Ugrás a tartalomhoz

Sablon:Refhely*/inf

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez a sablon a cikk szövegéből lábjegyzetbe küld rövid utalásokat egy vagy több forrásra, és ezek az utalások pontosítással vagy megjegyzésekkel is kiegészíthetőek. Ha a cikk szövegéből az illető lábjegyzethez ugrató számocskára nem kattintunk rá, hanem csak nyugodni hagyjuk fölötte az egeret, akkor a buboréksúgóban láthatóvá válnak a sablonba írt információk (a legtöbb böngészőben).

A refhely* használata megkívánja, hogy a hivatkozott forrás részletes leírásához a ==Források== szakaszban egy rövid azonosítót rendeljünk, mégpedig a sor elejére írt { {hely} } sablonban.

A lábjegyzetbe küldött utalások a ==Megjegyzések== szakaszában fognak megjelenni, ahol erről a { {Megjegyzések} } sablon gondoskodik.

A lábjegyzetben egy rövid forrásutalásra kattintva továbbugorhatunk a forrás részletes leírására.

A refhely* sablon a jegyzetelő sabloncsalád része. Ez a forráshivatkozások nélküli megjegyzésekhez a { {jegyzet} } és a { {jegyzet*} } sablonok használatát kínálja, az előbbibe írtak a Megjegyzések, az utóbbival írtak pedig a Megjegyzések szakaszában válnak láthatóvá. A sabloncsalád részletes ismertetése a Sablon:Jegyzetelő sabloncsalád/doc lapon olvasható.

Változatok[szerkesztés]

Hivatkozás egy forráshelyre
 • {{refhely*| hely }}
A helyet meg kell adni és ez egy pontosítással vagy megjegyzéssel is kiegészíthető.
Ha az egeret egyszerűen nyugodni hagyjuk, akkor a hely azonosítója látszik a buboréksúgóban.
Például:
 • {{refhely*|Adamik 1971}} Ez lesz belőle:[* 1]
Hivatkozás egy forráshelyre pontosítással vagy megjegyzéssel
 • {{refhely* | hely | szöveg }}
Megjelenít egy kis számot, amire kattintva a lábjegyzetbe jutunk. A sablonban megadott hely és szöveg a számocska fölött úszva a buborékban is, a lábjegyzetben is olvasható. Onnan a nyilacskára kattintva a forrás részletes leírásához jutunk.
Például:
 • {{refhely*|Szophoklész 1979|93. oldal – A Helkónon levő forrásnak és e forrás nimfájának neve.}} Ez lesz belőle:[* 2]
Hivatkozás maximum tizenegy forráshelyre egyetlen lábjegyzetben
 • {{refhely* | hely | szöveg | hely | szöveg | hely | szöveg | hely | szöveg }}
A forráshelyek azonosítója és a köztes szövegek ugratás nélkül is látszanak a lábjegyzetre vivő számocska buboréksúgójában.
Az első forráshely leírására a nyilacska segítségével közvetlenül odaugrathatunk, a többire csak a lábjegyzetből tudunk továbbugratni.
Egyes azonosítókat vagy szövegeket el is lehet hagyni, de ilyenkor is fel kell tüntetni a köztes választóvonalakat! Például így nézhet ki négy, minden pontosítás és megjegyzés nélkül megadott hely esetében:
Példák:
 • {{refhely*|Kőváry 1859|55;| Benkő 1971 |232–233;|Rácz 2001|28;|Éder 1978| 405–432.}}
Négy hely és négy pontosítás. Ez lesz belőle:[* 3]
 • {{refhely*|Kőváry 1859|| Benkő 1971 ||Rácz 2001||Éder 1978|}}
Négy hely minden megjegyzés nélkül. Ez lesz belőle:[* 4]
 • {{refhely*|| Benkő levelezéséből az 1782-es dátumra lehet következtetni. Lásd |Szabó–Tarnai 1988| 44.}}
A köztes választóvonalak jelzik, hogy az első helyen nincs forráshivatkozás. Ez lesz belőle:.[* 5]
 • {{refhely*|Éder 1978| 126; |Rácz 2001| 7–11.}}
Két hely pontosítással. Ez lesz belőle:[* 6]

Megjegyzések[szerkesztés]

Források[szerkesztés]

 • Adamik 1971: Catullus versei. Adamik Tamás. Tankönyvkiadó. 1971. = Auctores Latini.
 • Benkő 1971: Benkő Samu: Középajtától Európáig. In: Sorsformáló értelem. Bukarest. 1971.
 • Éder 1978: Éder Zoltán: Benkő József nyelvészeti munkássága és az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság. Budapest: Akadémiai. 1978. ISBN 963-05-1383-8
 • Kőváry 1859: Kőváry László: Erdély történelme. Pest: Ráth Mór. 1859–1866.
 • Szinnyei 1891: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I. (Aachs–Bzenszki). Budapest: Hornyánszky. 1891.
 • Rácz 2001: Rácz János: Népi növényneveink. In: Magyar Nyelvőr. 125. évfolyam 3. szám. 2001. július–szeptember. ISSN 1585-4515
 • Szabó–Tarnai 1988: ' Benkő József levelezése. A leveleket összegyűjtötte és a jegyzeteket szerkesztette Szabó György és Tarnai Andor. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete. 1988. ISBN 963 222 153 2.
 • Szophoklész 1979: Szophoklész: Szophoklész drámái. (hely nélkül): Európa. 1979. = Bibliotheca classica,  
 1. Adamik 1971
 2. Szophoklész 1979 93. oldal – A Helkónon levő forrásnak és e forrás nimfájának neve.
 3. Kőváry 1859 55; Benkő 1971 232–233; Rácz 2001 28; Éder 1978 405–432.
 4. Kőváry 1859 Benkő 1971 Rácz 2001 Éder 1978
 5.  Benkő levelezéséből az 1782-es dátumra lehet következtetni. Lásd Szabó–Tarnai 1988 44.
 6. Éder 1978 126; Rácz 2001 7–11.