„Címerhatározó/Sulyok címer” változatai közötti eltérés

Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez
nincs szerkesztési összefoglaló
(Új oldal, tartalma: „Ez az oldal a címerhatározó kulcsának részeként a ''' Sulyok ''' család címerével foglalkozik. ---- Fájl:Sulyok Balázs pecsétje 1533.jpg|thumb|Sulyo…”)
 
Nincs szerkesztési összefoglaló
 
 
----
== lekcsei és alsó-szopori Sulyok ==
 
[[Fájl:Sulyok Balázs pecsétje 1533.jpg|thumb|Sulyok Balázs pecsétje 1533]]
 
[[Fájl:Sulyok. (Lekcsei és Alsó-Szopori) varm-szatmar-195-9.jpg]]
 
'''''Sulyok. (Lekcsei és Alsó-Szopori).'''''
 
Szatmár vármegye ősnemes családja, mely II. Andrástól a bácsbodrogmegyei Lekcse községre kir. adományt nyert és ott letelepedett. Az egyik ág Erdélybe is átszármazott és az Alsó-Szopori előnevet vette fel. 1552-ben már Remeteszeg, Győrtelek, Magasliget, Panyit, Zeölcse és Ilk birtokában találjuk. 1736-ban a csengeri részt, továbbá Jánosi, Ujfalu, Angyalos, Sályi, Kocsord, Csaholy, Tunyog, Mátészalka, Sándor, Pályi, Gebe, Meggyes, Sonkád községekben birtokos. Az 1744-iki osztályperben 1779-ben hozott itéletben Papos, Győrtelek, Kispalád, Botpalád, Csengerujfalu, Kálló, Császárszállása, Parasznya, Tyukod, a mihálydi rész Nyíradony, Csaholy, Ököritó, Váralja szerepelnek a család birtokaiként. Tagjai közül György, 1447-ben Bácsbodrog vármegye követe. - II. György, 1528-ban pécsi püspök. - Imre (az erdélyi ágból,) 1576-ban Báthory Kristóf kanczellárja, többször küldötte őt a fejedelem követségbe, igy Bécsbe és Varsóba. - Balázs, 1521-ben száműzetett, mert Belgrád vár kapitányait, Török Bálintot és Héderváry Lőrinczet buzdította, hogy a várat ki ne adják a kezökből, egy évvel később kegyelmet nyert. 1531-ben István testvérével együtt Szapolyai híve. 1531-ben tagja volt a berzenczei összeesküvésnek, a melyet a Nádasdi Tamás védelmére szerveztek. - Balázs, 1542-ben kir. főkomornok-mester. - Ifj. István, 1521-ben Balázs bátyjával a szabácsi várat védi. - III. György, I. Ferdinánd híve. Elesett 1562-ben a halmi kastélyban. 1560-ban Középszolnok főispánja, ki a 47 községből álló szilágycsehi uradalomra kir. adományt nyer. - III. István, 1575-ben Békés Gáspárral harczol Báthory István ellen. - János (1642-47), Szatmármegye alispánja. - Ferencz, (1663-76.) szintén alispán, az ő ága a mai család. - György, 1837-ben törvényszéki ülnök. Ádám († 1871), sályi birtokos, megyei vízi biztos. - Gedeon († 1850 táján), szatmármegyei táblabíró. - Ede, jelenleg csengeri főjegyző. - Sándor, jogtúdor. - Bálint, a szatmári törvényszék tisztviselője. - László, ennek fia Sulyok Lajos, szatmári városi hivatalnok.
 
Czímer: kékben, zöld alapon, két egymással szemben ágaskodó koronás aranyoroszlán, felemelt jobbjukban tartott aranysulyokkal egymással viaskodni látszanak. Fölöttük kiterjesztett szárnyu fekete sas lebeg. Sisakdísz: vörösruhás, magyar vitéz növekvően, jobbjában ezüst-csákányt tart, balját csípőjén nyugtatja. Takarók: kékarany, vörösezüst.[http://mek.oszk.hu/09500/09536/html/0020/20.html]
 
 
Eger parancsnoka, miután a várat Perényi özvegye 1548 augusztus 15-ikén Ferdinándnak átadta, Dobó István volt, ki nemsokára 1550-ben tartotta lakodalmát Balassa [János] felesége testvérével, Sulyok Sárával, Balassa tehát leendő sógora parancsnoksága alá került.
100 451

szerkesztés

Navigációs menü