„Heraldikai lexikon/Magyar heraldika” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
Nincs szerkesztési összefoglaló
1949. szeptember 7-én a minisztertanács rendeletet alkotott a Magyar Népköztársaság címerének használatáról. A jogszabály szerint az „''állami hatóságok, hivatalok, intézetek és egyéb intézmények az 1950. évi április hó 30. napját követően csak a Magyar Népköztársaság címerét használhatják''.” (A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 375/1949. számú határozata a Magyar Népköztársaság címerének használata tárgyában, I. Bélyegzők, Rendőrségi Közlöny, 23. szám, 1949. szeptember 15. 664.) Részletesebben szabályozta a kérdést a 375/1949. számú jogszabály. A rendelet első fejezete a bélyegzőkkel foglalkozott:
 
„''A:„A közhatóságoknál, hivataloknál, intézeteknél és intézményeknél mind a nedves
(gumi), mind pedig a száraz bélyegzőkön a Kossuth-címert a legrövidebb időn belül
a népköztársasági címerrel kell felcserélni<br>
:Azokat a bélyegzőket, amelyek állami címerrel eddig sem voltak ellátva, ez alkalommal sem kell címerrel ellátni.<br>
:Községi, megyei stb. hatóságok és szervek pecsétjein, ha helyi címert használtak
– amennyiben lehetséges –, a bélyegzőkből ki kell vágni.<br>
:A címer kicserélését a bélyegzőknél a következőképpen kell lebonyolítani:<br>
:A kicseréléssel kizárólag a Bélyegzőgyár N.''[emzeti] ''V'' [állalat].'' (1949-ben a Bélyegzőgyár N(emzeti) V(állalat), Budapest, Andrássy u. 35., alighanem azonos az egykori {{Hl|Felsenfeld Ignác|Felsenfeld-féle}} bélyegzőgyárral (ami ugyancsak az Andrássy úton volt). Rainer Pál
közlése szerint.) ''(Andrássy út 35.) bízható meg.<br>
:Az igényeket a minisztériumok jelentik be, összegyűjtve az alájuk tartozó szervek
igényeit is. Ebből a célból a minisztériumok haladéktalanul kérjenek az alájuk tartozó szervektől lenyomatmintát annak megjelölésével, hogy melyik mintából hány
darabot kell kicserélni. A bélyegzőmintákat a minisztériumok átadják a N. V.-nak és
megállapodnak vele a bélyegzők kicserélésének ütemtervében.<br>
:Az ütemtervnek megfelelően a N. V. értesíti a szerveket, mikorra küldjék be
bélyegzőiket, és az előírt beküldési időben beérkezett bélyegzőket 24 órán belül a
népköztársasági címerrel ellátva küldik vissza az igénylő szerveknek.<br>
:Az ütemterv megállapításánál a sorrend: 1. minisztériumok és felső hatóságok,
2. rendőrség, honvédség, 3. középfokú-, 4. alsófokú szervek. A minisztériumok a
keret-megállapodásokat szeptember hó végéig kötelesek a N. V.-tal lebonyolítani.<br>
:Minden szerv köteles a bélyegzők kicserélése alkalmával egy régi bélyegzőt
magánál tartani folyó munkára.<br>
:Közületeknek a bélyegző kicserélésére való elküldése alkalmával kötelesek a N.
V. által jelzett díjat befizetni.<br>
:A bélyegzők kicserélését az ingók karbantartására előirányzott hitelösszeg terhére kell végeztetni, ezen a címen póthitel nem igényelhető.''
 
1949–1990 között valamennyi hivatalos (állami, önkormányzati) szerv az ország éppen aktuális címerét használta pecsétjén, a különbség csak a pecsétek köriratában volt. Abból derült ki, hogy melyik község, város, bíróság, iskola, hivatal, vállalat stb. a pecsét tulajdonosa. De még a szervezeten belül is volt megkülönböztetés: a számnélküli pecsétet csak a szervezet első számú vezetője használhatta. A többi, számozott (címeres) pecsét a szervezeti hierarchia sorrendjében az egyes vezetők kapták. A pecsétek használatát szigorúan szabályozták.
100 963

szerkesztés

Navigációs menü