Címerhatározó/Hradnai Holy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Holy (olv. Holí, jelentése a. m. kopasz) család címerével foglalkozik.


hradnai Holy[szerkesztés]

Hradnai Holy Pál 1488. április 10-én Bécsben Mátyástól kapott nemességet és címert.

DL 50.537

A czímerszerzőről ez egy oklevelen kívül semmit sem tudunk. Kétségtelen, hogy ez oklevél kelte előtt földmívelő, gazdálkodó ember volt és hogy nemesi jogokat nem élvezett. Hatalmas pártfogói lehettek, mert az oklevél első sorban említi föl azt, hogy a király kegyét egyrészt az érdekében történt kéréseknek és közbenjárásoknak, és másrészt a magyar korona iránt tanusított hűségének és szolgálatainak köszönheti. Ezért a király őt „a paraszti és nem nemesi állapotból, melyben eddig, mint nem nemes szülőktől eredő, volt, kiveszi, megnemesíti és az ország igazi nemeseinek sorába igtatja, elrendelvén, hogy őt és utódait, mint már nemes vérből eredőket, mindenki nemeseknek tekintse”. E nemesítési formula után jön a szokott módon szövegezett czímeradomány, melyben az adott czímer szavakkal leírva nincs. Mátyás király ez oklevele tipusa lehet oly adományoknak, a melyekben a czímer a nemesítéssel együtt járt

A czímeres levél sem Hradnai Holy Pál atyját, sem fiait, sem rokonait nem nevezi meg. Egyéb forrásokban sem találtunk róluk említést s így nem tudjuk, sokáig élvezhette-e a család újonnan szerzett czímeres nemességét.

(Fejérpataky László és Áldásy Antal : Magyar címeres emlékek; Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság (1901, 1902, 1926))

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

[2]


Lásd még: