Ugrás a tartalomhoz

DOS parancsok

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.


A DOS név általában az operációs rendszerek egy közeli kapcsolatban álló csoportjára utal, melyek uralták az IBM PC kompatibilis számítógépek piacát 1981 és 1995 között: PC-DOS, MS-DOS, FreeDOS, DR-DOS, Novell-DOS, OpenDOS, PTS-DOS, ROM-DOS és mások. Jellemzői a parancssoros vezérlés, állományok és könyvtárszerkezetek kezelése, memóriakezelés, egyfeladatos végrehajtás.

A DOS eredetileg nagy számítógépek lemezes meghajtó segítségével futtatott operációs rendszerét jelentette (Disk Operating System).

Speciális DOS parancsok és kezelésük[szerkesztés]

Az itt felsorolt összes parancs csak a DOS rendszerben működő PC-ken használható, MS-DOS 6.22v-ig. A Win95, a 7.0, míg a Win98, 7.1-es, az XP 8-as DOS-t használ, így néhány parancs az itt felsoroltak közül nem működik, mert a Windowsban egyes parancsok feleslegessé váltak, vagy másként oldották meg.

Megjegyzés: a START menüben, a "MS-DOS parancssor"-ra kattintva, az itt leírtak közül egyes parancsok még az XP esetén is használhatók. A parancsok megjelenítéséhez HELP szó beírása, egyes parancsok használatának leírása, a parancsnevek és a /help kapcsoló használatával lehetséges.

APPEND[szerkesztés]

A megadott mappában tárolt fájlokat úgy nyithatjuk meg segítségével, mintha az aktuális mappában lennének. Ha nem adunk meg semmilyen paramétert, akkor a hozzáfűzött könyvtárlistát listázza.

 • Használata:
APPEND [;] [meghajtó:][út]fájlnév[;…] [/X:{ON|OFF}] [/PATH:{ON|OFF}] [/E]
 • Paraméterek:
; Törli a hozzáfűzött mappalistát.
/X: Jelzi, hogy keressen-e hozzáfűzött mappalistát egy adott program.
Az attribútum az alábbiak egyike:
ON Az adott program keresi a hozzáfűzött mappalistát. A /X:ON rövidíthető a /X formában.
OFF Az adott program nem keresi a hozzáfűzött mappalistát.
/PATH: Jelzi, hogy keressen-e a hozzáfűzött mappalistában, ha a keresett állomány nevével együtt az elérési út is meg van adva.
Az attribútum az alábbiak egyike:
ON Az adott program keres a hozzáfűzött mappalistában is (alapértelmezett).
OFF Az adott program nem keres a hozzáfűzött mappalistában is.
/E A hozzáfűzött mappalistát hozzárendeli az APPEND nevű környezeti változóhoz. Csak a rendszerindítást követő első használatkor működik és nem használható együtt a mappalista megadásával.

Több mappa megadása esetén pontosvesszővel kell elválasztani a mappák elérési útjait. Újonnan megadott mappalista felülírja a már érvényben lévő, korábban megadott mappalistát.

Ha az aktuális mappában is, valamint a hozzáfűzött mappalistában is szerepel ugyanolyan nevű állomány, akkor a programok az aktuális mappában lévő állományt nyitják meg.

Ha egy fájlt a hozzáfűzött mappalistából nyitunk meg, majd módosítjuk, a mentett állomány az aktuális mappába kerül, nem a hozzáfűzött mappába.

 Példa: 

APPEND ; – törli az aktív hozzáfűzött mappalistát
APPEND c:\level;d:\jelentes – hozzáfűzi a c:\level;d:\jelentes mappákat az aktuális mappához

ATTRIB[szerkesztés]

A fájlok attribútumainak beállítása vagy megjelenítése. Alapértelmezésben megjeleníti a jelenlegi könyvtárban található összes fájl attribútumait.

 • Használata:
ATTRIB [+R|-R] [+A|-A] [+S|-S] [+H|-H] meghajtó:[út]fájlnév] [/S]
 • Paraméterek:
+ Attribútum beállítása.
- Attribútum törlése.
Az attribútum lehet:
R Írásvédett (read only) fájlattribútum.
A Archív (archive) fájlattribútum.
S Rendszer (system) fájlattribútum.
H Rejtett (hidden) fájlattribútum.
/S A megadott útvonal minden alkönyvtárában módosítja a fájlokat.
 • Példa:
 • Lekérdezi a fájlok attribútumait:
attrib *.txt
attrib +r emberek.txt
 • Leveszi az "r" attribútumot:
attrib -r emberek.txt

BREAK[szerkesztés]

Ezzel a paranccsal lehet beállítani azt, hogy figyelje a CTRL+C billentyűkombináció használatát. (A config.sys fájlban kell használni)

CD vagy CHDIR[szerkesztés]

Az aktuális könyvtár megváltoztatása.

 • Használata:
CD könyvtár Belépés a megadott könyvtárba
CD.. Visszalépés egy könyvtárral
CD\ Visszalépés a gyökérkönyvtárba

CHCP[szerkesztés]

Az aktív kódlap kiíratása a képernyőre vagy megváltoztatása.

 • Használata:
CHCP [kódlap száma]

 Példa: 

CHCP – így az aktív kódlap jelenik meg
CHCP 852 – így állítható be egy megadott kódlap (ebben az esetben az ékezetes karaktereket is tartalmazó IBM 852-es kódlap). Kódlap beállítása csak akkor lehetséges, ha az NLSFUNC.EXE telepítve van és el is van indítva.

CHKDSK[szerkesztés]

Ellenőrzi a lemez méretét, a foglalt és szabad helyet, memóriát stb. (csak a Windowsban lévő 'scandisk.exe'-t használd)

Használata: DOS alatt

CHKDSK [meghajtó:][[útvonal]fájlnév] [/F] [/V][meghajtó:][útvonal] Az ellenőrizendő meghajtó és könyvtár megadása
fájlnév Az ellenőrizni kívánt fájl(ok) megadása
/F A lemez hibáinak kijavítása
/V A fájlok teljes elérési útjának és nevének megjelenítése
Az aktuális lemez ellenőrzéséhez írd be a CHKDSK parancsot paraméterek nélkül.

A CHKDSK helyett próbáld meg a SCANDISK használatát. A SCANDISK megbízhatóan érzékeli és javítja a lemezhibák széles tartományát.

CHOICE[szerkesztés]

Parancsfájlokban – üzenet és válasz.

CHOICE [/C[:]választék] [/N] [/S] [/T[:]c,nn] [szöveg]
/C[:]választék Az engedélyezhető billentyűket adja meg. Az alapértelmezés IN
/N A prompt karakterlánc végén nem jeleníti meg a választékot és a kérdőjelet (?).
/S Kis- és nagybetűk megkülönböztetése.
/T[:]c,nn Alapértelmezett választás nn mp után. (Pl: 15 ennyi másodpercig vár a kezelő gombnyomására)
szöveg A megjelenítendő karakterlánc
ERRORLEVEL a megnyomott billentyű választékban elfoglalt helye

CLS[szerkesztés]

Képernyő törlése. (a parancsfájlokban is)

COLOR[szerkesztés]

A képernyő háttér és betű színét lehet megváltoztatni

 Példa:  color 17

Kék alapon fehér szöveg.

További információhoz írjuk be a color /a ill. a color \? parancsot.

COMMAND[szerkesztés]

Parancsértelmező rendszer fájl. Ez biztosítja a DOS készenléti jelet (C:> Elindítja a Windows parancsértelmező egy új példányát.

COMMAND [[meghajtó:]útvonal] [eszköz] [/E:nnnnn] [/L:nnnn] [/U:nnn] [/P] [/MSG] [/LOW] [/Y [/[C|K] parancs]]

[meghajtó:]út A COMMAND.COM-ot tartalmazó könyvtár megadása
eszköz A parancsbemenethez és -kimenethez használt eszköz.
/E:nnnnn A kezdő környezet méretének beállítása nnnnn bájtra. (az nnnnn 256 és 32768 közötti érték legyen).
/L:nnnn A belső pufferhossz mérete (a /P kapcsolóval együtt használt) (az nnnn 128 és 1024 közötti érték legyen).
/U:nnn A bemeneti puffer hossza (a /P kapcsolóval együtt használt). (az nnn 128 és 255 között legyen).
/P Az új parancssor állandóvá tétele (nem lehet kilépni).
/MSG Az összes hibaüzenet tárolása a memóriában (a /P-vel együtt).
/LOW A COMMAND rezidens adatai az alsó memóriaterületen maradnak.
/Y A parancsfájl léptetése a /C vagy a /K kapcsoló szerint
/C parancs Végrehajtja a megadott parancsot, majd visszatér.
/K parancs Végrehajtja a megadott parancsot, és folytatja a futást.

