő w: w:Pinus ponderosa
w:Sárgálló rezeda w: w:Reseda luteola
w:Sárgarépa w: w:Daucus carota subsp. sativus
w:Sárgarepce w: w:Camelina sativa
w:Sárgás aranyzab w: w:Trisetum flavescens
w:Sárgás habszegfű w: w:Silene flavescens
w:Sárgás penészvirág w: w:Filago lutescens
w:Sárgás sás w: w:Carex michelii
w:Sárgászöld őzsaláta w: w:Smyrnium perfoliatum
w:Sárgaviola w: w:Erysimum cheiri
w:Sárkerep lucerna w: w:Medicago falcata
w:Sárkutyatej w: w:Euphorbia esula
w:Sarlós buvákfű w: w:Bupleurum falcatum
w:Sarlós gamandor w: w:Teucrium chamaedrys
w:Sátoros varádics w:Sátoros margitvirág w:Tanacetum corymbosum
w:Sátorozó pimpó w: w:Potentilla thyrsiflora
w:Sávos here w: w:Trifolium striatum
w:Schudich-tarsóka w: w:Thlaspi kovatsii Heuff. subsp. schudichii
w:Schultz-ibolya w: w:Viola canina subsp. schultzii
w:Selymes boglárka w: w:Ranunculus illyricus
w:Selymes dárdahere w: w:Dorycnium germanicum
w:Selymes peremizs w: w:Inula oculus-christi
w:Selymes rekettye w: w:Genista pilosa
w:Selymes törpezanót w: w:Chamaecytisus ratisbonensis
w:Selymes üröm w: w:Artemisia austriaca
w:Semlyéksás w: w:Carex limosa
w:Seprűüröm w: w:Artemisia scoparia
w:Sertelevelű békaszőlő w: w:Potamogeton trichoides
w:Sertéscsemege w: w:Symphytum asperum
w:Serteszőrű zörgőfű w: w:Crepis setosa
w:Sherard-rózsa w: w:Rosa sherardii
w:Sima komócsin w: w:Phleum phleoides
w:Sima sarlóboglárka w: w:Ceratocephala falcata
w:Sima tócsagaz w: w:Ceratophyllum submersum
w:Simafenyő w: w:Pinus strobus
w:Simalevelű őszirózsa w: w:Aster laevis
w:Simaszárú hölgymál w: w:Hieracium laevicaule
w:Simonkai-berkenye w: w:Sorbus simonkaiana
w:Siska nádtippan w: w:Calamagrostis epigeios
w:Sok virágú perjeszittyó w: w:Luzula multiflora
w:Sokcimpájú holdruta w: w:Botrychium multifidum
w:Sokgyökerű bojtos-békalencse w: w:Spirodela polyrhiza
w:Soktérdű salamonpecsét w: w:Polygonatum odoratum
w:Sokvirágú boglárka w: w:Ranunculus polyanthemos
w:Sokvirágú habszegfű w: w:Silene multiflora
w:Soó-berkenye w: w:Sorbus sooi
w:Sóskaborbolya w: w:Berberis vulgaris
w:Sosnowsky-medvetalp w: w:Heracleum sosnowskyi
w:Sovány csenkesz w:Sziki csenkesz, Veresnadrág csenkesz w:Festuca pseudovina
w:Sovány ibolya w: w:Viola canina subsp. canina
w:Sovány perje w: w:Poa trivialis
w:Sovány veronika w: w:Veronica dillenii
w:Sömörös kosbor w: w:Orchis ustulata
w:Sörárpa w:Kétsoros árpa w:Hordeum distichon
w:Sötét hagyma w: w:Allium atroviolaceum
w:Sötétlila őszirózsa w: w:Aster novi-belgii
w:Sötétzöld füzike w: w:Epilobium obscurum
w:Sövénykeserűfű w: w:Fallopia dumetorum
w:Sövény-veronika w: w:Veronica sublobata
w:Spanyol pozdor w: w:Scorzonera hispanica
w:Spanyol rozsnok w: w:Bromus madritensis
w:Speta-csillagvirág w: w:Scilla spetana
w:Standley-disznóparéj w: w:Amaranthus standleyanus
w:Strucctoll-süllőhínár w: w:Myriophyllum aquaticum
w:Subás farkasfog w: w:Bidens tripartita
w:Sudár here w: w:Trifolium strictum
w:Sudár kankalin w: w:Primula elatior
w:Sudár rigószegfű w: w:Moenchia mantica
w:Sudár rozsnok w: w:Bromus erectus
w:Sudár topagyom w: w:Micropus erectus
w:Sugaras zsoltina w: w:Serratula radiata
w:Sugártalan székfű w: w:Matricaria discoidea
w:Sugárzó poloskagyom w: w:Bifora radians
w:Sujtár w: w:Laser trilobum
w:Sulymos sás w: w:Carex spicata
w:Sündisznó-szeder w: w:Rubus fruticosus
w:Süntök w: w:Echinocystis lobata
w:Sűrű csetkáka w: w:Eleocharis carniolica
w:Sűrűlevelű-békaszőlő w: w:Groenlandia densa
w:Sütőtök w: w:Cucurbita maxima
w:Sváb rekettye w: w:Genista germanica
w:Szagos müge w: w:Galium odoratum
w:Szagos párlófű w: w:Agrimonia procera
w:Szagtalan rezeda w: w:Reseda inodora
w:Szahalini óriáskeserűfű w: w:Fallopia sachalinensis
w:Szakállas csormolya w: w:Melampyrum barbatum
w:Szakállas koldustetű w: w:Lappula barbata
w:Szakállas orbáncfű w: w:Hypericum barbatum
w:Szakállas zab w: w:Avena barbata
w:Szálaslevelű saláta w: w:Lactuca saligna
w:Szálkás árvalányhaj w: w:Stipa bromoides
w:Szálkás libatop w: w:Chenopodium aristatum
w:Szálkás pajzsika w: w:Dryopteris carthusiana
w:Szálkás tarackbúza w: w:Elymus caninus
w:Szálkás zöldhúr w: w:Sagina subulata
w:Szapora zsombor w: w:Sisymbrium officinale
w:Szareptai mustár w: w:Brassica × juncea
w:Szárnyas békalencse w: w:Lemna aequinoctialis
w:Szárnyas görvélyfű w: w:Scrophularia umbrosa
w:Szárnyasmagvú budavirág w: w:Spergularia maritima
w:Szárnyatlan mocsárhúr w: w:Callitriche cophocarpa
w:Szárölelő pajzstok w: w:Peltaria alliacea
w:Szártalan bábakalács w: w:Carlina acaulis
w:Szártalan csüdfű w: w:Astragalus exscapus
w:Szártalan kankalin w: w:Primula vulgaris
w:Szarvacskás pitypang w: w:Taraxacum laevigatum
w:Szarvas bangó w: w:Ophrys oestrifera
w:Szarvas hagyma w: w:Allium carinatum
w:Szarvas kerep w: w:Lotus corniculatus
w:Szarvas kocsord w: w:Peucedanum cervaria
w:Szédítő vadóc w: w:Lolium temulentum
w:Szedresvölgyi berkenye w: w:Sorbus vallerubusensis
w:Széles pajzsika w: w:Dryopteris dilatata
w:Széleslevelű békakorsó w: w:Sium latifolium
w:Széleslevelű berkenye w: w:Sorbus pseudolatifolia
w:Széleslevelű bordamag w: w:Laserpitium latifolium
w:Széleslevelű fagyal w: w:Ligustrum ovalifolium
w:Széleslevelű gyapjúsás w: w:Eriophorum latifolium
w:Széleslevelű gyékény w:Bodnározó gyékény w:Typha latifolia
w:Széleslevelű harangvirág w: w:Campanula latifolia
w:Széleslevelű nőszőfű w: w:Epipactis helleborine
w:Széleslevelű salamonpecsét w: w:Polygonatum latifolium
w:Széleslevelű ujjaskosbor w: w:Dactylorhiza majalis
w:Szélesmakkú zsióka w:Szikikáka w:Bolboschoenus laticarpus
w:Szelíd csorbóka w: w:Sonchus oleraceus
w:Szelíd keserűfű w: w:Persicaria dubia.
w:Szelídgesztenye w: w:Castanea sativa
w:Szemcsés békalencse w: w:Lemna minuta
w:Szennyes bükköny w: w:Vicia grandiflora subsp. sordida
w:Szennyes ínfű w: w:Ajuga laxmannii
w:Szent László-tárnics w:Kígyótárnics w:Gentiana cruciata
w:Szép zörgőfű w: w:Crepis pulchra
w:Szeplős szegfű w: w:Dianthus armeria subsp. armeria
w:Szerb lucfenyő w: w:Picea omorica
w:Szerbtövislevelű rézgyom w:Íva w:Iva xanthiifolia
w:Szerradella w:Vetési csibeláb w:Ornithopus sativus
w:Szibériai gólyaorr w: w:Geranium sibiricum
w:Szibériai hamuvirág w: w:Ligularia sibirica
w:Szibériai nőszirom w: w:Iris sibirica
w:Szicíliai nefelejcs w: w:Myosotis sicula
w:Szikár habszegfű w: w:Silene otites
w:Szikfa w: w:Halimodendron halodendron
w:Sziki árokvirág w: w:Samolus valerandi
w:Sziki árpa w:Ürgefark w:Hordeum hystrix
w:Sziki ballagófű w: w:Salsola soda
w:Sziki boglárka w: w:Ranunculus lateriflorus
w:Sziki budavirág w: w:Spergularia salina
w:Sziki buvákfű w: w:Bupleurum tenuissimum
w:Sziki cickafark w: w:Achillea asplenifolia
w:Sziki here w: w:Trifolium angulatum
w:Sziki hernyópázsit w: w:Beckmannia eruciformis
w:Sziki kerep w: w:Lotus tenuis
w:Sziki kocsord w: w:Peucedanum officinale
w:Sziki lepkeszeg w: w:Trigonella procumbens
w:Sziki libatop w: w:Chenopodium chenopodioides
w:Sziki lórom w: w:Rumex pseudonatronatus
w:Sziki madárhúr w: w:Cerastium dubium
w:Sziki mézpázsit w: w:Puccinellia limosa
w:Sziki őszirózsa w: w:Aster tripolium
w:Sziki pitypang w: w:Taraxacum bessarabicum
w:Sziki szittyó w: w:Juncus gerardii
w:Sziki útifű w: w:Plantago maritima
w:Sziki üröm w: w:Artemisia santonicum
w:Sziki varjúháj w: w:Sedum caespitosum
w:Sziki zsióka w:Szikikáka w:Bolboschoenus maritimus
w:Sziklai benge w:Kövi benge w:Rhamnus saxatilis
w:Sziklai borkóró w: w:Thalictrum foetidum
w:Sziklai csenkesz w: w:Festuca pseudodalmatica
w:Sziklai koldustetű w: w:Lappula heteracantha
w:Sziklai kőhúr w: w:Minuartia setacea
w:Sziklai kövifoszlár w: w:Cardaminopsis petraea
w:Sziklai nefelejcs w: w:Myosotis stenophylla
w:Sziklai perje w: w:Poa badensis
w:Sziklai repcsény w: w:Erysimum crepidifolium
w:Sziklai sás w: w:Carex halleriana
w:Sziklai szálkaperje w: w:Brachypodium rupestre
w:Sziklai szőlő w: w:Vitis rupestris
w:Sziklai üröm w: w:Artemisia alba
w:Szilkés gurgolya w: w:Seseli hippomarathrum
w:Szillevelű berkenye w: w:Sorbus ulmifolia
w:Szilva w: w:Prunus domestica
w:Színes békaszőlő w: w:Potamogeton coloratus
w:Színeváltó kutyatej w: w:Euphorbia epithymoides
w:Szíriai mályvacserje w: w:Hibiscus syriacus
w:Sziromtalan zöldhúr w: w:Sagina apetala
w:Szirti aggófű w: w:Senecio rupestris
w:Szirti gyöngyvessző w:bajnóca w:Spiraea media
w:Szirti imola w: w:Centaurea mollis
w:Szirti madárbirs w: w:Cotoneaster integerrimus
w:Szirti sziklaiternye w: w:Aurinia saxatilis
w:Szívcseresznye fajták w: w:Cerasus avium
w:Szívlevelű gubóvirág w: w:Globularia cordifolia
w:Szívlevelű szivarfa w: w:Catalpa bignonioides
w:Szomorú estike w: w:Hesperis tristis
w:Szögletes gyepűtök w: w:Sicyos angulatus
w:Szögletes kutyatej w: w:Euphorbia angulata
w:Szögletes lednek w:Szögesborsó w:Lathyrus sativus
w:Szőke oroszlánfog w: w:Leontodon incanus
w:Szőlőlevelű mályva w:Kitaibel-mályva w:Kitaibela vitifolia
w:Szőrös baraboly w: w:Chaerophyllum hirsutum
w:Szőrös disznóparéj w: w:Amaranthus retroflexus
w:Szőrös kenderkefű w: w:Galeopsis speciosa
w:Szőrös rekettye w: w:Genista ovata
w:Szőrös tőtippan w: w:Eragrostis pilosa
w:Szőrös vándorvirág w: w:Helminthia echioides
w:Szőrös vesepáfrány w: w:Polystichum braunii
w:Szöszös bükköny w: w:Vicia villosa
w:Szöszös nádtippan w: w:Calamagrostis villosa
w:Szöszös ökörfarkkóró w: w:Verbascum phlomoides
w:Szudánifű w: w:Sorghum sudanense
w:Szulákkeserűfű w: w:Fallopia convolvulus
w:Szúnyoglábú bibircsvirág w: w:Gymnadenia conopsea
w:Szúrós csodabogyó w: w:Ruscus aculeatus
w:Szúrós csorbóka w: w:Sonchus asper
w:Szúrós gyöngyajak w: w:Leonurus cardiaca
w:Szúrós hölgymál w: w:Hieracium echioides
w:Szúrós káka w: w:Schoenoplectus mucronatus
w:Szúrós lucfenyő w: w:Picea pungens
w:Szúrós máriatövis w: w:Silybum marianum
w:Szúrós szerbtövis w: w:Xanthium spinosum
w:Szürke aszat w: w:Cirsium canum
w:Szürke bogáncs w: w:Carduus crassifolius subsp. glaucus
w:Szürke fenyérfű w: w:Bothriochloa ischaemum
w:Szürke fürtösveronika w: w:Pseudolysimachion incanum
w:Szürke füstike w: [[w:Fumaria vaillantii
w:Szürke galaj w: w:Galium glaucum
w:Szürke gurgolya w: w:Seseli osseum
w:Szürke madársóska w: w:Oxalis corniculata
w:Szürke napvirág w: w:Helianthemum canum.
