Angol nyelvtan/Szórend

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Egyenes szórend[szerkesztés]

Az angol nyelv mondatrészeinek klasszikus sorrendje az 'Alany-ige-Tárgy', például:

John loves football. (John szereti a focit.) [John - Alany; loves; Állítmány; Tárgy].

Az angol szórend 'szabályai' meglehetősen 'kötöttek', mivel a nyelv az izolálás felé halad, vagyis a ragozás és a tőváltoztatás (flektáló nyelv) egyre kevésbé lesz jelentős ebben a nyelvben.

A legtöbb állító mondatnál az egyenes szórendet használjuk, beszélt nyelvhasználatban pedig az 'egyszerűbb kérdések' is 'egyenes szórendben' vannak:

Pl. You've seen Ian? (Láttad Iant?), azonban az írott nyelvre ez egyáltalán nem jellemző. Ha a kérdező egyenes szórendet használ, általában tudja a választ, csak biztos szeretne lenni benne, hogy jól értette.

Az ún. függő beszédnél (Reported Speech) mindig egyenes a szórend, még kérdéseknél is:

Pl.:

  • Bill said that Joe was boring. (Bill azt mondta, Joe unalmas.)
  • George explains what the telephone is for. (George elmagyarázza, mire való a telefon.)
  • She asked if I had gone to the cinema. (Megkérdezte, moziba mentem-e.)

Fordított szórend[szerkesztés]

A magyar nyelvben szabad szórend van, és nem feltétlenül változik meg a mondat jelentése, ha felcseréljük a szavak vagy mondatrészek sorrendjét.

Pl.: 1. George minden este elmegy az edzőterembe Évával. 2. George Évával minden este elmegy az edzőterembe. 3. Minden este elmegy George Évával az edzőterembe. 4. Évával az edzőterembe megy George minden este. 5. Minden este Évával megy el az edzőterembe George. 6. Az edzőterembe Évával megy el minden este George.

Mint láthatod a magyar nyelvben felcserélhető a szórend, és a mondat értelme nem változik.

Az angol szórend viszont kötött, és ehhez ragaszkodni kell! Ez egyrészről jó, mert tudod, hogy hogyan épül fel egy mondat, másfelől egy szó mondatbeli helyének a megváltoztatása, a mondat értelmének a teljes megváltoztatásához vezethet, vagy egyszerűen csak nyelvtanilag helytelen lesz a mondat. Angolul ezt csak 1 féle módon mondhatjuk helyesen:

George goes to the gym whit Eve in the fittnesroom every night.

Az angol kijelentő mondat sémája nagyon egyszerű: Az első helyen mindig az alany kerül. (Az az élőlény vagy dolog, aki vagy ami az ige által kifejezett cselekvést végrehajtja.) Ha rákérdeznénk akkor a "Ki csinálja? - Mi csinálja?" kérdésekre válaszolva azonosíthatjuk be a mondatunk alanyát. Tehát ez kerül az első helyre. Ami még zavaró lehet az az, hogy a magyar mondatokban nem mindig jelenik meg alany, mert a magyar nyelvben a legtöbb ige ragozva van és nálunk a ragozásból egyértelműen kiderül, hogy ki vagy mi végzi a cselekvést. Pl.: Én almát eszem. (Almát eszem.) Mint látszik a magyar mondatból kihagyható az "én" szócska! !!!!Videót berakni!!! Második helyre mindig a cselekvést tesszük be, hogy: "Mit csinál?" !!!!Videót berakni!!! Harmadik helyre kerül, tárgy, hogy: "Kit/mit csinál?" !!!!Videót berakni!!! Negyedik helyre a kerül a hely, hogy : "Hol/hová?" !!!!Videót berakni!!! Ötödik helyre kerül az időhatározó, hogy: "Mikor?" !!!!Videót berakni!!! Tehát az angol kijelentő mondat szórendje az alábbiak szerint épül fel:

Alany - Ige - Tárgy - Hely - Idő

(az a főnév, amelyre az alany által végzett cselekvés irányul) (az a szó vagy szókapcsolat, amely cselekvést, történést, létezést fejez ki a mondatban - általában egy ige)

Mivel az angolban a tárgynak nincs jele (mint magyarban a ~t), a szavak sorrendje dönti el, hogy egy adott szó a mondatban alany vagy tárgy lesz. Többek között ezért sem változtathatod meg a szórendet a mondatban.