COMP[szerkesztés]

Két megadott fájl összehasonlítása.

 Példa:  COMP [1.fájl] [2.fájl]

Tanács: Érdemes nem a teljes útvonalat
(pl. C:\PENZ\SOK\ELAD\MARCELL\1\2\3\4\5\6\7.txt)
beírni, hanem előbb a CD (vagy a CHDIR)
paranccsal a könyvtárba navigálni.

Például ezekkel a parancsokkal:

CHDIR C:\PENZ\SOK\ELAD\MARCELL\1\2\3\4\5\6
COMP 7.txt 8.txt

COPY[szerkesztés]

Lehetővé teszi a fájlok másolását, összefűzését - más néven is.(copy régifájl.név újfájl.név) COPY [/A|/B] forrás [/A|/B] [+forrás [/A|/B] +… [cél] /B [/V] [/Y|/-Y]

forrás A másolandó fájl(ok) megadása.
/A A fájl ASCII szövegfájl.
/B A fájl bináris fájl.
cél Az új fájl(ok) könyvtár-, illetve fájlnevének megadása.
/V Ellenőrzés az új fájlok írásakor.
/Y A megerősítés kérés kikapcsolása létező fájlok felülírásakor.
/-Y A megerősítés kérés bekapcsolása létező fájlok felülírásakor.

A /Y kapcsolót előre be lehet állítani a COPYCMD környezeti változóban. Ez felülbírálható a parancssorban a /-Y kapcsolóval.

Fájlok hozzáfűzéséhez célként adj meg egyetlen fájlt, de forrásként több fájlt (helyettesítő karakterek vagy a fájl1+fájl2+fájl3 alak használatával).

COPY CON[szerkesztés]

Szöveges fájlt hoz létre a kívánt kiterjesztéssel, amely közvetlen ezután szerkeszthető a parancssorban.

COPY CON [a létrehozandó fájl megnevezése.kiterjesztés]

 Példa: 

COPY CON A:PROBA.TXT

Ez az elso sor.
Ez a masodik sor.
Ez pedig a harmadik.
^Z

A sorok befejezésekor nyugodtan lehet enter-t ütni, a fájlt lezárni az F6 funkcióbillentyű+ENTER paranccsal, vagy a CTRL+Z+ENTER billentyű kombinációval lehet.

CTTY[szerkesztés]

Az elsődleges I/O eszközöket változtatja meg.(PRN;LPT1;CON;AUX:stb.)

DATE[szerkesztés]

A dátum beállítása. (a gép által kiírt minta szerint)

DBLSPACE[szerkesztés]

Lemezegység tömörítése.

DEBUG[szerkesztés]

Nyomkövető, hibakereső segédprogram.

DEFRAG[szerkesztés]

Újrarendezi a lemezen tárolt adatokat. (Win95-től csak a Windowsban lévő 'Töredezettség mentesítő'-t használd)

DEL[szerkesztés]

Törli a fájlokat. (A parancsfájlokban is használhatod.) {ERASE}

DELOLDOS[szerkesztés]

Törli az előző DOS mentését.( OLD_DOS.1 )

DELTREE[szerkesztés]

Könyvtár és annak összes alkönyvtárát törli, a parancsfájlokban is.

Egy vagy több fájl és könyvtár törléséhez:

DELTREE [/Y] [meghajtó:]elérési út meghajtó:elérési út
/Y Elnyomja az alkönyvtár törlésének megerősítését kérő szöveget.
[meghajtó:]elérési út] a törlendő könyvtár nevét adja meg.

Figyelem: A DELTREE parancsot körültekintően kell használni. A megadott könyvtárban lévő összes fájl és könyvtár törlődik.

Megjegyzés: A Windows NT (Windows 2000, Windows XP, Windows Server, és Windows Vista) alapú rendszerekben nem működik, helyette a rd/s parancs használható.

DIR[szerkesztés]

Képernyőre listázza a könyvtárakat és fájlokat. (dir /p) Használata:

DIR [meghajtó:][elérési út][fájlnév] [/P] [/W] [/A[[:]attribútumok]][/O[[:]rendezés]] [/S] [/B] [/L] [/V] [/4]
[meghajtó:][útvonal][fájlnév] Megadja a listázandó meghajtót, könyvtárat, illetve fájlokat. (Lehet bővített fájlmegadás vagy több fájl megadása is.)
/P Várakozás minden képernyő után
/W Több oszlopos listázási formátum használata
/A A megadott attribútumú fájl megjelenítése, attribútumok:
A Archiválandó fájlok
D Könyvtárak
H Rejtett fájlok
R Írásvédett fájlok
S Rendszerfájlok
- logikai NEM előtag
/O A fájlok rendezett sorrendű listázása rendezés:
N Név szerint (ábécérendben)
S Méret szerint (előbb a kisebbek)
E Kiterjesztés szerint (ábécérendben)
D Dátum és idő szerint (előbb a korábbiak)
G Előbb a csoportkönyvtárak
- Fordított sorrend (előtag)
A A legutóbbi hozzáférés szerint (előbb a korábbiak)
/S Adott könyvtárban és alkönyvtáraiban lévő fájlok megjelenítése (rekurzív)
/B Egyszerű formátum (fejléc és összegzés nélkül
/L Kisbetűk használata
/V Részletes mód
/4 Négyjegyű évszámok (/V-vel együtt hatástalan).

A DIRCMD környezeti változóban előre be lehet állítani kapcsolókat. Az előre beállított kapcsolókat kötőjellel (-) lehet felülbírálni;  Példa:  /-W.

A DIR parancs nem jeleníti meg az APPEND paranccsal hozzárendelt mappák tartalmát.

 Példa:  Kilistázza az összes rejtett fájlt: dir *.* /ah  Példa:  Kilistázza az összes rejtett fájlt az alkönyvtárakból is: dir *.* /ah /s  Példa:  Kilistázza az összes .C kiterjesztésű állományt név szerint rendezve, képernyőoldalakra tördelve: dir *.c /s /on /p

DISKCOMP[szerkesztés]

Két hajlékony lemez összehasonlítása.  Példa:  discomp a: a: Lásd még a DISKCOPY-nál

DISKCOPY[szerkesztés]

Egy floppy tartalmát másolja (egy másik) floppyra,  Példa:  diskcopy a: a: Ilyenkor a gép utasításait követve cserélgetni kell a lemezeket.

Ha van két floppy meghajtód, akkor  Példa:  diskcopy a: b:, vagy diskcopy b: a: is lehetséges.

DOSKEY[szerkesztés]

Lehetővé teszi a készenléti jel mögé írt parancsok szerkesztését, visszahívását, makrók készítését.

DOSSHELL[szerkesztés]

MS-DOS Shell teljes képernyős prg-ját indítja.

DRVSPACE[szerkesztés]

Lemezegység tömörítése.

ECHO[szerkesztés]

A parancsok képernyőre kiíratásának engedése/tiltása.(on/off)

Szöveg kiírása a képernyőre. (pl:echo helo)

EDIT[szerkesztés]

Szövegszerkesztő MS-DOS módban ASCII fájl (parancsfájlok, levelek, e-mailek) készítésére.

EMM386[szerkesztés]

UMB használatot biztosít (kiterjesztett memória).(A confyg.sys fájlban használható az EMM386 bővített memória-támogatás be- és kikapcsolására)

EMM386 [ON | OFF | AUTO] [W=ON | W=OFF]
ON Az EMM386.EXE illesztőprogram aktiválása vagy
OFF felfüggesztése,
AUTO automatikus módba állítása.
W=ON A Weitek koprocesszor-támogatás bekapcsolása.
W=OFF A Weitek koprocesszor-támogatás kikapcsolása.

ERASE[szerkesztés]

Töröl egy, vagy több fájl-t. (DEL)

EXIT[szerkesztés]

Megszakítja a másodlagos parancsfeldolgozó működését.

EXPAND[szerkesztés]

Install lemezek tömörített állományainak kibontása.(forrás cél)  Példa: 

FASTHELP[szerkesztés]

Listázza a DOS parancsokat, ez amit most olvasol.(rövid súgó)

FASTOPEN[szerkesztés]

Állományok gyors elérését teszi lehetővé.

FC[szerkesztés]

Összehasonlít két állományt-különbséget megjeleníti.

FDISK[szerkesztés]

A merevlemez Konfigurálása (kialakítása) a felhasználás előtt - DOS. FDISK [/STATUS] /X

/STATUS A partíció adatainak megjelenítése
/X Kiterjesztett lemezkezelés kihagyása. Akkor használd, ha lemez hozzáférési vagy veremtúlcsordulási üzenetek jelennek meg.


FIND[szerkesztés]

A megadott állományokban keres fájlokat (Alt+F7). Fájlban vagy fájlokban lévő szöveges karakterlánc keresése

FIND [/V] [/C] [/N] [/I] "karakterlánc" megh:[út]fájlnév
/V Az összes sor megjelenítése, amely NEM tartalmazza a karaktereket.
/C Csak a karaktereket tartalmazó sorok számának megjelenítése
/N Sorszám megjelenítése a sorok mellett
/I A kis- és nagybetűket nem veszi figyelembe kereséskor.

"karakterlánc" A keresendő szöveges karakterláncot adja meg. [meghajtó:][útvonal]fájlnév A keresendő fájl(ok) megadása Ha nincs megadva elérési út, akkor a FIND a parancssorban beírt vagy egy másik parancsból kapcsolt szöveget keres.

FOR[szerkesztés]

Speciális DOS parancsok futtatása. (elsősorban a parancsfájlokban.) Megadott parancs futtatása egy fájlhalmaz minden egyes fájlján

FOR %változó IN (halmaz) DO parancs [parancsparaméterek]
%változó Cserélhető paraméter megadása
(halmaz) Fájlhalmazok megadása. Helyettesítő karakterek is használhatók.
parancs A fájlokon végrehajtott parancsok megadása
[parancsparaméterek] A megadott parancs paramétereit, vagy kapcsolóit adja meg.

A FOR parancs parancsfájlban a változót a %%változó szintaxissal kell megadni %változó helyett.

FORMAT[szerkesztés]

Lemezek formattálását teszi lehetővé.(format a:)

FORMAT megh: [/V[:címke]] [/Q] [/F:méret] [/B | /S] [/C]
FORMAT megh: [/V[:címke]] [/Q] [/T:sáv /N:szektor] [/B | /S] [/C]
FORMAT megh: [/V[:címke]] [/Q] [/1] [/4] [/B | /S] [/C]
FORMAT megh: [/Q] [/1] [/4] [/8] [/B | /S] [/C]
/V[:címke] A kötetcímke megadása
/Q Gyorsformázás
/F:méret A formázandó hajlékonylemez mérete(például 160, 180, 320, 360, 720, 1,2, 1,44, 2,88).
/B Helyfoglalás a lemezen a rendszerfájlok számára
/S A rendszerfájlok másolása a formázott lemezre
/T:sáv A sávok száma oldalanként
/N:szektor A szektorok száma sávonként
/1 Egyoldalas hajlékonylemez formázása
/4 5.25''-es, 360 kB-os lemez formázása nagy sűrűségű meghajtóban
/8 Sávonként nyolc szektor formázása
/C A jelenleg rossznak megjelölt szektorcsoportok tesztelése
/X Kötet leválasztásának kényszerítése
/U UNFORMAT. Nem készül visszaállítási információ.

 Példa: FORMAT megh: [/V] [:címke] [/Q] [/U] [/S]

FORMAT C: /Q /U /S - (rendszerlemez készítése)

GRAPHICS[szerkesztés]

Betölt a memóriába egy prg-t, mely lehetővé teszi a képernyő nyomtatását.

HELP[szerkesztés]

Helyzettől függő súgórendszert aktivizál (Ezt a súgót olvashatod vele angol nyelven).

