Jegyzetek medikusoknak/Fogászat/A fogak csoportosítása és azonosítása

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Fogak csoportosítása[szerkesztés]

 • tejfogazat
  • 1-2: metszők
  • 3: szemfog
  • 4-5: nagyörlők
 • maradandó fogazat
  • 1-2: metszők
  • 3: szemfog
  • 4-5: kisörlők
  • 6-8: nagyörlők

Kvadránsok és felszínek[szerkesztés]

Kvadránsok

 • a jobb felső kvadráns az 1-es
 • a számozás iránya szemből nézve óramutató járása szerinti

Felszínek

 • külső: vestibularis
  • 1-3: labialis
  • 4-8: buccalis
 • belső: oralis
  • 1-8: palatinalis(felső fogív)
  • 1-8: lingualis(alsó fogív)
 • középvonal felé: mesialis
 • középvonaltól távolabb: distalis
 • rágófelszín (4-8): occlusalis

Csücskök és barázdák

 • a 4-8 fogak rágófelszínén található képletek

Fogak azonosítása[szerkesztés]

Jelek (Mühlreiter jelek)[szerkesztés]

 1. élszögleti jel: a mesialis élszöglet hegyesebb, a distalis lekerekítettebb
 2. a gyökértengely distal felé dől
 3. gyökércsúcsi jel: a gyökértengely distal felé dől
 4. D-jel: a fog distalis felszíne ívesebb, a mesialis egyenesebb

A felső fogsor fogai[szerkesztés]

 • F1
  • lapát alakú korona
 • F2
  • szintén lapát alakú korona
  • kisebb, lekerekítettebb, mint a F1
 • F3
  • háztetőszerű felszín
  • a csúcs nem középen van
  • a distalis lejtő hosszabb
 • F4
  • 2 csücsök
   • a csücskök egymás mellett, a vestibularis nagyobb
  • 2 gyökér, a csücsköknek megfelelően
 • F5
  • hasonlít a F4-eshez
  • általában 1 gyökér
 • F6
  • 4 csücsök
   • a két buccalis közel egyforma nagy
   • a két oralis közül a distalis jóval nagyobb
    • ez megfelel annak, hogy ehhez nem tartozik gyökér
  • 3 gyökér
   • buccalisan 2, palatinalisan 1
 • F7
  • hasonlít F6-ra, de változatosabb
  • 3 gyökér
 • F8
  • hasonlít az F7-re, de még változatosabb
  • a gyökerek száma is változó

Az alsó fogsor fogai[szerkesztés]

 • A1
  • összenyomott, kis fog
  • a legkisebb fog mind közül
 • A2
  • nagyobb A1-nél
 • A3
  • hasonló a felső 3-ashoz
 • A4
  • hasonló a felső 4-eshez, de kevésbé ovális, inkább kerek
  • 1 gyökere van
 • A5
  • hasonló az alsó 4-eshez, de kisebb a különbség a két csücsök között
  • 1 gyökere van
 • A6
  • 5 csücsök, az F6 négy csücske mellett van egy vestibularis csücsök distalisan
  • 2 gyökér
   • a mesialis gyökérben két csatorna fut
 • A7
  • általában 4 csücsök, de lehet 5 is
 • A8
  • hasonló az A7-hez, de változatosabb