w:Szürke nyúlkapor w: w:Trinia glauca.
w:Szürke pimpó w: w:Potentilla inclinata
w:Szürke poloskamag w: w:Corispermum canescens
w:Szürke porcika w: w:Herniaria incana
w:Szürke repcsény w: w:Erysimum diffusum
w:Szürke rózsa w: w:Rosa dumalis.
w:Szürke tamariska w: w:Tamarix ramosissima
w:Szürkés ördögszem w: w:Scabiosa canescens
w:Szürkés sás w: w:Carex canescens
w:Tádzsik-iszalag w: w:Fallopia baldschuanica
w:Takarmány árpa w:Négysoros árpa w:Hordeum vulgare
w:Takarmány baltacím w: w:Onobrychis viciifolia
w:Takarmány bükköny w: w:Vicia sativa
w:Takarmány lucerna w: w:Medicago sativa
w:Takarmány mályva w: w:Malva verticillata
w:Tallós-nőszőfű w: w:Epipactis tallosii
w:Tányértüske w: w:Solanum rostratum
w:Tapadó vadszőlő w:Borostyánszőlő w:Parthenocissus quinquefolia
w:Taposott porcsinkeserűfű w: w:Polygonum arenastrum
w:Tarackos som w: w:Cornus sericea
w:Tarajos pajzsika w: w:Dryopteris cristata
w:Tarajos sarlóboglárka w: w:Ceratocephala testiculata
w:Taréjos búzafű w: w:Agropyron cristatum
w:Taréjos cincor w: w:Cynosurus cristatus
w:Taréjos csormolya w: w:Melampyrum cristatum
w:Tarka cirok w: w:Sorghum bicolor
w:Tarka gyöngyperje w: w:Melica picta
w:Tarka imola w: w:Centaurea triumfettii
w:Tarka kenderkefű w: w:Galeopsis tetrahit
w:Tarka kosbor w: w:Orchis tridentata
w:Tarka kutyatej w: w:Euphorbia marginata
w:Tarka lednek w: w:Lathyrus venetus
w:Tarka nádtippan w: w:Calamagrostis varia
w:Tarka nefelejcs w: w:Myosotis discolor
w:Tarka nőszirom w: w:Iris variegata
w:Tarka nyúlfarkfű w: w:Sesleria albicans
w:Tarka sáfrány w: w:Crocus reticulatus
w:Tarka zsurló w: w:Equisetum variegatum
w:Tárkony w: w:Artemisia dracunculus
w:Tarlóhere w:Herehura, lóhere w:Trifolium arvense
w:Tarlókutyatej w: w:Euphorbia falcata
w:Tarlórépa w: w:Brassica rapa subsp. rapa
w:Tarlóvirág w: w:Stachys annua
w:Tartós szegfű w: w:Dianthus diutinus
w:Tatár juhar w: w:Acer tataricum
w:Tatár laboda w: w:Atriplex tatarica
w:Tatár szemvidító w: w:Euphrasia tatarica
w:Tatárka w: w:Fagopyrum tataricum
w:Tatárlonc w: w:Lonicera tatarica
w:Tátogó kökörcsin w: w:Pulsatilla patens
w:Tátrai hölgymál w: w:Hieracium bupleuroides
w:Tavaszi aggófű w: w:Senecio vernalis
w:Tavaszi borbálafű w: w:Barbarea verna
w:Tavaszi egyhajúvirág w: w:Bulbocodium vernum
w:Tavaszi görvélyfű w: w:Scrophularia vernalis
w:Tavaszi hérics w: w:Adonis vernalis
w:Tavaszi kankalin w: w:Primula veris
w:Tavaszi kérészpáfrány w: w:Anogramma leptophylla
w:Tavaszi keresztfű w: w:Cruciata glabra
w:Tavaszi ködvirág w: w:Erophila verna.
w:Tavaszi lednek w: w:Lathyrus vernus
w:Tavaszi mocsárhúr w: w:Callitriche palustris
w:Tavaszi pimpó w: w:Potentilla neumanniana
w:Tavaszi sás w: w:Carex caryophyllea
w:Tavaszi tőzike w: w:Leucojum vernum
w:Tavaszi veronika w: w:Veronica verna
w:Tavi káka w: w:Schoenoplectus lacustris
w:Tavi lórom w: w:Rumex hydrolapathum
w:Tecei csenkesz w: w:Festuca pseudovaginata
w:Téglaszínű lednek w: w:Lathyrus sphaericus
w:Tejoltó galaj w: w:Galium verum
w:Tekert csüdfű w: w:Astragalus contortuplicatus
w:Téli hagyma w: w:Allium fistulosum
w:Téli jázmin w: w:Jasminum nudiflorum
w:Téli zsurló w: w:Equisetum hyemale
w:Télizöld jázmin w: w:Jasminum humile
w:Télizöld meténg w:Kis télizöld, télizöld w:Vinca minor
w:Télizöld szeder w: w:Rubus fruticosus
w:Tengeri kukorica w: w:Zea mays
w:Tengeri szittyó w: w:Juncus maritimus
w:Tengermelléki káka w: w:Schoenoplectus litoralis
w:Tengerpari kígyófű w: w:Triglochin maritimum
w:Tengerparti árpa w: w:Hordeum marinum
w:Tengerparti bagolyfű w: w:Glaux maritima
w:Tengerparti lórom w: w:Rumex maritimus
w:Tenore-madárhúr w: w:Cerastium tenoreanum
w:Tenyeres rebarbara w: w:Rheum palmatum
w:Terebélyes harangvirág w: w:Campanula patula
w:Terebélyes laboda w: w:Atriplex patula
w:Terjőke kígyószisz w: w:Echium vulgare
w:Termesztett bagolyborsó w: w:Cicer arietinum
w:Termesztett köles w: w:Panicum miliaceum
w:Termesztett paprika w: w:Capsicum annuum
w:Termesztett paradicsom w: w:Lycopersicon esculentum
w:Termesztett pasztinák w: w:Pastinaca sativa subsp. sativa
w:Termesztett répa w: w:Beta vulgaris
w:Termesztett rizs w: w:Oryza sativa
w:Termesztett rozs w: w:Secale cereale
w:Termetes boglárka w: w:Ranunculus polyanthemoides
w:Terpedő here w: w:Trifolium patens
w:Terpedt disznóparéj w: w:Amaranthus patulus
w:Terpedt imola w: w:Centaurea diffusa
w:Terpedt koronafürt w: w:Coronilla vaginalis
w:Terpedt pimpó w: w:Potentilla collina
w:Terpedt rezeda w: w:Reseda phyteuma
w:Terpedt varjúláb w: w:Coronopus squamatus
w:Thaisz-berkenye w: w:Sorbus thaiszii
w:Tiszaháti iglice w: w:Ononis spinosiformis
w:Tiszaparti késeimargitvirág w: w:Leucanthemella serotina
w:Tobán-berkenye w: w:Sorbus tobani
w:Tojásdad békakonty w: w:Listera ovata
w:Tojásdad csetkáka w: w:Eleocharis ovata
w:Tojásgyümölcs w: w:Solanum melongena
w:Tollas imola w: w:Centaurea jacea subsp. macroptilon
w:Tollas szálkaperje w: w:Brachypodium pinnatum
w:Tompalevelű békaszőlő w: w:Potamogeton obtusifolius
w:Tormaképű kányafű w: w:Rorippa × armoracioides
w:Tornai vértő w: w:Onosma tornense
w:Tornyos ikravirág w: w:Arabis turrita
w:Tornyos vitézvirág w: w:Anacamptis pyramidalis
w:Torzsika boglárka w: w:Ranunculus sceleratus
w:Többmagvú bükköny w: w:Vicia tenuissima
w:Tölcséres hegyipáfrány w: w:Oreopteris limbosperma
w:Tölcséres laposkorpafű w: w:Diphasium tristachyum
w:Tölgyes sás w: w:Carex divulsa Stokes subsp. leersii
w:Tömött lórom w: w:Rumex confertus
w:Tömött mézontófű w: w:Phacelia congesta
w:Tömött zabfű w: w:Helictotrichon compressum
w:Tömöttfészkű hölgymál w: w:Hieracium densiflorum
w:Tönkebúza w:Kétszemű búza w:Triticum turgidum subsp. diconnon

Tönkölybúza]]|| w:|| w:Triticum aestivum subsp. spelta

w:Törékeny fűz w:Csöregefűz [[w:Salix fragilis
w:Törékeny füzérzab w: w:Gaudinia fragilis.
w:Törékeny hólyagpáfrány w: w:Cystopteris fragilis.
w:Törékeny köles w: w:Panicum ruderale
w:Török bab w: w:Phaseolus coccineus
w:Török mogyoró w: w:Corylus colurna
w:Török müge w: w:Asperula rumelica
w:Török szegfű w: w:Dianthus barbatus
w:Törpe bársonyvirág w:büdöske w:Tagetes patula
w:Törpe búza w: w:Triticum aestivum subsp. compactum
w:Törpe galaj w: w:Galium pumilum
w:Törpe iszaprojt w: w:Limosella aquatica
w:Törpe keltike w: w:Corydalis pumila
w:Törpe madárhúr w: w:Cerastium pumilum
w:Törpe mandula w: w:Amygdalus nana
w:Törpe tyúkhúr w: w:Stellaria pallida
w:Tövises iglice w: w:Ononis spinosa
w:Tövises lepényfa w: w:Gleditsia triacanthos
w:Töviskés imola w: w:Centaurea scabiosa subsp. spinulosa
w:Töviskés lórom w: w:Rumex dentatus subsp. halacsyi.
w:Töviskés sás w: w:Carex echinata
w:Tőzegáfonya w: w:Vaccinium oxycoccos
w:Tőzegpimpó w:Tőzegeper w:Potentilla palustris
w:Turbánliliom w: w:Lilium martagon
w:Turkesztáni szil w: w:Ulmus pumila
w:Tuzson-cickafark w: w:Achillea tuzsonii
w:Tűmagvú berzenke w: w:Scandix pecten-veneris
w:Tüskés ördögbocskor w: w:Caucalis platycarpos
w:Tüzes liliom w: w:Lilium bulbiferum subsp. bulbiferum
w:Uborka w: w:Cucumis sativus
w:Uborkás magrúgó w: w:Ecballium elaterium
w:Ugari madárhúr w: w:Cerastium brachypetalum
w:Ujjas borsófa w: w:Caragana frutex
w:Ujjas keltike w: w:Corydalis solida
w:Ujjas sás w: w:Carex digitata
w:Ujjaslevelű veronika w: w:Veronica triphyllos
w:Úszó békaszőlő w: w:Potamogeton natans
w:Úszó hídőr w: w:Alisma gramineum
w:Úszó kagylótutaj w: w:Pistia stratiotes
w:Úszó víziboglárka w: w:Ranunculus fluitans
w:Úti imola w: w:Centaurea calcitrapa
w:Útszéli bogáncs w: w:Carduus acanthoides
w:Útszéli imola w: w:Centaurea stoebe
w:Útszéli kányazsázsa w: w:Diplotaxis tenuifolia
w:Ükörkelonc w: w:Lonicera xylosteum
w:Ürömlevelű parlagfű w: w:Ambrosia artemisiifolia
w:Üröm-vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche artemisiae-campestris
w:Üstökös gyöngyike w: w:Muscari comosum
w:Üstökös pacsirtafű w: w:Polygala comosa
w:Üstökös sárma w:madártej w:Ornithogalum pannonicum
w:Üstökös veronika w: w:Veronica catenata
w:Üveglevelű békaszőlő w: w:Potamogeton lucens
w:Üvegmeggy fajták w:amarellák w:Cerasus vulgaris convar. vulgaris
w:Vad pasztinák w: w:Pastinaca sativa subsp. urens.