INTERLNK[szerkesztés]

Eszközvezérlő gép-gép közti párhuzamos és soros porti átvitelhez.

INTERSVR[szerkesztés]

Indítja az INTERLNK servert eszközvezérlő gép-gép közti átvitelhez.

KEYB[szerkesztés]

Az országra jellemző billentyűzet beállítása. Billentyűzet konfigurálása egy megadott nyelvhez

KEYB [xx[,[yyy][,[meghajtó:][útvonal]fájlnév]]] [/E] [/ID:nnn]
xx Kétbetűs billentyűzetkód megadása.
yyy A karakterkészlet kódlapjának megadása.
[meghajtó:][útvonal]fájlnév A billentyűzetdefiniáló fájl megadása.
/E Bővített billentyűzet megadása.
/ID:nnn A használt billentyűzet megadása.

LABEL[szerkesztés]

Lemezek címkézése, vagy a címke törlése.

LH[szerkesztés]

Programok felső memóriaterületre irányítása. (egyenlő a loadhigh utasítással)

LOADFIX[szerkesztés]

A hagyományos memória első 64K-ja után töltjük be a programot.

LOADHIGH[szerkesztés]

Programok felső memóriaterületre irányítása. (LH)

LOADHIGH [meghajtó:][útv]fájlnév [paraméterek]
LOADHIGH [/L:terület1[,min. méret1][;terület2[,min. méret2]…] /S[meghajtó:][útv.]fájlnév [paraméterek]
/L:terület1[,minimális méret1][;terület2[,minimális méret2]]…

A memória azon területét adja meg, amelybe a programot be kell tölteni. A terület1 az első memóriaterület; minméret1 megadja a terület1 minimális méretét, ha van ilyen. A Terület2 és a minméret2 megadja a második terület számát és méretét, ha van ilyen. Tetszés szerinti terület adható meg.

/S A program betöltése során minimálisra zsugorítja az UMB méretét.
[meghajtó:][útvonal]fájlnév A program helyét és nevét adja meg.

 Példa: 

LH /L:0,1 C:\TOOLS\SMARTDRV A- B- C+ /N /U /V /E:1024 /B:512

MD[szerkesztés]

Könyvtár létrehozása parancssorból és parancsfájlokban is.

MEM[szerkesztés]

A memória felhasználás kiíratása a képernyőre. MEM [/CLASSIFY | /DEBUG | /FREE | /MODULE modulnév] [/PAGE]

 • /CLASSIFY vagy /C

A programokat a memóriahasználat szerint osztályozza. Felsorolja a programok méretét, összefoglalást ad a használt memóriáról és kiírja a legnagyobb memóriablokkot.

 • /DEBUG vagy /D

Megjeleníti a memóriában lévő összes modul, belső illesztőprogram állapotát és egyéb információkat.

 • /FREE vagy /F

A szabad memória méretét jeleníti meg, mind a hagyományos, mind a felső memóriaterületen.

 • /MODULE vagy /M

Részletes lista egy modul memóriahasználatáról. A kapcsolót egy modul nevének kell követnie, melyet az /M kapcsolótól nem kötelezően egy kettőspont választ el.

 • /PAGE vagy /P Várakozás egy képernyő kiírása után

 Példa:  mem /c/p

MEMMAKER[szerkesztés]

DOS alatt működő gépeken beállítja a számítógép memóriáját.

MKDIR[szerkesztés]

Könyvtár létrehozása. (parancsfájlokban: MD könyvtár)

MODE[szerkesztés]

A rendszer I/O eszközeinek beállítására. (MODE 852) Rendszereszközök konfigurálása

 • Nyomtató port: MODE LPTn[:] [COLS=c] [LINES=l] [RETRY=r]
 • Soros port:
 • MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p] [DATA=d] [STOP=s] [RETRY=r]
 • Eszközállapot: MODE [eszköz] [/STATUS]
 • Nyomtatás átirányítása: MODE LPTn[:]=COMm[:]
 • Kódlap előkészítése:
 • MODE eszköz CP PREPARE=((yyy[…]) [meghajtó:][útvonal]fájlnév)
 • Kódlap kijelölése: MODE eszköz CP SELECT=yyy
 • Kódlap frissítése: MODE eszköz CP REFRESH
 • Kódlap állapota: MODE eszköz CP [/STATUS]
 • Megjelenítési mód: MODE [monitorcsatoló][,n]
 • MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]
 • Gépelési sebesség: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]

 Példa: 

mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
mode con codepage select=852
keyb hu,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd2.sys)

MORE[szerkesztés]

Képernyőoldalakra tördelve jelenít állományokat.  Példa:  |more, vagy /p

MOVE[szerkesztés]

Állományok mozgatása, könyvtárak átnevezése.

MSAV[szerkesztés]

Víruskeresés és vírusirtás. (Ez a víruskereső már a kiadás évében sem volt használható, mert csak nagyon kis számú vírus észlelésére volt képes).

MSBACKUP[szerkesztés]

Adatok archiválása és visszaállításuk.

MSD[szerkesztés]

Információt ad a hardverekről és a szoftverekről.

NLSFUNC[szerkesztés]

A memóriába tölti az országfüggő információkat.

PATH[szerkesztés]

A keresési útvonal beállítása, a futtatható fájlokhoz.Futtatható fájlok keresési útjának megjelenítése vagy beállítása PATH meghajtó:útvonal;… PATH ; Az összes keresési útvonal beállítás törléséhez és a Windows arra való utasításához, hogy csak az aktuális könyvtárban keressen, írd be a PATH ; parancsot. Az aktuális elérési út megjelenítéséhez paraméterek nélkül írd be a PATH parancsot.

PAUSE[szerkesztés]

Utasítás a batch fájlokban: megállítja a végrehajtást addig, amíg nem nyomunk le egy billentyűt.

POWER[szerkesztés]

Eszközvezérlő (laptop gépek kimélésére)

PRINT[szerkesztés]

Háttér nyomtatást végez.(a nyomtatás alatt a gépen dolgozhatunk). Ha a fájlnév kiterjesztése: .prn , akkor a DOSban enterrel nyomtat.

PROMPT[szerkesztés]

A parancssor készenléti jelét ( Példa:  prompt $p$g C:\>) változtathatjuk meg.

QBASIC[szerkesztés]

Az MS-DOS QBasic nevű fejlesztői környezetét indítja, amely a Quick Basic egyszerűsített, csak interpreter-módban használható változata.

RD[szerkesztés]

Törli az üres könyvtárat.

RMDIR [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út RD [/S] [/Q] [meghajtó:]elérési út

  /S A megadott könyvtáron kívül eltávolítja a benne lévő összes
    alkönyvtárat és fájlt is. Könyvtárfa eltávolítására
    használatos.
  /Q Csendes mód; nincs kérdés, hogy a könyvtárfa eltávolítható-e.

REN[szerkesztés]

Átnevezi a megadott könyvtárat, vagy fájlt.  Példa:  ren mit mire

RENAME[szerkesztés]

Átnevezi a megadott fájlt.  Példa:  ren réginév újnév

REPLACE[szerkesztés]

Azonos nevű fájlok felülírása.

RESTORE[szerkesztés]

A BACKUP paranccsal készített mentéseket olvashatjuk vissza.

RMDIR[szerkesztés]

Töröl egy üres könyvtárat. (RD)  Példa:  rmdir könyvtárnév rmdir /s kapcsolóval törli a nem üres könyvtárat is

SCANDISK[szerkesztés]

Lemezhibák feltárása, javítása.

SET[szerkesztés]

A környezeti változók megjelenítését, változtatását teszi lehetővé.

SETVER[szerkesztés]

MS-DOS verziótábla memóriába töltése, beállítása.

SHARE[szerkesztés]

Többfelhasználós üzemmódban – megosztott elérést biztosít.

SORT[szerkesztés]

Bemenet rendezése, eredmény képernyőre, fájlba vagy más eszközre írása. SORT [/R] [/+n] megh1:[útv1]fájlnév1] [> [megh2:][útv.2]f.név2][parancs |] SORT [/R] [/+n] [> [meghajtó2:][útvonal2]fájlnév2]

 • /R Megfordítja a rendezési sorrendet, azaz Z-től halad A felé, és 9-től a 0 felé.
 • /+n A fájlt az n oszlopban szereplő karakterek szerint rendezi.
 • [meghajtó1:][útv.1]f.név1 A rendezendő fájlok megadása
 • [meghajtó2:][útv.2]f.név2 Egy fájl meghatározása a rendezett bemenet tárolásához.
 • parancs Parancs, amelynek a kimenete rendeződik.

SUBST[szerkesztés]

Hosszú PATH esetén lehetőséget teremt könyvtárneveket = meghajtó-névként kezelni. Elérési út társítása meghajtó betűjelével

példa: SUBST [meghajtó1: [meghajtó2:]útvonal]

SUBST meghajtó1: /D
meghajtó1: Virtuális meghajtó, amelyhez útvonalat kell hozzárendelni.
[meghajtó2:]útvonal Fizikai meghajtó és elérési út, amelyet egy virtuális meghajtóhoz kívánsz hozzárendelni.
/D Helyettesítő (virtuális) meghajtó törlése

A pillanatnyi virtuális meghajtók listájának megjelenítéséhez paraméterek nélkül írd be a SUBST parancsot.

SYS[szerkesztés]

Az MS-DOS rendszerfájloknak és a parancsértelmezőnek egy megadott lemezre másolása.

SYS [meghajtó1:][útvonal] meghajtó2:

[meghajtó1:][útvonal] A rendszerfájlok helyének megadása.
meghajtó2: A meghajtó, amelyre a rendszerfájlok fognak kerülni.

 Példa:  Rendszerlemez készítésénél:(sys a:) Rendszer lemez formatáláskor: Format a: /u /s (Rendszerlemezről: sys c:)

TIME[szerkesztés]

A rendszer-idő beállítása (a gép által kiírt minta szerint).

TREE[szerkesztés]

Megjeleníti a könyvtárak egymáshoz viszonyított elhelyezkedését.

TYPE[szerkesztés]

Szöveges fájl tartalmát jeleníti meg a képernyőn. TYPE [meghajtó:][útvonal]fájlnév

UNDELETE[szerkesztés]

A DEL paranccsal töröltek visszaállítására.

UNFORMAT[szerkesztés]

Lemez, partíció visszaállítása. (Flopykon használhatod) Format a: /u

VER[szerkesztés]

Képernyőre írja a rendszer verziószámát.

VERIFY[szerkesztés]

Lemezreírás ellenőrzésének engedése/tiltása. (on/off) Azt tudatja a Windows-zal, hogy a lemezre írt fájlokat ellenőrizze-e. VERIFY [ON | OFF] Az aktuális VERIFY beállítás megjelenítéséhez írd be a VERIFY parancsot paraméter nélkül.

VOL[szerkesztés]

A lemez címkéjét és sorszámát jeleníti meg.

VSAFE[szerkesztés]

Vírus ellenőrzés, ha talál, jelez. Csak akkor működik, ha van vírusirtó telepítve.

XCOPY[szerkesztés]

Könyvtárak, állományok, könyvtárstruktúra másolása. Fájlokat (kivéve a rejtett és rendszerfájlokat), könyvtárfákat másol.

XCOPY forrás [cél] [/A | /M] [/D:dátum] [/P] [/S] [/E]] [/V] [/W]

forrás Megadja a másolandó fájl(ok) nevét.
cél Megadja az új fájlok helyét/nevét.
/A Fájlokat másol a létező attribútumokkal, nem változtatja meg az attribútumokat.
/M Fájlokat másol a megadott attribútumokkal, kikapcsolja az archiválandó attribútumot.
/D:dátum Olyan fájlokat másol, amelyek megváltoztak a megadott dátum óta.
/P Minden célfájl előtt megerősítést kér.
/S Könyvtárakat és alkönyvtárakat másol, kivéve az üreseket.
/E Minden alkönyvtárat másol, még az üreseket is.
/V Ellenőriz minden új fájlt.
/W Másolás előtt billentyű lenyomásra vár.

Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés]

Nem összetévesztendő a DoS-szal (vagy DDoS-szal), amik a „Denial of Service” (szolgáltatás akadályozása) internetes támadásokat jelzik.