Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Szobi címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Szobi család címerével foglalkozik.


Szobi Mihály a somogymegyei Szob helységből származó nemes család sarja. Atyja Péter 1440-ben I. Ulászlótól a magtalanúl kihalt Alsópetényiek nógrád- és hontmegyei birtokait kapta, Mátyás király kegyéből pedig az országzászlósok rangjára emelkedett s a Slavóniai Bán tisztét viselte. Egyetlen fia, Mihály nem lépett az ő nyomaiba, nem az udvar politikájának szolgálva kereste ambitiója kielégítését, hanem – mint ma mondanók – az ellenzék soraiba lépett, majd annak egyik vezérévé lett.

A sági convent előtt tollba mondott bevallás némi világosságot vet a Szobi és Werbőczi között fönnálló viszonyra. Werbőczi e szerint, a kuriai jegyző állásában, egyszersmind Szobi Mihály jegyzője (notáriusa) mintegy titkára, jogtanácsosa volt és birtokügyi pereinek tárgyalásánál tanácsával, tollával, közbenjárásával segítségére volt. Azonban az utalás «a jó és balszerencsében tett szolgálatokra», arra mutat, hogy Szobi Mihály és Werbőczi István más téren, a politikai küzdelmek mezején is találkoztak és vállvetve működtek. Ennek a föltevésnek a bizonyosság erejét kölcsönzik a későbbi nagy események, a melyekben őket mindig egymás mellett fogjuk találni; három évtizedre kiterjedő, csak egyikük sirjánál végződő politikai viszonyuknak és személyes barátságuknak állandó hűségével emelő és vigasztaló látványt nyújtván az általános megbízhatatlanság közepett.[1]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[2]

Lásd még: