Ugrás a tartalomhoz

Jegyzetek medikusoknak/Fogászat/Fogágybetegségek, odontogén gyulladások

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

A fogágy anatómiája[szerkesztés]

Íny[szerkesztés]

Makroszkópos részei[szerkesztés]

 • gingiva marginalis vagy szabad ínyszél: a fog felszínéről tompa szondával elemelhető
  • belső felszínét el nem szarusodó laphám borítja
  • közte és a fog között van az ínybarázda (sulcus gingivalis)
   • ennek alapját képezi a hámtapadás
 • gingiva propria vagy feszes íny:
  • erősen tapad az alatta lévő csonthártyához és cementhez
  • felszínét el nem szarusodó laphám borítja, ami helyenként elszarusodhat
   • emiatt úgy mondták, hogy elszarusodó laphám borítja, ami nem igaz, de kérhetik így
 • papilla interdentalis: a fogak kontaktpontjai alatti teret tölti ki

Ínyrostok[szerkesztés]

 • kötegekbe rendeződött kollagénrostok
 • feladatuk az íny rögzítése
 • irányuk szerint csoportjaik:
  • körkörös vagy cirkuláris rostok: a szabad ínyszél felső részében futnak
  • dentogingivális rostok: vízszintes lefutásúak, az ínyt a cementhez rögzítik
  • transseptalis rostok: két szomszédos fogat kötnek össze az alveolaris septum fölötti ínyben
  • horizontális rostok: vízszintes lefutásúak, az íny szélén futnak végig

Vérellátás[szerkesztés]

 • forrásai:
  • supraperiostealis artériák
  • az alveoluscsúcsokon a csontból kilépő artériák
  • ligamentumokban haladó artériák

Gyökérhártya[szerkesztés]

 • mindazok a szövetek ide tartoznak, amik a fog cementje és az alveolusfal közti teret kitöltik
 • a gyökérhártyarostok a legfontosabb összetevői
 • ezek fentről lefelé:
  • alveolusszéli rostok
  • vízszintes vagy Sharpey-féle rostok
  • ferde vagy gyökérközi rostok
  • csúcsi rostok
 • vastagsága a középső harmadban a legkisebb
 • terhelés hatására megvastagodik
  • rtg-képen a periodontalis rés kiszélesedése látható

Cement[szerkesztés]

 • a fog gyökérfelszínét borítja
 • nagyon hasonló szerkezetű, mint a csont
 • két része:
  • acellularis vagy primer cement
   • ebbe ágyazódnak a Sharpey-féle rostok
  • cellularis vagy szekunder cement
   • cementoblastokat tartalmaz
 • a zománchoz való viszonya:
  • 60%-ban ráterjed a zománcra
  • 10%-ban rés van a kettő között
  • 30%-ban pontosan összeér a zománccal

Fogmedernyúlvány[szerkesztés]

 • az állcsontok része
 • a fog elvesztése után gyorsan felszívódik
 • a csont elmeszesedett állományában végződnek a Sharpey-féle rostok
 • szerkezetileg kétféle része van:
  • a külső részt köteges csont alkotja
  • ezen kívül lemezes csont található
  • a fogvándorlás során képződő csont is lemezes csont

A fogágy változásai[szerkesztés]

 • a kor előrehaladtával:
  • a gingiva marginalis visszahúzódik
  • osteoporosis miatt gyengül a fogmedernyúlvány
  • a fogak kopnak
   • ezt a folyamatos fogáttörés kompenzálja
    • aktív áttörés: a fog az occlusiós sík felé mozog
    • passzív áttörés: a fog klinikai koronája növekszik, a hámtapadás apicalis irányba vándorol (ez utóbbi gondolom nem kompenzálja a fogkopást)

Lerakódások a fogfelszínen[szerkesztés]

 • aquirált pellicula vagy szerzett lepedékszerű bevonat: a fog felszínéhez közvetlenül tapadó réteg
  • a nyál glikoproteinjeiből áll
  • könnyen eltávolítható, de percek alatt újraképződik
  • kezdetben baktérium- és sejtmentes
 • materia alba: baktériumok anyagcseretermékeiből és epiteliális sejtekből áll
  • vízsugárral vagy öblítéssel eltávolítható
  • sárgás vagy fehér anyag a gingiva marginalis közelében
  • tartalmazhat ételmaradványokat is
 • bakteriális plaque: puha, el nem meszesedett anyag
  • főleg baktériumokból áll
  • csak mechanikusan távolítható el
  • a kolonizáció sorrendje:
   1. G+ coccusok és pálcák
   2. G- coccusok és pálcák
   3. fuzobaktériumok
   4. filamentumok
   5. spirillumok
   6. spirochaeták
  • a chronicus gyulladás kialakulásáért elsősorban a plakk a felelős
 • calculus dentis (fogkő): elmeszesedett bakteriális plaque
  • idővel a színe sötétebbé válik
  • leginkább a nyálmirigyek kivezetőcsöveihez közel találhatók meg
  • gyerekekben 9 éves kor előtt ritka, felnőttekben nagyon gyakori
 • elszíneződés: rendkívül erősen tapad a foghoz

A fogágybetegségek okai[szerkesztés]

 • bakteriális plakk és fogkő
  • a fogágybetegségek fő oka
  • a nők jobb szájhigiéniája miatt a fogágy állapota az azonos korú nőknél jobb
 • iatrogén ártalmak:
  • rossz tömés, korona vagy fogpótlás
  • gyógyszerek:
   • oralis contraceptivumok
   • hidantoinszármazékok: gingivahyperplasiát okoznak
 • kevésbé jelentős:
  • mélyharapás
  • dohányzás
  • táplálkozás
   • súlyos vitaminhiány mellett nagy jelentősége lehet!

A fogágybetegségek osztályozása[szerkesztés]

Gingivitis marginalis chronica vagy gingivitis simplex[szerkesztés]

Kialakulása[szerkesztés]

 • oka a bakteriális plakk felhalmozása a sulcus gingivalisban és az ínyszél közelében
 • a gyulladás miatt a hámtapadás proliferál és apicalis irányba vándorol
  • ezzel megindul a tasakképződés
 • a gingiva megváltozik:
  • a színe kékesvörös, livid lesz
  • a gingiva marginalis és a papillák megduzzadnak
  • könnyen elemelhetővé válik a fog felszínéről
 • gyakoribb a kellemetlen érzés, mint a fájdalom
 • néha a kóros válasz gyulladás helyett fibrosis

Kezelése[szerkesztés]

 • a beteg felvilágosítása a jó szájhigiénével kapcsolatban
 • a fogkő és a plakk eltávolítása
 • depurálás
 • iatrogén prediszponáló faktorok megszűntetése
 • esetleg ínyplasztika

Gingivitis ulceronecrotica acuta vagy gingivitis ulcerosa[szerkesztés]

Megjelenése és lefolyása[szerkesztés]

 • leggyakrabban akutan jelentkezik
  • lehet recurrens és chronicus is
 • a beteg jellemzően fiatalkorú
 • a papillák lecsapottak, kifekélyesedettek
  • álhártya borítja őket
 • nagyfokú fájdalommal jár
 • a submandibularis nyirokcsomók lehetnek megduzzadtak
 • elhanyagolt esetben a fogak gyors elvesztéséhez vezet

Prediszponáló tényezők[szerkesztés]

 • helyi tényezők:
  • már fennálló gingivitis
  • ínysérülés
  • dohányzás
  • hiányos táplálkozás, vitaminhiány
 • általános tényezők:
  • uraemia
  • anaemia
  • cachexia
  • chr. nehézfémmérgezés
  • stressz

Kezelés[szerkesztés]

 • lemosás 3%-os hidrogén-peroxiddal
 • óvatos depurálás (a fájdalom miatt)
 • napok múlva, ha már csökken a fájdalom, alapos depurálás
 • a maradandó deformitások sebészileg kezelhetők
 • az akut szakaszban tilos foghúzás és minden szájüregi beavatkozás

Gingivitis herpetica acuta vagy gingivostomatitis herpetica[szerkesztés]

