Címerhatározó/Hodászy címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Hodászy család címerével foglalkozik.


A Hodászy család eredete[szerkesztés]

Hodászy András 1558 január 10-én kap I. Ferdinándtól nemesi címereslevelet, mely megemlíti a «címerszerző érdemeit, melyeket magának a törökök elleni harcokban, Tharnóczy András főlovászmester szolgálatában, továbbá Szitna, Csábrág és Murány várak ostrománál szerzett, hol Kelydy István és Krusith János kapitány oldala mellett zászlóvivő volt». Az eredetileg városhodászi («Hodaz», «Hodas», «Hodacz», «Hadaaz») családnak többek között Jákon, Perenyén, Söptén és Kisunyomban voltak birtokai.

A Hodászy címer leírása[szerkesztés]

A nemesi címereslevélben melyet I. Ferdinánd Prágában állított ki Hodászy András számára 1558 január 10-én, a következő címerleírás áll Siebmacher szerint: «Scutum erectum albi coloris, cui in ima parte imitate est petra naturaliter depicta, supra quam miles quidam vestitu rubri et punicei coloris indutus galea in capite, eique tres pennas strucionis duarum extremarum alteram rubram, alteram puniceam, tertiam vero in medio earum albam annexas habens, erectus stari conspicitur, maanum altera videlicet dextra vexillum rubro, puniceo et albo colore distinctum , altera autem sinistra ensem ipsi petrae innixum fortifer tenens. Scuto item appositam galeam, cui impositum est diadema regium, e quo homo medietate tantum conspicuus, excepto eo quod ense careat, priro per omnia similis prominere visitur... ipso galea cono laciniis, hinc fulvo et puniceo, illinc vero rubro et albo coloribus...»

Balogh Gyula Vasvármegye nemesi családjai című könyvében a következő leírást adja: «ezüst udvarban egy sziklán vörös és sötétvörös ruhás vitéz áll; fején sisak, a sisakon három strucc toll; a két szélső közül az egyik vörös, a másik sötétvörös (bíbor) s a harmadik ezüst, a vitéz jobb kezében vörös-fehér zászló, a balkezében tartott karddal a sziklára támaszkodik. A sisak koronájából ágyékával egy, az alsóhoz hasonló vitéz emelkedik ki, csakhogy balkezéből a kard hiányzik.»


Hodászy címer Siebmacher címereskönyvében
Hodászy címer a szombathelyi temető egyik sírján


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs