Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Hertelendy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Hertelendy címer szócikkből átirányítva)

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hertelendy család címerével foglalkozik.


hertelendi és vindornyalaki Hertelendy[szerkesztés]

Ősi fészke Zala vármegye, hol a család 1524 óta bírta Vindornya-pusztát; adománylevelei azonban elveszvén, III. Károly király 1718-ban új adománylevelet adott az ősi birtokra. A család torontáli ágát József alapította, aki 1779-ben a vármegye főjegyzője lett. 1790-1803-ig. Torontál vármegye alispánja, majd kir. tanácsos és aranysarkantyús vitéz. Az 1790-92. évi országgyűléseken Torontál vármegye követe volt. 1803-ban megvásárolván a kincstártól Bocsár helységet, arra királyi adományt nyert. Neje Écskai Lázár Katalin volt, akitől három fia született: I. Károly (szül. 1786, †1857.) cs. kir. kamarás. Fia József (szül. 1833; †1891.) Torontál vármegye főispánja, a Szent István-rend kiskeresztese, a főrendiház élethossziglan kinevezett tagja. II. Ignácz (szül. 1789, †1856.) cs. kir. kamarás; Torontál vármegye főispánja. Fia Imre (szül. 1837.) a párdányi járás főszolgabirája. Fia: Ferencz (szül. 1879.) szintén párdányi járási főszolgabíró. III. Miksa (szül. 1792.) Torontál vármegye alispánja és követe (1832-36.) Fia: Gyula (†1885.) Címer: kékben, zöld alapon két szembenálló aranyoroszlán, ellenkező előlábaival arany koronát tartva, mely alatt kardot tartó páncélos kar, merőleges nyíllal átlőve. Sisakdísz fészkén ülő s fiait vérével tápláló szemközt fordult pelikán. Takarók: kékarany-veresezüst.

+++++++++

Gőzsy:

Régi nemesi család, melynek főleg Zala megyében voltak birtokaik. Nemesi előnevüket (Vindornyalaki) is egy Zala megyei településről kapták. Egy 1711. évben bekövetkezett tűzvészben elpusztultak az irataik és törvényes jogaikat bizonyító okmányaik, 1718-ban III. Károlytól nyertek új királyi adományt. Idővel a család több ágra szakadt, és más megyékben is elterjedt. Somogyban többek között Csokonyavisontán és Kutason voltak birtokosok. A család tagjai számos nagy sikert értek el a katonai pályán. Kiemelhetjük Hertelendy Gábor főhadvezér-helyettest, a Mária Terézia rend lovagját, akit a nádori huszár-ezred felállításakor annak első ezredesévé neveztek ki.

A család címere: a kék csücsköstalpú pajzsban zöld talajon egymással szemben álló két, arany oroszlán, melyek arany koronát tartanak. Egymás felé nyújtott lábaik alatt balra fordult, könyökben hajlított, nyíllal átlőtt páncélos kar lebeg. A rostélyos sisakra helyezett koronán, fészkében fiait vérével tápláló, kiterjesztett szárnyú pelikán ül. A takaró jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst. [1]

  • Irodalom:

Gőzsy Zoltán - Gőzsy Gáborné: A somogyi levéltár üvegablakai. Nemesi címerek a Somogy Megyei Levéltár üvegablakain. Kaposvár, 2000. 34-35.[2]

Külső hivatkozások:

Rövidítések

Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs