S mondatok sablonjai

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(S mondatok szócikkből átirányítva)
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Az S mondatok (az angol Safety (biztonság) rövidítéséből) használatát a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv[1] írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv[2] tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet[3] ültetett át.
(Az egyes S mondatoknál hiányzó magyarázat a törölt, vagy más mondatba áthelyezett biztonsági intézkedésre utal.)

„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekre utaló S mondatok” magyar nyelvű listája az alábbi (az egyszerű és az összetett mondatok külön listában):

Egyszerű S mondatok[szerkesztés]

Sablon: Tartalma:
S1 Nyíl.gif Elzárva tartandó.
S2 Nyíl.gif Gyermekek kezébe nem kerülhet.
S3 Nyíl.gif Hűvös helyen tartandó.
S4 Nyíl.gif Lakóterülettől távol tartandó.
S5 Nyíl.gif … alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg)
S6 Nyíl.gif … alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).
S7 Nyíl.gif Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.
S8 Nyíl.gif Az edényzet szárazon tartandó.
S9 Nyíl.gif Az edényzet jól szellőző helyen tartandó.
S10 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S11 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S12 Nyíl.gif A tartályt nem szabad légmentesen lezárni.
S13 Nyíl.gif Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.
S14 Nyíl.gif …-tól/-től távol tartandó.[4]
S15 Nyíl.gif Hőhatástól távol tartandó.
S16 Nyíl.gif Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
S17 Nyíl.gif Éghető anyagoktól távol tartandó.
S18 Nyíl.gif Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.
S19 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S20 Nyíl.gif Használat közben enni, inni nem szabad.
S21 Nyíl.gif Használat közben tilos a dohányzás.
S22 Nyíl.gif Az anyag porát nem szabad belélegezni.
S23 Nyíl.gif A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
S24 Nyíl.gif A bőrrel való érintkezés kerülendő.
S25 Nyíl.gif Kerülni kell a szembejutást.
S26 Nyíl.gif Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
S27 Nyíl.gif A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni/venni.
S28 Nyíl.gif Ha az anyag a bőrre kerül, …-val/vel bőven azonnal le kell mosni.[5]
S29 Nyíl.gif Csatornába engedni nem szabad.
S30 Nyíl.gif Soha nem szabad vízzel keverni.
S31 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S32 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S33 Nyíl.gif A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
S34 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S35 Nyíl.gif Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S36 Nyíl.gif Megfelelő védőruházatot kell viselni.
S37 Nyíl.gif Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
S38 Nyíl.gif Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.
S39 Nyíl.gif Szem-/arcvédőt kell viselni.
S40 Nyíl.gif A padlót és a beszennyeződött tárgyakat …-val/-vel kell tisztítani.[6]
S41 Nyíl.gif Robbanás vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.
S42 Nyíl.gif Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzésvédőt kell viselni (típusát a gyártó adja meg).
S43 Nyíl.gif Tűz esetén …-val/-vel oltandó.[7] Ha a víz használata fokozza a veszélyt, "Víz használata tilos" mondatot is hozzá kell tenni.
S44 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S45 Nyíl.gif Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
S46 Nyíl.gif Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.
S47 Nyíl.gif …°C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a gyártó határozza meg).
S48 Nyíl.gif …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).
S49 Nyíl.gif Csak az eredeti edényzetben tárolható.
S50 Nyíl.gif …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).
S51 Nyíl.gif Csak jól szellőztetett helyen használható.
S52 Nyíl.gif Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható.
S53 Nyíl.gif Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges.
S54 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S55 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S56 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S57 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S58 Nyíl.gif A környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
S59 Nyíl.gif A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.
S60 Nyíl.gif Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
S61 Nyíl.gif Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.)
S62 Nyíl.gif Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét.
S63 Nyíl.gif Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat.
S64 Nyíl.gif Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

Összetett S mondatok[szerkesztés]

