Címerhatározó/Filipecz címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.

Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a Filipecz család címerével foglalkozik.


Filipecz János (1431-1509), váradi püspök (1476-1490) pecsétje (1488)

Filipecz János, Pruisz, Witicz (Prostejov, Morvao., 1431.-Magyarvára, 1509. jún. 17.): megyéspüspök. - Huszita kovácsmester fia, a prágai egy-en tanult, 1469: Alamóc ostrománál lépett m. szolgálatba. 1476: Mátyás kir. diplomáciai szolgálataiért nevezte ki váradi pp-nek. A MA-ban 1471. II. 25-1475. VI. 6: széküresedés után 1476. IX. 5: vál., 1476-1480. II. 25: vál. és megerősített, 1480-1490. VIII. 18: tényl. váradi pp. 1482-92: az alamóci ppség adm-a is. 1476: követként járt Nápolyban, 1487: Fro-ban és Milánóban Corvin János és Sforza Bianca eljegyzésének előkészítésére. Váradi Péter bebörtönzése után 1485-90: titkos kancellár, a kir. kpna ispánja és tényl. kancellár, egyhm-jét spp-e, Alattyáni Miklós kormányozta. 1486 nyarán Bánfi Miklóssal Ulászló cseh kir-nál járt, hogy Miksa főhg-nek róm. kir-lyá történt választása elleni közös föllépésben megállapodjanak. Fölújíttatta és gazdagon fölszerelte a szegyh-at. A brünni nyomda alapítója, ahol →Thuróczy János Krónikájának első kiadása jelent meg. Mátyás halála után nagy része volt II. Ulászló trónra jutásában. A fekete sereget ~ nyerte meg Ulászlónak. Koronázása után 1490: lemondott a váradi székről, és Magyarvárán (Morvao.) az általa alapított ferences ktorba vonult vissza. 1506: részt vett a II. Ulászló és Miksa közti kölcsönös örökösödési szerződés előkészítésében. 1508: a cseh ogy-en a m. küldöttséget vezette. A ferences ktor tp-ában temették el. - Fönnmaradt Esztergomban őrzött pontifikáléja, ill. Drezdában egy ősnyomtatvány-kolligátuma Avicenna 3 művével. - Utóda Alamócon 1492: Johannes Borgia bíb. mint adm., Váradon 1490. XII: Farkas Bálint. Ha.L.

Mendlik 1864:82. (s.v. Pruiszi; 1476-90: váradi pp.) - Gams 1873:298. (40.) (s.v. Witicz; 1482-†1492: alamóci adm.), 385. (1476/1477. V. 23-1492: váradi pp., †1509) - Bunyitay I:308. - Fraknói 1898:85. - Schem. Mv. 1896:86. - Bihar vm. 1901. - MÉL I:510. - Grieger, R.: Filipecz Johann Bischof von Wardein. München, 1982. - Csapodi-Tóth-Vértesy 1987:66. [Magyar Katolikus Lexikon]

  • Irodalom:

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

Külső hivatkozások:

[1]

Lásd még: