„Címerhatározó/Köcski címer” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
A család a címer alapján a [[Héder nemzetség címere|Héder nemzetségből]] származott, bár valószínűleg csak leányágon. Köcski Sándor (? - 1328. február 19. előtt) országbíró 1273-ban szerepel a nemesek között. [[Nagymartoni címer|Nagymartoni]] Pálnak, az őt követő országbírónak a nővérét, Bajóti Klárát vette feleségül.
 
Köcsk, melytől hősünk nevét vette Vasvár-megyének keleti, Veszprémmel csaknem határos
szélén fekszik. A Köcskiek (de Kuchk) szent István korától fogva mint a szent király jobbágyai és
jobbágyainak fiai várkatonák voltak és Vasvár védelmére szolgáltak, mígnem 1273-ban IV. László
király Vasvár-megye ispánja előterjesztésére megnemesítette őket.
 
Azonban Köcski Sándor aligha tartozott közéjök. Ha ő nem is, hasonnevű atyja már élt az
időben, de nincs megemlítve a nemesítettek közt, kiket a király levele név szerint előszámlál.
Ellenben családi összeköttetései a régi, jómódu nemesre vallanak. Nagyanyja Káldi Dominika volt;
atyját Sándor grófnak4 nevezte a király is; anyja: Venus asszony, családi nevét nem ismerem ugyan,
de neje Bajóti Simon leánya volt, míg nővére Gersei Nádasdi (de genere) Lászlóhoz ment feleségűl,
amely házasságból született Margitot a »maior tauarnicorum regis« és gímesi várnagy, Magyar Pál
vette el. Unoka testvére (patruelis) Köcski Kacsó Miklós szintén előkelő ember volt.
Legvilágosabban tanuskodik pedig régi nemes származásáról Köcski Sándor országbíró
pecsétje, melynek czímere a Héder nemzetség mindkét ágának: a Német-Ujvárinak úgy, mint
Hédervárinak czímerével megegyez.
 
E szerint tehát a Köcskiek a Héderi nemzetségből származnának, mely nemzetségnek ősei
Németországból bevándorolván, két ágra szakadtak: a Szigetközön Győr közelében megszállott
Héderváriakéra s a Volfer ágára, mely a vasvármegyei Kőszin (Güssing, utóbb Német-Ujvár) hegyet
és vidékét nyervén szállásul, közönségesen a Német-Ujváriak vagy Güssingi grófok ágának
neveztetik. Ezen utóbbi nemzetségi ágnak tagjai időközben elszaporodván, (ugy kell lenni)
ismételve megosztoztak ősi birtokaikon, s ekkor juthatott hősünk családjának osztályrészül Köcsk.
Ugyanis vasvármegyei birtoka után ítélve valószínűbbnek tetszik, hogy a Német-Ujváriakhoz,
mintsem a Szigetközön megtelepült Héderváriakhoz tartozott.(Pór Antal)
 
*Irodalom:
100 448

szerkesztés

Navigációs menü