w:Vad pórsáfrány w: w:Carthamus lanatus
w:Vad rezeda w: w:Reseda lutea
w:Vad rizsfű w: w:Leersia oryzoides
w:Vad rozs w: w:Secale sylvestre
w:Vad százszorszép w: w:Bellis perennis
w:Vadkender w: w:Cannabis sativa subsp. spontanea
w:Vadkörte w: w:Pyrus pyraster
w:Vadmurok w: w:Daucus carota subsp. carota
w:Vadrepce w: w:Sinapis arvensis
w:Vágási kenderkefű w: w:Galeopsis bifida
w:Vajda-berkenye w: w:Sorbus vajdae
w:Vajszínű atracél w: w:Anchusa ochroleuca
w:Vajszínű here w: w:Trifolium ochroleucon
w:Vajszínű ördögszem w: w:Scabiosa ochroleuca
w:Vájtmakkú zsióka w:szikikáka w:Bolboschoenus planiculmis
w:Valódi fenyőspárga w: w:Monotropa hypopitys
w:Valódi kocsánytalan tölgy w: w:Quercus petraea
w:Valódi sárgaárvacsalán w:Erdei sárgaárvacsalán w:Galeobdolon luteum
w:Változó gurgolya w: w:Seseli varium
w:Vándor veronika w: w:Veronica peregrina
w:Varádicslevelű ördögpirula w: w:Turgenia latifolia
w:Varangyszittyó w: w:Juncus bufonius|- w:Varfű-vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche pancicii
w:Varjútövis-benge w: w:Rhamnus catharticus
w:Vaskos bőrlevél w: w:Bergenia crassifolia
w:Vastag bajuszpázsit w:Ecsetes bajuszpázsit w:Crypsis schoenoides
w:Vastaggallyú körte w: w:Pyrus nivalis
w:Vastövű imola w: w:Centaurea scabiosa subsp. scabiosa
w:Vékony csenkesz w: w:Festuca valesiaca
w:Vékony egércsenkesz w: w:Vulpia myuros
w:Vékony galaj w: w:Galium tenuissimum
w:Vékony gyapjúsás w: w:Eriophorum gracile
w:Vékony káka w: w:Schoenoplectus pungens
w:Vékony szittyó w: w:Juncus tenuis
w:Vékony útifű w: w:Plantago tenuiflora
w:Vékony zörgőfű w: w:Crepis capillaris
w:Vékonyszárú palástfű w: w:Alchemilla filicaulis
w:Vénic szil w: w:Ulmus laevis
w:Vérehulló fecskefű w: w:Chelidonium majus
w:Veres csenkesz w: w:Festuca rubra
w:Vérontófű pimpó w: w:Potentilla erecta
w:Vérpiros ribiszke w: w:Ribes sanguineum
w:Vértesi berkenye w: w:Sorbus vertesensis
w:Vérveres vajvirág w:szádor, szádorgó w:Orobanche gracilis
w:Vesszős aggófű w: w:Senecio inaequidens
w:Vesszős fagyal w: w:Ligustrum vulgare
w:Vesszős füzény w: w:Lythrum virgatum
w:Vesszős hölgymál w: w:Hieracium virgicaule
w:Vesszős kutyatej w: w:Euphorbia virgata
w:Vesszősparaj w: w:Chenopodium foliosum
w:Veszprémi berkenye w: w:Sorbus veszpremensis
w:Vetemény bab w: w:Phaseolus vulgaris
w:Vetemény borsó w: w:Pisum sativum
w:Vetési boglárka w: w:Ranunculus arvensis
w:Vetési bükköny w: w:Vicia angustifolia
w:Vetési csillagfű w: w:Sherardia arvensis
w:Vetési farkasszem w: w:Lycopsis arvensis
w:Vetési galaj w: w:Galium spurium
w:Vetési kender w: w:Cannabis sativa subsp. sativa
w:Vetési kenderkefű w: w:Galeopsis segetum
w:Vetési konkoly w: w:Agrostemma githago
w:Vetési kutyatej w: w:Euphorbia segetalis
w:Vetési müge w: w:Asperula arvensis
w:Vetési tinóöröm w: w:Vaccaria hispanica
w:Vetési tükörvirág w: [[w:Legousia speculum-veneris
w:Vetési tüskemag w: w:Torilis arvensis
w:Vetési tyúktaréj w: w:Gagea villosa
w:Vetési varjúmák w: w:Hibiscus trionum
w:Vetési zsellérke w: w:Thesium dollineri
w:Vézna kutyatej w: w:Euphorbia peplus
w:Victorin-ligetszépe w: w:Oenothera victorini
w:Vidéki porcsinkeserűfű w: w:Polygonum rurivagum
w:Villás boglárka w: w:Ranunculus pedatus
w:Villás habszegfű w: w:Silene dichotoma
w:Villás hölgymál w: w:Hieracium bifidum
w:Villás sás w: w:Carex pseudocyperus
w:Violás repcsény w: w:Erysimum cheiranthoides
w:Virágos kőris w: w:Fraxinus ornus