The hunter (subject) is chasing (verb) the bear (object). A vadász üldözi a medvét. alany: he hunter ige: is chasing tárgy: the bear The bear (subject) is chasing (verb) the hunter (object). A medve üldözi a vadászt: the bear ige: is chasing tárgy: She hunteralanyon, állítmányon (írp), és a tárgyon kívül lehetnek még egyéb mondatrészek (határozók és jelzők} is a mondatban. Figyelj csak: I (subject) drank (verb) the coffee (object) quickly (complement) from my cup (adverbial). Én (?) megittam ( : nfnmi . ..-O a kávét (t. ) gyorsan (i ) a csészéből (haMmzó). (Ez nern hangzik túl magyarosan, de a szemléltetés kedvéért így jobb...)át, ahogy azt korábban is mondtam már: a szórendet nem változtathatod meg a mondatban. Az egyetlen elem, amelynek megváltoztathatod a helyét, az a határozóEz kerülhet a mondat elejére, közepére és a végére is: I drank the coffee quickly from my cup. I drank the coffee from my cup quickly. I drank from my cup the coffee quickly. From mv up I drank the coffee quickly. Láthatod azt is, hogy magyarul nem kell feltéllenül beletenni a mondatba a személyes névmást (én), mert az igerag eleve megmulatja, hogy milyen időben, módban, számban és személyben van az ige. Nincs az igéknek ragja (mivel klasszikus értelemben vett teljes igeragozás sincs). Az esetek 99,9 százalékában nincs az igének ragja (tehát az sem derül ki szimplán az igéből, hogy kire vonatkozik, azaz ki végzi a cselekvést), ezért kötelezően ki kell tenni mindig az alanyt (én, te, ő, mi, ti, ők, Mary, a gyerekek, stb.t, ami a mondát első eleme lesz, majd azt követi az állítmány (tehát az igés szerkezet). SZÓREND KÉRDŐMONDATOKBAN - HOGYAN TEGYÜNK FEL KÉRDÉSEKET ANGOlUl Az angol nyelv a magyarhoz képest egy kissé bonyolultan teszi tél a kérdéseket. Míg ? ? ?sokszor elég a hangsúllyal (írásban egy kérdőjellel) jelezni, hogy na ez itt Ér egy kérdést (^s nem kijelentés vagy felkiáltás), addig az angol nyelvben nem csak íjj^flFúly és írásjel jelzi a kérdést, hanem a szórend is. Ha angolul szeretnél egy ^JÉ^^l*érdést feltenni, akkor kérdőszórendet kell használnod. Mielőtt belemélyednénk a fi ^Ükí" H^ŰÉkérdőszórend részletes taglalásába, ismerkedjünk meg néhány alapfogalommal. Kétfajta kérdéstípus létezik: ) yes-no quest ions Az yes-no (azaz az igen-nem) kérdésre a válasz meglepőmódon igen (yes) vagy nem (no). Az ilyen típusúkérdéseknél nincs kérdőszó, csak a kérdőszórendből derül ki, hogy ez itt egy kérdőmondat.éldául: You hungry. Éhes vagy. Statement. Kijelentés you hungry? Éhes vagy? Question Kérdés Ahogy azt a példából is láthatod, magyarul az írásjel kivételével semmi különbség nincs a kérdőés a kijelentőmondat között, angolul pedig megváltozott a mondat szórendje: kijelentőszórendből kérdőszórend lett.étezik tagadóyes-no kérdés is: Aren't you hungry? Nem vagy éhes? Ebben az esetben is kérdőszórendet használunk (természetesen) és a segédigét tesszük (amivel kérdezünk; tagadóalakba. A kérdéseknek ezt a formáját (mármint a tagadóyes-no kérdéseket) akkor szoktuk használni, amikora válaszadótól pozitív (azaz igenlő) választ várunk. ) WH- questions (azaz a 'dábőljúédzs' questions ©) Először is tisztázzuk, hogy miért hívják így őket. WH-question a nevük, mivel az ilyen típusúkérdések tartalmaznak kérdőszót is, és angolul a kérdőszavak (1 kivételével) ezzel a két betűvel kezdődnek. Wow!át, az ilyen kérdésekben van kérdőszó, tehát igen-nem választ nem lehet ezekre adni, A WH- questions-ra (magyarul kérdőszavas kérdés) minimum egyszóval, de leginkább egy teljes mondattal kell válaszolni. (Kezdőnyelvtanutóknál örülünk az egy szónak is, hisz legalább értik a kérdést! ©) Na nézzünk egy-két példát! WHO is this man? He's a secret agent. Klezaférfii Egy titkosügynök. WHAT is his name? He's name is Fox, J-Zf Mia neve? Foxnak hívják, WHERE is he from? He's from Canada. ^fw HOVA valósi? Kanadába valósi. jfoj WHY is he scared? I don't know! tWwA MIÉRT fél? Nem tudom! jfjj? WHEN was he born? I have no idea! Ask him! l ill/rtnnl »* ' "* ' * -* ? KERDOSZAVAK ANGOLUL Who? Ki?/ Kik?/ Kit?/ Kiketf Whom? Kinek?/(Kit?) és még sok minden más prepozícióval kombinálva What? Mi?/Mik?/Mit?/Miket? Where? Hol? When? Mikor? Which? Melyik? Why? Miért? Whose? Kié? How? Hogy?/ Hogyan? Ezeken felül van még egy WH szó, de ez nem kérdőszó(hanern kérdést fog bevezetni majd függőbeszédben, de ez még a jövőzenéje...); WHETHER.WH szóvezethet be kérdést, kivéve az előbb említett WHETHER: is that girl íare you talking to? is this? is the station? is your birthday? cake do you prefer? are you laughing? car is this? are you? Ki az a lány? Kihez beszélsz? Mi ez?van az állomás? Mikor van a születésnapod? Melyik süti tetszik jobban? Miért nevetsz? Kiéez a kocsi ? Hogy vagy?WH szóvezethet be függőkérdést (indirect/reported question), a WHETHER is: He asked me that girl was. She asked her ' he was talking to. Can you tell me this is? I wonder the station is. He asked me my birthday is. She asked the children cake they preferred ? They didn't know we were laughing. My father asked us car it was. They asked me she was. The director asked me spoke foreign languages.érdezte tőlem, hogy ki az a lány, Megkérdezte tőle, hogy kihez beszél. Meg tudod mondani, hogy mi ez? Azt szeretném tudni, hogy hol van az állomás. Megkérdezte, hogy mikor van a születésnapom. Megkérdezte a gyerekeket, hogy melyik süti tetszik nekik jobban. Nem tudták, hogy miért nevetünk. Apám megkérdezte, hogy kié a kocsi. Megkérdezték tőlem, hogy Ő hogy van. Az igazgató megkérdezte tőlem, hogy beszélsz idegen nyelveket. i inmp ÍIM ÉRDÖSZÓRENDelőzőfejezetből megtudtad, hogy egy sima kis kérdőjel odabiggyesztésével nem tudsz helyes kérdést feltenni angolul, mivel az angol a kérdésfeltevéshez kérdőszórendet használ. Tanuljuk is meg most a kérdŐórendet!ézzük először a to he -t, azaz a létigét: Statement: You (subject) are (verb) here.és: Te (alany) vagy (ige) itt. Question: Are (verb) you (subject) here? Kérdés: Vagy (ige) te (alany) ittí(Magyarul inkább: Te itt vagy?) Amint azt a fenti példából is láthatod: ha a főige a to be, akkor semmi más dolgod nincs, mint megcserélni az alanyt és az igét. Ha van kérdőszó is a mondatban, akkor a kérdöszófesz az első, aztán jön a többi elem, kérdőszórendben.: Where (question word) are (verb) you (subject) ÍHol (kérdőszó) vagy (ige) te (alany)? NOT TO BE ©kérdőszórend a többi igévela mondat igéje nem a létige (to be), akkor a kérdésfeltevéshez, tehát a kérdőszórend kialakításához segédigét kell használnod.:segéd igéket két csoportra oszthatjuk: ) elsődleges segéd igék (primary auxiliary verbs): BE, HAVE, DO ) módbeli segédigék (secondary auxiliary verbs): WILL, WOULD, CAN, COULD, MAY, MIGHT, SHALL, SHOULD, MUST, (OUGHTTO, USED TO) A segédigéket (ahogy azt a nevük is mutatja) arra használjuk, hogy ?segítsenek nekünk" kérdéseket és tagadómondatokat csinálni.segédigéknek három formája van: s form (egyes szám harmadik személy), past tense (múlt idő) és past participle (ige harmadik alakja), segédigé-5 form Past tense Past Participle i is, isn't was/were been H WE has, hasn't had had DO does, doesn't did done Ezzel szemben a módbeli segédigéknek csak egy formája van. Ugyanaz az alak egyes szám harmadik személyben is, nincs múlt idejűés harmadik alakjuk sem.őmondatokban nem használunk segédigét (egy-két speciális esettől eltekintve). A tagadáshoz hasznásegédigét, de a szórend ugyanaz, mint a kijelentőmondatokban.át az egyetlen bonyodalmat szórendügyi leg a kérdés okozza. Nézzük is meg most már végre a kérdőmondatok szórendjét. A to be, azaz a létige esetét már megtárgyaltuk a fejezet elején, most nézzük azokat az eseteket, amikor bármilyen más ige van a mondatunkban.(Ugyanis ezekben az esetekben kell segédigét használnunk a tagadáshoz és a kérdésfeltevéshez.)éldául: Present Simple Tense Kijelentés: Mary I ikes dogs. Segédige: Kérdés: Does Mary like dogs? Present Continuous Tenseés: Herbie is sitting on the bed.édige: Bt. Is Kérdés: ts Herbie sitting on the bed? Past Simple Tenseés: Mary went to the Zoo.édige: DO DID Kérdés: Did Mary go to the Zoo? Present Perfect Simple Tenseés; Mary and )ohn have seen a panda.édige: HAVE Kérdés: Have Mary and John seen a panda? A különbözőigeidők segédigéit az igeidők tanulásakor érdemes megjegyezni. (Az igeidőkről szólófejezetektalálod meg őket az igeragozási táblázatokban!)nincs kérdőszóa kérdésben (emlékezz csak vissza, ezt az esetet neveztük yes-no question -nekakkor ez a sorrendje a szavaknak (mondatrészeknek) a mondatban: Does Mary like dogs? Does: SEGÉDIGE Mary: ALANY like: FŐIGE dogs: TÁRGY Nézzünk egy másik példát is:Herbie sitting on the bed? Is: SEGÉDIGE Herbie: ALANY sitting: FŐIGE on the bed: HELYHATÁROZÓ Na még egyet: Have Mary and John >een a panda? Have: SEGÉDIGE Mary and John: ALANY seen: FOIGE a panda: HELYHATÁROZÓ Amint az láthatod, a főige nem mindigaz elsőalakban van, hisz például a második példában ?inges"(sitting), a harmad i k példába n ped i g harmad i k ala kba n (seen) vol t.egyszerűtámpont ahhoz, hogy hogyan jegyezzük meg, hogy mikor milyen segéd ige és milyen igealak kell:ŐIGE: ?Simple igeidőkben (Present Simple, Past Simple, Future Simple): elsőalak ?minden continuous Igeidőben (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous): ?inges^alak ??sima" Perfect igeidőkben (Present Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Tense, Future Perfect Tense): harmadik alak SEGÉDICE: ?Simple igeidőkben (PresentSimple, PastSimple, Future Simple): DO, DOES, DID, WILL ??sima" Continuous igeidőkben (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous): AM, ARE, IS, WAS, WERE, WILL ?minden Perfect igeidőben (Present Perfect Simple Tense, Past Perfect Simple Tense, Future Perfect Tense, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, Future Perfect Continuous): HAVE, H AD, HAS, WILL HAVE Tehát a legfontosabb a szórend tekintetében:őa segédige, majd jön az alany, a fŐíge, és aztán a többi mondatrész!kérdőszóis van a kérdésünkben, akkor az lesz az elsőszó, majd jön a többi, az előbb említett sorrendben: PL: Where (kérdőszó) did (segédigei Mary (alany) go (főige)? ALANYRA KÉRDEZÉS - AVAGY KI SZERETI PAULÁT? Hogy a kérdőszórend se legyen annyira egyszerű, tiszta és világos, ha alanyra kérdezünk, akkor megint csak egy másik szórendet kelt alkalmaznunk. Milyen Ísaz,amikoralanyra kérdezünk? Először is tisztázzuk, hogy mi az az alany.: a cselekvést végzőlény (azért nem mondom, hogy személy, mert hát egy kutya vagy egy földönkívüli is tud cselekvést végrehajtani... meg az emberek is rajtuk:-)kérdezünk alanyra, ha azt akarjuk tudni, hogy ki az a lény, aki (ami) a cselekvést végrehajtja/ hajtotta/ hajtani fogja. Somebody loves George. Paula loves somebody. Question: Who loves George? Question: Who does Paula love? Answer: Paula. Answer: George, WHO: subject WHO: object GEORGE: object PAULA: subject Valaki szereti George-ot. Paula szeret valakit. Kérdés: Ki szereti George-ot? Kérdés: Kit szeret Paula? Válasz: Paula. Válasz: George-ot. WHO: alany WHO: tárgy: tárgy PAULA: alany J. TIPP: \ngolul azért is nehezebb a doiog, mert nincs a tárgynak jele (mint magyarul a -t), tehát az például, hogy ki és (it angol ui ugyanúgy hangzik: WHO. Az, hogy éppen alany vagy tárgy szerepét tölti be egy szóa mondatban a izórendből derül ki. "ovábbi példák; WHO W! IA i = ALANY WHO/WHAT = TÁRGY some ice-cream? yesterday? Pedro wants some ice cream. I called only Sue yesterday. Ki kér egy kis fagyit? Kit hívtál tegnap? Pedro kér egy kis fagyit. Csak Sue-t hívtam tegnap. here last week? to you? There was an accident. She didn't say anything interesting. Mi történt itt múlt héten? Mit mondott neked Sue? Volt egy baleset. Nem mondott semmi érdekeset.