Jegyzetek medikusoknak/Fogászat/Maxillofacialis sebészet és traumatológia

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Lágyrészsérülések[szerkesztés]

Lásd sebészeti propedeutika.

 • az arcsebek gyógyulása 6 órán belüli záráskor ideális
  • még 24 óra után is hibátlan a gyógyulás
 • kerülni kell az arcon a radikális kimetszést

A fogak és fogmedernyúlvány törései[szerkesztés]

Luxatio dentis[szerkesztés]

 • a luxatio a fog teljes kimozdulását jelenti
  • ilyenkor általában a fogeltávolítás indikált
 • subluxatio esetén csak a korona mozdul ki, a gyökér a helyén marad
  • ilyenkor a fogat az eredeti helyén sínnel lehet rögzíteni

Fractura dentis[szerkesztés]

 • a frontfogak törései gyakori
 • felosztás:
  • intraalveolaris
  • extraalveolaris
  • mindkettő
 • darabos törésnél fontos a darabok gondos eltávolítása
 • a kezelés választásánál fontos a rtg-kép

Fractura processus alveolaris[szerkesztés]

 • lehet izolált vagy állcsonttöréshez társuló
 • a fogmegtartás lehetőségei annál jobbak, minél távolabb van a törésvonal a gyökércsúcsoktól
 • kezelése repozícióval és sínezéssel történik

Állcsonttörések[szerkesztés]

Diagnózis[szerkesztés]

 • látható deformitás
 • rendellenes mozgathatóság
 • csontcrepitatio
 • rtg-felvételen látható törés

Állkapocstörések[szerkesztés]

 • leggyengébb helyek:
  • szemfogtáják
  • szöglet
  • ízületi nyúlvány

Arcközépcsont-törések[szerkesztés]

 • típusok:
  • Le Fort I. (horizontális): a maxilla alsó része törik le
  • Le Fort II. (pyramidalis): a törésvonal a függőlegesen fut az orbitáig
  • Le Fort III. (transversalis): a törésvonal a lateralis szemzugból indul ki

Ellátás[szerkesztés]

 • repozíció
 • immobilizáció
 • táplálás