Ugrás a tartalomhoz

„Heraldikai lexikon/Pajzstagolás” változatai közötti eltérés

nincs szerkesztési összefoglaló
Szegedi László (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
Szegedi László (vitalap | szerkesztései)
Nincs szerkesztési összefoglaló
1. sor:
<!-- A CÍMERDOBOZ KEZDETE -->
<div class="keretjobb" style="width:3555%; border:1px; background-color:#ebf9fe">
<big>'''Névváltozatok:'''
 
6. sor:
 
fr: partition de l'écu, de: Schildteilung
 
"A czimertani írók a dísz- vagy herold-ábrák beosztását tárgyalván, egyátalában nincsenek arra tekintettel, hogy a czimertannak hivatása nem csak a czimerészet virágzó korát tartani szem előtt, de az élet máig folyton alkotván czimereket, ezeknek a szabályszerű ismertetésére ki kell terjeszkednie, éppen ugy, mint az Aestheticának az irodalom irányában.
 
És midőn a Czimertan a díszábrák beosztásának szabályait tanítja, akaratlanul is egyúttal átalában az úgynevezett közönséges czimerpaizsok felosztásának szabályszerű módozatait is tanítja, amint azt a figyelmes olvasó a gyakorlatba vitelnél észre fogja venni, midőn látandja, hogy a köz czimereknél is (melyekből t.i. természeti, mesterségbeli vagy képzeleti alakok is szerepelnek) vegyesen ugyanazon
felosztások szolgálnak foglalatul vagy háttér gyanánt. És igy midőn a díszábrák beosztási rendszerét és szabályait tanítjuk vagy tanuljuk, az összetett czimerekre nézve különösen a felosztás vagy beosztás ugyanazon műszavait kell használatba vennünk.
 
A czimerpaizs felosztása, vagy a heroldábrákra vonatkozólag: beosztása tehát először is három fő módon történik, úgymint 1. függőleges vonal vagy hasítás, (Spaltung, sectio perperdicularis, parti) 2. hárántosvonal által, vagyis vágás által (quer oder theilungslinie, sectio horizontalis, coupé) és 3. jobbról vagy balról lefelé rézsut vonal által szelt (schrág rechts, oder schráglinks getheitler, diagonalis sectio, tranché ou taillé) paizsok.
 
Világosabban a három fő mód ez,<br>
1. függőleges (perpendicularis, vonal által az osztás hasításnak nevezendő,<br>
2. hárántos (horizontalis) vonal által vágásnak,<br>
3. rézsútos (diagonalis) vonal által szelés-nek mondatik, példák ezek:<br>
26. ábra Hosszant hasított paizs, lángsgetheilter oder gespaltener Sch., parti.<br>
27. ábra Háránt vágott p., quergetheilter Sch., coupé.<br>
28. ábra Jobbról rézsut szelt paizs, schrágrechts getheilter Schild, tranché.<br>
29. ábra Balról rézsut szelt p., Schráglinks getheilter Schild, taillé."<br>
(Nagy Iván 1872-1875. 23-24.)
 
<br>[http://hu.wikibooks.org/wiki/Heraldikai_lexikon/Rövidítések Rövidítések:]
Line 11 ⟶ 28:
</div>
<!-- A CÍMERDOBOZ VÉGE -->
 
[[Fájl:Pajzstagolások Nagy Ivánnál 1872-1875. 29.png|thumb|Pajzstagolások Nagy Ivánnál 1872-1875. 29.]]
 
A '''pajzstagolás''' a címerpajzs részekre osztása [[osztóvonal]]ak által. A legegyszerűbb [[mesteralak]]oknak számítanak, és a színek után a címerek következő szerkezeti elemét képezik. Ezért szerkezettani szempontból a címerek legfontosabb alkotórészei közé tartoznak.
101 219

szerkesztés