w:Virágrugó kakukktorma w: w:Cardamine impatiens
w:Virginiai boróka w: w:Juniperus virginiana
w:Virginiai dohány w: w:Nicotiana tabacum
w:Virginiai holdruta w: w:Botrychium virginianum
w:Virginiai mocsárciprus w: w:Taxodium distichum
w:Virginiai pletyka w: w:Tradescantia virginiana
w:Vitéz bükköny w: w:Vicia cassubica
w:Vitézkosbor w: w:Orchis militaris
w:Vízi aggófű w: w:Senecio aquaticus
w:Vízi békatutaj w: w:Hydrocharis morsus-ranae
w:Vízi borgyökér w:mételykóró w:Oenanthe aquatica
w:Vízi forrásperje w: w:Catabrosa aquatica
w:Vízi gamandor w: w:Teucrium scordium
w:Vízi harmatkása w: w:Glyceria maxima
w:Vízi hídőr w: w:Alisma plantago-aquatica
w:Vízi kányazsázsa w: w:Rorippa amphibia
w:Vízi lórom w: w:Rumex aquaticus
w:Vízi menta w: w:Mentha aquatica
w:Vízi peszérce w: w:Lycopus europaeus
w:Vízi rucaöröm w: w:Salvinia natans
w:Vízi tündérfátyol w: w:Nymphoides peltata
w:Vízitorma w: w:Nasturtium officinale
w:Vízmelléki csukóka w: w:Scutellaria galericulata
w:Vízparti deréce w: w:Chamaenerion dodonaei
w:Vízparti repcsény w: w:Erysimum hieracifolium
w:Vojtkó-csenkesz w: w:Festuca vojtkoi
w:Vörös acsalapu w: w:Petasites hybridus
w:Vörös áfonya w: w:Vaccinium vitis-idaea
w:Vörös csucsor w: w:Solanum alatum
w:Vörös fogfű w: w:Odontites vernus subsp. serotinus
w:Vörös libatop w: w:Chenopodium rubrum
w:Vörös ribiszke w: w:Ribes rubrum var. rubrum
w:Vörös ribiszke w: w:Ribes rubrum var. domesticum
w:Vörös ribiszke w: w:Ribes rubrum
w:Vörös szarumák w: w:Glaucinum corniculatum
w:Vörös tölgy w: w:Quercus rubra
w:Vörös tündérrózsa w: w:Nymphaea rubra
[[w:Vörös zsióka szikikáka]] w: w:Bolboschoenus glaucus.
w:Vörösbarna nőszőfű w: w:Epipactis atrorubens
w:Vörösgyűrű-som w: w:Cornus sanguinea
w:Vöröshagyma w: w:Allium cepa
w:Vöröslő buvákfű w: w:Bupleurum affine
w:Vöröslő disznóparéj w: w:Amaranthus deflexus
w:Vöröslő ligetszépe w: w:Oenothera glazioviana
w:Vörösszárú ligetszépe w: w:Oenothera rubricaulis
w:Vörösszárú pimpó w: w:Potentilla heptaphylla
w:Vöth-nőszőfű w: w:Epipactis voethii
w:Vrabélyi-estike w: w:Hesperis matronalis subsp. vrabelyiana
w:Waldstein-hagyma w: w:Allium rotundum subsp. waldsteinii
w:Wiemann-pimpó w: w:Potentilla wiemanniana
w:Willdenow-rozsnok w: w:Bromus catharticus
w:Zalai bükköny w: w:Vicia oroboides
w:Zalai rózsa w: w:Rosa zalana
w:Zamatos turbolya w: w:Anthriscus cerefolium
w:Zászlós csüdfű w: w:Astragalus onobrychis
w:Zilált kásafű w: w:Milium effusum
w:Zólyomi-berkenye w: w:Sorbus zolyomii
w:Zöld dárdahere w: w:Dorycnium herbaceum
w:Zöld disznóparéj w: w:Amaranthus blitum
w:Zöld duglászfenyő w: w:Pseudotsuga menziesii
w:Zöld fodorka w: w:Asplenium viride
w:Zöld juhar w: w:Acer negundo
w:Zöld libatop w: w:Chenopodium suecicum
w:Zöld menta w: w:Mentha spicata
w:Zöld muhar w: w:Setaria viridis
w:Zöldellő törpezanót w: w:Chamaecytisus virescens
w:Zöldes gurgolya w: w:Seseli peucedanoides
w:Zöldes körtike w: w:Pyrola chlorantha
w:Zöldes sarkvirág w: w:Platanthera chlorantha
w:Zöldes sás w: w:Carex divulsa Stokes subsp. divulsa
w:Zöldlevelű tüdőfű w: w:Pulmonaria obscura
w:Zöldvirágú bajuszoskásafű w: w:Piptatherum virescens
w:Zöldvirágú habszegfű w: w:Silene viridiflora
w:Zömök hölgymál w: w:Hieracium macranthum
w:Zörgő here w: w:Trifolium aureum
w:Zsályalevelű körte w: w:Pyrus salviifolia
w:Zsellérkeképű füzény w: w:Lythrum thesioides
w:Zselnicemeggy w:Májusfa w:Padus avium
w:Zsombéksás w: w:Carex elata