Jegyzetek medikusoknak/Fogászat/A fogak morfológiája, szövettana és fejlődése

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

A fogak fejlődése[szerkesztés]

A fogkezdemények kialakulása[szerkesztés]

 • az első kialakuló képlet a fogléc
  • a szájüreg nyálkahártyájának C alakú kiemelkedésével jön létre
  • a 6. héten alakul ki
 • a fogléc 10-10 helyen a mélybe terjed, ezek lesznek a fogbimbók

A fogfejlődés sapka-stádiuma[szerkesztés]

 • a fogbimbó szájüregtől távolabbi vége behúzódik, sapkaszerű szerkezet alakul ki
 • a sapka két rétege a külső és belső zománchám
 • a bimbó belső terét a zománcpulpa tölti ki
 • a behúzódást a fogpapilla tölti ki
  • ez a crista neuralisból származó mesenchyma

A fogfejlődés harang-stádiuma[szerkesztés]

Dentin- és pulpaképződés[szerkesztés]

 • a fogpapilla mesenchymasejtjei a belső zománchám mellett odontoblastokká differenciálódnak
  • ezek dentint termelnek
  • a dentin termelése közben a sejtek a fogpapilla felé hátrálnak, de közben egy nyúlványuk a dentinben marad
   • ez az odontoblast- vagy dentinnyúlvány
  • az odontoblastok az egész élet folyamán termelik a praedentint, ami dentinné alakul
 • a fogpapilla többi sejtjéből alakul ki a fogpulpa

Zománcképződés[szerkesztés]

 • a dentinképződéssel egyidőben folyik
 • a belső zománchám sejtjei ameloblastokká alakulnak
  • ezek a dentin felszínére zománcprizmákat halmoznak fel
  • eközben egyre távolodnak a dentintől, a zománcpulpa felé nyomódnak
 • itt atrophizálnak
  • egy átmeneti vékony hártya alakul ki
  • ez a fogcuticula, a fog áttörése után hamarosan leválik

A foggyökér kialakulása[szerkesztés]

 • akkor kezdődik meg, amikor a zománchám a mélyen lévő mesenchymába penetrál
  • ez a hámgyökérhüvely
 • ennek hatására a fogpapilla sejtjei dentint termelnek
  • ez folytonos a korona dentinjével
 • a dentin folyamatosan szűkíti a fogpapillát, végül kialakulnak a gyökércsatornák
 • a dentinnel szomszédos mesenchyma speciális szerkezetű csontot képez
  • ez a cementállomány
  • az ezt termelő sejtek a cementoblastok

A fogak szövettana[szerkesztés]

Dentin[szerkesztés]

Zománc[szerkesztés]

A nyelv fejlődése[szerkesztés]

 • 4 hetes korban kezdődik
 • az elülső kétharmad az első garatívből alakul ki
  • megjelenik a tuberculum impar és a két oldalsó nyelvkezdemény
  • ezek az első garatív származékai
   • emiatt az V/2 az elülső 2/3 érzőidege
  • az ízérzést itt a n. facialis chorda tympani nevű ága adja
 • a hátulsó 1/3 a copula nevű telepből fejlődik
  • ennek megfelelően az eredete II-III-IV. garatívből lenne
   • gyakorlatilag teljesen a III. garatív származéka
   • az érző beidegzését a IX. agyideg adja
 • a leghátsó rész az epiglottisduzzanatból fejlődik
  • ennek a n. laryngeus superior adja az érző beidegzését

Az arc fejlődése[szerkesztés]

Az arcnyúlványok és származékaik[szerkesztés]

 • az arcnyúlványok az első garatívből alakulnak ki
  • ez a 4. héten történik
  • a maxillaris nyúlvány a szájnyílástól lateralisan helyezkedik el
  • a mandibularis nyúlvány a maxillaristól caudalisan
  • a homloknyúlvány az agyhólyagoktól ventralisan lévő mesenchymából fejlődik
   • az arc képleteit felülről határolja
   • két oldalán az előagy indukálja az orr- vagy szaglóplacodok kialakulását
 • az 5. héten az orrplacodok a mélybe türemkednek
  • kialakulnak az orr- vagy szaglógödrök, körülöttük pedig a lateralis és medialis orrnyúlványok
 • a 6-7. héten a maxillaris nyúlványok növekszenek
  • a medialis és lateralis orrnyúlványokat a középvonal felé nyomják
  • a kétoldali medialis orrnyúlványok összenőnek
  • a medialis orrnyúlvány és a maxillaris nyúlvány is összenő
   • közöttük alakulnak ki az orrlyukak
  • ez a két nyúlvány alkotja a felső ajkat
   • a lateralis orrnyúlvány az orrszárnyat alkotja
  • a lateralis orrnyúlvány és a maxilla között alakul ki a sulcus nasolacrimalis és a saccus lacrimalis

A szájpad[szerkesztés]

 • a két medialis orrnyúlvány összenövése adja az intermaxillaris szegmentumot
  • labialis komponense adja a philtrumot
  • felsőáll-komponense hordozza a négy metszőfogat
  • palatinalis komponense adja a primer triangularis lemezt vagy primer szájpadot
 • a maxillaris nyúlványból a nyelv mellé szájpadnyúlványok nőnek be
  • ezek később felemelkednek, és a nyelv fölött összenőnek
  • ez adja a szekunder szájpadot
  • az orrsövény megnyúlik lefelé, és összenő vele