Ugrás a tartalomhoz

Címerhatározó/Ágosthon címer

A Wikikönyvekből, a szabad elektronikus könyvtárból.
(Ágosthon címer szócikkből átirányítva)
Ch
Hat. kulcsok
EGY (I.)
OSZ (I.)
Mutató


Ez az oldal a Címerhatározó kulcsának részeként az Ágosthon, Ágoston, Agiston családok címerével foglalkozik.


Ágoston 1579[szerkesztés]

Ch→

Ágoston. 10. T. 3. Ágoston István, László, Márton és Károly, valamint István fiai: Sámuel és József a Báthory fejedelemtől 1579-ben nyert n. l. felmutatván 1797. III. 31. Ferenc királytól címert nyertek. – Kk. XIII. 148.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913[1][2]

 • Külső hivatkozások:

[3]


kolozsvári Ágosthon[szerkesztés]

Ch→

Nyulásziné:

Kolozsvári Ágosthon János 1579. március 23. Gyulafehérvár, Báthori Kristóf nemesség és címer B 2 Erdélyi kancelláriai lt. Acta gen. 1799/ 872

MNL OL:

HU-MNL-OL-B 2-c - 1799 - No. 872.[4]

Báthory Kristóf erdélyi vajda, Gyulafehérvár, 1579. 3. 23., erdélyi nemesség, címer, Kolozsvári Ágoston János, haportoni Forro János (Fehér vármegye főispánja) szervitora részére.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare coelestini colori, in cuius media regione, corona regia, gemmis et unionibus ornata est posita, ex qua altera alarum aquillae expansa esse videtur, supra scutum galea militaris clausa, certi suis in locis deaurata, collocatur, ex cuius cono laciniae sive lemnisci, diversorum colorum, ex utraque parte defluentes, scutum pulcherrime ambiunt et exornant.

 • Irodalom:


 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[5]


Ágoston 1587[szerkesztés]

Ch→

Nyulásziné:

Ágoston Mátyás 1587. június 26., Gyulafehérvár Báthori Zsigmond nemesség és címer általa: felesége Lippay Zsófia, gyermekei Zsuzsanna, Zsófia

R 64

MNL OL:

HU-MNL-OL-R 64-1.-62.-a [6]

Báthori Zsigmond erdélyi vajda, Gyulafehérvár, 1587. 6. 26., címer, magyar és erdélyi nemesség, Ágoston Mátyás, gyulafehérvári aranyműves és felesége, Lippay Zsófia, valamint leányaik, Zsuzsanna és Katalin részére.

Megjegyzés: Első említésekor az adományost nemesnek nevezi, ennek ellenére újonnan nemesíti (… ex plebeo et ignobili statu …). A verso bal szélén valamilyen feljegyzés látható, de szinte kivehetetlen, lehet, hogy kihirdetési záradék volt. Mellette kivonatos magyar fordítás.

Címerleírás: Scutum videlicet triangulare campo coelestini coloris, in quo corona regia gemmis unioni[busque ...] ornata est posita, [...] mediotenus exsurgens, manu laeva [annulum], dextra vero instrumentum fabrile tenere et annulo ipsi gemmam pretiosam affabre includere et coniungere conspicitur. [Supra scutum galea] militaris clausa est posita, certis suis [...]is deaurata, ex cuius cono laciniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde defluentes, oras sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt et exornant.

Narratio: formuláris

 • Irodalom:

Áldásy II. No. 381. (másolat)

Nyulásziné No. 256

 • Külső hivatkozások:

A Magyar Országos Levéltár címereslevelei. Szerk.: Kollega Tarsoly István–Nyulásziné Straub Éva. CD-ROM. Budapest, 2000.[7]


nagyfödémesi Agiston[szerkesztés]

Agiston de Nagyfödemes. C. n. l. 1587. évben kelt. – O. L. Htt. Nob. Poson. – Kempelen M. N. Cs. I. 40. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.


 • Külső hivatkozások:

[8]


szentkirályi Ágoston[szerkesztés]

Ch→

Ágoston de Szentkirály. Báthory Gábor Ágoston Tamásnak és 33 társának 1611. VI. 14. c. n. l. ad. – Címer azonos az „Ábrahám de Kilyén” család címerével. – Egykoru másolat Gödry Ferenc polgármester őrizetében S.-Szentgyörgyön.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[9]


huszthi Ágoston[szerkesztés]

Ch→

Ágoston de Huszth. 10. T. 5. Báthory Gábor Ágoston Jánosnak ád c. n. l. 1612. – Eredeti Máramaros vm. Lt.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[10]

Ágoston 1650[szerkesztés]

Ch→

Ágoston. 10. T. 1. Ferdinánd király Ágoston Istvánnak, Miklósnak és Ferencnek 1650. VI. 17. c. n. l. ad. – Kihird: Zemplén vm. 1651. VIII. 28. – Hit. másolat Zemplén vm. lt. Fasc. Nob. 5. No. 564.


 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[11]


Ágoston 1651[szerkesztés]

Ch→

Ágoston. 10. T. 2. 1651. VI. 29. Ferdinánd király Ágoston András és társainak c. n. l. ad. – Kihird: Tormán 1652; Losoncon 1688. – Hit. másolat Abauj vm. lt. – Csoma J. közlése.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[12]


Ágoston 1653[szerkesztés]

II. Rákóczi György erdélyi fejedelem címeres nemesi levele Ágoston Péternek Gyulafehárvár, 1653. február 20
Ch→
 • Irodalom:
 • Külső hivatkozások:Ágoston 1680[szerkesztés]

Ágoston. A. János és István 1680. évben nyertek c. n. l. Mármaros vm. lt. – Kempelen M. N. Cs. I. 42.

A család címerének ábrája a címerhatározóban még nem szerepel.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[13]


Ágoston 1808[szerkesztés]

Ch→

Ágoston. 10. T. 4. I. Ferenc király Ágoston Elek és feleségétől Mocsy Teréziától származott gykeinek: Adolfnak, Sándornak és Alojziának 1808. X. 16. c. n. l. ad. – Kihird: 1834. Heves vm. – Hit. másolat Nyitra vm. Lt. Fasc. XIV. N. 921. – Heves vm. Lt. 1834. évi 803. sz. – Kk. LXII. 930.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[14]


kisjókai Ágoston[szerkesztés]

Ch→

Ágoston de Kis-Jóka. Címer: Kerektalpu kék paizs alján zöld halmon lefelé forditott félholdon kétfarku arany oroszlán jobbjában kardot tart. – Sisakdisz: íjat tartó páncélos kar. – Takarók: arany–kék, arany–vörös. – Kempelen M. N. Cs. I. 43. l.

 • Irodalom:

Magyarország címeres könyve (Liber armorum Hungariae) I. kötet (A-C). szerk. Alapi Gyula. Budapest, 1913


 • Külső hivatkozások:

[15]


Lásd még:

A Címerhatározó alfabetikus tartalomjegyzéke
ABCCsDEFGGyHIJKLLyMNNyOÖPQ | RSSzTTyUÜVWXYZZs