 • újszülötteken, kisgyermekeken jellemző, de felnőtteken is előfordul
 • lappangási ideje 1-8 nap
 • tünetek:
  • általános:
   • láz
   • levertség
  • helyi:
   • ínygyulladás vezikulumokkal és eróziókkal
   • fokozott nyálfolyás
   • foetor
   • nyirokcsomóduzzanat

Pericoronitis acuta[szerkesztés]

 • a bölcsességfog részleges áttörésekor alakul ki leggyakrabban
 • spontán gyógyulhat, de előfordul recidíva
 • kezelése drenálással vagy circumcisioval történik
 • problémát jelent, ha a tasak lefelé nőve eléri a parodontiumot

Abscessus gingivalis és abscessus parodontalis[szerkesztés]

 • általában előrehaladott fogágybetegségben jelentkezik
  • a mélybe terjedő, szabálytalan tasak elzáródásával alakul ki
 • egészséges szájban is kialakulhat, valamilyen idegentest hatására
  • ez leggyakrabban letört fogpiszkáló
 • a gyulladás gyorsan nagy mennyiségű csont pusztulásához vezet
 • a tályog megnyílhat
  • a nyílás körül granulációs szövet jelenik meg
 • kezelése:
  • az első cél a fájdalom megszűntetése
  • ezután antibiotikumos kezelés
  • beolvadt tályog esetén incisio

Parodontitis chronica[szerkesztés]

 • a simplex és az összetett forma kiterjedésében különbözik
 • a gingivitis marginalis chronica következménye
 • legjellemzőbb elváltozás a tasak
  • tipikusan interdentalisan helyezkedik el
  • mélységének szondázásával a csontveszteség megbecsülhető
  • nyomásra genny ürül belőle
 • a kialakult tasak formája szerint lehet:
  • ínytasak: a tasak alja nem éri el a processus alveolaris tetejét
  • csonttasak: a tasak beterjed a proc. alveolaris és a fog közé
 • a csontveszteség lehet:
  • horizontális: a csontfelszívódás mértéke az egyes fogak körül azonos
  • vertikális: a különböző fogak körül nagyon különbözhet a felszívódás mértéke
 • az ínyelváltozások azonosak a gingivitis marginalis chronica elváltozásaival
  • a gingiva visszahúzódik
 • jellemző tünet a fogmozgás
  • okai:
   • a ligamentumok reverzíbilis pusztulása
   • a csont irreverzíbilis pusztulása
  • az érintett fogak kopogtatásra érzékenyek, a hang tompa
 • a csontpusztulás mértéke lehet:
  • I. fokozat: a fognyak körüli csont pusztulása
  • II. fokozat: a középső harmadba eső csont pusztulása
  • III. fokozat: az apicalis csont pusztulása

Parodontosis[szerkesztés]

Megjelenés és előfordulás[szerkesztés]

 • gyermekkorban vagy fiatal felnőttkorban jellemző
  • nőkön 3:1 arányban gyakoribb
 • okai:
  • immunológiai: csökkent immunitás bizonyos G- pálcákkal szemben
  • genetikai: anyai öröklődés, fokozott előfordulás indiaiakban és feketékben
 • a frontfogak mozgathatóak
 • csontpusztulás
  • vertikális forma jellemző
  • mértéke nagyobb, mint az ínygyulladás mértéke indokolná
  • jellemzően szimmetrikus

Kezelés[szerkesztés]

 • szájhigiéné helyreállítása és fenntartása
  • depurálás
  • polírozás
 • ha a csontpusztulás III. fokú, a fogakat el kell távolítani
 • occlusio helyreállítása
 • tasakok sebészi kezelése
 • szigorú postoperativ ellenőrzés

Atrophia parodontalis vagy atrophia alveolaris[szerkesztés]

 • a processus alveolaris magasságának csökkenése
  • az életkor előrehaladtával következik be
 • a visszahúzódó íny miatt szabaddá váló fogfelszín fokozorran érzékeny

A megelőzés lehetőségei[szerkesztés]

 • legfontosabb a jó szájhigiéné fenntartása
 • ennek eszközei:
  • jó fogkefe
  • megfelelő fogmosási módszer