Sablon: Tartalma:
S1/2 Nyíl.gif Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S3/14 Nyíl.gif Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó.[8]
S3/7 Nyíl.gif Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.
S3/7/9 Nyíl.gif(Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S3/9 Nyíl.gif(Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
S3/9/14 Nyíl.gif Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol tartandó. [9]
S3/9/14/49 Nyíl.gif Hűvös, jól szellőző helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható.[10]
S3/9/49 Nyíl.gif Hűvös, jól szellőző helyen, csak az eredeti edényben tárolható.
S7/47 Nyíl.gif Az edényzet légmentesen lezárva …°C hőmérsékletet nem meghaladó helyen tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
S7/8 Nyíl.gif Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.
S7/9 Nyíl.gif Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőző helyen tartandó.
S20/21 Nyíl.gif A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.
S24/25 Nyíl.gif Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
S27/28 Nyíl.gif Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).
S29/35 Nyíl.gif Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.
S29/56 Nyíl.gif Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és az edényzetét a veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.
S36/37 Nyíl.gif Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.
S36/37/39 Nyíl.gif Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.
S36/39 Nyíl.gif Megfelelő védőruházatot és szem-/arcvédőt kell viselni.
S37/39 Nyíl.gif Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.
S47/49 Nyíl.gif …°C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).
Sablon:S48 Nyíl.gif …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg). ...-val/-vel nedvesen tartandó [11]
Sablon:S49 Nyíl.gif Csak az eredeti edényzetben tárolható. Csak az eredeti edényzetben tárolható
Sablon:S50 Nyíl.gif …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg). … val/vel nem keverhető
Sablon:S51 Nyíl.gif Csak jól szellőztetett helyen használható. Csak jól szellőztetett helyen használható
Sablon:S52 Nyíl.gif Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható. Nagy felületű, tartózkodásra alkalmas helyiségekben nem használható
Sablon:S53 Nyíl.gif Kerülni kell az expozíciót, – használatához külön utasítás szükséges. Kerülni kell az expozíciót, - használatához külön utasítás szükséges
Sablon:S56 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.) Az anyagot és edényzetét veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni
Sablon:S57 Nyíl.gif (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.) A környezetszennyezés elkerülésére megfelelő edényzetet kell használni
Sablon:S59 Nyíl.gif A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni. A hulladék anyag visszanyeréséhez / újrahasznosításához a gyártótól / forgalmazótól kell tájékoztatást kérni
Sablon:S60 Nyíl.gif Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani
Sablon:S61 Nyíl.gif Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni. (Biztonsági adatlap.) Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
Sablon:S62 Nyíl.gif Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét. Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét
Sablon:S63 Nyíl.gif Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat. Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani számára a nyugalmat
Sablon:S64 Nyíl.gif Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen). Lenyelés esetén a szájat vízzel öblítjük ki (csak abban az esetben, ha a sérült nem eszméletlen)
Sablon:SPI Nyíl.gif Növényvédő szerrel, vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket! Növényvédő szerrel, vagy annak csomagoló eszközével ne szennyezze a vizeket!
Sablon:Spo1 Nyíl.gif Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a növényvédő szert, majd a szennyeződött bőrt - bő vízzel mossa le! Bőrrel való érintkezés esetén először száraz ruhával távolítsa el a növényvédő szert, majd a szennyeződött bőrt - bő vízzel mossa le!
Sablon:Spo2 Nyíl.gif Használata után minden védőruházatot ki kell mosni! Használata után minden védőruházatot ki kell mosni!
Sablon:Spo3 Nyíl.gif A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 50 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet! A növényvédő szer meggyújtása után óvakodjon a keletkező füst belégzésétől, és azonnal hagyja el a kezelt területet!
Sablon:Spo5 Nyíl.gif A kezelt területet (üvegházat), alaposan (az előírt időn át és a permet felszáradásáig), szellőztesse az oda való visszatérés előtt! A kezelt területet (üvegházat), alaposan (az előírt időn át és a permet felszáradásáig), szellőztesse az oda való visszatérés előtt!
Sablon:Spe2 Nyíl.gif A talajvíz, vagy a vízi szervezetek érdekében (az előírt talajtipus, vagy helyzet), talajokra ne használja! A talajvíz, vagy a vízi szervezetek érdekében (az előírt talajtipus, vagy helyzet), talajokra ne használja!
Sablon:Spo7 Nyíl.gif A madarak költési időszakasza alatt nem használható! A madarak költési időszakasza alatt nem használható!
Sablon:Spo8 Nyíl.gif A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében, virágzási időszakban nem alkalmazható! A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében, virágzási időszakban nem alkalmazható!

Jegyzetek[szerkesztés]

 1. A Tanács 47/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 2. A Bizottság 2001/59/EK irányelve (2001. augusztus 6.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról
 3. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 4. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 5. az anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 6. az anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 7. az anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 8. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 9. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 10. az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg.
 11. (az anyagot a gyártó határozza meg)

Lásd még[szerkesztés]