Ugrás a tartalomhoz

R mondatok sablonjai

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(R mondatok szócikkből átirányítva)

A veszélyes anyagok kockázataira utaló rövid, egy mondatos, szabványosított információkat R mondatoknak nevezik – az angol risk (kockázat) rövidítéséből. Használatukat a veszélyes anyagoknál a 67/548/EGK irányelv[1] írja elő. A mondatok legfrissebb változatát a 2001/59/EK irányelv[2] tartalmazza, amelyet a magyar jogba a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet[3] ültetett át.

Az alábbi lista tartalmazza a használatos R mondatokat (a 2001. augusztus 6-ai "28th Adaptation to the Technical Progress" (ATP 28) módosításai feltüntetve, az egyszerű és összetett mondatok külön táblázatban):

Egyszerű R mondatok[szerkesztés]

Sablon: Tartalma:
R1 Száraz állapotban robbanásveszélyes.
R2 Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.
R3 Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.
R4 Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.
R5 Hő hatására robbanhat.
R6 Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.
R7 Tüzet okozhat.
R8 Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.
R9 Éghető anyaggal érintkezve robbanásveszélyes!
R10 Kismértékben tűzveszélyes.
R11 Tűzveszélyes.
R12 Fokozottan tűzveszélyes.
R13 Fokozottan tűzveszélyes cseppfolyósított gáz. (2001.08.06. óta törölve, de régi kártyákon még előfordulhat)
R14 Vízzel hevesen reagál.
R15 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.
R16 Oxidáló anyaggal érintkezve robbanásveszélyes.
R17 Levegőn öngyulladó.
R18 A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.
R19 Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.
R20 Belélegezve ártalmas.
R21 Bőrrel érintkezve ártalmas.
R22 Lenyelve ártalmas.
R23 Belélegezve mérgező.
R24 Bőrrel érintkezve mérgező.
R25 Lenyelve mérgező. (toxikus)
R26 Belélegezve nagyon mérgező.
R27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező.
R28 Lenyelve nagyon mérgező.
R29 Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.
R30 A használat során tűzveszélyessé válik.
R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.
R32 Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.
R33 A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.
R34 Égési sérülést okoz.
R35 Súlyos égési sérülést okoz.
R36 Szemizgató hatású.
R37 Izgatja a légutakat.
R38 Bőrizgató hatású.
R39 Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.
R40 A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított. (Régi jelentése: Lehetséges irreverzibilis hatások)
R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R42 Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló[4] hatású lehet).
R44 Zárt térben hő hatására robbanhat.
R45 Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
R46 Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).
R47 Születési rendellenességet okozhat (2001.08.06. óta törölve)
R48 Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.
R49 Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).
R50 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
R51 Mérgező a vízi szervezetekre.
R52 Ártalmas a vízi szervezetekre.
R53 A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R54 Mérgező a növényvilágra.
R55 Mérgező az állatvilágra.
R56 Mérgező a talaj szervezeteire.
R57 Mérgező a méhekre.
R58 A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R59 Veszélyes az ózonrétegre.
R60 A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) károsíthatja.
R61 A születendő gyermekre ártalmas lehet.
R62 A fertilitásra (fogamzóképességre vagy nemzőképességre) ártalmas lehet.
R63 A születendő gyermeket károsíthatja.
R64 Szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.
R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67 Gőzei álmosságot vagy szédülést okozhatnak.
R68 Maradandó egészségkárosodást okozhat.

Összetett R mondatok[szerkesztés]

Sablon: Tartalma:
R14/15 Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.
R15/29 Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.
R20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.
R20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas.
R21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.
R23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.
R23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező.
R24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.
R26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.
R26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.
R26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.
R27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.
R36/37 Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.
R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R36/38 Szem- és bőrizgató hatású.
R37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
R39/23 Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.
R39/23/24 Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/24/25 Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/24 Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészség-károsodást okozhat.
R39/24/25 Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/25 Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26 Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/27 Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/27/28 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/26/28 Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/27 Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/27/28 Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R39/28 Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R40/20 (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/20/21 (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/20/21/22 (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/21 (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/21/22 (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R40/22 (Törölt, vagy más mondatba áthelyezve.)
R42/43 Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáció).
R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/21 Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/21/22 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/20/22 Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/21 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/21/22 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23 Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/24 Hosszabb időn át belélegezve és bőrön keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/24/25 Hosszabb időn át belélegezve, bőrön és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/23/25 Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/24 Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészség-károsodást okozhat.
R48/24/25 Bőrön és szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R48/25 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.
R50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.
R68/20 Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/21 Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.
R68/20/21/22 Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/20/22 Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/21 Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.
R68/21/22 Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészség-károsodást okozhat.
R68/22 Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

Jegyzetek[szerkesztés]

  1. A Tanács 47/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
  2. A Bizottság 2001/59/EK irányelve (2001. augusztus 6.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez történő huszonnyolcadik hozzáigazításáról
  3. 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
  4. amely képes allergiás választ okozni

Lásd még[szerkesztés]