Ugrás a tartalomhoz

Jegyzetek medikusoknak/Klinikai fiziológia/Vascularis szabályozómechanizmusok

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Az érátmérő szabályozása[szerkesztés]

Extrinsic és intrinsic szabályozás[szerkesztés]

 • extrinsic: idegi és hormonális szabályozás
 • intrinsic: az ér lokális szabályozása
 • az érellenállás fő meghatározói a kis artériák és arteriolák (rezisztenciaerek)

Vasoconstrictor mechanizmusok[szerkesztés]

 • a különféle vasoconstrictor hatású metabolitok a saját receptorukon keresztül G-fehérje-mediált úton aktiválják a PLC-t
  • ez DAG-ot és IP3-at termel
 • az IP3 elősegíti a Ca kiáramlását a SR-ből
 • ez kalmodulinon át a miozin könnyűlánc-kinázt aktiválja
 • ezáltal bekövetkezik az izom összehúzódása

Vasodilatator mechanizmusok[szerkesztés]

 • a β2-adrenerg receptor, az adenozin-receptor és a prosztaglandin-receptor a membránban lévő adenilát-ciklázt aktiválják
 • az ANP (atrialis natriuretikus peptid) receptoron keresztül a guanilát-ciklázt aktiválja
 • a NO közvetlenül aktiválja a guanilát-ciklázt
 • a keletkező cAMP és cGMP a miozin könnyűlánc-kinázt gátolja
  • ezen kívül a Ca-szintet is csökkentik
 • ezáltal az izom tónusa csökken

Az endothelium funkciói[szerkesztés]

Vazoaktív anyagok szekréciója[szerkesztés]

 • vasodilatatorok:
  • NO
  • prosztacilin (PGI2)
  • bradikinin
  • EDHF
 • vasoconstrictorok:
  • endothelin
  • AT-I
 • vasoconstrictor-vasodilatator konverzió:
  • ACh
  • szerotonin
  • hiányzó endothelium mellett ezek vasoconstrictorok

Antithromboticus hatások[szerkesztés]

 • antiaggregációs hatás:
  • NO
  • PGI2
 • antithromboticus hatás:
  • thrombosis-rezisztens felszín

Immunológiai funkciók[szerkesztés]

 • antigén-prezentálás
 • IL-1 szekréciója
 • leukocyták diapedesiséhez szükséges faktorok expressziója

Enzimatikus funkciók[szerkesztés]

 • ACE
 • szénsav-anhidráz (nagy mennyiségben a tüdőben)

Növekedési szignálok szekréciója[szerkesztés]

 • VEGF (vascular endothelial growth factor)
 • heparin-szerű növekedési faktorok

Vascularis szabályozófaktorok[szerkesztés]

Prosztaglandinok[szerkesztés]

 • két útvonalon keletkeznek és hatnak
 • endothelialis útvonal: a keletkező prosztaciklin vazodilatációt okoz
 • thrombocyta-útvonal: itt a thromboxan A2 vazokonstrikciót és trombózist okoz

Nitrogén-monoxid[szerkesztés]

Kémiai jellemzők, szintézis[szerkesztés]

 • féléletideje csak néhány mp
 • lipofil, oldható gáz, szabadon diffundál át a membránokon
 • szintetizáló enzimek:
  • NOS-I vagy nNOS: az idegrendszerben
  • NOS-II vagy iNOS: makrofágokban és endotheliumban
   • indukálható
  • NOS-III vagy eNOS: endothelialis, fokozza az expresszióját:
   • ösztrogén
   • inzulin
   • krónikus áramlási nyíróerő-növekedés (wall shear stress)

Hatásmechanizmus[szerkesztés]

 • az NO közvetíti a simaizomra az endotheliumról bizonyos keringő vazoaktív metabolitok hatását (lásd később)
 • a NO a guanilát-ciklázt aktiválja
 • a cGMP-szint fokozódik
 • protein-kináz G aktiválódik
 • az ic. Ca-szint csökken
 • vazodilatáció következik be

Termelődését kiváltó hatások[szerkesztés]

 • humorális hatások: az ic. Ca-szintet emelik
  • ACh
  • hisztamin
  • bradykinin
  • P anyag
  • VIP
  • inzulin
 • mechanikus hatások: áramlás indukálta vasodilatatio
  • mechanoszenzitív ioncsatornákon és TyrK-okon át hatnak
 • endotoxin shock és gyulladás: az iNOS mediálja
  • endotoxin shock: az LPS váltja ki a monocytákban a TNF-α termelődését
  • gyulladás: IL-ek és TNF-α hatására hozzájárul a lokális rubor és calor tünetekhez
 • exogén kémiai hatások: nitrátvegyületek

EDHF[szerkesztés]

 • az ACh és a bradikinin hatása akkor is fellép, ha a NO és PGI2-képződés gátolt
 • kémiai szerkezete nem ismert
 • fél-életideje 70 s körüli
 • az endothelen kialakult hiperpolarizáció a myoepithelialis gap junction-ökön terjed a simaizomra
  • ezek gátlása esetén az EDHF hatása csak az endothelre terjed ki

Angiotenzin- és bradikinin-rendszer[szerkesztés]

A rendszer működése[szerkesztés]

 • prekurzorok:
  • az angiotenzinogén és a kininogén konstitutíve jelen van a vérben
 • aktiváció:
  • az angiotenzinogénből a renin hatására lesz AT-I
  • a kininogénből a fokozódó áramlás és a kallikrein hatására lesz bradikinin
   • ezt a prekallikreinből szintetizálja az aktivált FXII
 • angiotenzin-konvertáló enzim (ACE):
  • az AT-I-ből AT-II-t készít
  • a bradikinint inaktiválja
 • hatások:
  • AT-II: vasoconstrictio
   • endothelin és noradrenalin mediálja
  • bradikinin: vasodilatatio
   • NO, PGI2 és EDHF mediálja

AT-receptor antagonisták és ACE-gátlók[szerkesztés]

 • az AT1-R antagonisták mellett az AT2 receptorok működnek
  • ezek közvetlenül és NO-on keresztül kardioprotektív, vasodilatatív és antifibroticus hatásúak
 • az ACE-gátlók az AT-II szintjét csökkentik, mindkét receptor útvonala csökken
  • a bradikinin inaktiválódása is gátolt
  • ennek a NO-on keresztül kardioprotektív és vasodilatatív hatása van

Endothelinek[szerkesztés]

 • oligopeptidek, két diszulfid híddal
 • 4 típusuk van
 • prepro-formában szintetizálódnak
 • két receptoruk van:
  • az ET-A-n hatva vasoconstrictív hatásúak (főleg ez)
  • az ET-B-n hatva vasodilatatív hatásúak
 • fokozza a termelődését:
  • AT-II
  • TGF-β
  • hypoxia
  • véráramlás
  • szabad gyökök
  • kóros körülmények között ezek hatására vált ki vasoconstrictiót
 • csökkenti a termelődését:
  • PGI2, NO, ANF